Głównej zawartości

Informacje ogólne

ARCHIWUM ZAKŁADOWE Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Olsztynie
ul. Podwale 1
10-076 Olsztyn

Godziny Pracy
w poniedziałki i piątki w godzinach: 8.00 - 11.00

Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych, położonych na terenie miasta Olsztyna, przystępujący do prac inwestycyjnych, powinni sprawdzić w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, jaką dokumentacją konserwatorską dotyczącą danego obiektu dysponuje Gmina Olsztyn. Z uwagi, iż ze środków własnych Gminy wykonywane są działania związane z ochroną zabytków, każdy właściciel zabytku ma prawo korzystania z opracowanej już przez Miasto dokumentacji.

W załączniku porozumienie o przedłużeniu terminu przekazywania dokumentacji archiwalnej Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. 

Osoby odpowiedzialne:

 • Piotr Kosiński - tel. (89) 521-85-51
 • Bartłomiej Skrago - tel. (89) 521-85-39

Zasoby archiwum:

 • Decyzje o wpisie do rejestru zabytków
 • Dokumentacje konserwatorskie nie związane z postępowaniem administracyjnym: badania, ekspertyzy, opinie rzeczoznawców, inwentaryzacje
 • Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa (zielone)
 • Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa (białe)
 • Karty ewidencyjne zabytków techniki
 • Karty ewidencyjne zabytków ruchomych
 • Skrócone karty ewidencyjne zespołów rezydencjonalno – folwarcznych
 • Karty ewidencyjne nieistniejących zespołów folwarcznych i zabytków przemysłu rolno spożywczego
 • Karty przeglądowe zabytkowych zespołów folwarcznych
 • Karty adresowe (fiszki)
 • Teczki obiektowe – mogą z nich korzystać wyłącznie strony postępowania
 • Karty ewidencyjne cmentarzy
 • Dokumentacja ewidencyjna założeń ogrodowych
 • AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski
 • Sprawozdania z badań i nadzorów archeologicznych
 • Zbiór negatywów i odbitek fotograficznych