Głównej zawartości

Regulamin Organizacyjny WUOZ w Olsztynie

 

 

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 informuje, iż 

 Zarządzeniem nr 159 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego 

z dnia 24 lipca 2013r.  

 został nadany Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Olsztynie

 


 

 

 

- w załączeniu Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie