Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do Wojewódzkiej ewidencji zabytków 10 AZP 27-74/11 Nowe Guty

 

 

W załaczeniu:

1. Zawiadomienie