Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 23 AZP 19-60/65 Smolajny

 

W załączeniu:

Zawiadomienie