Głównej zawartości

Porozumienie z dnia 28 sierpnia 2014r.

WARMIŃSKO - MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

UDOSTĘPNIA POROZUMIENIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2014r. zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Prezydentem Miasta Olsztyna