Głównej zawartości

Statut prawny

 

 

             Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie funkcjonuje w ramach administracji zespolonej w Urzędzie Wojewódzkim co regulują przepisy Zarządzenia Nr 190 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Olsztynie.

 

 

 

 

 

 W dniu 25 czerwca 2013r. Zarządzeniem nr 149 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zostało zmienione zarządzenie Nr 190 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Olsztynie.