Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do Wojewódzkiej ewidencji zabytków 1 AZP 24-68/11, Borowo, dz. nr 141, obr. 0001

W załączeniu:

1. Zawiadomienie