Miejscowość;Ulica;Nr budynku;nr_rekordu;Obiekt;Lokalizacja;Gmina;WEZ Adamowo;;3;11717;budynek mieszkalny;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Adamowo;;4;41252;budynek mieszkalny;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Adrapy;"";;30397;cmentarz ewangelicki;w kierunku płn.od wsch.skraju wsi, ok. 200m od drogi wiejskiej, na terenie płaskim otoczonym polami;Bartoszyce;Z-12 Aleja;"";;17596;droga nr 1535N;na całej długości;Kiwity;Z 60/2015 Aleja;"";;20253;Aleja przydrożna;Regienica-Sordachy;Ełk;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;42528;aleja przydrożna;Frombork-Milejewo-Ebląg;Milejewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;13641;aleja przydrożna;odc. Marcinowa Wola-Cierzpięty;Miłki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;13576;aleja przydrożna;odc. Danowo-Wyłudki;Miłki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;21990;Aleja przydrożna: Dobre Miasto-Grądki-Olsztyn- odcinek D.Miasto-Słupy;droga pow. 1449N;Dywity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;13575;Aleja przydrożna;odc. Czyprki-Miłki;Miłki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;4987;aleja przydrożna;Bartoszki-Nidzica;Nidzica;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;51986;Aleja przydrożna - odcinek Nowa Ukta - Ukta;droga Mikołajki-Ukta;Ruciane-Nida;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;17674;droga nr 513;Kobiela-Wozławki;Kiwity;Z-60/2015 Aleja;"";;3951;aleja przydrożna;Klebark Maly-Klebark Wielki;Purda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;3950;aleja przydrożna;Szczęsne-Stary Olsztyn;Purda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;27836;aleja przydrożna w gr.administracyjnych gminy;Podlejki-Łukta;Gietrzwałd;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;3948;aleja przydrożna;Przykop-Nowa Wieś;Purda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;3946;aleja przydrożna;Butryny-Przykop;Purda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;48779;Aleja przydrożna (w granicach gminy);Ełk-Wiśniowo Ełckie-Kopijki-granica województwa (Rajgród);Ełk;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;17597;droga nr 1549N;na całej długości;Kiwity;Z-60/2015 Aleja;"";;17617;droga nr 1946;odc.droga 1535N-Kobiela (dr.513);Kiwity;Z-60/2015 Aleja;"";;5812;aleja na odcinku Przełęk duży-Przełęk Kościelny;droga nr 1304N;Płośnica;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;18655;Aleja-Odoje-aleja mieszana;Odoje-granica powiatu -droga 1701N;Orzysz;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;4691;aleja przydrożna;Pajtuny-Prejłowo;Purda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;30862;Aleja przydrożna: Gady-Barczewko-Łęgajny-na całej długości;droga pow. 1455N;Dywity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;37684;aleja przydrożna;Prejłowo-Klucznik;Purda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;45799;aleja przydrożna;droga 604N Módki-Nidzica;Nidzica;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;22630;aleja przydrożna;Ramoty-Jędrzejki-Lisewo;Kalinowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;16404;Aleja przydrozna: Sprecowo-Tuławki-Dąbrówka Mała-na całej długości;droga pow. 1442N;Dywity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;24975;aleja przydrożna;Dorsze-Marcinowo-Kalinowo;Kalinowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;29393;aleja przydrożna Gietrzwałd-Unieszewo-Sząbruk-Tomaszkowo;odcinek dojazdowy z majątku ziemskiego Łajsy do przejazdu kolejowego;Gietrzwałd;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;4044;aleja przydrożna;Silice-Patryki;Purda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;5808;aleja lipowa na trasie Wielki Łęck- Płośnica;droga Nr 1288N;Płośnica;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;45047;Aleja (wycięta- pozostaly pojedyncze drzewa);aleja wjazdowe do Wilczej Wólki z Kolkiejm i Srokowa;Srokowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;20160;Aleja przydrożna - droga nr 65;Bajtkowo-Śniepie-Borki-Bobry;Ełk;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;3902;aleja - szpaler lipowy na trasie płośnica-Gródki;droga Nr 1255N;Płośnica;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;15445;"Aleja przydrozna; Grądki-Derc-Jeziorany -na całej długości";droga pow. 1432N;Dywity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;27435;aleja przydrożna Gietrzwałd-Łajsy-Cegłowo-Unieszewo-Sząbruk-Tomaszkowo;odcinek dojazdowy z Unieszewa do stacji kolejowej Unieszewo;Gietrzwałd;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"";;14185;aleja przydrożna;odc. Rydzewo-most kleszczewski;Miłki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;-;;47754;aleja przydrożna;przy drodze Wiklewo-Wiklewko;Korsze;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;-;;19497;aleja przydrożna;prowadząca od wsi do d.stacji kolejki wąskotorowej;Miłki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;-;;37114;aleja przydrożna;Goryń;Kisielice;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;-;;37109;aleja przydrożna;Butowo;Kisielice;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1186N;;40106;aleja dębowa;odc.Wilamowo-granica lasu;Małdyty;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1190N;;39939;aleja dębowa związana z majątkiem ziemskim;Klonowy Dwór;Małdyty;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1216N- ryn-bednarki-Pietrzwałd-zajączki-Wiśniewo-Wałdyki-Złotowo;;32348;aleja przydrożna;odc. Pietrzwałd-Zajączki (jako element krajobrazu kulturowego);Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1216N-Ryn-bednarki-Pietrzwałd-Zajączki-Wiśniewo-wałdyki-Złotowo;;32576;aleja przydrożna;odc. Ryn-Bednarki (jako element krajobrazu kulturowego(;Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1230N;;51869;aleja przydrożna;Tomaszyn-dr.nr.1230N-Elgnówko-Zawady-Płatyny-dr.kr.nr 7;Olsztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1232N;;43691;aleja przydrożna;Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Wigwałd-gaj-Elgnówko-Tolejny-Wilkowo-Olsztynek;Olsztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1232N-Wirwajdy-Smykowo-Brzydowo-Kraplewo-Ostrowin-Wigwałd-gaj-Elgnówko-Tolejny-Wilkowo-Ol-nek;;32588;aleja przydrożna;na całej długosci (jako element krajobrazu kulturowego;Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1233N-Wirwajdy-Turznica-Reszki-Lipowo-Zajączki-Glaznoty-Wygoda;;32292;aleja przydrożna;na całej długosci (jako element krajobrazu kulturowego);Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1235N-dr.nr 15 (Smykówko)-Naprom-Pietrzwałd-Wysoka Wieś-Klonowo- dr. Nr 537;;32421;aleja przydrożna;na całej długosci (jako element krajobrazu kulturowego;Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1239N-Smykowo-Rudno-Naprom;;32302;aleja przydrożna;odc. Smykowo-Rudno (jako element krajobrazu kulturowego);Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1243N-Lichtajny-Grabinek-Grabin;;29666;aleja przydrożna;odc. Lichtajny-Grabinek/o wybitnych walorach;Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1243N-Ostróda-Kajkowo-Lichtajny-Durąg-Glądy-Szczsepankowo-Jędrychowo-Dylewo-Tułodziad;;23516;aleja przydrożna;aleja o wybitnych walorach/na całej długości;Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1243N - Lichtajny-Grabinek-Grabin;;32582;aleja przydrożna;odcinek wjazdowy do majątki Lichtajny;Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1245N -Zwierzewo-Lubajny;;32584;aleja przydrożna;"odc.wyjazdowy i wjazdowy do/ze wsi Zwierzewo; odc. do/ze wsi Lubajny; starodrzew lipowy we wsiach Zwierzewo i Lubajny (jako element krajobrazu kulturowego)";Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1260N;;43718;aleja przydrożna;Pacółtowo-Drwęck-Lichtajny-Królikowo-Olsztynek;Olsztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1350N;;12597;Spędy-Osetnik-Chwalęcin-Augustyny;na całej długości;Wilczęta;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1350N;;12547;Spędy-Osetnik-Chwalęcin-Augustyny;na całej długości;Orneta;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1356N;;12598;Orneta-Opin-Wolnica-Lidzbark Warmiński-;odc. Wolnica-skrzyżowanie z drogą nr 1415N;Lubomino;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1357N;;12606;Górowo Iławeckie-Stabunity-drwęca-Babiak;na całej długości;Górowo-Iławeckie;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1357N;;12635;Aleja;Stabunity-Drwęca-Babiak;Lidzbark Warmiński;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1360N;;12693;skrzyżowanie z dr. 593 Ełdyty Wlk.-Świękity-wapnik-Wójtowo-dr.nr 507 Lubomino;odc. Wapnik-Lubomino;Lubomino;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1365N;;12085;Orneta-Opin-Wolnica-Lidzbark Warmiński;od skrzyżowania z drogą nr 513 do ZDF w Białym Dworze;Orneta;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1370N dr.kr. Nr 51;;41441;aleja przydrożna- na całym odcinku;Sząbruk Tomaszkowo;Stawiguda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1372N;;41439;aleja przydrożna przy drodze powiatowej;odc.od dr. nr 1372 do Rusi;Stawiguda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1374N dr.kr. Nr 51;;41442;aleja przydrożna na całej długości (Bartąg-Bartążek-Stary Olsztyn);poprzez skrzyżowanie z dr. Nr 598 Bartąg-Bartążek-Stary Olsztyn;Stawiguda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1397N;;12699;granica państwa-Piotrowiec-Pakosze-Henrykowo-Kumajmy-Mingajny;na całej długości;Orneta;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1397N;;12702;granica państwa-Piotrowiec-Pakosze-Henrykowo-Kumajmy-Mingajny;na całej długości;Pieniężno;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1422N;;11070;aleja przydrożna na całej długości (w granicach gminy Jeziorany);droga nr 1422 Bisztynek-Prosity-Franknowo-Tłokowo-Jeziorany;Jeziorany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1425N;;43996;aleja przydrożna;Podlejki-Olsztynek;Olsztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1426N;;11070;aleja przydrożna;droga nr 1426N Studnica-Ustnik;Jeziorany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1431N;;43825;aleja przydrożna;Platyny-Warlity Małe;Olsztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1432N;;11076;aleja przydrożna na całej długości 9w granicach gminy Jeziorany);droga Nr 1432N Gradki-Frączki-Derc-Lekity-Jeziorany;Jeziorany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1433N;;37579;aleja przydrożna;Pawłowo- Gąsiorowo;Olsztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1434N;;11077;aleja przydrożna na całej długości;droga nr 1434N Derv- Krokowo- Jeziorany- Miejska Wieś- Zerbuń;Jeziorany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1434N;;11063;aleja przydrożna;Jeziorany, wjazd do miasta od strony wsi Krokowo w ciągu drogi Nr 1434N Derc-Krokowo-Jeziorany-Miejska Wieś-Zerbuń;Jeziorany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1434N;;11060;aleja przydrożna;Krokowo, odcinki wjazdowe do wsi w ciągu drogi Nr 143N Derc- Krokowo-Jeziorany-Miejska Wola-Zerbuń;Jeziorany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1437N;;11035;aleja przydrozna;Olsztynek-Łutynowo-Łutynówko-Nadrowo-dr. Nr 1526 waplewo;Olsztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1454N, 1755N;;37661;Aleja przydrożna- odcinek Choszczewo-Stary Gieląd;dr.Czerwonka-Wygój-Bredynki-Stanclewo-Choszczewo-Mały Gieląd-droga nr 1755 (Sorkwity);Sorkwity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1454N, 1755N;;37607;Aleja przydrożna-odcinek wyjazdowyy ze wsi Choszczewo;Czerwonka-Wygój-Bredynki-Stanclewo-Choszczewo-Mały Gieląd- dr. Nr 1755N (Sorkwity);Sorkwity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1483N;;11083;aleja przydrożna na całej długości 9w granicach gminy Jeziorany);droga nr 1483N jeziorany-Kiersztanowo-Wipsowo-Ramsowo- droga nr 16;Jeziorany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1509N;;47313;aleja przydrożna;Gązwa-Stamka;Mrągowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1509N;;47767;Aleja -Polska Wieś-odcinek alei obsadzony kasztanowcami;przed Polską Wsią;Mrągowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1509N;;37619;Aleja przydrożna- odcinek Mrągowo-Surmówka- w granicach gminy;dr.Młynowo-Mrągowo-Polska Wieś-Stamka-Gązawa;Sorkwity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1526N;;43848;aleja przydrożna;Waplewo-Ruda Waplewska-Maróz-Żelazno-Frąknowo;Olsztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1528N;;11037;aleja przydrożna;Witramowo-Malinowo-Żelazno-Łyna-dr.woj.nr 545 Nidzica;Olsztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1598N;;37696;aleja przydrożna;odc. Prynowo-Jakunowo;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1598N;;37707;aleja dębowa;odc. Guja-Dąbrówka Mała-Brzozowo-Prynowo kolonia;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1600N;;37709;aleja przydrożna;odc. Różewiec-droga nr 1799N;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1602N;;37711;aleja przydrożna;odc.wjazdowy do Sztynortu Wielkiego;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1602N;;30789;aleja przydrożna;odc.Harsz kolonia-Pozezdrze;Pozezdrze;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1602N;;37712;aleja przydrożna;przy granicy powiatu do skkrzyżowania do Łabapy;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1616N;;30717;aleja przydrożna;na całej długości;Ryn;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1618N;;49009;Aleja-Szestno-aleja przydrożna;odcinek wyjazdowy ze wsi (większa część);Mrągowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1618N;;47805;aleja przydrożna;Boże-Wyszembork (odcinek większej części);Mrągowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1618N;;16888;aleja przydrożna;odcinek wyjazdowy z Wyszemborka;Mrągowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1618N;;47804;aleja przydrożna;odcinek wyjazdowy z Szestna-Wyszembork-Boże;Mrągowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1622N;;47400;aleja przydrożna;Wyszembork-Boże Małe;Mrągowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1628N, woj..nr 590;;37608;Aleja przydrożna o wybitnych walorach krajobrazowych-odc. Burszewo-Pilec- w granicach gminy;;Sorkwity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1636N;;37662;Aleja przydrożna-odcinki wjazdowe do wsi Rozogi, Rańsk;dr. Kamionki-Rozogi-Gant-Dłużec;Sorkwity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1636N, dr.kraj. Nr 16;;51892;Aleja przydrożna-odc. Rozogi-Kozłowo;Kamionka-Rozogi-Rybno-Gant-Dłużec;Sorkwity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1696N;;41116;aleja przydrożna;odc. Mikołajki-Łuknajno;Mikołajki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1706N;;23493;aleja przydrożna;na całej długości;Wydminy;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1706N;;30764;aleja przydrożna;Konopki Wielkie-Wydminy;Miłki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1711 N;;45040;Aleja grabowa (prawie calkowicie wycieta podczas modernizacji drogi);Srokowski Dwor-Wilczyny;Srokowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1718N;;32628;aleja przydrożna;Jagodne Małe-Jagodne Wielkie;Miłki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1720N;;30498;aleja przydrożna;"";Miłki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1720N;;23637;aleja przydrożna-odcinek wyjazdowy z Miłek;od skrzyzowania z ul.Giżycką i ul.Jeziorną w Miłkach do skrzyżowania dróg Miłki-Marcinowa Wola-Rydzewo;Miłki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1722N;;18206;aleja jesionowa;odc.Bogaczewo-granica lasu;Giżycko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1722N;;18282;aleja jesionowa;odc.Szczybały Giżyckie-Gorazdowo i las-Bogaczewo;Giżycko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1726N;;23635;aleja przydrożna;na całej długości;Ryn;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1728N;;30716;aleja przydrożna: aleja jesionowa;odc.ok 0,5 km od torów kolejowych w stronę Kronowa;Ryn;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1728N;;30690;aleja przydrożna;odc. Jeziorko-Kronowo;Ryn;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1732N;;30798;aleja przydrożna;odc.granica państwa-Pozezdrze;Pozezdrze;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1733N;;30676;aleja przydrożna;odc.Knis-Rynek;Ryn;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1734N;;18225;aleja przydrożna;na całej długości;Giżycko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1734N;;20906;Aleja przydrożna;odc. Banie Mazurskie-Lisy;Banie Mazurskie;Z-60/2015 z 18.12.2015 Aleja;1734N;;32447;aleja przydrożna;na całej długości;Pozezdrze;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1734N;;22752;aleja przydrożna;na całej długości;Kruklanki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1738N;;23495;aleja przydrożna;odc.Sołtmany-Mazuchówka;Wydminy;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1738N;;23448;aleja przydrożna;odc. Sołtmany-Mazuchówka wraz z odc. Wjazdowym do wsi Sołtmany;Kruklanki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1738N;;23521;aleja przydrożna;odc.Pozezdrze-las;Pozezdrze;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1740N;;23453;aleja przydrożna;na całej długości;Kruklanki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1740N;;31491;aleja przydrożna;na całej długości;Wydminy;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1742N;;27887;aleja przydrożna;na całej długości;Kruklanki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1745N;;47782;aleja przydrożna;Popowo Salęckie;Mrągowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1746;;23484;aleja przydrożna;odc. Jeziorowskie-Podleśna;Kruklanki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1746N;;17713;aleja przydrożna w granicach gm. Olecko (Cichy-Duły);odc. Cichy-Duły;Olecko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1750N;;37713;aleja przydrożna;na całej długości;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1750N;;23520;aleja przydrożna;na całej długości;Pozezdrze;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1751N;;49028;aleja przydrożna;Użranki-Zalec;Mrągowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1751N;;34675;aleja przydrożna;na całej długości;Mikołajki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1755N;;49032;Aleja przydrożna- na całej zdugości (z wyłączeniem odc. Warpuny-Pustniki);Burszewo-warpuny-Gieląd-Sorkwity;Sorkwity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1756N;;34900;aleja przydrożna;odc. Jakunowo-Pawłowo;Budry;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1756N;;37715;aleja przydrożna;odc. Droga kr.nr 63-Jakunowo;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1756N;;37714;aleja przydrożna;odc. Jakunowo-Pawłowo;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1758N;;34901;aleja przydrożna;odc, Góry-Pawłowo;Budry;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1758N;;37706;aleja przydrożna;odc.Rudziszki-Łęgwarowo;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1764N;;20908;aleja lipowa;odc. Banie Mazurskie- Ziemiany;Banie Mazurskie;Z-60/2015 z 18.12.2015 Aleja;1766N;;21190;Aleja brzozowa;na całej długości;Banie Mazurskie;Z-60/2015 z 18.12.2015 Aleja;1772N;;21151;Aleja klonowo-lipowo-jasionowa;Lisy-Budziska;Banie Mazurskie;Z-60/2015 z 18.12.2015 Aleja;1772N;;21191;aleja dębowa;Obszarniki-skrzyżowanie;Banie Mazurskie;Z-60/2015 z 18.12.2015 Aleja;1784N;;21073;aleja przydrożna;na całej długości;Banie Mazurskie;Z-60/2015 z 18.12.2015 Aleja;1784N;;30795;aleja przydrożna;na calej długości;Gołdap;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1786N;;24771;aleja przydrożna;na calej długości;Gołdap;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1787N;;30492;aleja przydrożna;odc.Ryn-Rybical;Ryn;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1789N;;30661;aleja przydrożna;na całej długości;Ryn;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1790N;;31499;aleja przydrożna;na calej długości;Gołdap;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1799N;;37689;aleja przydrożna;na całej długości;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1801;;18212;aleja lipowa;Doda - Kamionki-droga nr 592;Giżycko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1801N;;37752;aleja przydrożna;odc. Alei dębowej w Stawkach;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1803N;;18228;aleja lipowa;na całej długości;Giżycko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1805N;;18201;aleja lipowa przechodząca w kolonową;na całej długości;Giżycko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1805N;;37720;aleja lipowa przechodząca w klonową;Giżycko-Antonowo-Pierkunowo;Giżycko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1811N;;37436;aleja przydrożna;na całej długości;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1811N;;28996;aleja przydrożna;na całej długości;Pozezdrze;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1813N;;34826;aleja przydrożna;odc. Ołownik-Pawłowo;Budry;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1815;;21217;aleja brzozowa;na całej długości;Banie Mazurskie;Z-60/2015 z 18.12.2015 Aleja;1815N;;24772;aleja przydrożna;na calej długości;Gołdap;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1817;;34907;aleja przydrożna;na całej długości;Budry;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1817N;;32335;aleja przydrożna;na całej długości;Pozezdrze;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1821N;;21192;aleja przydrożna;odc.Żabin-Ściborki;Banie Mazurskie;Z-60/2015 z 18.12.2015 Aleja;1823;;23518;aleja przydrożna;na całej długości;Wydminy;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1823N;;18321;aleja lipowa;na całej długości;Giżycko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1823N;;37695;aleja lipowa;Giżycko-Kożuchy Wielkie-Kruklin;Giżycko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1826N;;17717;aleja przydrożna w granicach gm. Olecko (Dudki-Zajdy-Kukowo-Nowy Młyn);odc. Kukowo-Nowy Młyn;Olecko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1838N;;19174;aleja przydrożna;na całej długości (Gąski-Kijewo-Guty);Olecko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1872N;;37688;aleja przydrożna w granicach gminy Kalinowo;Wysokie(dr.nr 16)-Pisanica-Sypitki-Wiśniowo Ełckie-dr.nr 1872N;Kalinowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1872N;;35089;aleja przydrożna w gr.gminy Kainowo;Laski Małe-Krzywe-droga nr q872N;Kalinowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1879N;;30671;aleja przydrożna;na calej długości;Gołdap;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1889N;;17718;aleja przydrożna w granicach gm. Olecko (Barany-Jurki-Doliwy);odc. Barany-Jurki-Doliwy;Olecko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1893N;;17721;aleja przydrożna w granicach gm. Olecko (lenarty-Sedranki(;odc. Lenarty-Sedranki;Olecko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1895N;;17722;aleja przydrożna w granicach gm. Olecko (granica woj..-Plewki-babki Oleckie);odc.granica woj..-Plewki-Babki Oleckie;Olecko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1898N;;34609;aleja jesionowa;odc.Pluszkiejmy-granica lasu;Dubeninki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1901N;;19175;aleja przydrożna;na całej długości (Giże-Dudki-Gąski);Olecko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1922N Kraplewo-Lichtajny;;32577;aleja przydrożna;na całej długości;Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1934N;;30780;aleja przydrożna;odc.Jakunówko-granica lasu;Pozezdrze;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1936N;;42511;aleja jarząbów szwedzkich;odc. Błąkały-Stańczyki;Dubeninki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1940N;;17737;aleja przydrożna w granicach gm. Olecko (droga nr 65 zatyki-kijewo);odc. Dr.nr 65-Zatyki-Kijewo);Olecko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1940N;;19176;Aleja przydrożna;na całej długości (Zatyki-Kijewo-Guty-droga nr 65);Olecko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1946N;;12397;Blanki-Maków-Tolniki Wielkie-Kobiela (droga nr 513);odc. Maków-droga nr 1535N;Kiwity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1951N;;42510;aleja przydrożna;na całej długości;Dubeninki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1970N;;23485;aleja przydrożna;na calej długości;Gołdap;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;1977N;;32333;aleja przydrożna;odc.droga 1738N-Przerwanki;Pozezdrze;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;537N;;11034;aleja przydrożna;Lubawa-Frygnowo-pawłowo;Olsztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;592N;;30733;aleja przydrożna;na całej długości;Ryn;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;592N;;18224;aleja przydrożna;na całej długości;Giżycko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;593N;;11061;aleja przydrożna lipowa;Radostowo-odcinki wjazdowe alei lipowej o długości 500m w ciągu drogi Nr 593N Miłakowo-Dobre Miasto-Jeziorany-Lutry-Reszel;Jeziorany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;642N;;34741;aleja przydrożna;na całej długości;Mikołajki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;642N;;30771;aleja przydrożna;na całej długości;Ryn;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;643N;;30747;aleja przydrożna;odc.wjazdowy i wyjazdowy z Prżmowa;Ryn;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;643N;;30750;aleja przydrożna;odc.Kozin-droga nr 16;Ryn;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;643N;;37710;aleja przydrożna;odc. Kozin- droga 16;Mikołajki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;650 N (nr 590);;45050;Aleja lipowa z domieszkami;Jegawki-Kosakowo-Srokowo;Srokowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;650N;;20905;aleja lipowa z domieszką dędu;Banie Mazurskie-Gołdap;Banie Mazurskie;Z-60/2015 z 18.12.2015 Aleja;650N;;30544;aleja przydrożna;odc.Banie Mazurskie-Gołdap;Gołdap;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;650N;;36855;aleja przydrożna;odc. Kosakowo-Węgorzewo;Węgorzewo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;667N;;20210;aleja przydrożna;Nowa Wieś Ełcka-Drygały-Biała Piska;Ełk;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Aleja przydrożna;;12512;aleja przydrożna na odcinku Purgałki-Wola (w granicach gm. Iłowo-Osada);droga nr 1304N, droga wojewódzka nr 544 (Przełęk Duży)- Przełęk Kościelny- Jabłonowo- Niechłonin- Bursz- Narzym- Brodowo- Purgałki- Wola (droga 1548);Iłowo-Osada;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Aleja przydrożna;;12511;aleja przydrożna na całej długości;droga Nr 1591N, droga nr 1304- Janowo- Iłowo-Osada;Iłowo-Osada;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Aleja przydrożna;;12908;aleja przydrożna na odcinku Narzym- Brodowo;droga nr 1304N, droga wojewódzka nr 544 (Przełęk Duży)- Przełęk Kościelny - Jabłonowo - Niechłonin - Bursz - Narzym - Brodowo-Purgałki- Wola (droga nr 1548);Iłowo-Osada;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Chopina;;44913;aleja przydrożna;Giżycko;Giżycko;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr. 1852N;;48840;aleja przydrożna;Zelki-Skomack Wieki-Różyńsk-Bartosze;Ełk;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr. 655;;48831;aleja przydrożna - odcinek Straduny-w kierunku Malinówki;dr. Orłowo-Wronki-połom-Straduny;Ełk;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr. Nr 15;;32583;aleja przydrożna;"Smykówko-Naprom-Pietrzwałd-Wysoka Wieś-Klonowo- droga nr 537; odcinek Klonowo - droga nr 537";Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr.nr 600;;34947;Aleja przydrożna-odcinek Rybno-Rańsk-w granicach gminy;droga Mrągowo-Kałęczyn-Rańsk;Sorkwity;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr.pow. 1356N;;11086;Aleja;Łaniewo-Bobrownik-Długołęka-Lidzbark Warmiński;Lidzbark Warmiński;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr.pow. 1531N;;12310;Aleja;Suryty-Gajlity;Lidzbark Warmiński;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr.pow. 1535N;;11322;Aleja;Lidzbark Warmiński (od granicy miasta)-Medyny-Kłębowo-droga na Klutajny (granica gminy);Lidzbark Warmiński;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr.pow. 1946N;;10881;Aleja;Blanki-granica gminy przed Makowem;Lidzbark Warmiński;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr.pow.1278N;;42834;aleja przydrożna;Zaesie-Słup;Lidzbark;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr.pow.1298N;;32683;aleja przydrożna;Stare Dłutowo-Adamowo;Lidzbark;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr.woj. 511N;;4812;Aleja;Lidzbark Warmiński-Nowa Wieś Wielka;Lidzbark Warmiński;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr.woj. 513N;;4828;Aleja;Lidzbark Warmiński-Ignalin-Runowo-Babiak;Lidzbark Warmiński;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;dr.wojewódzka nr 590, droga nr 1499N;;27843;Aleja-Troksy-Kominki-Samławki;od wsi Troksy do granicy gminy;Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 1253N;;40714;aleja przydrożna;Rychnowo-Wierzbowo-Wilamowo-Klęczkowo-Komorniki;Działdowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga 1228N (skrzyżowanie);;32580;aleja przydrożna-- starodrzewm lipowy we wsi Warlity;Warlity Wielkie-skrzyżowanie z drogą nr 1228N Ostróda;Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga 1265N;;42571;aleja przydrożna;[Gardyny-Gąsiorowo-Lipówka-droga nr 1542-(Sławkowo)];Działdowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga 1584 N;;45039;Aleja dębowa (zwarta, pełna)- xxxx(tylko na ter. Gm. Barciany0;zachodnia granica gminy, Srokowo-Jankowice;Srkowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga 1602 N;;45041;Aleja lipowa (zwarta, z nielicznymi ubytkami);Lesiniec-Siniec-granica powiatu;Srokowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga 1711 N;;45042;Aleja jesionowa;Srokowski Dwór-Srokowo;Srokowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga 1719 N;;45043;Aleja lipowa (zwarta, z lukami);droga pow. Jankowice-Ogródki-na odcinku ok. 1 km-do granicy gminy;Srokowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga 1719 N (1584 N);;45046;Aleja lipowa;Jankowice-Winda (ok..1 km.od granicy gminy);Srokowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga 1723 N;;45044;Aleja klonowa (zwarta, z lukami);droga powiatowa Brzeźnica-Kałki;Srokowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga 1725 N;;45045;Aleja lipowa z domieszkami (zwarta, pełna);Srokowo-Solanka-Siniec-granica gminy;Srokowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga 1857N;;16383;aleja Przydrożna;Malinówka-Bałamutowo;Ełk;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga 542;;8113;aleja przydrożna;Działdowo-Burkat-Filice;Działdowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga krajowa nr 51;;27760;aleja przydrożna w granicach gm.Gietrzwałd;Gietrzwałd-Łajsy-Cegłowo-Unieszewo-Sząbruk-Tomaszkowo;Gietrzwałd;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 1404N;;27738;Aleja-Grzęda-Reszel-aleja o wybitnych wartościach;od Grzędy do granic gminy;Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 1404N;;27945;Aleja-Grzęda-Reszel;odcinek wyjazdowy z Grzędy;Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 1404N;;27971;Aleja-Grzęda-Reszel;odcinek wjazdowy i wyjazdowy z Pleśna;Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 1424N;;40263;Aleja-Tłokowo-Llutry-Wysoka Dąbrowa-Unikowo-Sątopy samulewo;odcinek unikowo-Sątopy;Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 1485N;;27737;Aleja-Księżno-Pierwągi-Piszewo-Żardeniki;aleja na caej dugości-od Księżna do granic gminy Bisztynek;Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 1495N;;30720;Aleja-Sątopy Samulewo-Kolno-Bęsia;na całej długości-od wsi Sątopy-Samuewo do granicy gminy;Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 1571N;;27797;Aleja-Łabędnik-Bisztynek;odc.wjazdowy (do granic gminy) i wyjazdowy z Paluz (dęby);Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 1573N;;28041;Aleja-Paluzy-Grzęda-Sątopy;aleja dębowa w obrębie wsi Sątopy-Samulewo;Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 16;;28718;aleja przydrożna w gr. gm. Kalinowo;(Sędki)Pisanica-Borzymy-granica województwa (Pomiany);Kalinowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 16;;20262;Aleja przydrożna;Sędki-Pisanica-Borzymy-granica województwa;Ełk;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;"droga nr 16; 1872N";;35048;aleja przydrożna w gr.gminy Kainowo;Wysokie (dr.nr 16)Pisanica-Sypitki-Wiśniowo Ełckie-dr.nr 1872N;Kainowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 1904N;;42411;aleja przydrożna;Krasnołąka-Sarnowo;Działdowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 513N;;40166;Aleja- PasłękOrneta-Mingajny-Babinek-Ignalin-Lidzbark warm.-kiwity-Wozawki;"cały przebieg, w tym odcinek o wybitnych walorach; granica gminy bisztynek-Wozławki";Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 544;;44815;aleja przydrożna;odc. Jabłonowo-Niechłonin-Narzym-Napiwoda-w kierunku Nidzicy;Nidzica;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 545;;42367;aleja przydrożna;Działdowo-Komorniki;Działdowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 590;;27886;Aleja- Troksy-Kominki-Samławki;odcinek wjazdowy i wyjazdowy ze wsi Mołdyty;Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 594N;;27981;Aleja-Sątopy-Reszel;nasadzenia dębowe przy przejeździe koejowym za wsią Sątopy;Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr 594N;;27980;Aleja-Sątopy-Reszel-Bisztynek-Robawy-kętrzyn;odcinek wyjazdowy ze wsi Sątopt do granicy gminy;Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga nr1420N;;27822;Aleja-Tolniki Wiekie-Prosity-Księżno-Lądek-Troszkowo-Dąbrowa-Unikowo;odcinek Prosity-Księżno;Bisztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga pow. 1584;;47311;aleja ze szczególnym uwzględnien. fragm grabów dł.ok 2 km odc.Krymławki-Winda i Niedziały-Niedziałki;Kiemławki-Winda-Niedziały-Niedziałki;Barciany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga pow. 1590N;;49610;aleja przydrożna;Rodele-Dębiany;Barciany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga pow. 1701N;;50076;Aleja;Garbno-Solkienniki-Skandawa;Barciany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga pow. 1703N;;49609;aleja przydrożna;Modgarby-Krymławki;Barciany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga pow. 1715N;;49608;aleja lipowa;Gęsiki-Barciany-odcinek wjazdowy do wsi Gęsiki;Barciany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga pow. 1980N;;47253;aleja przydrożna, ze szczególnym uwzględnieniem alei dębowej we wsi Frączkowo;Krelikiejmy-Skandawa-Frączkowo-Kotki;Barciany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga pow.1396N;;50074;Aleja;Michałkowo-Momajny-Nowy Dwór Momajski-Garbno;Barciany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga woj. Nr 527- Wołowno-Jonkowo-Barkweda;;12904;Aleja-Droga powiatowa nr 1368 N;;Jonkowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga woj.. 590N;;49607;aleja przydrożna; Drogosze-Radosze-Barciany;Barciany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga woj.. 650N;;50077;Aleja dębowa;Barciany-wschodnia granica gminy (za Suchawą) w kierunku Srokowa;Barciany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;droga woj.591N;;50073;Aleja;cały przebieg ze szczególnym uwzględnieniem szpaleru dębowego o dł. Ok. 0,5 km na odc. Winda-Skierki oraz wzdłuż majątku Rodele;Barciany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Gołogóra-Nowe Kawkowo-Stękiny;;12506;Droga powiatowa nr 1411 N;;Jonkowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Gołogóra-Nowe Kawkowo-Stękiny;;12906;Droga powiatowa nr 1411 N;;Jonkowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Jeziorna;;19427;aleja przydrożna;1720N-od skrzyżowania z ul. Gizycką do skrzyżowania: Miłki-Marcinowa Wola-Rydzewo;Miłki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Lipowa;;13114;aleja przydrożna;"";Miłki;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Mątki-Bukwałd;;12907;Droga powiatowa nr 1421;;Jonkowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Mątki-Bukwałd;;12507;AlejaDroga powiatowa nr 1411 N;;Jonkowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Olsztyńska;;34936;aleja przydrożna;Stawiguda;Stawiguda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Pisanica-Sypitki;;6826;aleja lipowa;na całej długości drogi Pisanica-Sypitki;Kalinowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Wielkie-skrzyżowanie z drogą nr 1228N Ostróda;;32581;aleja przydrożna;szpaler dębowy do majątku Warlity Wielkie;Ostróda;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Wilnowo-Mostkowo-Jonkowo-Gutkowo;;12903;Aleja-Droga powiatowa nr 1230 N;;Jonkowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;Zagony-Świątki-Gołogóra-Jonkowo-droga woj. nr 527-Giedajty;;12905;Aleja-Droga powiatowa nr 1407 N;;Jonkowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;37182;aleja przydrożna;Pławty Wielkie;Kisielice;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;37125;aleja przydrożna;Jędrychowo;Kisielice;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;37174;aleja przydrożna;Limża;Kisielice;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;35062;aleja przydrożna w gr.gminy Kainowo;Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo;Kalinowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;51913;aleja przydrożna;Olsztynek-Jemiołowo-Kunki-Pawłowo - 1435N;Olsztynek;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;37178;aleja przydrożna;Łodygowo;Kisielice;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;50134;aleja przydrożna-aleja pomiędzy Nową Uktą a Uktą;droga Mikołajki-Ukta;Ruciane-Nida;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;47802;aleja przydrożna;droga pow. 1727 - Winda(kolonia)-granica gminy w kierunku Nowej Różanki;Barciany;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;32849;aleja przydrożna mieszana;odcinek od wsi Rumian do granicy powiatu koło lewałdu Wielkiego;Rybno;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;34768;aleja przydrożna;dr.krajowa nr 16 -Kudypy-Sząbruk;Gietrzwałd;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;37188;aleja przydrożna;Trupel;Kisielice;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;49549;Pieckowo- aleja przydrożna;droga wojewódzka;Reszel;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;37181;aleja przydrożna;Ogrodzieniec;Kisielice;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;37194;aleja przydrożna;Wola;Kisielice;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;27815;aleja przydrożnana odc. Gietrzwałd-Woryty;Gietrzwałd-(dr.krajowa nr 16)-Woryty-Rentyny- dr.wojew. Nr 527;Gietrzwałd;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;51987;Aleja przydrożna - odcinek Gałkowo - Ruciane-Nida;droga Piecki - Ruciane-Nida;Ruciane-Nida;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;37134;aleja przydrożna;Kantowo;Kisielice;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Aleja;;;12701;1397N ;na całej długości-(granica państwa-Piotrowiec-Pakosze-Henrykowo-Kumajmy-Mingajny);Lelkowo;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Ameryka;"";;6524;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Olsztynek;Z-49 Ameryka;;1;6554;ZDF: dwór;;Olsztynek;Z-49 Antomieszki;"";;20896;cmentarz ewangelicki;w lesie;Banie Mazurskie;Z-53 Antonowo;Radosna ;2;3801;budynek gospodarczy;;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Antonowo;Radosna ;2;3802;dom;;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Anuszewo;"";;22179;cmentarz ewangelicki;kikadziesiąt metrów na północ od zabudowań wsi, przy drodze od strony zachodniej;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Aptynty;-;;49716;ZDF -pozostałości: obora, stajnia, [rządcówka(1), stodoła(6), b. inwent.(4), kuźnia (2), garaż);mapa;Barciany;Z-14 Arklity;-;;49718;ZDF: pozostałości folwarku pałacowego: b. gospodarczy ;mapa;Barciany;Z-14 Arklity;-;;50079;cmentarz rodowy (zatarty);w parku pałacowym, na pdn-wsch.od ruin pałacu w kierunku jeziora;Barciany;Z-14 Arklity;-;;50080;cmentarz ewangelicki wiejski;na płn.skraju wsi, przy drodze do Mołtajn;Barciany;Z-14 Asuny;;;50081;cmentarz ewangelicki/wiejski;w płn.cz.wsi;Barciany;Z-14 Asuny;;;50082;cmentarz ewangelicki;w południowej cz.wsi, na łące;Barciany;Z-14 Augustowo;;k/3;822;Kapliczka przydrożna;;Dźwierzuty;Z-32 Augustyny;;n-ko 4;27132;kapliczka;przy drodze do Chwalęcina;Orneta;Z-48 Babiak;;;6139;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;na płdn.skraju wsi, przy drodze do Runowa;Lidzbark Warmiński;Z-47 Babieniec;;12;419;ZDF: b.gospodarczy w podwórzu;;Korsze;Z-17 Babieniec;;8;7300;ZDF: stajnia;;Korsze;Z-17 Babieniec;;;7310;cmentarz ewangelicki (dawny);1,5 km na północ od wsi, w polu;Korsze;Z-17 Babieniec;;;7303;ZDF: kuźnia- obecnie garaż;przy domu nr 11;Korsze;Z-17 Babieniec;;;7667;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;;Korsze;Z-17 Babieniec;;;247;cmentarz ewangelicki wiejski;ok. 4 km na północ od wsi, na skraju lasu, na wyniesieniu terenu…;Korsze;Z-17 Babięta;-;;8963;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;200 m na wsch.przy drodze do Zyzdrojowej Woli;Piecki;Z-31 Babięta;;17A;8591;budynek mieszkalny;d.17;Piecki;Z-31 Babięty;"";;31831;cmentarz ewangelicki;przy drodze Rozogi-Rybno-Kałęczyn;Braniewo;Z-80 Babięty Wielkie;"";;16652;cmentarz protestancki;na wsch.skraju wsi, po płdn.stronie drogi, od zach.gospodarstwo, z pozostałych stron łąki;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Babięty Wielkie;-;;41254;ZDF: zespół dworsko-parkowo-folwarczny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Babięty Wielkie;44;;41259;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Babięty Wielkie;;31;11547;ZDF: dwór -ob. szkoła;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Babki;"";;19706;cmentarz ewangelicki;ok. o,5 km na płdn. Od mostu w babkach, na wsch.od brzegu rz. Jarki;Gołdap;Z-52 Babki;"";;19705;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Babki;"";;19707;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Babki Gąseckie;"";;18954;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na prawym brzegu rz. Lega, w odległości ok.250m od zabudowań wsi Babki Gąseckie w kierunku zachodnim;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Babki Gąseckie;"";;18953;cmentarz ewangelicki-grób jeńca francuskiego;ok.0,5 km na zachód od wsi Babki Gąseckie, w pobliżu toru kolejowego Olecko-Ełk, po jedo zachodniej stronie;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Babki Oleckie;"";;18959;cmentarz ewangelicki;na płdn-wsch.od wsi, przy drodze Olecko-Filipów;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Babki Oleckie;"";;18958;cmentarz ewangelicki;500m od Babek Oleckich i 150m na zach.od szosy Babki Oleckie-Judziki;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Babrosty;"";;22181;cmentarz/ mogiła żołnierzy z I wojny światowej;ok.05 kmna wschód od wsi, po północnej stronie szosy Pisz-Biała Piska, na skraju lasu;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Babrosty;"";;22182;cmentarz ewangelicki;ok.150 m od szosy Pisz-Babrosty, przy polnej drodze, wokół pola;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Bagienice;"";;16838;cmentarz ewangelicki;ok. 400m na północny wschód od wsi, przy szosie w kierunku Mrągowa;Mrągowo;Z-23 Bagienice Nowe;"";;16892;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, ok. 400m na płn.-wsch. Od wschodniego skraju wsi;Mrągowo;Z-23 Bagienice Nowe;"";;16839;cmentarz ewangelicki;na niewielkim wzniesieniu, ok. 300m na północ od wsi, przy drodze polnej;Mrągowo;Z-23 Bajdyty;"";;30398;cmentarz ewangelicki/jeniecki z II w.św. i mieszkańców wsi;na skraju parku, po płn.stronie, na płaskim terenie;Bartoszyce;Z-12 Bajory Małe;-;;45051;cmentarz ewangelicki;na południowym skraju wsi;Srokowo;Z-15 Bajory Wielkie;-;;45053;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km na zachód od wsi, przy drodze wkierunku nasypu kolejowego;Srokowo;Z-15 Bajory Wielkie;-;;45052;cmentarz ewangelicki;ok. 200m na zachód od wsi, za szkołą;Srokowo;Z-15 Bajtkowo;"";;20159;ZDF: magazyn zboż.-ob.dom;"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Bajtkowo;"";;37616;ZDF: owczarnia- stodoła;"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Bajtkowo;"";;20158;cmentarz ewangelicki;ok. 800m na płn-zach.od kościoła w Bajtkowie;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Bajtkowo;"";;20161;ZDF: park;"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Bajtkowo;;16-16A;20162;zespół stacji kolejowej (dworzec, WC, 2 b. gospodarcze;;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Bajtkowo;;17;3723;zespół stacji kolejowej- dom mieszkalny;;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Bałdy;-;;48239;cmentarz ewangelicki;Na płn-wsch.od d.PGR, na skraju lasu, przy polnej drodze, na lekko pochylonym terenie;Purda;Z-51 Bałoszyce;"";;16654;cmentarz protestancki;na płn-zach.krańcu wsi, od wsch. Aleja lipowa od drogi na Susz, od płdn.droga wzdłuż zabudowań.;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bałowo;"";;9874;ZDF: park dworski ze stawem (pozostałości);"";Kętrzyn;Z-20 Bałowo;"";;10017;ZDF: chlewnia (6);"";Kętrzyn;Z-20 Bałowo;"";;9864;ZDF: stodoła I- ob.stodoła w zakładzie rolnym (9);"";Kętrzyn;Z-20 Bałowo;"";;9862;ZDF: magazyn -ob.budynek gospodarczy w zakładzie rolnym (7);"";Kętrzyn;Z-20 Bałowo;"";;10018;ZDF: obora (8);"";Kętrzyn;Z-20 Bałowo;"";;16382;ZDF: założenie dworsko-folwarczne z podwórzem ---> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Bałowo;"";;9866;ZDF: transformator - ob. w zakładzie rolnym (11);"";Kętrzyn;Z-20 Bałowo;"";;9865;ZDF: stodoła II- ob.stodoła w zakładzie rolnym (10);"";Kętrzyn;Z-20 Bałowo;"";;9876;cmentarz/mogiła ewangelicka;"";Kętrzyn;Z-20 Bałowo;-;;42994;cmentarz ewangelicki/nieczynny;200m na wschód od wsi, przy drodze do Gizewa;Sorkwity;Z-38 Bałowo;;8;9867;ZDF: b. gospodarczy- ob. przydomowy budynek gospodarczy (20);;Kętrzyn;Z-20 Bałowo;;;9875;cmentarz ewangelicki;w pobliżu ZDF (widoczny na bk);Kętrzyn;Z-20 Banaszki;"";;9878;cmentarz ewangelicki - obecnie komunalny;"";Kętrzyn;Z-20 Banie Mazurskie;"";;20900;cmentarz komunalny;"";Banie Mazurskie;Z-53 Banie Mazurskie;"";;20899;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Banie Mazurskie;Konopnickiej ;22;20924;budynek mieszkalny;;Banie Mazurskie;Z-53 Barany;"";;22694;cmentarz ewangelicki;około 300m na południe od wschodniego krańca wsi, przy drodze gruntowej od Jurek;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Barany;"";;20166;cmentarz ewangelicki;na skraju lasu, ok. 800m na płdn-zach.od wsi Barany;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Barany;;;20167;cmentarz ewangelicki-2 mogiły żołnierzy niemieckich i rosyjskich;w lesie, ok. 1 km.na płdn-wsch.od centrum wsi Barany, przy drodze gruntowej barany-szosa Ełk-Prostki, w poblizu jez. Zdrężno;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Barciany;Mickiewicza ;4;8318;Dom Parafialny/Plebania;;Barciany;Z-14 Barciany;Warmińska;;50084;cmentarz rzymskokatolicki/komunalny;"";Barciany;Z-14 Barcie;"";;20400;cmentarz ewangelicki;ok. 0,3 km na północ od szosy Żytkiejmy-Dubeninki, na wzniesieniu;Dubeninki;Z-54 Barcikowo;;1;732;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;10;730;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;16;731;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;17;727;szkoła/budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;19;735;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;20;734;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;21;733;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;24;740;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;25;741;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;26;739;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;4;737;Budynek mieszkalny/sklep;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;7;736;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;8;726;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;9;728;Szkoła;;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;k/9;729;Kapliczka;k.szkoły;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;k/9;17059;kapliczka z dzwonniczką;k/Szkoły Podstawowej w barcikowie;Dobre Miasto;Z-37 Barcikowo;;n-ko 17;738;Kapliczka;w wąwozie;Dobre Miasto;Z-37 Barciszewo;"";;30399;cmentarz ewangelicki;na skraju wsi, ok. 100m od wiejskiej drogi;Bartoszyce;Z-12 Barczewko;"";;28528;kapliczka;przy drodze Słupy-Gady;Barczewo;Z-56/2017 z 28.08.2017 r. Barczewko;;36;8412;budynek szkoły murowany;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Armii Krajowej;;2020;Ogrodzenie cmentarza przy kościele św. Anny;"";Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Graniczna ;1;2022;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Graniczna ;2;2023;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Graniczna ;3/5;2024;Budynek mieszkalny;w kw był nr 3;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Grunwaldzka ;2;10287;elektrownia- ob. browar;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Grunwaldzka ;2;10288;siłownia energetyczna młyna;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Grunwaldzka ;2;2083;olejarnia/zespół młyna wodnego;w karcie WEZ był ujęty jako Obrońców W-wy 6;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kasztorna;;2062;"Spichlerz tzw. ""biały'";"";Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Klasztorna;;2025;budynek gospodarczy w zespole spichlerza (ryglowy);"";Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Klasztorna ;5;2027;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Klasztorna ;7;8122;Zespół zabudowy zakładu karnego-bud.(wykreślono bud. D i E-wg.karty -xxx-22.09.2016);;Barczewo;Z-8/2016 z dn. 22.01.2016 r. Barczewo;Kopernika;;2026;"spichlerz tzw. ""czerwony""";"";Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kopernika ;10;10308;Urząd Stanu Cywilnego -I;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kopernika ;12;10309;urząd Stanu Cywilnego -II;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kopernika ;7;2028;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki;28;10319;budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;1;2029;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;17;2033;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;18;2034;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;19;2035;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;2;2030;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;25;2037;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;27;2038;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;28;2039;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;29;2040;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;33;2041;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;36;2042;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;37;2043;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;38;2044;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;41/43;2045;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;45/47;2046;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;52;2047;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;54;2048;budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;56/58;2049;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;60/62;2050;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;64/66;2051;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;68/70;2052;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;72/74;2053;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kościuszki ;76/78;2054;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kraszewskiego ;1;2055;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kraszewskiego ;15;2060;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kraszewskiego ;2;2056;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kraszewskiego ;4;2057;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kraszewskiego ;5;2058;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Kraszewskiego ;6;2059;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Mazurska ;1;10325;budynek mieszkalno-handlowy;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Mazurska ;5;2061;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Mickiewicza ;21;2067;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Mickiewicza ;33;2069;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Mickiewicza ;34;2070;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Mickiewicza ;35;2071;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Mickiewicza ;36;2072;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Mickiewicza ;4;2064;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Niepodległości ;2;2073;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Niepodległości ;9;2076;Szpital Mariacki, ob. Szpital Pomocy Maltańskiej;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Niepodległości ;9;2078;Kapliczka z figurą NMP;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Niepodległości ;9;2077;Budynek prosektorium;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Nowowiejskiego ;4;10368;plebania w zespole kościoła św. Anny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Obrońców Warszawy ;3;2079;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Obrońców Warszawy ;4;2080;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Obrońców Warszawy ;6;2085;młyn wodny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Obrońców Warszawy ;6;2082;Spichlerz podłogowy I /zespół młyna wodnego;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Obrońców Warszawy ;6;2081;dom młynarza - zespół młyna wodnego-ob. b. mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Obrońców Warszawy ;6;2084;Spichlerz podłogowy II/zespół młyna wodnego-ob. silos;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Obrońców Warszawy ;7;2086;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Obrońców Warszawy ;8;2088;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Plac Pocztowy ;1;2089;Budynek poczty z cz. mieszkalną;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Plac Pocztowy ;3;2090;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Południowa ;3;2092;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Słowackiego ;1;2093;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Słowackiego ;3;2094;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Warmińska;;28695;figura przydrożna /chrystus upadający pod krzyżem/na okrągłym ceglanym postumencie;przy szosie do Biskupca;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Warmińska;;10421;cmentarz żydowski;;Barczewo;Z-29/2018 z 22.02.2018 r. Barczewo;Warmińska ;14;2098;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Warmińska ;19;2099;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Warmińska ;23;2101;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Warmińska ;25;2102;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Warmińska ;3;2095;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Warmińska ;33;2103;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Warmińska ;43/45;2104;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Warmińska ;46;2105;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25 Barczewo;Warmińska ;50/52;2106;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Warmińska ;7;2096;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Wojska Polskiego ;11;2113;Budynek mieszkalny z częścią gospodarczą;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Wojska Polskiego ;2;2109;Gmach d. Sądu Grodzkiego, ob. Szkoła i Zakład Poprawczy;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Wojska Polskiego ;25;2114;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Wojska Polskiego ;26;2115;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Wojska Polskiego ;34;2116;Budynek mieszkalny-ob. Biblioteka SP Nr 1;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Wojska Polskiego ;35;2108;Kapliczka przydrożna;w kierunku na Jeziorany;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Wojska Polskiego ;36A;2118;szkoła Podstawowa Nr 1 im. F. Nowowiejskiego- bud.I;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Wojska Polskiego ;36B;2117;Szkoła Podstawowa Nr 1 im.F.Nowowiejskiego- dud. II;;Barczewo;Z-25/2013, Z-73/2018 z 10.12.2018 r. - bud. II Barczewo;Wojska Polskiego ;9;2111;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barczewo;Zielona ;5;2121;Budynek mieszkalny;;Barczewo;Z-25/2013 Barduń;"";;17914;cmentarz ewangelicki (z żeliwnym krzyżem nagrobnym oraz żeliwnymi ogrodzeniami kwater);w głębi lasu;Gietrzwałd;Z-36 Barduń;;1;17589;leśniczówka/dom mieszkalny;;Gietrzwałd;WEZ Barkowo;"";;19708;d.cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Barkweda;;;31485;cmentarz ewangelicki;500m na zachód od PGR;Dywity;Z-64.2018 z dn. 03.10.2018r. Barkweda;;;30833;kaplica grobowa /rodowa;"na cmentarzu, na stanowisku archeologicznym wpisanym do RZ:; 28.01.1949) (d. gród pruski)";Dywity;Z-64.2018 z dn. 03.10.2018r. Barkweda;;;52056;aleja lipowa;;Dywity;Z-64.2018 z dn. 03.10.2018r. Barowiec;-;;46374;młyn wodny;"";Kozłowo;Z-40 Bartążek;Warmiński Las;;6797;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (park-RZ);;Stawiguda;Z-50 Bartążek;Warmiński Las ;46;39496;ZDF: dwór- ob. mieszkalno-biurowy;;Stawiguda;Z-50 Bartężęk;;;28008;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (park-RZ);;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Bartki;"";;5755;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, w odległości ok. 300m od zabudowań wsi Bartki w kierunku północnym;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Bartkowski Dwór;"";;5763;cmentarz ewangelicki-rodzinny;na wzgórzu wśród pól uprawnych, ok. 700m w kierunku płn-zachodnim od zabudowań wsi Bartkowski Dwór, ok. 700m na południe od wsi Bartki;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Bartkowski Dwór;"";;37621;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: park, obora, piwnica;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. Bartkowski Dwór;"";;5756;ZDF: dwór-ob. budynek mieszkalny;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Bartołty Wielkie;"";;8429;kapliczka murowana;"";Barczewo;Z-25/2013 Bartołty Wielkie;"";;8442;cmentarz rzymskokatolicki, dawny ob..parafialny;"";Barczewo;Z-25/2013 Bartosze;"";;20173;cmentarz wojenny z I wojny światowej;pomiędzy stacją kolejową Bartosze a szosą Mikołajki-Ełk, ok. 400m na płdn-wsch.od stacji i ok. 180m na płn-zach. od szosy, na skraju