Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 36 AZP 19-60/77 Smolajny

 

W załączeniu:

Zawiadomienie