Głównej zawartości

Starszy inspektor ds. rejestru zabytków (nr ogłoszenia 11153)

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds. rejestru zabytków (ogłoszenie nr 11153)

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

DO DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

W załaczeniu:

1. link do ogłoszenia:

https://nabory.kprm.gov.pl/warminsko-mazurskie/olsztyn/starszy-inspektor,11153

2. Wyniki naboru

https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow?AdResult%5BpagesCnt%5D=10&AdResult%5BisAdvancedMode%5D=&AdResult%5Bsort%5D=1&AdResult%5Bid%5D=11153&AdResult%5Bid_institution%5D=&AdResult%5Bid_institution_position%5D=&search-button=