wysoczyzny;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Bartosze;"";;20172;cmentarz ewangelicki;przy torze kolejowym Ełk-Orzysz, po jego północnej stronie w odl. Ok. 1200m na płdn-zach.od wsi Bartosze;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Bartosze;"";;20174;cmentarz ewangelicki;między torami kolejowymi a szosą Ełk-bartosze, ok. 1 km na zach od wsi Bartosze;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Bartoszki;-;;44788;cmentarz ewangelicki;na skraju lasu, ok. 500m za wsią;Nidzica;Z-59 Bartoszyce;11 Listopada 10;;3922;szkoła;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;11 Listopada 3;;3920;kamienica/bank-ob.Poczta;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;11 Listopada 8/9;;3943;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Andrzeja Wajdy 9 9;;3924;dom;d. K. Marksa 9;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Andrzeja Wajdy 13;;3925;willa;d. K. Marksa 13;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Andrzeja Wajdy 23;;3926;kamienica;d. K. Marksa 23;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Andrzeja Wajdy 25;;3927;dom;d. K. Marksa 25;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Andrzeja Wajdy 32;;3928;willa;d. K. Marksa 32;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Andrzeja Wajdy 33;;3929;kamienica;d. K. Marksa 33;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Andrzeja Wajdy 35;;3930;kamienica;d. K. Marksa 35;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Andrzeja Wajdy 47;;3931;willa;d. K. Marksa 47;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Andrzeja Wajdy 7;;3923;dom;d. K. Marksa 7;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Asnyka 4;;3833;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Asnyka 9;;3834;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Bema 17;;3838;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Bema 23;;3839;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Bema 24;;3840;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Bema 25;;3841;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Bema 26;;3842;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Bema 27;;18324;zespół kuźni - 4 b. przemysłowe (I.II.III.V-b.k)- obecnie istnieje tylko II;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Bema 31;;18325;willa;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Bema 35;;3845;Szkoła podoficerska elewów: b.gospodarczy- ob.hala sportowa w zespole szkoły;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Bema 35;;3843;Szkoła podoficerska elewów- b. główny;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Bema 37;;3844;Szkoła podoficerska: b.gospodarczy;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Boh. Monte Cassino 1;;3846;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Boh. Monte Cassino 9;;3850;dom z salą gimnastyczną (SZKOŁA);"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Boh. Warszawy 1;;3851;dom- ob.mieszkalno-usługowy;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Boh. Warszawy 10;;23492;willa;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Boh. Warszawy 11;;3855;dom gminy baptystów- ob.dom kultury;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Boh. Warszawy 16;;3856;Szkoła Rolnicza;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Boh. Warszawy 17;;3857;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Boh. Warszawy 19;;3858;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Boh. Warszawy 20;;3859;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Boh. Warszawy 4;;3852;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Boh. Warszawy 4A;;3853;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Boh. Warszawy 6;;3854;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Cicha 1;;3860;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Curie-Skłodowskiej 1;;3848;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Curie-Skłodowskiej 3;;3849;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Curie-Skłodowskiej 4;;3861;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Grota-Roweckiego 10;;3864;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Grota-Roweckiego 11;;3865;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Grota-Roweckiego 7;;3862;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Grota-Roweckiego 9;;3863;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Hubalczyków 1;;3866;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Hubalczyków 5;;3867;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Hubalczyków 6;;3868;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Jagiellończyka 1;;10800;budynek mieszkalny murowany ob.biuro OSiR;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Jagiellończyka 2;;3869;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Jagiellończyka 4;;3870;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Jagiellończyka 7;;3871;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Jagiellończyka 8;;3872;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kajki 1;;3873;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kajki 3;;3874;kaflarnia;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kętrzyńska ;5;23496;kamienica;;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kętrzyńska ;60;6430;cmentarz żydowski;;Bartoszyce;Z-67/2017 z dn. 12.09.2017r. Bartoszyce;Kętrzyńska ;8;23501;kamienica;Kętrzyńska 8/10-10A-niewłaściwy adres;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kętrzyńska 12;;3877;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kętrzyńska 19A;;3878;spichlerz w zespole młyna-ob.b.handowy;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kętrzyńska 25;;3879;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kętrzyńska 26;;3880;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kętrzyńska 27;;3881;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kętrzyńska 29;;3882;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kętrzyńska 37;;3885;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kętrzyńska 9;;3876;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kilińskiego 3;;3889;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kolejowa 3;;3890;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kolejowa 5;;3891;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Konopnickiej ;3;3893;noclegownia konduktorska;;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Konopnickiej (budynek czterolatkowy);4/5/6/7;3894;kamienica;;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Konopnickiej 1;;3892;dom;;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kopernika 6;;10802;budynek - funkcji nie określono;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kopernika 8 A;;18333;budynek mieszkalny;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Kowali 3;;3904;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Lelewela 21;;3906;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Lelewela 9;;3905;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego;;18334;zespół zabudowy koszarowej : historyczny ukł.przestrzenny z zabudową oraz brukowanymi drogami;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego ;1;23503;hala pomp - (na terenie wpisanym do RZ -wieża ciśnień );na terenie wpisanym do RZ;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego 10;;3912;Zespół koszar: koszarowiec - ob.szkoła;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego 11;;3913;Zespół koszar: koszarowiec - ob.szkoła;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego 12;;3914;Zespół koszar: koszarowiec - ob.szkoła;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego 13;;3915;Zespół koszar: koszarowiec - ob.szkoła;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego 14;;3916;Zespół koszar: koszarowiec - ob.szkoła;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego 15;;3917;Zespół koszar: koszarowiec - ob.Dom Malego Dziecka;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego 2;;2124;Zespół koszar: koszarowiec - ob.b.mieszkalny;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego 3/4;;3908;Zespół koszar: koszarowiec - ob.b. mieszkalny;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego 5/6;;3909;Zespół koszar: koszarowiec - ob.b.mieszkalny;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego 7/8;;3910;Zespół koszar: koszarowiec - ob.b.mieszkalny;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Limanowskiego 9;;3911;Zespół koszar: koszarowiec - ob.szkoła;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Mazurska 23;;3932;dom;d.3;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Mazurska 27;;8102;Plebania;"";Bartoszyce;Z-38/2017 z dn. 08 maja 2017 r. Bartoszyce;Mickiewicza 34;;3933;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Młynarska 2;;3934;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Młynarska 3/4/5;;3935;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Młynarska 7/9/11;;23508;d. młyn-ob. budynek handlowy;186/1, 64/9, 64/10, 64/11;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Nowowiejskiego 10;;3938;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Nowowiejskiego 8;;3937;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Nowowiejskiego/Bema;;18340;cmentarz ewangelicki - ob.park ( część cmentarza stanowi cm. wojenny wpisany do RZ) (k.cm.99);pomiędzy ul Nowowiejskiego,Bema, Zamkowa);Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Nowowiejskiego/Wiejska;;4932;cmentarz ewangelicki- ob.tereny zielone (k.cm.98);za torami kolejowymi, w północnej części miasta;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Okrzei 4;;3939;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Okrzei 5;;3940;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Orzeszkowej 3/4;;3941;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Orzeszkowej 8;;3942;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Paderewskiego;;18341;cmentarz szpitalny od 1867 roku - ob.park (k.cm.101);poza murami miasta w kier.płn. W rozwidleniu ul.Bema/Waryńskiego, na płaskim terenie, częściowo zabudowany;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Paderewskiego 1/3/5/7;;3944;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Paderewskiego 15/17/19/21/23/25;;3952;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Paderewskiego 8/10/12/14/16;;3949;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Paderewskiego 9;;3945;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Pl. Konstytucji 3 Maja 10;;3900;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Pl. Konstytucji 3 Maja 12;;3899;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Pl. Konstytucji 3 Maja 21;;3903;bank;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Przemysłowa 1A;;3953;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Rzeźników 1;;3957;dom;d.3;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Słowackiego 1;;3959;szkoła;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Słowackiego 7;;3960;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Struga 2;;3961;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Struga 22;;3962;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Struga 24;;3963;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Szewców 3;;3964;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Teresy Bratek 10;;3836;dom;d. Armii Ludowej 10;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Teresy Bratek 17;;3837;dom;d. Armii Ludowej 17;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Traugutta 1;;3965;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Traugutta 2;;3966;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Traugutta 23;;3967;zespół szkół nr 1;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Warszawska ;11;3971;kamienica;;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Warszawska ;9;3970;Urząd katastralny- ob. Komenda Policji;;Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Warszawska 12;;3972;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Warszawska 14;;3973;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Warszawska 15/ 17;;3974;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Warszawska 32;;3975;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Witosa 1;;3976;kamienica;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Witosa 15;;3978;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Witosa 17;;3979;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Witosa 28;;3980;dom;"";Bartoszyce;Z-13 Bartoszyce;Wojska Polskiego 4/6/Gen Andersa;;3832;Zespół koszar wojskowych- ob.20 Bartoszycka Bryg.Zmechanizowana im Hetmana Wincentego Gosiewskiego;"";Bartoszyce;Z-13 Bażyny;"";;27168;cmentarz;wejście z posesji nr 49;Orneta;Z-48 Bażyny;"";;16655;cmentarz ewangelicko-katolicki;w centrum wsi za zabudowaniami, na niewielkiej skarpie, od płn.i zach.otoczony skarpą;Orneta;Z-48 Bażyny;37;;16910;młyn wodny z turbiną;"";Orneta;Z-48 Bażyny;45;;27138;Plebania+b.gospodarczy;"";Orneta;Z-48 Bażyny;k/17;;27154;kapliczka;"";Orneta;Z-48 Bażyny;k/24;;27151;kapliczka;"";Orneta;Z-48 Bażyny;k/26;;27149;kapliczka;"";Orneta;Z-48 Bażyny;k/50;;17710;kapliczka przydrożna;przy domu nr 50 i parkinku;Orneta;Z-57/2018 z 25.07.2018 r. Bądze;"";;16384;park;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Bąsze;"";;30400;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km od wsi w kierunku płdn-wsch, oddzielony od drogi polem, na skraju lasu;Bartoszyce;Z-12 Bełcząc;"";;20597;cmentarz ewangelicki rodzinny;na płaskimterenie, na płdn-wsch.skraju wsi. Od strony płn-zach.gspodarstwo, od wschodu pole i łąka;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Bełcząc;"";;20598;cmentarz ewangelicki-ob.. Wyznaniowy;na małym wzniesieniu, w kępie bzu, przy zabudowaniacg gospodarskich, na wschód od wsi;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Bełk;12;;10976;dom;"";Lidzbark;Z-61 Bemowo Piskie;Kętrzyńskiego;;7674;założenie koszarowe: zespół budowlany;"";Biała Piska;Z-4/2016 z dn. 12.01.2016 Bemowo Piskie;nr ew. 1;;42518;założenie koszarowe: węzeł techniczny;"";Biała Piska;Z-4/2016 z dn. 12.01.2016-w ramach zespołu koszar Bemowo Piskie;nr ew. 42;;42516;założenie koszarowe: garaż (prawdopodobnie d. stajnia);"";Biała Piska;Z-4/2016 z dn. 12.01.2016-w ramach zespołu koszar Bemowo Piskie;nr ew. 70;;42541;założenie koszarowe: Klub Garnizonowy;"";Biała Piska;Z-4/2016 z dn. 12.01.2016-w ramach zespołu koszar Bemowo Piskie;nr ew.40;;42506;założenie koszarowe: garaż (prawdopodobnie d. stajnia);"";Biała Piska;Z-4/2016 z dn. 12.01.2016-w ramach zespołu koszar Bezledy;"";;12028;kaplica grobowa;"";Bartoszyce;Z-12 Bezledy;"";;12034;cmentarz ewangelicki;"";Bartoszyce;Z-12 Bezławki; ;1;1834;dom;;Reszel;Z-19 Bezławki; ;4;1835;dom;;Reszel;Z-19 Bezławki; ;6;1836;dom;;Reszel;Z-19 Bezławki; ;7;1837;dom;;Reszel;Z-19 Bezławki; ;8;1838;dom/d. karczma;;Reszel;Z-19 Bezławki;;13;1840;dom;;Reszel;Z-19 Bezławki;;16;1841;dom;;Reszel;Z-19 Bezławki;;18;1842;dom;;Reszel;Z-19 Bezławki;;20;1843;dom;;Reszel;Z-19 Bezławki;;20;1844;bydynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Bezławki;;9;1839;dom;;Reszel;Z-19 Bezławki;;;491;cmentarz ewangelicki;przylegający do kościoła od strony północnej, na wzniesieniu;Reszel;Z-19 Będziszewo;"";;20401;cmentarz ewangelicki;na północnym krańcu wsi, ok. 50m od ostatnich zabudowań 9d.hotel robotniczy);Dubeninki;Z-54 Będziszewo;"";;20402;cmentarz ewangelicki;"";Dubeninki;Z-54 Bęsia;"";;5779;cmentarz wiejski (zniszczony powierzchniowo-zniszczony w latach 70-tych);w kierunku wschodnim od zabudowań, przy drodze do Jeziora, nieopodal jaru, na płaskim terenie;Kolno;Z-21 Bęsia;zaznaczone na karcie;;5897;ZDF: zespół folwarczny:podwórze folwarczne+ (bk: 1,2,3,4,5,6,7) (pałac, park, czworak-RZ);"";Kolno;Z-21 Biała Piska;"";;35096;cmentarz parafialny parafii św. Andrzeja Boboli;w płdn. Części miasta;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;"";;20602;mogiła oficerska;w płn-wschodniej części parku, na północnym skraju miasta, przy drodze do Sulim;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;"";;20600;cmentarz wojenny z I wojny światowej;ok.2,3 km na płdn-zachód od centrum miasta;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;"";;20603;cmentarz wyznaniowy - d. cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu, od płdn-wschodu-grunty d. PGR Komorowo;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;"";;20601;cmentarz wojenny z I wojny światowej;po wschodniej stronie ul.M.Konopnickiej;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Kościuszki 1;;20605;budynek mieszkalny;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Kościuszki 14;;20612;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Kościuszki 3;;20606;budynek mieszkalny;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Kościuszki 6;;20608;budynek mieszkalno-usługowy;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Kościuszki 7;;20609;budynek mieszkalny;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Kościuszki 8;;20610;budynek mieszkalny;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Moniuszki 10;;20618;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r.Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Moniuszki 12;;20619;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Moniuszki 16;;20622;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Moniuszki 2;;20614;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Moniuszki 4;;20615;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Moniuszki 6;;35092;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Ogrodowa;;20613;wieża wodociągowa;"";Biała Piska;Z-25/2016 z dn. 25.04.2016 r. Biała Piska;Parkowa;;16328;cmentarz żydowski;"";Biała Piska;Z-30/2018 z 22.02.2018r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 10;;20629;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 11;;20630;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 12;;20631;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 13;;20632;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 14;;20633;budynek mieszkalno-usługowy;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 15;;20634;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 18;;20635;budynek mieszkalno-usługowy;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 2;;20624;dom-ob. mieszkalno-usługowy;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 20;;20636;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 21;;20637;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 23;;20638;budynek uzyteczności publicznej+ mieszkalny;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 25;;20639;Ratusz;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 4;;20625;budynek usługowy;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 5;;20626;budynek mieszkalno-usługowy;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 6;;20627;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Pl. Mickiewicza 7;;20628;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sienkiewicza 1;;20640;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sienkiewicza 11;;20647;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sienkiewicza 13;;20648;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sienkiewicza 15;;20649;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sienkiewicza 16;;20650;Zespół Szkół Rolniczych;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sienkiewicza 19;;20651;budynek mieszkalno-usługowy;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sienkiewicza 21;;20653;budynek uzyteczności publicznej;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sienkiewicza 3;;20641;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sienkiewicza 4;;20642;budynek mieszkalno-usługowy;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sienkiewicza 5;;20643;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sienkiewicza 7;;20645;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sienkiewicza 9;;20646;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sikorskiego 10;;20657;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Sikorskiego 9;;20656;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Słowackiego 13;;20655;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Słowackiego 5;;35077;budynek mieszkalno-usługowy;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Słowackiego 7;;20654;budynek mieszkalno-usługowy;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Warszawska 10;;20663;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Żeromskiego 1;;40012;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Żeromskiego 11;;20667;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Żeromskiego 13;;20668;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Żeromskiego 3;;20665;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Piska;Żeromskiego 7;;20666;dom;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Biała Wola;-;;46750;kapliczka przydrożna;"";Lubomino;Z-44 Białupiany;"";;19710;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Białuty;-;;9609;cmentarz rzymskokatolicki przykościelny z mogiłami z I i II wojny św.;;Iłowo-Osada;Z-55 Białuty;;;9624;ZDF: gorzelnia - ob.budynek nieużytkowany;;Iłowo-Osada;Z-55 Białuty;;;9634;cmentarz wojenny- miejsce pamięci 1939-44;na pldn -wsch. od wsi 1200m. na płn. od drogi leśnej;Iłowo-Osada;Z-55 Białuty;;;6842;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;;Iłowo-Osada;Z-55 Białuty;;;9635;cmentarz wojenny - miejsce pamieci - 1939-45;na płdn- wsch. od wsi, w Lesie Białuckim-200 m od drogi leśnej;Iłowo-Osada;Z-55 Białuty;;;9637;cmentarz eangelicki rodowy dawny;300 m na wsch. od zabudowań dawnego folwarku Białuty;Iłowo-Osada;Z-55 Białuty;;;9636;cmentarz rzymskokatolicki parafialny;w płn- wsch. części wsi;Iłowo-Osada;Z-55 Białuty;;;9625;ZDF: spichlerz- - ob.budynek nieużytkowany;;Iłowo-Osada;Z-55 Biały Dwór;"";;20986;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Biały Dwór;"";;27171;ZDF: magazyn(2) i obora(3);"";Orneta;Z-48 Biały Dwór;"";;27172;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Orneta;Z-48 Biały Dwór;3;;5999;ZDF: dwór;"";Orneta;Z-48 Biedaszki;"";;22471;cmentarz ewangelicki-zbiorowa mogiła żołnierzy rosyjskich;w zach.cz.wsi, przy szosie Biedaszki-Wesołowo;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Biedaszki Małe;"";;9883;ZF: -b.inwentarskogospodarczy-ob.budynek mieszkalny z warsztatem i garażem (15);"";Kętrzyn;Z-20 Biedaszki Małe;"";;14083;ZDF: budynek inwentarski -ob.mieszkalny (6);"";Kętzyn;Z-20 Biedaszki Małe;"";;9894;cmentarz ewangelicki dawny;"";Kętrzyn;Z-20 Biedaszki Małe;"";;9882;ZF: stodoła-ob.nieużytkowana (4);"";Kętrzyn;Z-20 Biedaszki Małe;"";;14084;ZDF: przydomowy budynek gosp.- ob.b. gosp.z garażem (15);"";Kętrzyn;Z-20 Biedaszki Małe;10;;9892;ZF: -założenie folwarczne (w GEZ obiekty wymienione osobno);"";Kętrzyn;Z-20 Biedaszki Małe;19 / 21;;9881;ZF: -bud. inwentarsko-gospodarczy- ob. mieszkalno-gospodarczy (3);"";Kętrzyn;Z-20 Biedkowo;-;;15459;ZDF: park;"";Frombork;Z-83 Biedkowo;-;;16017;kapliczka;"";Frombork;Z-83 Biedowo;n-ko domu nr 8;;8445;kapliczka przydrożna murowana;"";Barczewo;Z-25/2013 Biedówko;1;;43070;ZDF: rządcówka;"";Purda;Z-47/2016 z dn. 21.10.2016r. Biel;;3;1845;ZDF: b. gospodarczy( nr 3), brukowany podjazd;;Reszel;Z-19 Bielica;"";;16657;cmentarz;na wsch.od wsi, przy polnej drodze;Godkowo;Z-78 Bieliny;"";;30149;ZDF: zespół dworsko-folwarczny ze spichlerzem (park-RZ);"";Bartoszyce;Z-12 Bielskie;"";;19177;cmentarz ewangelicki;w płn.części wsi, po zach.stronie drogi gruntowej biegnącej do szosy Konopki- W.-Ranty;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Bielskie Pola;"";;19586;cmentarz ewangelicki;na skraju lasu leżącego między Białą Olecką a Bielskimi Polami, w odległości ok..1 km na północny zachód od wsi Bielskie Pola;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Bieńki;-;;8964;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;1 km. Na wsch.od szosy Dłużec-Gant;Piecki;Z-31 Bieńkowo;;;16660;cmentarz;na wzgórzu, wśród pól, po płn.stronie drogi Bieńkowo-Krzekoty, ok. 500m. Na płdn-wsch.od wsi;Lelkowo;Z-45/2019 z 02.04.2019r Biesal;"";;17903;cmentarz ewangelicki/parafialny;w centrum wsi, koło kościoła;Gietrzwałd;Z-36 Biesal;-;;9044;cmentarz ewangelicki;"";Gietrzwałd;Z-36 Biesal;30;;17649;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Gietrzwałd;Z-36 Biesal;64;;17634;dom-xxx- wyłączony przez wójta (negatywna opinia WKZ);"";Gietrzwałd;Z-18/2018. z 12.02.2018 r. Biesowo;"";;2178;Kapliczka;przy drodze do Biskupca;Biskupiec;Z-24 Biesowo;"";;24794;cmentarz z I wojny światowej;ok. 1,2 km na płdn-zach.od wsi. Przy drodze na Zerbuń, na skraju skarpy;Biskupiec;Z-24 Biesowo;"";;24797;kapliczka;k/kościoła;Biskupiec;Z-24 Biesowo;"";;2177;Kapliczka;przy drodze do Biesówka;Biskupiec;Z-24 Biesowo;"";;26495;cmentarz ewangelicki-ob. katolicki wraz z kwaterą wojenną we wsch.cz. Cmentarza (2 żołn.niem.+3 ros.;w płn. części wsi Biesowo, naprzeciwko kościoła;Biskupiec;Z-24 Biesowo;"";;2180;Kapliczka;przy drodze do Bisztynka;Biskupiec;Z-24 Biesowo;13;;2140;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;17;;2143;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;18;;2144;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;19;;2145;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;21;;2147;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;24;;2148;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;29;;2151;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;30;;2152;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;31;;2153;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;33;;2154;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;34;;2155;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;35;;2156;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;36;;2157;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;37;;2158;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;47;;2161;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;50;;2164;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;57;;2167;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;64;;2171;dom - d. szkoła;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;65;;2172;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;67;;2173;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;72;;2176;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;k/18;;2182;Kapliczka;"";Biskupiec;Z-24 Biesowo;k/66;;2179;Kapliczka;"";Biskupiec;Z-24 Biesówko;"";;26496;cmentarz prawosławny;we wsi, przy drodze do Biesowa;Biskupiec;Z-24 Biesówko;"";;24308;cmentarz z I wojny światowej (17 żołnierzy armii rosyjskiej poległych w bitwie pod Zerbuniem);przy domu nr 11, na płn. skaraju wsi, na wzniesieniu przy drodze do Jezioran;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;"";;7916;nastawnia kolejowa;linia kolejowa nr 353;Biskupiec Pomorski;Z-15/2016 z dn. 11.03.2016r. Biskupiec;-;;51931;zespół dworca kolejowego: most kolejowy;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;1Maja 10;;2560;kamienica;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;1Maja 11;;2561;kamienica;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;1Maja 12;;2562;kamienica;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;1Maja 13/15;;2563;kamienica;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;1Maja 17;;2564;kamienica;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;1Maja 20;;2565;kamienica;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;1Maja 22;;2566;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;1Maja 8;;2558;kamienica;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al. Broni 2/4;;2492;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al. Broni 6/8;;2491;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al. Róż 1;;2656;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al. Róż 4;;2657;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al. Róż 5;;2658;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al. Róż 7;;2659;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 10;;2599;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 12;;2600;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 19;;2601;Przedszkole;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 21;;2602;dom mieszkalny (willa);"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 22;;2604;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 22;;2603;budynek gospodarczy;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 23;;2605;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 24;;2606;budynek gospodarczy;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 24;;2607;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 25/27/29;;2609;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 26;;2608;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 28;;2610;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 30;;2613;ujęcie wody- obudowa studni;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 30;;2611;ujęcie wody-obudowa studni;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 30;;2612;ujęcie wody - stacja pomp;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 37;;2614;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 39;;2615;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 