Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu spichlerza w Dobrym Mieście ul. Fabryczna 15 B, obręb 0001

Spichlerz/magazyn w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 15, powstał jako jeden z obiektów związanych z doprowadzeniem do miasta transportu kolejowego, co nastąpiło w połowie lat 80 XIX wieku.

Jest zabytkiem szczególnym, jego ochrona opiera się na wartościach historycznych związanych z rozbudową transportu kolejowego w Dobrym Mieście.