Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego w wojewódzkiej ewidencji zabytków nr 2 AZP 20-67/12 w obrębie Samławki

 

 

W załączeniu:

Zawiadomienie