5;;2596;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 7;;2597;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Al.Niepodległości 8;;2598;Prokuratura Rejonowa;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej;;2479;most drogowy;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej 1;;2464;willa;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej 10/12;;2470;dom m. wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej 14;;2472;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej 18;;2474;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej 2;;2465;Liceum Katolickie;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej 20;;2475;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej 22;;2476;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej 28;;2478;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej 28;;2477;budynek gospodarczy;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej 3;;2466;willa;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej 5;;2467;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Armii Krajowej 7;;2468;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Bogusławskiego 12;;2483;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Bogusławskiego 4;;2480;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Bogusławskiego 6;;2481;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Bogusławskiego 8;;2482;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Chopina 5;;2490;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Chopina 7;;2494;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Chrobrego;9;52070;dom mieszkalny wielorodzinny;;Biskupiec;Z-69/2018 z 26.11.2018 r. Biskupiec;Chrobrego;;11471;cmentarz żydowski;;Biskupiec;Z-31 z 22.02.2018 r. Biskupiec;Chrobrego ;1/3;2496;dom mieszkalny;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Chrobrego ;12;2500;dom mieszkalny wielorodzinny;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Chrobrego ;14/16;2504;dom mieszkalny wielorodzinny;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Chrobrego ;23;2506;dom mieszkalny;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Chrobrego ;25;2507;dom mieszkalny;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Chrobrego ;26;2509;magazyn;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Chrobrego ;27;2508;dom mieszkalny;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Chrobrego ;33;2510;dom mieszkalny;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Chrobrego ;6;2498;dom mieszkalny;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Cmentarna;;2511;brama cmentarna;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Dworcowa;;28316;cmentarz ewangelicki;w płn.cz.miasta-ob..Park Miejski;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Dworcowa 7;;2513;garaż/b. gospodarczy;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Dworcowa 7;;2512;willa;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Dworcowa 9;;2514;willa;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Floriańska 3;;2515;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Floriańska 5;;2516;warsztat-magazyn;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Floriańska 7;;2517;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Grudziądzka;;16076;cmentarz żydowski;ok. 20 m od ulicy po stronie północnej. Pomiędzy zabudowaniami z cm. komunalnym;Biskupiec;Z-24.2018 z 21 lutego 2018r. Biskupiec;Grunwaldzka 1;;2518;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Grunwaldzka 12;;2525;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Grunwaldzka 2;;2519;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Grunwaldzka 4;;2521;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Grunwaldzka 6;;2522;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Grunwaldzka 7;;2523;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kolejowa;;2529;zespół dworca kolejowego: nastawnia;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kolejowa 1;;2526;zespół dworca kolejowego: dworzec kolejowy, magazyn z rampą;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kolejowa 2;;2532;zespół dworca kolejowego: budynek gospodarczy z szaletami;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kolejowa 3;;2527;dom mieszkalny kolejowy;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kolejowa 5;;2528;dom mieszkalny kolejowy;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kolejowa 7;;2530;zespół dworca kolejowego:b. mieszkalny z gospodarczym;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kopernika 3;;2534;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kopernika 4;;2535;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kościuszki 12;;2542;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kościuszki 14;;2543;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kościuszki 3;;2536;budynek gospodarczy;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kościuszki 4;;2538;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kościuszki 6;;2539;dom mieszkalny (willa);"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kościuszki 9;;2540;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kryniczna 6;;2547;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kryniczna 8;;2548;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Kwiatowa/Kościuszki;;16047;cmentarz żydowski;przy skrzyżowaniu ul. Kwiatowej z ul. Kościuszki, obecnie posesja nr 4 przy ul. Kościuszki i 11 przy Kwiatowej, teren przekształcony i zabudowany;Biskupiec;Z-25/2018 z 21 lutego 2018 r. Biskupiec;Leśna 11;;2549;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Leśna 13;;2550;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Leśna 23;;2551;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Ludowa 16a;;2555;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Ludowa 2;;2552;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Ludowa 40;;2557;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Ludowa 40;;2556;budynek gospodarczy;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Ludowa 5;;2553;Szkoła podstawowa nr 1;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Matejki 15/17;;2569;dom mieszkalny -bliźniak;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Matejki 16/18;;2570;dom mieszkalny - bliźniak;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Matejki 31;;2572;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Matejki 34;;2573;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Matejki 36/38;;2574;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Matejki 5;;2567;Biskupiecki Dom Kultury;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mazurskie Przedmieście 6;;2575;kamienica;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 10;;2581;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 20;;2583;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 24;;2584;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 3;;2577;kamienica;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 33;;2585;willa;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 37;;2586;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 39;;2587;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 41;;2588;Komenda Policji;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 45;;2589;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 47;;2590;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 5;;2578;kamienica;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 8;;2579;budynek gospodarczy;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Mickiewicza 8;;2580;szkoła;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Modra 3;;2592;dom mieszkalny jednorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Moniuszki ;2;28319;kamieniczka;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Moniuszki ;4;28320;kamieniczka;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Moniuszki 16;;2594;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Moniuszki 6;;2593;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Myśliwska;2 (ob. 2a);2595;dom mieszkalny;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Ogrodowa 2;;2617;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Ogrodowa 4;;2618;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Ogrodowa 8;;2622;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Okrzei 17;;2632;dom mieszkalny jednorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Okrzei 17;;2631;budynek gospodarczy;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Okrzei 25;;2634;dom mieszkalny jednorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Okrzei 6;;2624;dom mieszkalny jednorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Ostre Koło;;2636;młyn;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Ostre Koło 1;;2635;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Ostre Koło 8;;2637;dom mieszkalny jednorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Polna 11;;2639;dom mieszkalny jednorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Polna 21/23;;2642;dom -gez/ budynek gospodarczy-WEZ;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Poznańska 1;;2644;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Repatriantów 4;;2648;dom mieszkalny jednorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Sądowa 1;;2660;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Sądowa 2;;2662;Sąd rodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Sądowa 2 i 4;;3491;ogrodzenie sądu;bk Sądowa 4;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Sądowa 4;;2661;budynek Sądu;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Słoneczna 5/7;;3492;dom mieszkalny jednorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Słoneczna 9/11;;3493;dom mieszkalny jednorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Słowackiego 3a;;3494;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Słowackiego 8;;3495;dom;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Sosnowa 11/13;;3499;dom mieszkalny jednorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Sosnowa 9;;3498;dom mieszkalny jednorodzinny;"";Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Szpitalna 12;;3721;dom;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Szpitalna 14;;3722;dom;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Tartaczna;;3733;zbiornik;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Warszawska;;26057;cmentarz ewangelicki;w płn.cz.miasta;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Warszawska ;4;28324;kamienica;;Biskupiec;Z-24 Biskupiec;Warszawska 23;;3736;magazyn;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Warszawska 9;;3734;dom;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Wawelska 2;;3737;dom;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Wiosenna 1;;3738;dom;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Wojska Polskiego;;3761;ujęcie wody, budynek studni;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Wojska Polskiego 1;;3750;Stara Kaflarnia;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Wojska Polskiego 18;;3757;budynek gospodarczy;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Wojska Polskiego 18;;3758;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Wojska Polskiego 20;;3760;budynek gospodarczy;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Wojska Polskiego 20;;3759;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Wojska Polskiego 4;;3753;kapliczka;"";Biskupiec;Z-72/2017 z 09.10. 2017 r. Biskupiec;Żelazna 18;;3770;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-39 z dn. 15.10.2015 oraz Z-72/2017 z 09.10.2017 r. Biskupiec;Żelazna 2;;3763;dom mieszkalny jednorodzinny;"";Biskupiec;Z-39 z dn. 15.10.2015 Biskupiec;Żelazna 4/6;;3765;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-39 z dn. 15.10.2015 Biskupiec;Żelazna 8/10;;3766;dom mieszkalny-bliźniak- xxx- wykreślono 11.01.2017;"";Biskupiec;Z-39 z dn. 15.10.2015 Biskupiec;Żelazna 9;;3767;dom mieszkalny;"";Biskupiec;Z-39 z dn. 15.10.2015 Biskupiec;Żeromskiego 1;;3771;dom;"";Biskupiec;Z-39 z dn. 15.10.2015 Biskupiec;Żeromskiego 10;;3776;dom;"";Biskupiec;Z-39 z dn. 15.10.2015 Biskupiec;Żeromskiego 2;;3772;dom;"";Biskupiec;Z-39 z dn. 15.10.2015 Biskupiec;Żeromskiego 6;;3774;dom;"";Biskupiec;Z-39 z dn. 15.10.2015 Biskupiec;Żeromskiego 8;;3775;dom;"";Biskupiec;Z-39 z dn. 15.10.2015 Biskupiec;Żółkiewskiego;1/3;3777;dom mieszkalny -bliźniak;;Biskupiec;Z-39 z dn. 15.10.2015 Bisztynek;Fryzjerska 1/Krótka 1;;4005;budynek mieszkalno-usługowy;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Bisztynek;Kajki 11;;27958;kamienica;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Bisztynek;Kajki 13;;27964;kamienica;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Bisztynek;Kajki 15;;27954;kamienica;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Bisztynek;Kolejowa 1;;27979;dom/ d. hotel;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Bisztynek;Kolejowa 2;;27976;zespół młyna elektrycznego: spichlerz;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Bisztynek;Kolejowa 26;;27966;d. dworzec kolejowy z magazynem;d. Dworcowa 26;Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Bisztynek;Kolejowa 7;;27965;szkoła wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Bisztynek;Konopnickiej 5;;27922;dom;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Bisztynek;Morcinka;;8039;kaplica p.w. sw. Marty;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Bisztynek;Pl. Wolności 5;;27790;dom/przedszkole;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Bisztynek;Reymonta 1;;27808;dom;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Bisztynek;Słoneczna;;10729;cmentarz żydowski;"";Bisztynek;Z-66/2017 z 12.09.2017 r. Bitkowo (Ślepowo);"";;19711;cmentarz ewangelicki;ok. 0,5 km na płdn. Od wsi, po wschodniej stronie drogi Bitkowo-Garbas, na zboczu.;Gołdap;Z-52 Blanki;;;6141;cmentarz ewangelicki-ob.katolicki-parafialny;na końcu wsi, przy drodze do Suryt;Lidzbark Warmiński;Z-47 Bluskajmy Duże;;;7314;ZDF: budynek gospodarczy;;Korsze;Z-17 Bluskajmy Duże;;;263;ZDF: zespół folwarczny (obora nie istnieje);;Korsze;Z-17 Bluskajmy Duże;;;7315;ZDF: kuźnia i garaż;;Korsze;Z-17 Błąkały (Błędziszki);"";;20404;cmentarz ewangelicki;"";Dubeninki;Z-54 Błędowo;-;;49727;ZF: zespół folwarczny-zachowana stodoła i obora;;Barciany;Z-14 Błogaszewo;"";;7322;cmentarz ewangelicki;200m na północ od wsi, przy drodze do Parysa;Korsze;Z-17 Błogoszewo;9;;437;dom+b.gospodarczy;;Korsze;Z-17 Błogoszewo;;;264;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (park-RZ);;Korsze;Z-17 Błogoszewo;;;52052;ZDF: chlewnia;;Korsze;Z-17 Błogoszewo;;;7317;ZDF: stajnia z wozownią i spichlerzem;;Korsze;Z-17 Błogoszewo;;;7318;ZDF: : obora;;Korsze;Z-17 Bobrowo;"";;50085;cmentarz ewangelicki wiejski;w płn.cz.wsi, po prawej stronie drogi do Mołłtajn;Barciany;Z-14 Bobrówko;-;;8965;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;700m na płdn-wsch.od wsi,w lesie przy drodze do Nowego Mostu;Piecki;Z-31 Bobry;"";;37652;"ZDF: założenie dworsko-folwarczne; dwór-piwnica, dwa trojaki, park";relikt ZDF zlokalizowany jest nieco z boku drogi krajowej Ełk-Grajewo, 0k100m za południowym skrajem wsi;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Bobry;"";;22043;cmentarz ewangelicki;w północnej części wsi Bobry, po zachodniej stronie szosy Ełk-Prostki;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Boćwinka;"";;30491;ZDF: park;"";Gołdap;Z-52 Boćwinka;"";;17233;cmentarz ewangelicki;"";Kruklanki;Z-30/2016 z dn.03.06.2016 Boćwinka;"";;17234;cmentarz ewangelicki;"";Kruklanki;Z-30/2016 z dn.03.06.2016 Boćwinka;"";;19714;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Boćwinka;"";;22539;budynek służb drogowych;"";Gołdap;Z-52 Boćwinka;"";;19715;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Bogacko;"";;6261;cmentarz ewangelicki;ok. 900m na płn-wschód od wsi, po zachodniej stronie drogi Bogacko-Kronowo, w lesie;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bogacko;12;;5975;budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bogacko;12;;5974;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bogacko;3;;3803;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bogaczewo;38;;5986;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bogaczewo;;34;2942;ZDF: pałac-ob.budynek mieszkalny;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Bogaczewo (Kula);-;;18133;cmentarz ewangelicki-zbiorowa mogiła ż.niemieckich, radzieckich oraz ludności cywilnej;ok.100m na wschód od szosy i jeziora, w lesie;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bogaczewo (Kula);-;;18135;cmentarz ewangelicki;ok. 1,5 km na zachód od wsi, po południowej stronie szosy Bogaczewo-Szczybały Giżyckie, na skraju lasu;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bogaczewo (Kula);-;;18134;cmentarz ewangelicki;ok.600m na południe od wsi, na przesmyku jeziora Mulik i jeziora Bocznego, na wzniesieniu, w lesie;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bogaczewo (Kula);Kula;;1153;PJM: scchron -punkt oporu piechoty. Bateria dział 100 mm;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bogatyńskie;"";;6000;ZDF: zespół pałacowo-parkowo-folwarczny (pałac z parkiem i spichlerz-RZ);"";Orneta;Z-48 Bogdany;"";;16533;ZDF: park dworski;"";Frombork;Z-83 Bogumiły;"";;22184;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km na płn-wschód od wsi. Przy drodze ponlnej do Lisek, na wzgórzu wśród pól;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Bogusławki;;;55;cmentarz ewangelicki wiejski/ przy folwarku;na płn-wsch.od ruin zabudowań wiejskich, na skraju lasu;Barciany;Z-14 Bogusze;Bojowników;;22044;cmentarz ofiar obozu hitlerowskiego w Prostkach-Boguszach;na płdn-zach.krańcu wsi Bogusze, między szosą Ełk-Grajewo i torem kolejowym Ełk-Grajewo;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Boleszyn;"";;24069;cmentarz katolicki;poza wsią, przy drodze do Sugajna;Grodziczno;Z-57 Borawskie;"";;18967;cmentarz ewangelicki;przy drodze Bakałarzewo-Olecko;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Borawskie;"";;18966;cmentarz ewangelicki;w rozwidleniu dróg Bakałarzewo-Olecko i Bakałażewo-Borawskie;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Borki;"";;12032;ZDF: zespół folwarczny ze spichlerzem (park-RZ)- zespół nie istnieje;"";Bartoszyce;Z-12 Borki;"";;19221;cmentarz wojenny zołnierzy niemieckich z I wojny światowej;na płdn.krańcu Borek, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej prowadzącej do Górłka;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Borki;"";;22051;cmentarz ewangelicki - grób żołnierza niemieckiego;"";Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Borki;"";;22050;cmentarz ewangelicki;w lesie (płn.skraj), po zachodniej stronie szosy Glinki-Borki, w odległości ok 900m na południe od wsi Borki;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Borki;"";;30401;cmentarz ewangelicki;na uboczu wsi, obok zakładu rolnego;Bartoszyce;Z-12 Borki;"";;9903;cmentarz ewangelicki;"";Kętrzyn;Z-20 Borki;"";;37642;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Borki;"";;9901;ZDF: -czworak- ob. Budynek nieużytkowany;"";Kętrzyn;Z-20 Borki;"";;9897;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (dwór i park-RZ ---> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Borki Sędrowskie;"";;30121;ZDF: dwór;"";Bartoszyce;Z-12 Borki Sędrowskie;1, 3A-B, 4A;;30108;ZDF:zespół dworsko-folw.:3 obory, stodoła, bud.prac.folwarcznych 1,3A-B,4A;"";Bartoszyce;Z-12 Borki Wielbarskie;19;;43529;szkoła-ob. b. mieszkalny;"";Wielbark;Z-29 Borki Wielkie;"";;24462;cmentarz ewangelicki;na wschód od wsi Borki Wielkie, ok. 300m od drogi Borki Wielkie-Dąb, w polu, nieogrodzony;Biskupiec;Z-24 Borki Wielkie;-;;43642;cmentarz ewangelicki;200m od szosy Łukta-Wielbark, w lesie;Wielbark;Z-29 Borki Wielkie;19/20;;24403;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: (RZ: park i pałac);"";Biskupiec;Z-24 Borkowina;"";;19587;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km na płdn.od wsi;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Bornice;"";;16664;cmentarz;we wsch.cz.wsi, pomiędzy drogami od szosy Stary Dzierzgoń-Kamieniec, od zach.łąki,od wsch.gospodarst;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;13;;41280;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;14;;47006;szkoła;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;17;;11618;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;17;;41281;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;18;;41282;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;21;;11619;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;21;;47007;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;22;;11620;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;27;;41284;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;28;;11621;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;29;;11622;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;3;;11617;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;30;;11623;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;32;;11624;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bornice;34;;41287;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Borowe;-;;42992;cmentarz ewangelicki/nieczynny;500m od wsi, przy szosie Rybno-Borowo;Sorkwity;Z-38 Borowiec;"";;16534;park chłopski;"";Pieniężno;Z-81 Borowiec;-;;38325;figura świętego na postumencie;przy drodze;Pieniężno;Z-81 Borowski Las;-;;42993;cmentarz ewangelicki/zamknięty;30m od szosy z Borowa do Borowskiego Lasu, w lesie;Sorkwity;Z-38 Borowy Młyn;2;;6133;zespół młyński;ok. 1,5 km na płdn-zachód od Nidzicy;Nidzica;Z-59 Borszyny;;;58;cmentarz ewangelicki wiejski;na południe od ruin zabudowań wsi, w polu;Barciany;Z-14 Borzymy;"";;19704;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok. 100m na płdn.od szosy Pisanica-Borzymy z drogą Borzymy-Skrzypki, po zachodniej stronie wspomnianej drogi, na małym wzniesieniu;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Borzymy;21;;6750;zespół młyński: młyn elektryczny z b. gospodarczym;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Botowo;"";;26497;cmentarz ewangelicki;na wschodnim skraju wsi, 200m od szosy labuszewo-Rasząg, w polu, na wzniesieniu przy drodze polnej, nie ogrodzony.;Biskupiec;Z-24 Boża Wólka;"";;16841;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płn. Od Bożej Wólki i Witamin, po wsch. Stronie drogi polnej;Mrągowo;Z-23 Boża Wólka;"";;16842;cmentarz ewangelicki/rodowy;na płdn.od wsi Boża Wólka, po zach. stronie drogi z Bożego do Bożej Wólki;Mrągowo;Z-23 Boże;"";;16844;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płn-wsch. Skraju wsi, po zach. stronie szosy do Kętrzyna;Mrągowo;Z-23 Bożęcin;-;;9308;ZDF: spichlerz;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Bożęcin;-;;9307;ZDF: zespół folwarczny (pałac, park- RZ);;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Bożęcin;;30;9317;kuźnia/dom;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Bożęcin;;33;3073;obora;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Bożkowo;"";;30383;ZDF: zespół folwarczny: spichlerz, obora, czworak;"";Bartoszyce;Z-12 Bramka;-;;2984;kuźnia;"";Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Braniewo;9 Maja;;16667;cmentarz;po zach.stronie ul. 9 Maja;Braniewo;Z-79 Braniewo;9 Maja;;16668;cmentarz;po wsch.stronie ul. 9 Maja, pomiędzy ul 9 Maja i Wspólną;Braniewo;Z-79 Braniewo;9 Maja 1;;31533;kamienica;"";Braniewo;Z-79 Braniewo;9 Maja 3;;31534;kamienica;"";Braniewo;Z-79 Braniewo;9 Maja 5;;31535;kamienica;"";Braniewo;Z-79 Braniewo;9 Maja 9;;31537;kamienica;"";Braniewo;Z-79 Braniewo;Kościuszki;;11026;cmentarz żydowski;"";Braniewo;Z-65/2017 z 12.09.2017r. Braniewo;Kościuszki;;16666;cmentarz;na płdn.od zbiegu ulic Kościuszki i Olsztyńskiej;Braniewo;Z-79 Braniewo;Młynarska 1;;31503;elektrownia wodna;"";Braniewo;Z-79 Braniewo;Morska;;16669;cmentarz;po wsch.stronie ul.Morskiej, od wsch.skarpa nadbrzeżna rz.Pasłęki;Braniewo;Z-79 Braniewo;Portowa 8;;31564;dom;"";Braniewo;Z-79 Braniewo;Świerczewskiego;;16670;cmentarz;po wsch. Stronie ul. Świerczewskiego, na płdn.od skrzyżowania z ul.Stefczyka, od wsch.park;Braniewo;Z-79 Braniewo;Świętojańska;;16671;cmentarz;po zach.stronie d.fosy miejskiej, od zach.ograniczony ul.Świętokrzyską, od płn.al.Sadową z fosą;Braniewo;Z-79 Bratian;"";;13668;cmentarz ewangelicki;we wschodniej części wsi, przy drodze polnej, ok. 200m od siedliska, na lekkiej wyżynie, z trzech stron skarpy, otoczony lasem;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Bratian;-;;45098;cmentarz/miejsce pamięci narodowej;poza wsią, przy szosie do Iławy, teren równy, otoczony lasem sosnowym;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Bratian;50;;13778;"zespół zabudowy młyna; dom właściciela młyna (młyn z ukł.hydrotech.i bezpośrednim otoczeniem-RZ)";"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Bratian;Olsztyńska 6;;13777;zespół zabudowy dworca kolejowego:bud.dworca z b. gospodarczym+ b. gospodarczy;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-16 IZAR.5135.Z-16.2018.uk z 31.02.2018 r. Bratuszewo;1;;45781;dom;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Bredynki;48;;3406;dom/chałupa;"";Biskupiec;Z-24 Brejdyny;-;;8967;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;ok..400m na wsch.od wsi, przy drodze polnej;Piecki;Z-31 Brejdyny;-;;8966;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;800m na płn.od wsi, przy drodze polnej do Wierzbowa;Piecki;Z-31 Brejdyny;-;;8968;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;1,5 km na płn.od wsi i 100m od brzegów jeziora;Piecki;Z-31 Brodowo;;;9649;cmentarz ewangelicki z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej;;Iłowo-Osada;Z-55 Brodzikowo;-;;6553;ZDF: zespół dworsko-folw: cielętnik, stodoła, obora, pozost.parku (dwór i kuźnia-nie istnieją);"";Mrągowo;Z-23 Bronowo;"";;11555;ZDF: stajnia cugowa;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bronowo;"";;16672;cmentarz;po płn.stronie stawu połozonego po płn.stronie drogi, na wysokości zakretu, od wsch.droga do Lipowa;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bronowo;"";;16673;cmentarz;w lesie, ok 800 m. na zach.od wsi, od drogi prowadzi aleja lipowa;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bronowo;"";;11553;ZDF: obora IV;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bronowo;"";;34945;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bronowo;-;;41290;ZDF: owczarnia;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bronowo;-;;41291;ZDF: spichlerz/stelmacharnia;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bronowo;15;;41296;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bronowo;18;;41298;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bronowo;19;;41299;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Browina;-;;46450;cmentarz ewangelicki;w polu, ok. 400m na północ od zabudowań wiejskich, obok drogi do GR Lubianek;Kozłowo;Z-40 Brożajcie;;;20998;cmentarz ewangelicki;d. PGR;Banie Mazurskie;Z-53 Brożówka;"";;30493;cmentarz ewangelicki/mogiła zbiorowa ż.rosyjskich z I w. św.;ok. 250m na północ od skrzyżowania szosy Kruklanki-Jurkowo z szosą kruklanki-Żywki, po zach.stronie drogi do Brożówki, na skraju lasu278/4;Kruklanki;Z-30/2016 z dn.03.06.2016 Brusiny;"";;11557;ZDF: dwór;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Brusiny;"";;16674;cmentarz;w lesie, niedaleko drogi polnej od Brusin na płdn-wsch., ok. 2,2 km.od wsi;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Brusiny;-;;41301;ZDF: zespół dworsko-parkowo-folwarczny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Brusiny;10;;41305;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Brusiny;2;;41303;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Brusiny;5;;11626;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Brusiny;6;;11627;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Brusiny;9;;47008;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Brusiny;9;;11628;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Bryńsk;100;;10983;dom;"";Lidzbark;Z-61 Bryńsk;107;;10982;dom;"";Lidzbark;Z-61 Bryńsk;114;;10992;dom;"";Lidzbark;Z-61 Bryńsk;123 i 124;;11074;budynek mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Bryńsk;38;;11015;dom;"";Lidzbark;Z-61 Bryńsk;n-ko szkoły;;45772;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny (czynny);w lesie za wsią, sąsiaduje z cmentarzem ewangelickim;Lidzbark;Z-61 Bryńsk;n-ko szkoły, w lesie;;45771;cmentarz ewangelicki;w lesie za wsią, sąsiaduje z cmentarzem rzymskokatolickim;Lidzbark;Z-61 Bryńsk Ostrowy;2;;11030;dom;"";Lidzbark;Z-61 Brzezina;"";;16536;ZDF: park dworski;"";Tolkmicko;Z-84 Brzostkowo;"";;30384;ZDF: zespół folwarczny: stajnia, obora, rządcówka, ob. budynek mieszkalny, czworak;"";Bartoszyce;Z-12 Brzozie Lubawskie;-;;45842;cmentarz katolicko-ewangelicki/choleryczny;w północnej części wsi, ok. 50m od siedliska, na wzniesieniu w polu;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Brzozowo;"";;22472;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok.1 km na płdn-zach.od wsi, po zachodniej stronie drogi prowadzącej do Węgielsztyna;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Brzozówka;"";;20489;cmentarz ewangelicki;ok. 300m od szosy Budry-Krzywińskie;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Brzozówka;"";;20490;cmentarz ewangelicki;ok. 350m od szosy Budry-Krzywińskie (po zach.stronie);Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Brzydowo;22;;29517;zagroda wiejska: dom +2 b. gospodarcze + stodoła;"";Świątki;Z-28 z dn. 2015 z dn. 11.09.2015r. Brzydowo;v;;29493;cmentarz ewangelicki;w parku dworskim, na lekkim wzniesieniu, ok. 50m na zachód od zabudowań podworskich, ok.500m na północ od szosy Brzydowo-Świątki. Park z cmentarzem otaczają pola uprawne od zachodu i północy.;Świątki;Z-78/2017 z 30.10.2017 Brzydowo;v;;4041;cmentarz ewangelicki rodowy rodz. Rausch;w rozwidleniu dróg polnych z Brzydowa do Kiewr i Kalist, przy zabudowaniach szkoły od zachodu i od południa przy zab. gospodarczych, od północy podmokła łąka, teren płaski;Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Buczki;"";;3730;cmentarz ewangelicki; w lesie nad jeziorem. Teren prywatny;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Buczki;"";;20177;cmentarz ewangelicki;przy drodze gruntowej ze wsi Buczki do szosy Ełk-Kalinowo, ok. 300m od Buczek w kierunku północnym;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Budniki;;;16386;park dworski;w centrum wsi;Lidzbark Warmiński;Z-47 Budry;"";;20506;cmentarz ewangelicki;na południe od wsi, po zach. stronie drogi gruntowej;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Budry;"";;20507;cmentarz katolicki komunalny;na południe od wsi, po zach stronie drogi gruntowej;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Budry;Wojska Polskiego 28;;20501;dom;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Budy;-;;15534;ZDF: zespół/załozenie dworsko-folwarczne z parkiem;"";Dźwierzuty;Z-32 Budzewo;"";;20512;cmentarz ewangelicki;po zach. stronie szosy Budry-Budzewo, między zabudowaniami wsi;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Budzewo;"";;20511;cmentarz ewangelicki;ok. 500m na północ od wsi, 100m na zachód od szosy Budzewo-Zabrost Wielki;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Budziska;"";;6574;ZDF: zespół dworsko-folw:obora, kuźnia,lodownia, czworaki, park;"";Mrągowo;Z-23 Bukowiec;"";;33826;cmentarz ewangelicki/nieczynny;na południowo-wschodnim skraju wsi, przy drodze do Worławek;Górowo Iławeckie;Z-62 Buniaki;"";;13132;ZDF: stodoła;"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Buniaki;"";;37618;ZDF: jałownik;"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Buniaki;"";;8034;ZDF: stajnia- ob.cielętnik;"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Buniaki;1;;37617;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: dwór-ob. b.m.