Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 18 AZP 19-60/50 Smolajny

 

W załączeniu

Zawiadomienie