Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytków archeologicznych lądowych do wojewódzkiej ewidencji zabytków 28 AZP 19-60/70 Smolajny

 

 

W załączeniu:

Zawiadomienie