Głównej zawartości

Kolejność rozpatrywania spraw

 

 

STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH ZAŁATWIANIA BĄDŹ ROZSTRZYGANIA

Sprawy należące do kompetencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie załatwiane są w kolejności wpływających wniosków, za wyjątkiem spraw, w których występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.

Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn w sekretariacie, lub telefonicznie - nr telefonu: 089 521-85-30.

Osoba odpowiedzialna: Żaneta Witek