Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego w wojewódzkiej ewidencji zabytków nr 2 AZP 20-67/12 w obrębie Samławki

 W zalaczeniu:

Zawiadomienie