Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych lądowych do wojewódzkiej ewidencji zabytków w miejscowości Stryjkowo

 

 

W załączeniu zawiadimienia:

 

1. 14 AZP 18-61/39

2. 16 AZP 18-61/44