+stajnia,+magaz.pasz+ jaownik+ stodoła;"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Burdajny;"";;33231;cmentarz katolicki;za wsią, bezpośrednio przy drodze Burdajny-Osiek;Godkowo;Z-78 Burdąg;-;;36537;kapliczka przydrożna;w centrum wsi, na skrzyżowaniu drogi jedwabno-Pasym i drogi biegnącej przez wieś, na wysepce skrzyżowania, tynkowana;Jedwabno;Z-28 Burdąg;;12;36550;dom;;Jedwabno;Z-28 Burkarty;Burkarty;1;52080;Szkoła;;Bartoszyce;WEZ Burkat;"";;12049;cmentarz ewangelicki II;we wsi, przy polnej drodze Burkat-Klęczkowo;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Burkat;"";;12047;cmentarz ewangelicki I;po prawej stronie drogi do Uzdowa, sąsiaduje ze szkołą;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Burkat;-;;8115;droga brukowana;wzdłuż budynków 33 i 35;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Burkat;-;;8116;wiadukt kolejowy jednotorowy (stalowy);szlak kolejowy Działdowo-Olsztyn, nad trasą wlotową z Burkatu do Działdowa;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Burkat;15;;32288;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Burkat;40;;32298;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Burkat;53;;32301;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Burkat;71;;8112;posterunek dróżnika kolejowego/dróżniczówka;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Burkat;Burkat 51;;6868;ogrodzenie kościoła par. p.w. św. Jana Pawła II;"";Działdowo;Z-25/2017 z dn. 16.03.2017 r. Burkat;;41;11998;Szkoła Podstawowa- ob. Przedszkole;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Burkat;;51;8110;budynek gospodarczy;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Burkat;;;11997;kościół;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Bursz;-;;12050;cmentarz ewangelicki I;w polu, na południe od zabudowań d. folwarku, po prawej stronie drogi Bursz-Wierzbowo;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Bursz;-;;12051;cmentarz ewangelicki II;w polu, na północ od zabudowań d.folwarku, prowadzi do niego aleja;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Bursz;-;;15470;park dworski;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Bursz;1;;8117;budynek gospodarczy;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Burszewo;-;;42995;cmentarz ewangelicki/nieczynny;na południowy-wschód od wsi, przy drodze polnej z Burszewa do Warpun, ok.800 m od wsi;Sorkwity;Z-38 Burszewo;-;;42996;cmentarz ewangelicki/zamknięty;ok. 400m na południowy-wschód od wsi;Sorkwity;Z-38 Butryny;-;;48233;cmentarz komunalny/rzymskokatolicki;200m na wschód od wsi, przy szosie do Olsztyna;Purda;Z-51 Butryny;1;;2275;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Butryny;16;;2277;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Butryny;22;;2278;Plebania/b.mieszkalny;"";Purda;Z-51 Butryny;23;;2279;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Butryny;29;;2280;budynek mieszkalny+ b. gospodarczy;"";Purda;Z-51 Butryny;30;;2282;budynek gospodarczy;"";Purda;Z-51 Butryny;30;;2281;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Bykowo;-;;50550;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;;Korsze;Z-17 Bykowo;;11;7323;Dwór- ob. budynek mieszkalny;;Korsze;Z-17 Bykowo;;;7324;ZDF: -stodoła - obecnie budynek gosp.;;Korsze;Z-17 Bykowo;;;7326;cmentarz ewangelicki;500m na południe od wsi, przy drodze do Korsz;Korsze;Z-17 Bylice;"";;35107;cmentarz ewangelicki;na lekko wznoszącym się terenie. Przy przecince leśnej od wschodu, stanowi fragment lasu;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Bystry;"";;18208;cmentarz/ mogiła żołnierza rosyjskiego z I w. św.;bezpośredni po wschodniej stronie szosy Giżycko-Orzysz, ok.1120m od przejazdu kolejowego;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bystry;10;;5991;ZDF: młyn/bud. mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bystry;10;;3804;kuźnia/obiekt techniczny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bystry;7;;5990;ZDF: dwór;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Bzowiec;"";;742;kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;10;;551;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;11;;552;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;14;;538;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;17;;539;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;18;;553;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;20;;540;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;21;;555;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;23;;541;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;24;;542;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;28;;543;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;29;;996;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;30;;544;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;31;;997;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;33;;545;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;36;;546;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;37;;547;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;38;;556;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;6;;536;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;7;;537;Budynek mieszkalny z częścią gospodarczą;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;8;;550;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;9;;554;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;k/11;;549;Kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzowiec;na skraju wsi;;548;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Bzury;"";;22053;cmentarz ewangelicki;ok 300m w kierunku płn-zachodnim od centrum wsi Bzury;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Ceglarki;"";;30306;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: dwór, dwojak, stajnia-bud. wielofunkcyjny, stodoła;"";Bartoszyce;Z-12 Cerkiewnik;"";;10736;budynek gospodarczy przy kościele - szkieletowy;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;-;;889;Budynek gospodarzcy szkieletowy;przy kościele;Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;12;;880;budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;13;;883;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;15;;882;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;16;;598;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;21;;884;Budynek mieszkalny (Plebania);"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;24;;886;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;25;;887;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;26;;888;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;28;;873;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;3;;878;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;30;;894;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;34;;877;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;35;;890;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;36;;892;Budynek mieszkalny-kolejowy;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;37;;891;zesp.zabud.dworca kolejowego-bud.mieszkalne i gosp.oraz otaczający je drzewostan;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;4;;2133;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;5;;879;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;9;;881;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;k/ 34;;876;Kapliczka;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;k/ 9;;874;Kapliczka;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;k/70;;2272;kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Cerkiewnik;n-ko 23;;875;Kapliczka;"";Dobre Miasto;Z-37 Chełchy;"";;11095;cmentarz ewangelicki; na niewielkim wzniesieniu, w polu, na północ od wsi Chełchy;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Chełchy;"";;19590;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km na płn.od centrum wsi, na nieduzym wzniesieniu w poblizu lasu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Chełchy;"";;37723;cmentarz/znalezisko kości;"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Chełchy;"";;22707;cmentarz rodzinny;w północnej części zespołu folwarcznego, na wzniesieniu;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Chełchy;"";;22708;cmentarz ewangelicki;około 500m na północny-zachód od zabudowań folwarcznych, w polu;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Chełmiec;"";;4065;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Chełmżyca;2;;41307;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Chełmżyca;2;;41308;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Chełsty;"";;11109;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z dwoma b. gospodarczymi (dwór i park -RZ);"";Lidzbark;Z-61 Chmielewo;"";;13513;cmentarz ewangelicki;za zabudowaniami wsi, na małej skarpie od zachodu, przy drodze ze wsi, od północy zabudowania, od południa pole;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Chmielnik;;1;7327;ZDF: dwór;;Korsze;Z-17 Chmielnik;;;7329;ZDF: stajnia z owczarnią;;Korsze;Z-17 Chmielnik;;;7331;ZDF: Park (pozostałości);;Korsze;Z-17 Chmielnik;;;7328;ZDF: obora;;Korsze;Z-17 Chmielnik;;;443;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z podwórzem+ staw ze strugą;;Korsze;Z-17 Chmielówka;"";;26498;cmentarz ewangelicki;we wsi przy drodze do Kolonii Mojtyny, cmentarz dwuczłonowy;Biskupiec;Z-24 Chojniak;"";;15989;ZDF-zespół dworsko-folwarczny: stodoła, jałownik, magazyn-sios, stajnia;"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Chojnica;-;;44852;ZDF: park;"";Srokowo;Z-15 Chojnik;;40;3087;chałupa;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Chojnik;;5;3075;chałupa;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Chojnowo;2;;15554;kapliczka murowana;"";Tolkmicko;Z-84 Chostka;"";;3792;cmentarz ewangelicki;po północnej stronie zabudowań, graniczący z podwórzem gospodarczym, po zachodniej stronie polnej drogi;Piecki;Z-31 Choszczewo;-;;42997;cmentarz ewangelicki/zamknięty;200m za szkołą, przy drodze do d. PGR;Sorkwity;Z-38 Choszczewo;-;;42998;cmentarz ewangelicki zamknięty;na płdn-wsch od wsi. Przy drodze do Gielądu;Sorkwity;Z-38 Choszczewo;(PGR Janiszewo);;167;cmentarz ewangelicki/nieczynny;na wschód od wsi Choszczewo, ok.200m od szosy Choszczewo-Gieląd, na niewielkim wzniesieniu;Sorkwity;Z-38 Chrośle;"";;13669;cmentarz ewangelicki;we wschodniej części wsi, przy drodze polnej, na wyżynie, od strony drogi skarpa, otoczony polami uprawnymi, od strony pól przylega osada;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Chruściele;"";;20183;cmentarz ewangelicki-zbiorowa mogiła żołnierzy niemieckich poległych w 1915 roku;na skraju lasu w pobliżu cieku wodnego łączącego j.Szarek z j. Ełckim, ok. 100m na płn.od szosy Ełk-Chruściele, ok. 1 km na płn-wsch. Od wsi Chruściele;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Chrzanowo;"";;20186;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok. 750m na płdn-zach.od wsi, na płn.brzegu jeziora Sunowo;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Chwalęcin;"";;27177;kapliczka przydrożna (bk-4537);przy wjeździe do wsi od strony osetnika, na skarpie;Orneta;Z-48 Chwalibogi;-;;43644;cmentarz ewangelicki;w lesie, teren zamknięty, niedostępny;Wielbark;Z-29 Cibory;"";;20677;cmentarz wyznaniowy - d.ewangelicki;na płsakim terenie, wśród pól, od północy droga do wsi;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Cichy;"";;22720;stary cmentarz rodzinny;w północno-zachodnim narożniku parku, w pobliżu zespołu folwarcznego;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Cichy;"";;22295;cmentarz rodzinny;na zboczu wzniesienia, ponad boiskiem sportowym;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Cichy;"";;22721;stary cmentarz parafialny;w terenie pagórkowatym o zabudowie kolonijnej, w otoczeniu pól, pastwisk i fragmentów lasu, do cmentarza prowadzi piękna stara aleja lipowa;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Cichy;3;;22709;Szkoła Podstawowa;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Ciemna Wola;"";;30386;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: budynek inwentarski (park-RZ);"";Bartoszyce;Z-12 Ciernie;"";;22054;cmentarz ewangelicki-2 groby żołnierskie: ż. Rosyjskiego i ż. Niemieckiego;nad brzegiem jeziora Dybowskiego, na wzniesieniu, w odległości ok 500 m na płn-zachód od północnego krańca wsi Ciernie;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Ciernie (Czernie);"";;20187;cmentarz ewangelicki;na zalesionym wzgórzu, ok. 700m na wschód od przejazdu kolejowego we wsi Czrne;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Cierzpięty;"";;13520;cmentarz wojenny z I wojny światowej/ż.niemieckich;ok.1.5 km na zachód od Cierzpięt, po południowej stronie szosy Cierzpięty-skrzyżowanieOrzysz-Mikołajki. 30m od szosy, w lasku;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Cierzpięty;-;;8969;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;na płn-wsch.skraju wsi;Piecki;Z-31 Cierzpięty;1;;18353;ZDF: zespół dworsko-folw.: dwór, obora I, obora II, pozostałości parku;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r.Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Cierzpięty;1;;13515;ZDF: obora I;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Cierzpięty;1;;13514;ZDF: dwór;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Cierzpięty;1;;13516;ZDF: obora II;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Ciesina;"";;22188;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, od północy droga do wsi, od zachodu i wschodu lasek sosnowy, od południa pole;Pisz;Z-43/2017 z dn. 17 maja 2017 Cieszęty;-;;38335;kapliczka przydrożna;"";Pieniężno;Z-81 Cieszęty;k/10;;38334;kapliczka;"";Pieniężno;Z-81 Cimochy;"";;5765;cmentarz ewangelicki;na południowym skraju wsi, ok..200m na zachód od drogi Cimochy-Wierzbowo;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Cimochy;"";;22403;cmentarz parafialny;na południowym skraju wsi. Ok. 200m na zachód od drogi Cimochy-Wierzbowo;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. Cimochy;"";;5759;zespół stacji kolejowej - wieża ciśnień;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Cimochy;Kolejowa ;7;22400;zespół stacji kolejowej: dworzec, bud. dworcowy z magazynem. spedycji-ob. b.mieszkalny, nastawnia;;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. Cimoszki;"";;5766;cmentarz ewangelicki;w pobliżu budynków SPÓŁDZIELNI Produkcyjnej Cimoszki, przy drodze Cimoszki-Wierciochy;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Cybulki;"";;10559;cmentarz ewangelicki;około 400 metrów na północny-zachód od wsi, po południowej stronie drogi prowadzącej do Wydmin, w lesie;Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Czaczek;;;49731;ZDF: zespół folwarczny: brukowanym dojazd do szosy, staw, podwórze-cd.poz.49732;d. zespół folwarczny do 1945 roku wchodzący w skład dóbr Wielewo;Barciany;Z-14 Czaczek;;;63;cmentarz wiejski/przy folwarku;na płdn-wsch. Skraju wsi.;Barciany;Z-14 Czaple;"";;20188;cmentarz ewangelicki;w pobliżu drogi gruntowej Czaple- Krokocie, po jej północnej stronie, w odległości ok.700m od wsi czaple w kierunku południowo-zachodnim;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Czarne;"";;13522;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, przy drodze polnej ze wsi do lasu od wschodu i łące od południa, z pozostaych stron las;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Czarnowiec;;1;492;ZDF: podwórze, podjazd;;Reszel;Z-19 Czarnowiec;;1;1847;ZDF: stajnia-ob.chlewnia;;Reszel;Z-19 Czarnowiec;;;30663;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: spicherz z wozownią,stodoła, park i b. gosp. w podwórzu-(dwór-RZ);;Reszel;Z-19 Czarnowo;"";;19721;d.cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Czarnówko;"";;33393;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km na północ od ostatnich zabudowań, po wsch.stronie drogi do czarnowa Średniego, na wzniesieniu;Dubeninki;Z-54 Czaszkowo;"";;30645;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: układ przestrzenny ---->;ukł.przestrzenny obejmujący staw folwarczny, pozostałości zabudowy (stajnia, dwojak), grupy zieleni wysokiej (pozostałości ogrodu ozdobnego, ogrodów użytkowych i zieleni towarzyszącej folwarkowi), ślady cmentarza położonego na północ od wsi i cmentarza na;Piecki;Z-31 Czaszkowo;-;;8970;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;2 km na płdn.od wsi, przy drodze do Nawiad;Piecki;Z-31 Czaszkowo;-;;8971;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;ok.500m na płn.od wsi, przy drodze do Szklarni;Piecki;Z-31 Czerwona Górka;"";;16393;park;"";Bartoszyce;Z-12 Czerwona Woda;"";;16679;cmentarz;w płn.cz.wsi, po wsch.stronie drogi wiejskiej, od płn.łąka i dalej las, od płdn.teren remizy OSP;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Czerwona Woda;13;;41314;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Czerwonki;"";;16845;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płdn-zach. skraju wsi, na roztaju dróg;Mrągowo;Z-23 Czerwonki;4;;6729;szkoła - ob.dom;"";Mrągowo;Z-23 Czerwony Dwór;"";;37708;ZDF: założenie dworsko-folwarczne - dwór, stajnia z wozownią i owczarnią, obora;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Czosnkowo;"";;16538;ZDF: park dworski;"";Płoskinia;Z-82 Czosnkowo;k/8;;40766;kapliczka;"";Płoskinia;Z-82 Czukty;"";;19598;cmentarz ewangelicki z mogiłą żołnierza niemieckiego;około 150m na północny-zachód od centrum wsi, kilkadziesiąt metrówq na północ od drogi Czukty-sokółki;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Czukty;"";;19599;cmentarz ewangelicki;około 100 m na płn-zachód od centrum wsi, kilkadziesiąt metrów na północ od drogi Czukty-Sokółki;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Czupowo Kolonia;"";;21007;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Czyprki;"";;19178;cmentarz ewangelicki;ok. 700 m na płn-zachód od wsi. Po wschodniej stronie szosy do wydmin;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Czyprki;1;;3956;ZDF: dwór;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Daniele;"";;19602;cmentarz ewangelicki;około 150 m na zachód od toru kolejowego, w rozwidleniu dróg;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Danowo;"";;20685;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;50m od drogi ze wsi do m.Cibory, od strony południowej polna droga do Brzózek Małych;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Danowo;"";;20684;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na terenie lekko wznoszącym się, na skraju lasu, otoczony polami, od strony płdn.gospodarstwo i droga polna dochodząca do drogi wiejskiej z Danowa do wsi Cibory;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Danowo;"";;19179;cmentarz ewangelicki rodzinny; ok. 1 km na wsch.od wsi, po płdn.stronie drogi gruntowej do wsi Okrągłe;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Dąbrowa;"";;34937;kapliczka przydrożna;"";Płoskinia;Z-82 Dąbrowa;"";;5768;nieistniejąca wieś-cmentarz ewangelicki;ok. 2 km od wsi Niedźwiedzkie w kierunku południowym, w rozwidleniu dróg gruntowych Niedźwiedzkie-Dorsze i Niedźwiedzkie-Kleszczewo;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Dąbrowa;1;;571;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Dąbrowa;16;;40784;zagroda;"";Płoskinia;Z-82 Dąbrowa;35;;40790;zagroda;"";Płoskinia;Z-82 Dąbrowa;38;;40793;zagroda;"";Płoskinia;Z-82 Dąbrowa;4;;34931;zagroda;"";Płoskinia;Z-82 Dąbrowa;5;;1340;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Dąbrowa;6;;1339;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Dąbrowskie;"";;18971;cmentarz ewangelicki;przy drodze z Dąbrowskich do szosy Olecko-Bakałażewo;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Dąbrowskie;"";;22056;cmentarz ewangelicki;na skraju lasu, ok300m na południe od zabudowań wsi Dąbrowskie;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Dąbrówka;"";;13530;cmentarz ewangelicki;przy szosie;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Dąbrówka;"";;27178;kapliczka przydrożna;"";Orneta;Z-57/2018 z 27.07.2018 r. Dąbrówka;48;;13526;ZDF: dwojak-ob. dom mieszkalny;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Dąbrówka;48;;13527;ZDF: budynek gospodarczy;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Dąbrówka;49;;13521;ZDF: zespół dworsko folw.: dwór+ obora/stajnia;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Dąbrówka Kobułcka;"";;28317;cmentarz ewangelicki/nieczynny;we wsch.cz.wsi, przy drodze do Sadowa;Biskupiec;Z-24 Dąbrówka Mała;-;;15540;ZDF: park w zespole pałacowo-parkowym;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Dąbrówka Nowa;"";;20514;Plebania-ob. dom;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Dąbrówka Pgr;"";;34908;cmentarz ewangelicki z mogiłami 37 żołnierzy niemieckich z 1914 r.;przy kościele;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Dąbrówka Pkp;"";;18412;aleja lipowa;odcinek drogi nr 16 do stacji (droga ne 1843N;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Dąbrówka Polska;;;21013;cmentarz ewangelicki;;Banie Mazurskie;Z-53 Dąbrówno;Ogrodowa 7;;16402;cmentarz żydowski;"";Dąbrówno;Z-32/2018 z 22.02.2018 r. Degucie;"";;20405;cmentarz ewangelicki rodzinny;"";Dubeninki;Z-54 Degucie;"";;20407;cmentarz ewangelicki rodzinny;"";Dubeninki;Z-54 Degucie;"";;20406;cmentarz ewangelicki;"";Dubeninki;Z-54 Dejnowo;"";;9910;cmentarz ewangelicki dawny na;na północny-zachód od Wilkowa;Kętrzyn;Z-20 Derc;"";;35629;kiapliczka z dzwonniczką;n-ko remizy-nr 13;Jeziorany;Z-16 Dębiany;"";;30389;ZDF: b. wielofunkc.,spichlerz-lamus,czworak, dwojak ,b. mieszk., stodoła (2 stodoły i obora-> uwagi);"";Bartoszyce;Z-12 Dębiany;;1;30387;ZDF: dwór;;Bartoszyce;Z-12 Dębiany;;1;30388;ZDF: spichlerz;;Bartoszyce;Z-12 Dębiany;;;12046;cmentarz ewangelicki;;Bartoszyce;Z-12 Dębiany;;;66;cmentarz ewangelicki wiejski;na płn-wsch.od zabudowań wsi;Barciany;Z-14 Dębień;"";;32947;cmentarz ewangelicki;za wsią, w polu. Przy szosie Lubawa-NML;Rybno;Z-58 Dębinka;-;;8032;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Dębinka-Karnity, 4,708 km nad Kanałem Iławskim;Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Dębinka;-;;7945;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Dębinka-Bynowo, 3,780 km nad Kanałem Iławskim;Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Dębnik;;4;1849;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Dębnik;;4;1848;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Dębowiec;-;;15462;ZDF: park dworski;;Lelkowo;Z-45/2019 z 02.04.2019r Dębowiec;;;16683;cmentarz;na płn-zach.od wsi, ok. 50 m na wsch.od drogi Lelkowo-Pieniężno;Lelkowo;Z-45/2019 z 02.04.2019r Dębowo;-;;24972;cmentarz ewangelicki (zatarty);w lesie przy drodze leśnej, 500m na płn.od wsi i 250 na wsch.(w linii prostej) od szosy z Biskupca do Kolna.;Biskupiec;Z-24 Dębowo (Dębowo Lesniczówka);"";;26500;cmentarz wojenny (zbiorowa mogiła 5 żełnierzy);w lesie w pobliżu leśniczówki;Biskupiec;Z-24 Dęby;;;33828;cmentarz ewangelicki/zamkniety;1200 m na zachód od wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Długi Kąt;"";;20688;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na płaskim terenie, w lesie;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Długi Lasek;5;;446;ZDF: rządcówka- xxx- nie istnieje;;Korsze;Z-17 Długi Lasek;;;447;ZDF: obora (2);;Korsze;Z-17 Długi Lasek;;;7332;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;;Korsze;Z-17 Długie;"";;6755;cmentarz ewangelicki II;przy szosie Kalinowo-Ełk, po jej północnej stronie, w odległości ok.250m od ostatnich zabudowań wsi Długie, w kierunku zachodnim;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Długie;"";;6754;cmentarz ewangelicki I;przy szosiekainowo-Ełk, po jej poudniowej stronie, w odległości ok.300m od ostatnich zabudowań wsi Długie w kierunku zachodnim;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Długie;;;51932;cmentarz wojenny z I wojny światowej;w lesie sosnowym, 1.5 km na płdn.w linii prostej od wsi Długie i ok.500m na zachód-płdn-zachód od drogi polnej z Długich do Grądzkich Ełckich, na płdn. Stoku zabagnionej obecnie doliny bezimiennego leśnego cieku;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Długobór;"";;41005;cmentarz;w zach.części wsi, po płdn.stronie drogi do Młynar, z pozostałych stron otoczony polami;Płoskinia;Z-82 Długobór;"";;41006;cmentarz;w centrum wsi, na północ od drogi Płoskinia-Wilczęta, na wysokiej skarpie, na terenie przykościelnym;Płoskinia;Z-82 Długochorzele;"";;22059;cmentarz ewangelicki;przy drodze gruntowej, w odległości ok. 700 m na zachód od północnego krańca wsi Długochorzele;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Długosze;"";;22063;cmentarz ewangelicki;ok 50 m na zachód od szosy Kopijki-Prostki i ok 2 km od centrum wsi Długosze w kierunku płn-wschodnim;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Długosze;"";;22062;cmentarz ewangelicki;w lesie, ok250 m od szosy Długosze-Prostki w kierunku północnym i ok 500 m na zachód od centrum wsi Długosze;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Dłużec;"";;22474;cmentarz ewangelicki;w centralnej części wsi, w bezpośrtednim sąsiedztwie szosy Radzieje-Kętrzyn;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Dłużec;-;;8972;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;na płdn.skraju wsi, przy szosie;Piecki;Z-31 Dłużec;-;;8973;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;ok. 1km na wsch.od wsi;Piecki;Z-31 Dłużec Mały;;;7334;ZDF: zespół dworsko-folwarczny-(pozostałości);;Korsze;Z-17 Dłużec Mały;;;7333;ZDF: (pozostałości): obora w d. podwórzu + chlewnia;;Korsze;Z-17 Dłużki;;9;17701;dom;;Gietrzwałd;WEZ Dmusy;"";;35044;cmentarz wyznaniowy - d.ewangelicki;na małym wzniesieniu, od płn.i wschodu zabudowania gospodarskie, od wschodu droga wiejska za pasem łąki;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Doba;"";;18211;ZDF: zespół pałacowo-folwarczny: spichlerz-ob.stodoła+kuźnia+ 2 obory+ 2 b. gosp.