Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia do karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków III AZP 15-53/12 Nowe Monasterzysko

 

 

W załączeniu:

1. Zawiadomienie