Głównej zawartości

Decyzja w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego elementów komponowanej zieleni Śródmieścia Olsztyna

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku wydał decyzję nr 374/2018 dotyczącą wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego historycznych elementów zieleni Śródmieścia Olsztyna.

 

W załączeniu:

Decyzja nr 374/2018 z 31 sierpnia 2018 roku:

str. 1-3

str. 4-6

 

Załączniki:

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5

nr 6

nr 7

nr 8  str. 1-2, str. 3-5  

 

POUCZENIE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW