Głównej zawartości

Zarządzenie nr 3/2020 Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.stycznia 2020r. w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych w WUOZ w Olsztynie

Do pobrania:

Zarządzenie nr 3/2020