+ ogrodzenie murow.;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Doba;"";;18237;cmentarz ewangelicki;ok. 150m od Doby, w kirunku płdn-zachodnim, na wyniesieniu;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Dobki;"";;18973;cmentarz ewangelicki;nad j.Dobskim, przy drodze gruntowej Dobki-Jaśki;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Dobre Miasto;Chodkiewicza ;1;1341;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Fabryczna;34c;1009;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Fabryczna;;1010;nastawnia kolejowa;n-ko spichlerza (15);Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Fabryczna ;10;1004;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Fabryczna ;11;1005;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Fabryczna ;13;1006;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Fabryczna ;15b;1007;d. spichlerz;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Fabryczna ;19;1008;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Fabryczna ;9;1003;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Garnizonowa;;599;Kapliczka;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Garnizonowa ;11;1346;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Garnizonowa ;12;1347;dom+ b. gospodarczy;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Garnizonowa ;19;1348;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Garnizonowa ;21;1349;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Garnizonowa ;3;1342;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Garnizonowa ;6/8;1343;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Garnizonowa ;9;1345;Budynek gospodarczy;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Garnizonowa ;9;1344;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Garnizonowa/Jeziorańska;;1395;Kapliczka;w rozwidleniu;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Gdańska;;998;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Gdańska ;16-18;1000;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Gdańska ;20-22;1001;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Gdańska ;24-26;1002;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Gdańska ;3;999;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Gdańska ;4;17148;dom;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Górna ;14;1352;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Górna ;2;1350;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Górna ;22;1353;"Budynek gospodarczy ""STODOŁA KULTURY""";;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Górna ;9;1351;Budynek gospodarczy;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Grunwaldzka ;10b;1356;Szpital (skrzydło północne);prawidłowo. Grunwaldzka 10;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Grunwaldzka ;10b;1355;Szpital (skrzydło południowe);;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Grunwaldzka ;12;1357;Budynek mieszkalny;prawidłowo, grunwaldzka 10;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Grunwaldzka ;13;1358;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Grunwaldzka ;14;1371;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Grunwaldzka ;15;1369;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Grunwaldzka ;17;1368;budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Jeziorańska;;1397;Kapliczka;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Jeziorańska ;10;1363;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Jeziorańska ;11;1360;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Jeziorańska ;2;1366;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Jeziorańska ;23;1361;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Jeziorańska ;3-5;1370;budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Kolejowa ;5/7;1362;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Krótka ;1;558;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Krótka ;18;559;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka;;1396;Kapliczka;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;10;1377;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;12;1378;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;21;1379;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;26;1380;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;27;1381;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;29;1382;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;31;1383;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;33;1384;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;38;1373;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;5;1365;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;51;1385;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;55;1359;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;57;1386;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;7;1374;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;8;1375;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Łużycka ;9;1376;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Ogrodowa - na początku ulicy;;561;Budynek gospodarczy-szkieletowy;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Olsztyńska;;17090;cmentarz komunalny-rzymskokatolicki;obok Szpitala Miejskiego, przy drodze do Olsztyna;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Olsztyńska ;17;560;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Olsztyńska ;3;1388;Budynek usługowy;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Olsztyńska ;4;1387;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Pl. 1 Sierpnia ;1;1389;Szkoła;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Pl. 1 Sierpnia ;7-8;1390;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Pl. Orła Białego ;1;1013;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Pl. Orła Białego ;16;1014;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Sowińskiego ;13;565;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Sowińskiego ;9;564;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Ułańska;1-3;1392;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Ułańska ;2;1391;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Warszawska ;11;1018;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Warszawska ;2;1015;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Warszawska ;7;1017;Budynek mieszkalno-biurowy (d. komisariat policji);;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Warszawska 5/Łużycka 2 ;5/2;1019;Budynek gospodarczy (gołębnik);na tyłach;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Wojska Polskiego ;22;1020;Szkoła;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Wojska Polskiego ;29;1021;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Wojska Polskiego ;30;1022;Budynek mieszkalno-przemysłowy 9usługowy);;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Wojska Polskiego ;35;1025;Budynek magazynowy;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Wojska Polskiego ;43;1026;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Wojska Polskiego ;45a;1027;Spichlerz;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Wojska Polskiego ;49;1028;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;13;2129;Budynek mieszkalny/przedszkole;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;19;1031;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;22;1032;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;26;989;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;30/32;990;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;34;991;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;36/38;992;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;4;1029;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;40/42;993;Budynek mieszkalny+ b. gospodarczy;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;46;1393;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;48;994;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;50;1394;zespół zabudowy dworca kolejowego: stacja, 2 nastawnie, bud.spedycji,bud mieszk.i gospodarcze;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;Zwycięstwa ;8;1030;Poczta;;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;;;17107;kapliczka II;dr.woj. D. Miasto-Międzylesie, na ter. Nadleśnictwa Wichrowo- ok.1 km w kier.Olsztyna;Dobre Miasto;Z-37 Dobre Miasto;;;17108;kapliczka I;dr.woj. D. Miasto-Międzylesie, na ter. Nadleśnictwa Wichrowo- ok.1,5 km w kierunku Olsztyna;Dobre Miasto;Z-37 Dobroszewo;18;;4397;ZDF: zespół dworsko-folw: dwór, stodoła, obora, park (spichlerz nie istnieje);"";Mrągowo;Z-23 Dobry;"";;16685;cmentarz;za wsią, od strony płn-wsch.pola;Godkowo;Z-78 Dobry;"";;16684;cmentarz;we wsi, naprzeciwko kościoła;Godkowo;Z-78 Dobry Lasek;-;;8974;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;na płn-zach.skraju wsi, przy drodze do piecek;Piecki;Z-31 Dobrzynka;"";;33831;cmentarz;200m na południe od wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Dobrzynka;"";;33829;cmentarz ewangelicki/nieczynny;100m na wschód od wsi, przy szosie do Grotowa;Górowo Iławeckie;Z-62 Dobrzynka;"";;33830;cmentarz ewangelicki/nieczynny;w centrum wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Dobrzyń;-;;44789;cmentarz ewangelicki;ok. 200m za wsią, na wzgórzu;Nidzica;Z-59 Dolina;"";;16686;cmentarz;ok. 500m na płn. od wsi, po zach.stronie drogi na Bądzie, otoczony lasem;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Doliwy;"";;18975;cmentarz ewangelicki;przy szosie Olecko-Giżycko, po południowej stronie;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Doliwy;"";;18976;cmentarz ewangelicki (rodzinny);ok. 250m na wsch.od wsi, po południowej stronie drogi leśnej;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Domankowo;2;;7287;ZDF: dwór;"";Sępopol;Z-18 Domarady;;;4082;ZDF: stajnia I;;Sępopol;Z-18 Domarady;;;7060;ZDF: stajnia II;;Sępopol;Z-18 Domarady;;;4076;ZDF: stajnia/spichlerz;;Sępopol;Z-18 Domarady;;;4067;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;;Sępopol;Z-18 Dorotowo;Wyspa Herta;;2531;cmentarz ewangelicki rodzinny;obr. geod. Tomaszkowo;Stawiguda;Z-50 Dorsze;4;;6759;dom drewniany;ckie w kierunku wschodnim;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Drogosze;"";;50088;cmentarz ewangelicki/rodowy;na wschód od stawu;Barciany;Z-14 Drogosze;"";;50089;cmentarz ewangelicki -. rzymskokatolicki/komunalny/wiejski;w południowej cz.wsi, przy drodze do Korsz;Barciany;Z-14 Drogosze;;;59;pomnik pośw. Hrabiemu Udo Stolberg-Wernigerode, który zmodernizował zespół dworski;na skraju parku krajobrazowego, nieopodal pałacu, przy płocie z siatki drucianej, na wyniesieniu terenu,zaniedbana i częściowo zniszczona;Barciany;Z-14 Droszewo;7;;24976;ZDF: zespół dworsko-parkowo-folwarczny (dwór i park-RZ);"";Biskupiec;Z-24 Drozdowo;"";;13537;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, od południowego-wschodu szosa;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Drozdowo;"";;35165;ZDF: stodoła polna (9);"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Drozdowo;"";;13536;cmentarz wojenny z I wojny światowej;ok..0.5 km na płn-zachód od wsi, po południowej stronie szosy Orzysz-Mikołajki, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza ewangelickiego;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Drozdowo;"";;19605;cmentarz ewangelicki rodzinny;na końcu wsi (w zach.cz.)w sąsiedztwie szosy Filipów-Kowale Oleckie;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Drozdowo;"";;37647;"ZDF; zespół dworsko-folwarczny (RZ-dwór)";"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Drozdowo;"";;19604;ZDF: 2 obory+stodoła+spichlerz;"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Drozdowo;"";;37637;ZDF: magazyn i mieszalnia pasz;"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Drozdowo;-;;15521;ZDF: park;"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Drozdowo;3;;37692;ZDF: dwojak - ob.b.mieszkalny(10);"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Drozdowo;8;;37691;ZDF: dwojak - ob.b.mieszkalny(13);"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Drozdówko;"";;19607;cmentarz ewangelicki;około 0,5 km na płn-zachód od zabudowań, po zachodniej stronie drogi do Borkowiny;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Drwęck;-;;43664;cmentarz ewangelicki;na zachodnim skraju wsi, przy szosie do Olsztynka;Olsztynek;Z-49 Drwęczno;"";;5818;most kolejowy nad Drwęcą Warmińską;"";Orneta;Z-9/2017 z dn. 31 stycznia 2017 r. Drygały;"";;20726;cmentarz ewangelicki II - mogiły wojenne;na płaskim terenie, w lesie, na płn-wschód od szosy z Drygał do Dmus;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Drygały;"";;20724;cmentarz parafialny parofii M.B.Częstochowskiej;na lekko wznoszącym się terenie ku zachodowi, od strony zachodu tor kolejowy oddzielający cmentarz od szosy Biała Piska-Drygały;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Drygały;"";;20725;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, od wschodu przy szosie ze wsi do Dmus, z pozostałych stron pola;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Drygały;Kolejowa 9;;20701;zespół stacji kolejowej-c.d.: dom pracowników kolei, magazyn spedycji;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Duba;"";;1736;most drogowy nad Kanałem Iławskim;w cięgu dr.powiatowej 1329 N Boreczno-Iława;Miłomłyn;Z- IZAR.5135.14.2014.uk Duba;-;;11001;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Boreczno-Urowo, 11 km nad Kanałem Elbląskim;Zalewo;Z-17 z dn. 01.07.2015 Dubeninki;"";;20413;cmentarz parafialny;"";Dubeninki;Z-54 Dubeninki;Kajki 6;;20409;Plebania-ob. posterunek policji;"";Dubeninki;Z-54 Dubeninki;Mereckiego 27;;20412;dom-ob. Urząd Gminy;"";Dubeninki;Z-54 Dubliny;;;7335;cmentarz ewangelicki;500m na północ od wsi, w polu;Korsze;Z-17 Dudki;"";;22726;cmentarz wiejski;na wysoczyźnie przyjeziornej, wśród pól, w terenie o zabudowie kolonijnej;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Dudki;"";;6763;cmentarz ewangelicki;przy drodze gruntowej Dudki-Kukowo, w odległości ok. 400m na wschód od północnej części wsi Dudki;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Dudki;"";;6764;cmentarz wojenny: mogiła żełnierzy rosyjskich z I w. św.;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Dudki;"";;6762;cmentarz ewangelicki rodziny Saborowskich z 2 mogiły żołnierzy niemieckich;ok.650m na płn.od przejazdu kolejki waskotorowej;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Dunajek;"";;19728;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Dunajek;"";;23519;gorzelnia;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Dunajek;"";;22728;cmentarz wiejski;przy szosie w obrębie luźnej zabudowy wiejskiej, na terenie pagórkowatym wśród pół i ogrodów, cmentarz zajmuje szczyt i skłon wzniesienia;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Dunajek;"";;22727;cmentarz ewangelicki;ok. 250m na wschód od szosy Sokółki-Dunajek, na wysokim brzegu jez. Kiełki (Chełchy);Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Dworackie;"";;22729;stary cmentarz wiejski;wśród pól, na wysoczyźnie przyjeziornej, w terenie niezabudowanym;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Dwórzno;"";;33832;cmentarz ewangelicki/zamknięty;800m na zachód od wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Dybowo;"";;22065;cmentarz ewangelicki;około 0,5 km na płdn-zachód od wsi, na cyplu jeziora Dybowskiego;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Dybowo;"";;22735;stary cmentarz wiejski;na wzgórzu przy szosie, w otoczeniu pól, poza terenem o zwartej zabudowie wiejskiej;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Dybowo;-;;46579;szkoła- ob. sklep;"";Pasym;Z-35 Dybowo;-;;46550;cmentarz ewangelicki;ok. 2 km na zachód od wsi i ok. 200m na północ od drogi do Pasymia;Pasym;Z-35 Dymer;"";;26502;cmentarz ewangelicki;na płn-wsch.od wsi Dymer, w polu przy drodze polnej.;Biskupiec;Z-24 Dywity;Spółdzielcza;;31488;cmentarz rzymskokatolicki parafialny; we wsi, przy drodze do Różnowa, 250m od koscioła;Dywity;Z-27 Dziadki;"";;22192;cmentarz ewangelicki (rodzinny);przy d. leśniczówce, na płaskim terenie od płn-wschodu droga, z pozostałych stron pole;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Dziadowo (Wróbel);"";;22193;cmentarz ewangelicki;w lesie, na płn-zachód od wsi Turowo d.PGR;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Działdowo;Bielnikowa 16;;7066;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Bielnikowa 18;;7067;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Bielnikowa 30;;7073;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Gen. Hallera 15/Jagiełły 24;;7095;Kmienica z oficyną oraz zabudową gospodarczą i ogrodem;"";Działdowo;Z-48/2015 z dn. 01.12.2015 r. Działdowo;Grunwaldzka;;7247;cmentarz wojskowy rz.rosyjskich z I w. św. (nieczynny);po prawej stronie drogi z Działdowa do Rybna;Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Grunwaldzka 13;;7092;zespół koszar-budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Grunwaldzka 15;;7252;wartownia w zespole koszar-ob. b. mieszkalny;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Grunwaldzka 19;;40163;dom oraz związane z nim historyczne zagospodarowanie otoczenia;"";Działdowo;Z-48/2015 z dn. 01.12.2015 r. Działdowo;Grunwaldzka 6;;7089;dom oficerski- ob.b.mieszkalny;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Grunwaldzka 7;;7090;zespół koszar- d. wartownia -ob. biurowo-budynek mieszkalny;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Grunwaldzka 9;;7091;zespół koszar- b.gospodarczy-d. kuchnia i stołówka;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Jagiełły 1;;7097;oficyna-ob. budynek mieszkalny;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Jagiełły 11-13;;7288;d. Hotel Polski - ob. MDK, kino;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Jagiełły 16/Pocztowa 8;;7108;kamienica mieszkalno-użytkowa;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Jagiełły 17;;7109;willa -mieszkalno-użytkowa;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Jagiełły 19/21;;7110;kamienica;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Jagiełły 22;;7111;synagoga-ob. b.użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Jagiełły 28;;7115;kamienica/ parafia ewangelicka;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Jagiełły 29/ Boya - Żeleńskiego 2;;7116;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Jagiełły 30;;7117;willa;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Jagiełły 34;;7121;oficyna/dom mieszkalny;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Jagiełły 36a;;7123;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Jagiełły 38;;12553;park miejski (d.cmentarz);"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 10;;6849;budynek mieszkalno-usługowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 12;;30529;dom mieszkalny;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 14/Zamkowa;;7136;kamienica;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 2;;24698;dom mieszkalny;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 24;;7141;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 26;;7142;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 30;;7144;kamienica;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 32;;7145;kamienica;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 35;;6380;dom/mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 37;;12045;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 38;;30533;dom mieszkalny;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 5;;7128;kamienica/m-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Katarzyny 8;;30525;dom mieszkalny;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Kościuszki 3/Jagiełły 6-8;;7151;Starostwo Powiatowe;"";Działdowo;Z-48/2015 z dn. 01.12.2015 r. Działdowo;Kościuszki 4;;5139;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Księżodworska;;7156;cmentarz ewangelicki wraz z ogrodzeniem/nieczynny;sąsiaduje z zakładami POM oraz b. mieszkalnymi, ogrodzony murem;Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Księżodworska 1a;;7154;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Księżodworska 3;;7289;dom oraz związane z nim historyczne zagospodarowanie otoczenia;"";Działdowo;Z-48/2015 z dn. 01.12.2015 r. Działdowo;Lidzbarska 2;;7257;budynek mieszkalny - kolejowy;"";Działdowo;Z-44/2018 z 23.04.2018 r. Działdowo;Lidzbarska 4;;7261;wodociągowa wieża ciśnień-kolejowa;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Lidzbarska 9;;7276;kamienica;"";Działdowo;Z-44/2018 z 23.04.2018 r. Działdowo;Małka/Jagiełły 46;;7126;willa;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Mławska 2;;7250;młyn-ob.b.usługowy;"";Działdowo;Z-48/2015 z dn. 01.12.2015 r. Działdowo;Młyńska 11;;4048;kamienica;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Młyńska 12;;32258;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Młyńska 3;;4043;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Młyńska 5;;7158;kamienica/mieszkalno-użytkowa;5A-nieprawidłowy;Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Nidzicka/św. Wojciecha;;32259;cmentarz parafialny;po prawej stronie ul. Nidzickiej , sąsiaduje z kościołem i ogródkami działkowymi;Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Piwna 1;;37502;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Piwna 19/21;;7173;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Piwna 3;;4060;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Piwna 7;;7169;kamienica;"";Działdowo;Z-48/2015 z dn. 01.12.2015 r. Działdowo;Pl. 1 Maja 12;;7286;kamienica;"";Działdowo;Z-44/2018 z 23.04.2018 r. Działdowo;Pl. Biedrawy 3;;7058;Plebania;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 1;;4025;kamienica mieszkalno-użytkowa;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 10;;7180;kamienica;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 11;;7181;kamienica;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 12;;7182;kamienica;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 13;;30652;budynek mkieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 14;;30557;budynek mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 15;;30551;budynek mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 16;;30564;budynek mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 17;;7187;kamienica;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 18;;30515;budynek mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 19;;30575;budynek mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 20;;30513;budynek mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 21;;30605;budynek mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 22;;30607;budynek mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 23;;30609;budynek mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 24;;30610;budynek mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 27;;7196;kamienica/m-użytkowa;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 28;;7197;kamienica/m-Uzytkowa;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 29;;32262;oficyna;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 29;;7198;kamienica;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 30;;30612;dom mieszkalny;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 30/róg Jagiełły;;7200;oficyna;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 31;;30622;dom mieszkalny;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 32;;30629;budynek mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 33;;30630;budynek mieszkalno-użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 34/róg Waryńskiego;;4034;kamienica/b.użytkowy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Pl. Mickiewicza 38;;7207;kamienica/m-użytkowa;"";Działdowo;Z-48/2015 z dn. 01.12.2015 r. Działdowo;Pocztowa 6/ Jagiełły 11;;7214;kamienica;"";Działdowo;Z-44/2018 z 23.04.2018 r. Działdowo;Poprzeczna 3;;7220;kamienica;"";Działdowo;Z-48/2015 z dn. 01.12.2015 r. Działdowo;Sienkiewicza;;32264;cmentarz żydowski nieczynny;ok. 400m od centrum miasta, sąsiaduje z zabudową mieszkalną;Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Skłodowskiej-Curie 11;;35164;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Skłodowskiej-Curie 19;;7221;kamienica oraz związane z nią historyczne zagospodarowanie otoczenia;"";Działdowo;Z-48/2015 z dn. 01.12.2015 r. Działdowo;Skłodowskiej-Curie 38;;7225;stajnie w zespole koszar-ob. b. gospodarczy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Słowackiego 1/Jagiełły 5;;4068;kamienica;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Strumykowa 18;;32272;dom;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Strumykowa 2;;4071;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Waryńskiego 10;;30634;dom mieszkalny;"";Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Waryńskiego 12;;4084;kamienica;;Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Waryńskiego 2;;7227;kamienica;"";Działdowo;Z-48/2015 z dn. 01.12.2015 r. Działdowo;Waryńskiego 3-5;;7228;kamienica;"";Działdowo;Z-48/2015 z dn. 01.12.2015 r. Działdowo;Wolności 2/Młyńska 1;;32256;zagroda młyńska/d.młyn wodny (wpisany do RZ) łącznie z b. gospodarczymi;;Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Działdowo;Zamkowa 3/Katarzyny 16/Tylna;3/16;7253;kamienica;;Działdowo;Z-56/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. Dzietrzychowo;"";;7065;ogrodzenie kościoła MB Różąńcowej;"";Sępopol;Z-18 Dziewiszewo;1;;6005;budynek gospodarczy-obora I;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Dziewiszewo;1;;6004;budynek gospodarczy II;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Dzikowo;"";;3968;ZDF: Zespół rezydencjonalny;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Dzikowo Iławeckie;"";;16419;ZDF: park dworski;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Dzikowo Iławeckie;"";;33833;cmentarz ewangelicki/zamknięty;na zachodnim skraju zabudowań;Górowo Iławeckie;Z-62 Dziubiele;"";;18438;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, na płdn-wschód od wsi, przy drodze od południa;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r.Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Dziubiele;"";;13538;cmentarz ewangelicki III;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Dziubiele Małe;"";;18459;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: brama wjazd.,b.gospodarczy, stajnia, stodoła;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Dziubiele Małe;"";;13546;ZDF: cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, od południowego wschodu zabudowania d.PGR, do cmentarza prowadzi aleja lipowa;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Dziurdziewo;"";;6840;cmentarz ewangelicki;"";Kozłowo;Z-40 Dziurdziewo;-;;46452;cmentarz rzymskokatolicki;na północnym skraju wsi;Kozłowo;Z-40 Dźwiersztyny;-;;46551;cmentarz ewangelicki;ok. 500m na północ od wsi, przy szosie do Pasymia;Pasym;Z-35 Dźwierznia;;;9661;cmentarz epidemiczny (choleryczny);na płdn-wschód od wsi;Iłowo-Osada;Z-55 Dźwierzuty;Grunwaldzka ;12;1073;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Grunwaldzka ;13;1074;Budynek gospodarczy;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Grunwaldzka ;5;1070;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Grunwaldzka ;8;1071;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Grunwaldzka ;9;1072;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Niepodległości ;10;985;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Niepodległości ;11;1155;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Niepodległości ;13;984;Poczta;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Niepodległości ;18;1156;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Niepodległości ;20;987;Budynek gospodarczy;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Niepodległości ;20;988;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Niepodległości ;20;986;Budynek gospodarczy;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Niepodległości ;25;1157;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Niepodległości ;3;14090;budynek mieszkalny z cz. usługową;;Dźwierzuty;Zaw.z 24.01.2018 - IZAR.5135.21.2018.uk Dźwierzuty;Niepodległości ;7;1154;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Niepodległości ;9;983;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Pasymska ;18;971;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Pasymska ;22;967;Budynek gospodarczy przy pastorówce;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Pasymska ;22;970;Pastorówka;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Pasymska ;26;969;Szkoła;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Pasymska ;28;972;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Pasymska ;7;968;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Pasymska ;9;1158;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Piaskowa ;1;1159;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Piaskowa ;3;1160;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Polna ;2;1161;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Sienkiewicza ;1;979;Budynek gospodarczy przy szkole;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Sienkiewicza ;1;980;Szkoła;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Sienkiewicza ;6;978;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Sienkiewicza ;7;1163;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Strażacka ;3-5;1164;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Szczcieńska ;26;975;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Szczycieńska ;15;567;Budynek policji;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Szczycieńska ;25;974;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Szczycieńska ;28;976;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Szczycieńska ;33;1166;Budynek mieszkalny/sklep;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Szczycieńska ;41;570;Dworzec kolejowy;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Szczycieńska ;45;1168;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Szczycieńska ;7;981;Budynek mieszkalny dla nauczycieli;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;Szczycieńska ;8;1165;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Dźwierzuty;;35;966;Budynek mieszkalny;;Dźwierzuty;Z-32 Elbląg;Browarna/Brzeska;;12591;cmentarz żydowski;u zbiegu ulic wg karty- po płn. stronie ul. Brzeskiej;Elbląg;Z-22/2018 z 21.02.2018 Elbląg;Skwer Ofiar Sprawy Elbląskiej 1;1;13276;budynek mieszkalny;;Elbląg;Z-79/2017 z 13.10.2017 Elbląg;;;51937;Wyspa Spichrzów;teren ujęty rzeką Elbląg, Kanałem Miejskim i ulicami Grochowską i Stawidłową;Elbląg;Z-71/2018 z 06.12.2018r. Elganowo;"";;16420;ZDF: zespół (założenie) dworsko-parkowo-folwarczne (dwór i park-RZ);"";Pasym;Z-35 Elganowo;"";;1651;ZDF: spichlerz i stajnia koni wyjazdowych-ob.magazyn;"";Pasym;Z-35 Elgnówko;-;;43666;cmentarz ewangelicki- ob.katolicki;"";Olsztynek;Z-49 Ełdyty Małe;-;;46788;kapliczka przydrożna;"";Lubomino;Z-44 Ełdyty Wielkie;-;;46778;kapliczka przydrożna;"";Lubomino;Z-44 Ełdyty Wielkie;-;;46780;hydrozespół młyna;"";Lubomino;Z-44 Ełdyty Wielkie;k/18;;6137;ZDF: kapliczka;"";Lubomino;Z-44 Ełk;3 Maja 4;;12356;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;3 Maja 5;;12357;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;3 Maja 6;;12358;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;3 Maja 9;;12360;kamienica-ob.b.mieszkalno-biurowy;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej ;8;12368;budynek mieszkalno-usługowy;;Ełk;Z-74 2018 z 10.12.2018 r. Ełk;Armii Krajowej 1;;12363;szkoła/gimnazjum- ob.budynek Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 11;;12369;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 13;;12370;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 15;;12371;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 17;;12372;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 28;;12374;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 3;;12364;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 33;;12375;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 35;;12376;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 37;;12377;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 4;;12365;budynek mieszkalny-ob. przedszkole;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 40;;12378;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 42;;12379;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 56;;12380;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 6;;12366;kamienica;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Armii Krajowej 7;;12367;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Chopina ;1;12381;Poczta;;Ełk;Z-74/2018 z 10.12.2018r. Ełk;Chopina 14;;12386;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Chopina 19;;12388;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Chopina 2;;3831;budynek murowany;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Chopina 21;;12389;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Chopina 23;;12391;kamienica murowana-ob.b. mieszkalno-usługowy;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Chopina 3;;12383;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Chopina 4;;12384;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Chopina 9;;12385;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Czarna 1;;12392;budynek mieszkalny/kamienica;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Gdańska 20;;20032;kamienica murowana;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Gdańska 3;;20024;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Gdańska 40;;12393;"zespół rzeźni (rzeźnia-ob.sklep (WEZ), bud.admin.