Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 34AZP 19-60/95 Smolajny

 

W załączeniu:

Zawiadomienie