Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 32 AZP 19-60/93 Smolajny

 

 

W załączeniu

Zawiadomienie