-ob. dom, sklep ""tania jatka""-ob. dom";"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Gdańska 5, 5A, 5B;;20027;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Gdańska 7;;20028;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Grajewska;;20039;cmentarz ewangelicki;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kilińskiego;;21313;cmentarz żydowski- ob.zatarty-teren rekreacyjny;"";Ełk;Z-33 z 22.02.2018 r. Ełk;Kolejowa;;20054;zbiorowa mogiła żeołnierzy niemieckich z 1914 roku;w sąsiedztwie stacji kolejowej Ełk-Szyba, przy pętli autobusowej;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki;;20076;zespół koszar piechoty -magazyn (17);"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki;;20075;zespół koszar piechoty -magazyn (15)-ob. b.handlowy;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki;;12407;zespół koszar piechoty - wschodni budynek gospodarczy ( 5) -ob. gospodarczo-usługowy;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 11;;12403;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 13;;12404;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 15;;20058;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 17;;20059;dom mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 19;;20061;zespół koszar piechoty-ob. bud. handlowy (23);"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 19A;;12408;zespół koszar piechoty -warsztat (19);"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 21;;12410;zespół koszar piechoty - koszarowiec zachodni-ob..budynek UW-M (24);"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 23;;12409;zespół koszar piechoty - koszarowiec północny (21) -obecnie budynek UW-M;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 25;;20064;zespół koszar piechoty - koszarowiec wschodni ob. bud. UWM (25);"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 27;;20066;zespół koszar piechoty-wschodni b.administracyjny-ob. dom im. Św. Piotra Caritas (noclegownia) (26);"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 31;;20069;zespół koszar piechoty- budynek żandarmerii wojskowej-ob. nieuzytkowany (29);"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 33;;20070;zespół koszar piechoty-areszt ob. budynek użyteczności publicznej (28);"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 5;;12400;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Kościuszki 7;;12402;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Małeckich 1;;12413;budynek Sądu-ob. Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1 im.. Kościuszki;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Małeckich 2;;12414;budynek mieszkalny-ob.budynek biurowy;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Małeckich 3;;12415;budynek mieszkalny-ob. budynek biurowy;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Mickiewicza ;28;12405;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-74/2018 z 10.12.2018 r. Ełk;Mickiewicza 13;;12419;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Mickiewicza 14;;12420;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Mickiewicza 16;;12421;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Mickiewicza 18;;12422;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Mickiewicza 22;;12423;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Mickiewicza 24/Orzeszkowej 2;;12424;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Mickiewicza 26/Orzeszkowej 1;;12425;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Mickiewicza 9;;12417;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Moniuszki 11;;9528;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Moniuszki 13;;20108;dom mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Moniuszki 16;;20111;dom mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Moniuszki 4;;8292;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Moniuszki 5;;20103;dom mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Moniuszki 8;;20105;dom mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Orzeszkowej 10;;20120;dom mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Orzeszkowej 21/23;;12406;zespół koszar piechoty- zachodni budynek gospodarczy- ob.sklep (1);"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Orzeszkowej 22;;12429;budynek murowany;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Orzeszkowej 24;;12430;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Piłsudskiego 10;;12435;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Piłsudskiego 3;;12431;szkoła dla dziewcząt -ob. LO Nr 1 im. S. Żeromskiego;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Piłsudskiego 4;;12432;budynek użyteczności publicznej/U.Miasta;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Piłsudskiego 5;;12433;budynek mieszkalny-ob. budynek Starostwa;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Piłsudskiego 6;;12434;budynek mieszkalny-ob. bud. biurowy Urzędu Miasta;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Sikorskiego 27;;10278;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Sikorskiego 29;;10301;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Słowackiego 26;;12442;zespół sakralno-mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Słowackiego 4;;12437;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Słowackiego 6;;12438;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wawelska 1;;12443;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wawelska 2;;12444;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wawelska 4;;20140;dom mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wawelska 6;;12445;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wojska polskiego ;51;12474;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wojska Polskiego ;1;12447;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wojska Polskiego ;14;12455;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wojska Polskiego ;16;12456;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wojska Polskiego ;18;12458;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-74/2018 z 10.12.2018 r. Ełk;Wojska Polskiego ;20;12460;kamienica;;Ełk;Z-74/2017 z 10.12.2018 r Ełk;Wojska Polskiego ;33;12468;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wojska Polskiego ;37;12470;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wojska Polskiego ;38;12471;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wojska Polskiego ;42;12472;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wojska Polskiego ;5;12449;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wojska Polskiego ;55;12476;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wojska Polskiego ;69;12480;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Wojska Polskiego ;7;12450;budynek mieszkalny;;Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Zamkowa 3;;20154;dom mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Ełk;Żeromskiego 6;;12481;budynek mieszkalny;"";Ełk;Z-58/2017z 04.09.2017 r Emilianowo;19;;41323;budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Emilianowo;20;;41324;budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Emilianowo;21;;41325;budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Emilianowo;4;;41322;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Fabianki;"";;16557;ZDF: park dworski;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Falęcin;"";;35041;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, na skraju lasu, od płn-zachodu fragmenty fundamentów zabudowań oraz droga polna odchodząca od drogi Ruda-Orzysz, z pozostałych stron las;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Falknowo;"";;16698;cmentarz;pomiędzy wsiami Falknowo-Różanka, ok. 1 km na zach.od Falknowa;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Falknowo;3;;11624;szkoła;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Falknowo;9;;47009;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Faryny;17;;43421;dom;"";Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Faryny;27;;51112;budynek mieszkalny drewniany;d.73;Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Faryny;35;;43427;chałupa;"";Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Faryny;37;;43428;chałupa;"";Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Faryny;50;;51109;budynek mieszkalny murowany;"";Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Fijewo;;;16115;cmentarz żydowski;ok 1400m na północny wschód od Fijewa i ok. 100m na północ od rowu melioracyjnego na najwyższym okolicznym wzgórzu o wysokości ok.180 m npm;Lubawa;Z-26/2018 z 21 lutego 2018 r. Filice;;4;8118;budynek gospodarczy;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Filipówka;"";;16421;ZDF: park;"";Kętrzyn;Z-20 Filipówka;"";;9912;ZDF: obora/stajnia ze spichlerzem (w podwórzu)-ob.nieużytkowana, (dwór-RZ);"";Kętrzyn;Z-20 Filipówka;"";;9913;cmentarz ewangelicki dawny;"";Kętrzyn;Z-20 Filipówka;2 (wg geoportala nr 5);;48051;ZDF: dom robotników folwarcznych;"";Kętrzyn;Z-20 Filipówka;3;;48052;ZDF: dom robotników folwarcznych;"";Kętrzyn;Z-20 Franknowo;"";;36372;cmentarz rzymskokatolicki-ob. wielowyznaniowy;"";Jeziorany;Z-16 Franknowo;"";;35811;kapliczka;przy drodze Franknowo-Wólka Szlachecka;Jeziorany;Z-16 Franknowo;"";;35812;kapliczka;w otoczeniu kościoła parafialnego;Jeziorany;Z-16 Frączki;"";;31489;cmentarz parafialny rzymskokatolicki;przy kościele w centrum wsi, przy szosie Olsztyn-Jeziorany;Dywity;Z-27 Frączkowo;"";;50090;cmentarz ewangelicki wiejski;na płn-zach.od wsi, przy drodze polnej do Wielewa;Barciany;Z-14 Frączkowo;-;;49800;ZDF: zespł dworsko folwarczny z podwórzem, oborą,;;Barciany;Z-14 Frączkowo;;9;49802;ZDF: dom robotników folwarcznych;;Barciany;Z-14 Frąknowo;-;;44800;cmentarz wojenny/kwatera wojenna na cm. Gminnym;na cmentarzu gminnym, w jego południowo-wschodnim narożniku;Nidzica;Z-59 Frąknowo;-;;44801;cmentarz wojenny z I w.św;za wsią, ok. 1 km w kierunku południowym, na skraju porośniętego lasem wzniesienia, od strony wsi prowadzi do niego droga polna;Nidzica;Z-59 Frąknowo;-;;44802;cmentarz wojenny z I w.św.;na południowo-zachodnim skraju wsi, po zach. stronie szosy Olsztyn-Nidzica;Nidzica;Z-59 Frąknowo;-;;44799;cmentarz ewangelicki;w południowym skraju wsi;Nidzica;Z-59 Frombork;-;;15461;ogrody kanoniczne;"";Frombork;Z-83 Frombork;10;;16559;park/ogrody kanoniczne;"";Frombork;Z-83 Frombork;Braniewska;;35582;cmentarz;pomiędzy ulicą Braniewską, ZHP a terenem przy kaplicy św. Anny;Frombork;Z-83 Frombork;Braniewska;;14167;cmentarz komunalny;po płdn.stronie ul.Braniewskiej, u wylotu drogi do Braniewa;Frombork;Z-83 Frombork;Elbląska 5;;14166;Zbór Zielonoświątkowców i dom;"";Frombork;Z-83 Frombork;Katedralna;;16700;cmentarzysko średniowieczne;pomiędzy płdn.ścianą katedry a fosą;Frombork;Z-83 Frombork;Katedralna 10 (11);;6002;Stajnia z wozownią;"";Frombork;Z-22/2016 z dn. 12.04.2016r. Frombork;Katedralna 3;;14193;budynek mieszkalny;"";Frombork;Z-83 Frombork;Katedralna 5;;14195;budynek mieszkalny;"";Frombork;Z-83 Frombork;Katedralna 7;;14196;budynek mieszkalny;"";Frombork;Z-83 Frombork;Katrdralna 9;;14197;kaplica Zbawiciela;"";Frombork;Z-83 Frombork;Kolonia Robotnicza;;15995;cmentarz;"";Frombork;Z-83 Frombork;Kościelna 8;;14216;budynek mieszkalny;"";Frombork;Z-83 Frombork;Mickiewicza;;16699;cmentarz;w płn-wsch.narożniku Starego Miasta, wokół d. kościoła św. Mikołaja;Frombork;Z-83 Frombork;Mickiewicza 5;;14219;kamienica;"";Frombork;Z-83 Frombork;Młynarska;;14237;cmentarz;na płdn.peryferiach miasta, w dzielnicy domów jednorodzinnych, przy skrzyzowaniu ulic Robotniczej i Młynarskiej;Frombork;Z-83 Frombork;Sanatoryjna;;11027;cmentarz żydowski;"";Frombork;Z-64/2017 z 12.09.2017r Frombork;Stara 4;;14263;budynek mieszkalny;"";Frombork;Z-83 Fuleda;-;;18141;cmentarz ewangelicki;na płdn-wschód od wsi, po wschodniej stronie drogi do Giżycka;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Gaj;"";;7079;ZDF: zespół -folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Gaj;"";;7080;ZDF: cielętnik -ob.obora;"";Sępopol;Z-18 Gaj;"";;7086;ZDF: stajnia i obora;"";Sępopol;Z-18 Gaj;"";;5402;ZDF: park dworski;"";Sępopol;Z-18 Gaj;-;;46532;cmentarz ewangelicki rodowy;na południowo-wschodniej krawędzi parku dworskiego, przy alei dojazdowej do dworu i folwarku;Sępopol;Z-18 Gaj;-;;44001;cmentarz ewangelicki- ob.rzymskokatolicli/parafialny;we wsi, przy szosie do Ostrowina;Olsztynek;Z-49 Gajewo;-;;6111;aleja przydrożna/lipowa;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Gajewo;Świderska 15;;6016;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Gajewo;Węgorzewska 9;;3805;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Gajne;"";;3793;cmentarz rodowy;na skraju d.majątku, po zachodniej stronie drogi do wsi Gant, na szczycie stoku, do którego prowadzi aleja tujowa;Piecki;Z-31 Galiny;;74;30117;plebania+ b. gospodarczy;;Bartoszyce;Z-12 Galwiecie;"";;19732;ZDF: zespół folwarczny (dwór+magazyn zbożowy+stodoła);"";Gołdap;Z-52 Galwiecie;"";;19733;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Galwiecie;"";;19734;cmentarz ewangelicki rodzinny;"";Gołdap;Z-52 Gałajny;-;;1731;ZDF: założenie dworsko-parkowe, w tym: dwór-ob.dom nr 9, oficyna-ob.dom nr 10, park z podjazdem;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Gałkowo;"";;21841;cmentarz parafialny;płn-zachodni kraniec wsi;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Gałkowo;;;51924;układ ruralistyczny wsi Gałkowo;;Ruciane-Nida;Z-70/2018 z 06.12.2018 r. Ganitajny;;1;30067;dom z 1899r.;;Bartoszyce;Z-12 Gant;-;;8976;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;ok. 500m na wsch.od wsi, przy drodze do Machar;Piecki;Z-31 Garbno;"";;50091;cmentarz ewangelicki;500 m na zach.od wsi, na skraju lasu;Barciany;Z-14 Garbno;;;131;cmentarz ewangelicki wiejski przy leśniczówce;ok. 2 km na zach.od wsi, przy leśnej drodze do Majmławek, nieopoda ruin leśniczówki;Barciany;Z-14 Garbno;;;24317;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: patrz UWAGI;;Korsze;Z-17 Garbno;;;261;kościół parafialny (wieża -RZ);;Korsze;Z-17 Garbno;;;16427;ZDF: park dworski;;Barciany;Z-14 Garbno;;;7341;cmentarz ewangelicki;we wsch.cz.wsi, przy drodze do os.mieszkaniowego, na wysokosci szkoły, na szczycie wzniesienia, prawdopodobnie na terenie grodziska pruskiego;Korsze;Z-17 Gaudynki;"";;13547;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, od wschodu zabudowania gospodarcze;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Gawrzyjałki;;;8153;cmentarz ewangelicki-ob.komunalny;ok. 1200 m. na płn-zach od skraju wsi.;Szczytno;Z-39 Gągławki;;3a;24748;ZDF: dwór-ob. b. mieszkalny;;Stawiguda;Z-50 Gągławki;;;41428;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (park-RZ);;Stawiguda;Z-50 Gąsiorowo;-;;15471;park;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Gąsiorowo;7;;32316;szkoła-ob. b. mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Gąsiorowo Olsztyneckie;"";;16428;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: park, spichlerz, magazyn (pałac i chałupa-RZ);"";Olsztynek;Z-49 Gąsiorówko;"";;37623;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: chlew, , obora, , stodoła, pozostałości parku;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. Gąsiorówko;"";;5780;ZDF: dwór;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Gąski;"";;18985;cmentarz ewangelicki;Wśród pól uprawnych, ok..500m od wsi Gąski w kier.wschodnim i ok..300m od zabudowań, przy szosie Gąski-Kijewo w kierunku północnym;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Gąski;"";;18986;cmentarz parafialny;przy szosie Olecko-Gąski, po jej wschodniej stronie w odległości ok.1.5 km od kościoła w Gąskach w kierunku Olecka;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Gąski;"";;18984;cmentarz ewangelicki-zbiorowa mogiła 3 NN żołnierzy rosyjskich;w odległości ok500m od zabudowań wsi Gąski w kierunku połnocnym, przy drodze gruntowej Gąski-Zajdy, po jej wschodniej stronie, nad wschodnim brzegiem jeziora Małe;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Gązwa;"";;16847;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na wsch. Skraju wsi, po płn. Stronie szosy z Mrągowa;Mrągowo;Z-23 Gązwa;-;;6881;cmentarz ewangelicki;na południowym skraju wsi, przy szosie Gązawa-Polska Wieś;Mrągowo;Z-23 Gęsie Góry;"";;50093;cmentarz ewangelicki wiejski;na północ od zabudowań wsi;Barciany;Z-14 Gęsie Góry;;13;49818;ZDF: rządcówka- ob.b.mieszkalny;;Barciany;Z-14 Gęsie Góry;;6;49819;ZDF: dom robotników folwarcznych+ b gospodarczy;;Barciany;Z-14 Gęsie Góry;;;49817;ZDF:zesp.folw.: brukowane podwórze, 2 stawy, 3 b.gospodarcze w podwórzu- obora, stajnia, magazyn;;Barciany;Z-14 Gęsiki;"";;50092;cmentarz ewangelicki;po lewej stronie szosy z Barcian do Mołtajn;Barciany;Z-14 Giedyle;"";;16561;ZDF: park dworski;"";Płoskinia;Z-82 Gieraliszki;"";;19735;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Gieraliszki;"";;19736;cmentarz ewangelicki rodzinny;"";Gołdap;Z-52 Gierłoż;"";;9920;cmentarz ewangelicki-rodowy;na wyniesieniu, ok. 300-500 m na płdn. Od dworu w Gierłoży;Kętrzyn;Z-20 Gietrzwałd;Stadionowa;;17806;cmentarz katolicki/parafialny;na wzgórzu poza wsią, połączony drogą asfaltową i polną z kościołem;Gietrzwałd;Z-36 Giętkie;"";;20731;cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu wśród pól, od strony północy polna droga;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Gile;;;30309;ZDF: dwór;;Bartoszyce;Z-33/2017 z dn. 20 kwietnia 2017 r. Giławy;-;;48234;cmentarz parafialny katolicki;Na zachodnim skraju wsi;Purda;Z-51 Giławy;18;;2286;budynek gospodarczy przy plebanii;"";Purda;Z-51 Giławy;18;;2285;plebania;"";Purda;Z-51 Giławy;20;;2287;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Giławy;21;;2288;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Giławy;30;;2289;d. szkoła polska;"";Purda;Z-51 Giławy;32;;2290;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Giławy;42;;45508;budynek mieszkalny;kolonia;Purda;Z-51 Giławy;8;;2284;biblioteka wiejska-ob.b. mieszkalny;"";Purda;Z-51 Giławy;k/42;;2283;krzyż przydrożny;kolonia;Purda;Z-51 Ginie;"";;6767;cmentarz ewangelicki;ok. 600m na płn.od wschodniego skraju wsi;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Gisiel;10;;817;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Gisiel;11;;812;Budynek gospodarczy (stodoła);"";Dźwierzuty;Z-32 Gisiel;12;;818;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Gisiel;14;;819;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Gisiel;15;;811;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Gisiel;16;;810;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Gisiel;19;;808;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Gisiel;20;;809;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Gisiel;25;;820;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Gisiel;25;;821;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Gisiel;5;;815;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Gisiel;8;;816;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Giże;"";;30784;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Giże;"";;22751;cmentarz wiejski;na szczycie i zboczu wzgórza, przy gościńcu w wiosce o zabudowie kolonijnej, w terenie falistyn;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Giże;;;18987;ZDF: zespół dworsko folwarczny: park, dwór, stajnia-chlewnia, b.inwentarski,magazyn ;w odległości 2 km na północ od centrum wsi Giże, przy trasie Olecko Świętajny;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Giżycko;-;;7918;Kanał Łuczański/Giżycki;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;1 Maja 14;;7778;U.Miasta i Starostwo Powiatowe (d. Kreishaus);"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Al.1 Maja;;18130;cmentarz komunalny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Dąbrowskiego ;12;7848;budynek Rzeszy ob. Bank;;Giżycko;Z-28/2017 z 20.03.2017 Giżycko;Kolejowa 22;;7884;budynek mieszkalny (Szkoła Muzyczna);"";Giżycko;Z-28/2017 z dn. 20.03.2017 r. Giżycko;Konarskiego 11;;7889;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Łuczańska 1;;7904;Szkoła rybacka z internatem;"";Giżycko;Z-28/2017 z dn. 20.03.2017 r. Giżycko;Mickiewicza 29;;7914;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Moniuszki;;3800;spichlerz II;k. nr 15;Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Moniuszki;;2130;spichlerz I;k. nr 15;Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Pionierska 11;;7953;budynek mieszkalny-ob. Hospicjum;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Pionierska 13;;7954;Szkoła Podstawowa nr 6;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Pionierska 14;;7955;Kościół rzymskokatolicki p.w. św. Brunona;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Pionierska 16;;7956;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Pionierska 3;;7946;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Pionierska 4;;7947;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Pionierska 5;;7948;budynek mieszkalny wielorodzinny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Pionierska 6;;7949;budynek mieszkalny/kamienica;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Pionierska 7;;7950;budynek mieszkalny wielorodzinny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Pionierska 8;;7951;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Pionierska 9;;7952;Willa BARBARA;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Plac Dworcowy;;7813;wieża ciśnień- kolejowa;"";Giżycko;Z-28/2017 z dn. 20.03.2017 r. Giżycko;Pocztowa 1;;7964;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Smętka/I Dywizji T. Kościuszki;;16443;cmentarz żydowski;"";Giżycko;Z-34/2018 z 22.02.2018r. Giżycko;Staszica 2;;8007;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Warszawska 24;;8044;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Warszawska 26;;8045;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Warszawska 41;;14040;"dom macierzysty zakonnic ""BETHANIEN""-ob. Szpital Powiatowy J. Śniadeckiego";"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Giżycko;Wyzwolenia 14;;8094;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-57/2015 z dn. 15.12.2015 r. Glądy;"";;33836;cmentarz ewangelicki/nieczynny;300 m na północ od wsi. Przy drodze polnej.;Górowo Iławeckie;Z-62 Glimy;-;;8520;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Liwa-Piławki, 5,475 km nad Kanałem Elbląskim;Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Glinki;"";;22067;ZDF: dwór z oficyną - ob.dom,kuźnia-warsztat,obora,stajnia,stodoła,park (bud. gosp.chlew-xxx-wykreś.;wzdłuż lokalnej drogi z Borek do Kobylinka;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Glitajny;"";;7344;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (park-RZ);"";Korsze;Z-17 Glitajny;"";;7356;cmentarz ewangelicki-rodowy (park-RZ);w płn.cz.parku dworskiego, w zakolu strumyka;Korsze;Z-17 Glotowo;10;;1034;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głamsławki;"";;16432;park;"";Bartoszyce;Z-12 Głąbowo;"";;5900;cmentarz ewangelicki-rodowy;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Głąbowo;"";;5901;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Głębock;;;16703;cmentarz;we wsch.cz.wsi, na zboczu wzniesienia, po płn.stronie drogi do Jarzenia, ok. 300m od centrum wsi.;Lelkowo;Z-45/2019 z 02.04.2019r Głębock;;;16704;cmentarz;na niewielkim wzniesieniu w centrum wsi, na płdn-wsch.od skrzyżowania dróg Llelkowo-granica/Grabowo-Jarzeń-pośrodku ruiny kościoła;Lelkowo;Z-45/2019 z 02.04.2019r Głobie (Wieś Nie Istnieje);"";;9976;cmentarz ewangelicki;na niewielkim wzniesieniu, ok. 100 m na wsch. Od szosy Kętrzyn-Ryn, na płdn. Skraju drogi polnej;Kętrzyn;Z-20 Głogno;;;3794;cmentarz ewangelicki;na zachód od wsi, po północnej stronie drogi do Rybna, w niewielkim oddaleniu od szosy;Piecki;Z-31 Głomno;"";;30080;budynek dworca kolejowego;"";Bartoszyce;Z-2/2016 z dn. 04.01.2016r. Głomno;;;15446;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: park, spichlerz,stajnia,obora,osmiorak,sześciorak;;Bartoszyce;Z-12 Głotowo;11a;;568;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;13;;617;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;16;;2134;Budynek mieszkalny i obora;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;17;;619;Skoła;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;18;;620;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;19;;621;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;20;;610;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;21;;609;Budynek mieszkalny/chata;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;22;;608;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;23;;607;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;23a;;622;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;23c;;623;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;24;;614;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;26;;624;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;28;;625;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;29;;626;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;30;;627;Budynek mieszkalny+ ( obora-xxx- wykreślono 08.09.2017);"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;31;;613;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;35;;635;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;36;;628;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;38;;637;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;38;;629;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;39;;630;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;42;;612;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;43;;631;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;47;;632;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;48;;633;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;49;;611;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;50;;634;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;6;;615;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;7;;616;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;8;;1033;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Głotowo;k/16;;636;Kapliczka;"";Dobre