Głównej zawartości

Informacja o przedłużeniu naborów

W związku z  rozprzestrzenieniem się epidemii COVID-19 w Polsce, oraz licznymi brakami kadrowymi, informujemy, że w  nabory do pracy w urzędzie mogą się ulec wydłużeniu.

Wszelkie dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod głównym telefonem urzędu lub pocztą elektroniczną.