Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego XII AZP 25-69-61/22 Piecki

 

 

W załaczeniu:

Zawiadomienie