Głównej zawartości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na trasie planowanej budowy obwodnicy w miejscowości Gąski, obr. Zajdy w ciągi drogi krajowej.

W załączeniu:

1. Zawiadomienie z dnia 27.08.2021r.

2. Zawiadomienie z dnia 30.08.2021r.