Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków XXIII AZP 25-60/37 Tomaszkowo

 

 

W załączeniu:

Zawiadomienie