Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 10 AZP 19-60/15 Smolajny

 

W załączeniu

zawiadomienie