Głównej zawartości

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie
na dzień 31.12.2016r.

Aktywa trwałe                            3.192.441,89

W tym:    
Wartości niematerialne i prawne          28.205,11

Rzeczowe aktywa trwałe               3.164.236,78


Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie sprawuje trwałym zarząd nieruchomości położonych w:
1) 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 19 - siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu
2) 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 11 - siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku

Środki transportu posiadane przez Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie:
1) 1 samochód osobowy Nissan Qashgai
2) 2 samochody osobowe Suzuki SX 4

Dane podała:

Alina Blady - Główny Księgowy

w dniu 10.03.2017.