Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia do karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków XLII AZP 25-61/72 Bartąg

 

 

W załączeniu:

1. Zawiadomienie