Głównej zawartości

Pozwolenie w sprawie powierzchniowych badań archeologicznych

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że wydał pozwlenie na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych AZP w obr. Pomnik gmina Korsze oraz Równina Dolna gm. Korsze.

 

W załączeniu treść pozwolenia:

1. Pozwolenie

2. Załącznik graficzny

3. Zmiana pozwolenia