Głównej zawartości

Zawiadomienie o zajęciu stanowiska w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Burmistrza Mikołajek, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji

 

 

W załączeniu:

Zawiadomienie