Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków XIV AZP 26-63/34 Marcinkowo

 

W załączeniu:

Zawiadomienie