Głównej zawartości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru elementów zagospodarowania Śródmieścia Olsztyna

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konerwator Zabytków zawiadamia o wszczętym z urzędu postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego elementów historycznego zagospodarowania Śródmieścia Olsztyna

 

 

W załączeniu:

treść zawiadmienia