Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 23 AZP 19-60/65 Smolajny

 

 

w załaczeniu

zawiadomienie