Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 26 AZP 19-60/48 Praslity i Kosyń

 

W załączeniu:

Zawiadomienie