Głównej zawartości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków archeologicznych fragmentów kamiennych dawnej zabudowy Biskupiec, dz. nr 65/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków archeologicznych fragmentów kamiennych dawnej zabudowy Biskupiec, dz. nr 65/10