Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego w wojewódzkiej ewidencji zabytków XVI AZP 22-66/32 Biskupiec

 

 

W załączeniu:

Zawiadomienie