Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków XXIV AZP 25-60/38 Tomaszkowo

 

W załączeniu:

Zawiadomienie