Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 11 AZP 19-60/86 Nowa Wieś Mała

 

 

W załączeniu:

Zawiadomienie