Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 25 AZP 19-60/67 Smolajny

 

W załączeniu

Zawiadomienie