Głównej zawartości

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie jest państwową jednostką budżetową, którą kieruje Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, będący dysponentem trzeciego stopnia środków finansowych w ramach części budżetowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Siedzibą Urzędu jest miasto Olsztyn, a terenem działania obszar województwa
warmińsko-mazurskiego.
 

 


 

 

 

Adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Podwale 1
10-076 Olsztyn

NIP: 739-29-61-783
REGON: 004462080

Kontakt:

tel. (089) 521-85-30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Olsztynie na platformie ePUAP

/wuozolsztyn/SkrytkaESP

 

Inspektor Ochrony Danych - Adrian Wieczorkiewicz

tel. 89 521-85-31

 

  

RACHUNEK BANKOWY DLA OPŁAT SKARBOWYCH

NR RACHUNKU BANKOWEGO

PKO Bank Polski  S.A.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA - WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

PLAC JANA PAWŁA II nr 1

10-101 OLSZTYN

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Godziny Pracy Urzędu: Poniedziałek – Piątek – 7.30 - 15.30Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Zastępca 

w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek.

Przyjmowanie odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów 
w godz. 9.00-10.00 i 14.00-16.00

Zapisy w sprawach skarg i wniosków prowadzone są w sekretariacie codziennie w godzinach pracy Urzędu z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 10.00 w dniu przyjęć. 

 WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW INFORMUJE, IŻ OD DNIA 28 STYCZNIA 2014 ROKU, WSZYSTKIE SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI Z OBSZARU GMINY OLSZTYN, PROWADZI WARMIŃSKO - MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych, położonych na terenie miasta Olsztyna, przystępujący do prac inwestycyjnych, powinni sprawdzić w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, jaką dokumentacją konserwatorską dotyczącą danego obiektu dysponuje Gmina Olsztyn. Z uwagi, iż ze środków własnych Gminy wykonywane są działania związane z ochroną zabytków, każdy właściciel zabytku ma prawo korzystania z opracowanej już przez Miasto dokumentacji.

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW INFORMUJE, IŻ Z DNIEM 28 LUTEGO 2017 ROKU ROZWIĄZANE ZOSTAJE POROZUMIENIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2008r. ZAWARTE POMIĘDZY WOJEWODĄ WARMIŃSKO - MAZURSKIM A GMINĄ - MIASTO ELBLĄG W SPRAWIE POWIERZENIA GMINIE ELBLĄG SPRAW Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

DELEGATURA W ELBLĄGU OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM DZIAŁANIA, POWIATY: BRANIEWSKI, ELBLĄSKI, IŁAWSKI; OSTRÓDZKI; NOWOMIEJSKI; MIASTO NA PRAWACH POWIATU ELBLĄG

DELEGATURA W EŁKU OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM DZIAŁANIA, POWIATY: EŁCKI; GIZYCKI; GOŁDAPSKI; OLECKI; PISKI; WĘGORZEWSKI ORAZ OBSZAR GMINY MIKOŁAJKI Z TERENU POWIATU MRĄGOWO

 POZOSTAŁE POWIATY Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO SWOIM ZAKRESEM DZIAŁANIA PODLEGAJĄ WOJEWÓDZKIEMU URZĘDOWI OCHRONY ZABYTKÓW Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE