Głównej zawartości

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie
na dzień 31.12.2021r.

Aktywa trwałe                              2 045 670,29

W tym:    
Wartości niematerialne i prawne          3 505,50

Rzeczowe aktywa trwałe               2 042 164,79


Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie sprawuje trwałym zarząd nieruchomości położonych w:

1) 10-076 Olsztyn, ul. Podwale 1 i ul. Okopowa 9 - siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie
2) 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 19 - siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu
3) 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 11 - siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku

Środki transportu posiadane przez Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie:
1) samochód osobowy: Nissan Qashqai - 1 szt.
2) samochody osobowe: Hyundai Tucson - 3 szt.

Dane podała:

Alina Blady - Główny Księgowy

w dniu 31.12.2021r.