Miasto;Z-37 Głowbity;"";;7363;ZDF:zesp. dw-folw+stawem(park-RZ),(jałownik, obora-magazyn,chlewnia, chlewnia-stodoła- nie istnieją);"";Korsze;Z-17 Głowbity;"";;7359;ZDF: : kuźnia -ob. b. gospodarczy;"";Korsze;Z-17 Głowbity;"";;7364;cmentarz ewangelicki z częścią rodową;w płn-wsch cz.parku dworskiego, przy drodze od zabudowan folwarcznych do nieistniejącej stacji pomp;Korsze;Z-17 Głowbity;9;;7357;ZDF: : sześciorak - ob.b. mieszkalny;"";Korsze;Z-17 Głuch;10;;43560;szkoła - ob. budynek mieszkalny;"";Wielbark;Z-29 Gnatowo;11;;47894;dom;"";Kętrzyn;Z-20 Gnatowo Kolonia;"";;24122;ZDF: zespół dworsko - folwarczny z podwórzem;"";Kętrzyn;Z-20 Gnatowo Kolonia;"";;24123;ZDF: b. gospodarczy z wozownią+obora+stodoła(4)+ kuźnia(10);"";Kętrzyn;Z-20 Gnatowo Kolonia;1;;24120;ZDF: dwór;"";Kętrzyn;Z-20 Gnojenko;"";;32336;krzyż przydrożny;na wylocie drogi w kierunku Gnojna;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Gnojno;"";;13047;Szkoła- ob.nieużytkowana;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Gnojno;-;;8120;krzyż przydrożny/żeliwny krucyfiks na wysokim murowanym i otynkowanym postumencie w formie obelisku;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Gnojno;14;;32340;dom drewniany;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Gnojno;;11;12001;dom drewniany;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Gnojno;;69;8119;budynek gospodarczy;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Godkowo;"";;16705;cmentarz;na skarpie, otoczony polami, po płn.stronie drogi Orneta-Godkowo;Godkowo;Z-78 Godkowo;"";;16676;cmentarz;za wsią, przy drodze Burdajny-Osiek;Godkowo;Z-78 Godziejewo;"";;5783;cmentarz ewangelicki;przy drodze polnej Godziejewo-Markowskie, ok. 300m w kierunku południowym od wsi |Godziejewo;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Godzikowo;"";;9982;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem [dwór, b.inwentarski(6), chlewnia(9)-nie istnieją- xxx];"";Kętrzyn;Z-20 Goleń;-;;8979;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;na płdn.od wsi, przy drodze do Nawiad;Piecki;Z-31 Goleń;-;;8978;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;na łagodnym stoku, na południe od zwartej zabudowy, po północnej stronie szosy do Nawiad, z 3 stron otoczony polami;Piecki;Z-31 Goleń;-;;8977;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;na niewielkim wyniesieniu terenu, na północno-zachodnim skraju wsi/na granicy d.majątku;Piecki;Z-31 Goleń;9;;8549;ZDF: zespół folwarczny;"";Piecki;Z-31 Golubie Wężewskie;"";;19609;cmentarz ewangelicki rodzinny;w północnej części wsi, po zachodniej stronie wiejskiej drogi;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Golubie Wężewskie;"";;19610;cmentarz ewangelicki;ok.1 km na zachód od południowego krańca wsi, na skraju małej pradoliny, w której płynie potok;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Golubka;"";;6776;cmentarz ewangelicki;przy drodze gruntowej Golubka-Mazurowo, w odległości ok.. 1 km na południowy-wschód od wsi Goubka;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Gołdap;1 Maja;;33024;wieża ciśnień kolejowa II;przy przejeździe kolejowym;Godap;Z-59/2015 z dn. 17.12.2015 r. Gołdap;Armii Krajowej 10;;22600;dom;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Armii Krajowej 4;;19738;dom;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Armii Krajowej 6;;19739;dom;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Armii Krajowej 8;;19740;dom;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Cmentarna;;19909;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Cmentarna;;19912;cmentarz komunalny;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Cmentarna;;19911;cmentarz żydowski;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Cmentarna;;19910;cmentarz parafialny rzymskokatolicki;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Cmentarna;;32976;cmentarz ewangelicki II;po płdn-zach.stronie ul. Cmentarnej, ok. 700m od d.kościoła ewangelickiego;Gołdap;Z-52 Gołdap;Górna 13;;24045;dom;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Górna 17;;19749;dom;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Jaćwierska 14 a-d;;19753;zespół szkoły (ob. ZSZ): 4 budynki dydaktyczne, park z aleją, budynek gospodarczy;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Kolejowa 5;;30505;wieża ciśnień kolejowa I;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Przytorowa 3;;19804;dom (w)+budynek gospodarczy;"";Gołdap;Z-52 Gołdap;Żeromskiego 4;;19908;dom parafialny;"";Gołdap;Z-52 Gołębie-Miecznikowo;;9;33910;dom;;Janowiec Kościelny;kg Gołębiewo;"";;16395;ZDF: park dworski;"";Kozłowo;Z-40 Gołębiewo;"";;6817;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Kozłowo;Z-40 Gołębiewo;-;;46453;cmentarz wojenny z I w. św.;400m na północ od zabudowań, przy drodze do Działdowa;Kozłowo;Z-40 Gorazdowo;5;;6019;dwór-ob. budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Gorczyce;"";;22068;cmentarz ewangelicki;między szosą Sokółki-Gorczyce a drogą gruntową łączącą Sokółki z kolonią Gorczyce;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Gorczyce;"";;19612;cmentarz ewangelicki-grób żołnierza niemieckiego;ok.200 m na południe od zabudowań, na niewysokim wzniesieniu śródpolnym;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Gordejki;"";;18992;cmentarz ewangelicki;po południowej stronie szosy do Olecka;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Gordejki;"";;18993;cmentarz ewangelicki II;po północnej stronie drogi do Olecka;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Gordejki Małe;"";;18995;cmentarz ewangelicki;przy drodze Duły-Cichy, w pobklzu drogi gruntowej do Garejek Małych;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Gorło;"";;14306;cmentarz ewangelicki;po południowej stronie drogi (ok.30m) wiądącej ze sSarych Juch do wsi Zawady Ełckie i wsi Gorło (przy rozwidleniu);Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Gorło;"";;14307;cmentarz ewangelicki;Przy drodze Stare Juchy-Gorło, po jej północno-wschodniej stronie, w odległości ok. 350m od rozwidlenia dróg Stare Juchy-Zawady Oleckie i Stare Juchy-Gorło.;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Gorzekały;"";;13549;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, od poudnia przyega do zabudowań gospodarczych, od wschodu droga od gospodarstwa do pola;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Gorzekały;"";;13548;cmentarz ewangelicki;w lesie na płaskim terenie, przy przecince na ewo od drogi leśnej biegnącej od strony wsi;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Góra;"";;18495;mogiła wojenna z I wojny światowej;na północnym brzegu jeziora Tyrłko, ok.30m na północ od drogi Góra-Cierzpięty, na wysokim wzniesieniu, w lesie;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Góra;"";;13550;cmentarz ewangelicki z kwaterą z I wojny światowej;na płaskim terenie, od północy przy drodze polnej, z posostałych stron pola;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Górki;"";;50094;cmentarz wojenny z I w. św. (odnowiony);na północ od wsi, w lesie po prawej stronie polnej drogi do nieistniejącej wsi Kurkławki;Barciany;Z-14 Górne;"";;19918;cmentarz ewangelicki parafialny;"";Gołdap;Z-52 Górne;"";;19919;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Górne;"";;19917;zespół stacji kolejowej (dworzec-ob. dom, budynek spedycji, budynek gospodarczy);"";Gołdap;Z-52 Górowo;"";;5784;cmentarz wiejski (zartarty powierzchniowo-całkowicie zniszczony w l. 70-tych);w kierunku południowym od zabudowań, w rozwidleniu asfaltowych dróg, w południowej części parku, na wyniesieniu terenu (prawdopodobnie część rodowa z kaplicą grobową) i na terenie płaskim (część wiejska),;Kolno;Z-21 Górowo;droga nr1495N;;5758;Aleja przydrożna;"";Kolno;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Górowo Iławeckie;1 Maja 3;;33372;dom;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Armii Krajowej 11;;33301;dom;d. Armii Czerwonej 11;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Armii Krajowej 17;;33308;magazyn;d. Armii Czerwonej 17;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Armii Krajowej 17-dwór, 19-stajnia, Polna 2- magazyn;;33307;zespół dworski: dwór, stajnia, magazyn;d. Armii Czerwonej;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Armii Krajowej 5;;33297;budynek mieszkalny;d. Armii Czerwonej 5;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Armii Krajowej17;;33309;stajnia;d. Armii Czerwonej17;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Kosciuszki 20;;33341;dom;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Kościuszki ;17;5414;Willa;;Górowo Iławeckie;Z-85 Górowo Iławeckie;Kościuszki 1;;33335;dom;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Kościuszki 19;;33345;dworzec kolejowy;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Kościuszki 3;;33338;dom;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Krasickiego 1;;33273;budynek mieszkalny;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Krasickiego 10;;5823;kuźnia;za domem przy Sikorskiego 16;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Ks. M. Ripeckiego 1;;33293;Plebania;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Obrońców Pokoju ;15;33249;kamieniczka;;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Obrońców Pokoju ;17;33250;budynek mieszkalny/kamienica;;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Okrężna 23;;33283;kamieniczka;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Okrężna 25;;33284;kamienica;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Okrężna 4;;33275;kamienica;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Okrężna 5;;33276;kamienica;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Okrężna 6;;33277;kamienica;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Okrężna 8;;33278;dom;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Pl. Ratuszowy ;15;33244;kamienica;;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Pl. Ratuszowy ;9;33239;budynek mieszkalny/kamienica;;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Pl. Ratuszowy 1;;33395;kamienica-ob. budynek usługowo-mieszkalny;"";Górowo Iławeckie;Z-85 Górowo Iławeckie;Pl. Ratuszowy 10;;33397;kamienica-ob. budynek usługowo-mieszkalny;"";Górowo Iławeckie;Z-85 Górowo Iławeckie;Pl. Ratuszowy 13;;33398;kamienica- ob. budynek usługowo-mieszkalny;"";Górowo Iławeckie;Z-85 Górowo Iławeckie;Pl. Ratuszowy 14;;33399;kamienica- ob. budynek usługowo-mieszkalny;"";Górowo Iławeckie;Z-85 Górowo Iławeckie;Pl. Ratuszowy 16;;5820;kamienica;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Pl. Ratuszowy 2;;33235;kamienica;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Pl. Ratuszowy 8;;33396;kamienica-ob. budynek usługowo-mieszkalny;"";Górowo Iławeckie;Z-85 Górowo Iławeckie;Przemysłowa;;33401;cmentarz rzymskokatolicki/komunalny;na skarpie, sąsiaduje z drogą asfaltową i łąkami;Górowo Iławeckie;Z-85 Górowo Iławeckie;Przemysłowa;;33364;wieża ciścień;za gazownią;Górowo Iławeckie;Z-85 Górowo Iławeckie;Sikorskiego ;16;33257;kamienica;;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Sikorskiego ;20;33259;kamienica;;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Sikorskiego ;22;33260;Szkoła- ob.Gimnazjum Nr 1;;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Sikorskiego ;5;33262;dom;;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Sikorskiego ;6;33254;kamienica;;Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Sikorskiego 17;;11031;cmentarz żydowski;"";Górowo Iławeckie;Z-62/2017 z 12.09.2017 Górowo Iławeckie;Sikorskiego 32;;33263;dom;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Sikorskiego 34;;33264;Biblioteka;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Warmińska 1;;33288;kamienica;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Warmińska 17;;33394;"d. kino ""POSTĘP""";"";Górowo Iławeckie;Z-85 Górowo Iławeckie;Wojska Polskiego 1;;33346;budynek mieszkalny kolejowy z b. gospodarczym;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Wojska Polskiego 2;;33347;budynek mieszkalny kolejowy + b. gospodarczy;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Wojska Polskiego/Wyszyńskiego;;33348;wieża ciśnień;przy skrzyżowaniu ulic (bk-ul. Dworcowa);Górowo Iławeckie;Z-85, Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Górowo Iławeckie;Wyszyńskiego;;33400;cmentarz ewangelicki-ob. rzymskokatolicki;na wzniesieniu, w mieście przy ul. Wyszyńskiego, na miejscu zlikwidowanego cmentarza ewangelickiego;Górowo Iławeckie;Z-85 Górowo Iławeckie;Wyszyńskiego 2;;33363;Plebania- ob. Caritas i NFZ;"";Górowo Iławeckie;Z-21/2017 z dn. 28.02.2017 r. Góry;"";;9984;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, ok. 300m na zachód od zabudowan osady Góry, po zach stronie brukowanej drogi do Wopławek;Kętrzyn;Z-20 Góry;"";;20517;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km na płdn-zach.od wsi, na skraju lasu;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Góry;"";;20518;cmentarz ewangelicki;po południowej stronie grogi do Olszewa Węgorzewskiego;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Grabnik;-;;21434;cmentarz parafialny;Na północno-wschodnim krańcu wsi, w pobliżu jeziora Grabnik;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Grabnik;folwark I;;14311;ZDF: dwór;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Grabno;"";;9999;ZDF: park dworski ze stawem - pozostałości;"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;"";;9996;ZDF: chlewnia - ob. nieużytkowana (16);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;"";;9995;ZDF: spichlerz - ob. nieużytkowany (14);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;"";;24139;ZDF: zespół dworsko-folw. z podwórzem na planie koła i stawem (dwór - RZ);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;"";;10000;cmentarz ewangelicki/ całkowicie zatarty;na wyniesieniu, ok. 600 m na północ od drogi polnej Grabowo-Piechowo;Kętrzyn;Z-20 Grabno;"";;9989;ZDF: chlewnia - ob. nieużytkowana (6);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;"";;9987;ZDF: spichlerz -ob. nieużytkowany (3);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;"";;9986;ZDF: oficyna -ob. Nieużytkowany (2);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;2;;9993;ZDF: chlewnia przy domu nr 2 - ob.nieużytkowana (11);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;2;;9992;ZDF: stajnia przy domu nr 2- ob. nieużytkowana (9);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;2;;9991;ZDF: rządcówka - ob. dom (8);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;4;;9990;ZDF: czworak - ob. dom (7);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;5;;9994;ZDF: czworak - ob. dom (12);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;6;;9988;ZDF: dwojak przy dworze - ob. Nieużytkowany (4);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;8;;9998;ZDF: dwojak -ob. dom (18);"";Kętrzyn;Z-20 Grabno;9;;9997;ZDF: dwojak -ob. dom (17);"";Kętrzyn;Z-20 Grabowiec;"";;16712;cmentarz;we wsch.cz.gruntów wsi Chełmżyca, w obrębie d. wybudowania Grabowiec, ok. 250m na płn-zach.od drogi Chełmzyca-Piotrkowo;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Grabowiec;-;;41331;krzyż przydrożny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Grabowiec;18;;41334;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Grabowiec;18;;41335;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Grabowiec;21;;41337;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Grabowiec;;;16711;cmentarz;we wsch.cz.wsi,ograniczony rozlewiskiem strumienia Lawia , poza wsią, po płn.str.drogi z Głębocka;Lelkowo;Z-45/2019 z 02.04.2019r Grabowo;"";;19921;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Grabowo;"";;30467;plebania;"";Gołdap;Z-52 Grabowo;"";;16848;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, w lesie, ok. 600 m na płn-wsch. Od wsi;Mrągowo;Z-23 Grabowo;"";;19925;cmentarz ewangelicki-d, parafialny;"";Gołdap;Z-52 Grabowo;"";;19924;cmentarz ewangelicki/1 grób wojskowy;"";Gołdap;Z-52 Grabowo;"";;19923;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Grabowo;"";;19922;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Gradowo;-;;49833;ZDF: zespół folwarczny: obora, 2 stodoły, oraz dąb na płn. od obory;;Barciany;Z-14 Gradowo;;1 i 2;49834;ZDF: domy robotników folwarcznych+ przydomowe b. gospodarcze;;Barciany;Z-14 Grajwo;-;;18144;cmentarz ewangelicki z kwaterą wojenną ż.niemieckich z I w. św.;ok. 1 km na płn-zachód od wsi, na wschodnim brzegu j. Grajewko;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Gralewo;"";;7717;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: dwór i park;"";Płośnica;Z-60 Gralewo;"";;7719;cmentarz wojenny z I wojny światowej II;w lesie pomiędzy Płosnica i Gralewem;Płośnica;Z-60 Gralewo;15;;12072;dwór (ruina);"";Płośnica;Z-60 Gralewo;15;;12073;park dworski;"";Płośnica;Z-60 Grazymy;2-2a;;17772;ZDF: stajnia;"";Gietrzwałd;Z-36 Grądki;"";;33232;cmentarz ewangelicki;po zachodniej stronie strumienia, pomiędzy d. zespołem dworskim a kościołem, po zachodniej stronie lokalnej drogi;Godkowo;Z-78 Grądki;"";;16565;park dworski;"";Godkowo;Z-78 Grądy;"";;2473;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Dźwierzuty;Z-32 Grądy;4;;1551;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Grądzik;"";;3995;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Grądzik;1;;1752;ZDF: dwór;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Grądzkie;"";;10588;"wiatrak ""HOLENDER""-ob. nieużytkowany";"";Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Grądzkie;"";;10589;cmentarz ewangelicki;"";Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Grądzkie;-;;9025;cmentarz ewangelicki;"";Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Grądzkie Ełckie;"";;6779;cmentarz ewangelicki I;na płn skraju wsi, po zach.stronie szosy do Krzyżewa;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Grądzkie Ełckie;"";;6780;cmentarz ewangelicki II;w odległości ok.350m od południowego krańca wsi Grądzkie Eł;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Grodziczno;"";;24072;cmentarz katolicki -parafialny;poza wsią, przy drodze do Katlewa;Grodziczno;Z-57 Grodziczno;"";;24071;cmentarz ewangelicki rodowy (zlikwidowany,zabudowany);w zachodniej części parku dworskiego;Grodziczno;Z-57 Grodziczno;"";;24064;ZDF: dwór;"";Grodziczno;Z-57 Grodziczno;-;;15519;ZDF: park;"";Grodziczno;Z-57 Grodziczno-Lorki;"";;24063;młyn;"";Grodziczno;Z-57 Grodziska;"";;51960;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Dźwierzuty;Z-32 Grodziska;"";;31835;cmentarz ewangelicki/nieczynny;na zach.od PGR, 0,5 km.za przejazdem kolejowym, na zach.skraju wsi.;Dźwierzuty;Z-32 Grodziska;1;;1289;ZDF: b.gospodarczy (stajnia lub owczarnia-4);"";Dźwierzuty;Z-32 Grodziska;1;;1290;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: bgospodarczy/chlew (2);"";Dźwierzuty;Z-32 Grodziska;6;;1552;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Grodzisko;"";;21027;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Grodzisko;"";;20732;cmentarz wyznaniowy- d. ewangelicki;na płaskim terenie, na skraju lasu, stanowi jego fragment, od wschodu droga polna;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Grodzki Młyn;;2;1851;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Grodzki Młyn;;3;1853;zespół młyna: budynek gospodarczy-stajnia;;Reszel;Z-19 Grodzki Młyn;;3;1854;zespół myna: budynek gospodarczy-stodoła;;Reszel;Z-19 Grodzki Młyn;;4;1855;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Grodzki Młyn;;;1846;zespół młyna : młyn;;Reszel;Z-13/2016 z dn. 18.02.2016 r. Grom;-;;46552;cmentarz ewangelicki;ok. 300m na północ od wsi, przy drodze do Elgnowa;Pasym;Z-35 Grom;67;;46599;szkoła;"";Pasym;Z-35 Gromki;"";;24128;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z podwórzem > uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Gromki;"";;10004;cmentarz ewangelicki (w parku dworskim);we wschodniej części parku dworskiego, na płdn-wsch od dworu;Kętrzyn;Z-20 Gronowo;"";;31828;cmentarz katolicki/ewangelicki-zniszczony/nieczynny;w centrum wsi, na płdn.od skrzyżowania dróg Braniewo-Kaliningrad z drogą Gronowo-Podleśne;Braniewo;Z-80 Gronowo;1;;30494;szkoła-ob. świetlica;"";Rybno;Z-24/2017 z dn. 14.03.2017r. Gronowo;5;;6957;ZDF II : zespół folw. - dom bauerski,, obora, stodoła, stajnia;"";Mrągowo;Z-23 Gronowo;6;;6956;ZDF I: zespół dworsko-folw: brukowany dojazd do dworu, brama, stodoła, kuźnia, park (dwór-RZ);"";Mrągowo;Z-23 Gronowo;k/11;;46797;kapliczka;"";Lubomino;Z-44 Gronowo/Gniewkowo;"";;16849;cmentarz ewangelicki;na gruntach wsi Gniewkowo, po zach. stronie szosy do Mrągowa, na wzgórzu, na skraju wsi;Mrągowo;Z-23 Gronówko;"";;16714;cmentarz;w lesie, na wzgórzu, ok. 200m od szosy Gronówko-Krzewno, po zach. str.rz. Baranówka;Braniewo;Z-80 Gronówko;-;;15437;park;"";Braniewo;Z-80 Groszki;12;;30506;chałupa drewniana;Groszki-Naguszewo;Rybno;Z-58 Gródki;"";;7814;ZDF: stajnia/wozownia (druga stajnia RZ);"";Płośnica;Z-60 Gródki;"";;22903;ZDF: zespół dworsko-folwarczny ( dwór i park -RZ): oficyna, stajnia, kuźnia/stelmacharnia, stodoła;"";Płośnica;Z-60 Gródki;"";;7838;ZDF: stodoła (5);"";Płośnica;Z-60 Gródki;"";;7837;ZDF: kuźnia-stelmacharnia (3);"";Płośnica;Z-60 Gródki;58;;7844;ZDF: oficyna dworska-rządcówka (2);"";Płośnica;Z-60 Gruzy;"";;20735;cmentarz wyznaniowy - d. ewaangelicki;na lekkim wzniesieniu, wśród pól, od północy lasek;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Gryzławki (Miejscowość Nie Istnieje);"";;10005;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, ok. 500 m na płn-wsch od ruin nieistniejacej wsi Gryzławki;Kętrzyn;Z-20 Gryzy;"";;22756;cmentarz ewangelicki;ok. 200 m na zachód od południowego krańca wsi, w lesie;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Gryzy;"";;22757;stary cmentarz wiejski;poza wsią, w kontakcie z lasem, na tetrenie płaskim;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Gryźliny;"";;13670;cmentarz ewangelicki;w południowej części wsi, przy szosie Iława-NML;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Gryźliny;;10;24751;chałupa drewniana;;Stawiguda;Z-50 Gryźliny;;42;24753;dom murowany;;Stawiguda;Z-50 Gryźliny;;9;24750;chałupa drewniana;;Stawiguda;Z-50 Gryźliny;;;16164;cmentarz ewangelicki-ob. rzymskokatolicki parafialny;;Stawiguda;Z-50 Gryźliny;;;16163;cmentarz przykościelny z kwaterą wojenną z I w. św. /w zespole kościoła par. św. Wawrzyńca …;;Stawiguda;Z-50 Gryżewo;"";;21047;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Grzegorze;"";;13553;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, na płn. Od wsi, od północy łączy się z lasem. Między cmentarzem a wsią znajdują się poa, od strony wschodniej droga polna do szosy;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Grzegrzółki;-;;46553;cmentarz wojenny z I w. św.;ok. 400m na zachód od wsi, przy drodze do Siedlisk;Pasym;Z-35 Grzybiny;-;;15276;cmentarz ewangelicki;na skraju wsi;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Grzybiny;-;;16646;krzyż prydrożny;w polu, przy drodze;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Grzybiny;13;;13048;budynek mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Grzybiny;31;;13213;szkoła;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Grzybowo;"";;5902;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Gudniki;"";;7367;ZDF: rządcówka;"";Korsze;Z-17 Gudniki;17 (właściwy nr 3);;1399;ZDF: rządcówka- ob. b.mieszkalny;"";Korsze;Z-17 Gudziki;;;7370;cmentarz ewangelicki;o500m od wsi w kier.płdn-wsch., w polu;Korsze;Z-17 Guja-Piaski;"";;22478;jaz walcowy;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Gulkajmy;"";;7096;ZDF: stajnia;"";Sępopol;Z-18 Gulkajmy;"";;7088;ZDF: obora;"";Sępopol;Z-18 Gulkajmy;"";;7087;ZDF: zespół folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Gulkajmy;-;;46534;cmentarz ewangelicki związany z majątkiem;na północny-wschód od Gulkajm, otoczony łąkami, dojazd do cm.aleją lipową;Sępopol;Z-18 Gumniska;;;8;cmentarz wiejski rodowy;na płn-wsch. Od wsi, w polu;Barciany;Z-14 Guty;"";;5785;cmentarz ewangelicki;ok. 300 m na wschód od szosy Olecko-Ełk, między Kleszczewem i Mikołajkami;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Guty;"";;5786;cmentarz ewangelicki;przy szosie Olecko-Ełk, po jej wschodniej stronie w odległości ok. 1.5 km na południe od wsi Kleszczewo;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Guty;-;;18145;cmentarz ewangelicki;ok.1 km na płdn-wschód od wsi;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Guty;4;;3806;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Guty;6;;4421;budynek gospodarczy I;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Guty;6;;6028;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Guzianka;"";;6955;stopień wodny piętrzący-zespół: śluza wodna, strażnica wodna, magazyn, b.ekspedycyjny;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Guzianka;"";;21846;mogiła żołnierzy rosyjskich z 1915r.;ok.40 m. na północ od przejazdu kolejowego, po wschodniej stronie drogi Kowalik-Ruciane- Nida, na skraju lasu;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Guzianka;-;;1140;PJM/8: bateria przewoźnych dział pancernych 5, 3 cm. Bierny schron dla drużyny piechoty;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Guzianka;-;;1143;PJM/11: działo piechoty (bierny schron piechoty - punkt oporu piechoty);"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Guzianka;-;;1139;PJM/7: punkt oporu piechoty, bierny schron dla drużyny piechoty;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Guzianka;-;;1142;PJM/10: punkt oporu piechoty, bierny schron dla drużyny piechoty;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Guzianka;-;;1141;PJM/9: wieża karabinów maszynowych/schron;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Guzki;"";;20190;cmentarz ewangelicki;przy szosie Guzki--Rozyńskie, po jej południowej stronie w odległosci ok. 1 km na zach. od wsi Guzki;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Guzki;"";;20739;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na skraju lasu, stanowi jego fragment, od wschodu droga polna;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Guzki;7;;20189;dom mieszkalny;przy wiejskiej drodze głównej;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Guzowy Piec;"";;17906;cmentarz ewangelicki/parafialny;we wsi, na wzniesieniu;Gietrzwałd;Z-36 Guzy;"";;19614;cmentarz ewangelicki;ok.1,5 km na płdn-wschód od skrzyżowania dróg w Guzach, po północnej stronie drogi Guzy-Szarejki, na wydłużonym wzniesieniu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Guzy;"";;19613;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok.150 m na południe od skrzyżowania dróg, w sadzie;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Gwiździny;-;;45099;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;w północnej części wsi, otoczony polami, teren równy, od zachodu opiera się o stromy brzeg;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Gwiździny;-;;45100;cmentarz katolicki/przykościelny;przy kościele, w centralnej części wsi, teren równy;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Hajnówek;"";;19931;cmentarz ewangelicki;w Puszczy Romnickiej, na płaskim terenie, w kontakcie z lasem i polami;Gołdap;Z-52 Hejdyk;"";;22196;cmentarz ewangelicki;kilkaset metrów przed wsią od wschodu, w lesie sosnowym na niewiekim wzniesieniu;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Henrykowo;"";;16716;cmentarz katolicki;w centrum wsi, ujęty lokalnymi drogami, z kościołem pośrodku;Orneta;Z-48 Huta;4;;41341;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Iława;"";;16756;nastawnia kolejowa - d. oznaczenie - IŁ4;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;"";;16625;nastawnia kolejowa - d. oznaczenie - IŁ 3;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;"";;16550;most kolejowy nad Iławką;na trasie w kierunku Olsztyna;Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;"";;16582;nastawnia kolejowa - d. oznaczenie -IŁ1;na terenie d. parowozowni (ob. lokomotywowni);Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;1 Maja 11;;34014;budynek mieszkalny;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;1 Maja 3;;34011;kamienica;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Andersa 3;;2371;"Zespół budynków koszar ""Yorkkaserne"" ob. Zesp. Budynków Szpitala im.Wł.Biegańskiego";"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Barlickiego 9;;2372;budynek gospodarczy;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Barlickiego 9;;2373;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Broniewskiego 1;;2377;budynek gospodarczy;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Broniewskiego 1;;2378;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Broniewskiego/Dworcowa;;33980;wieża ciśnień kolejowa (ośmioboczna);u zbiegu ulic Brioniewskiego i Dworcowej;Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Dąbrowskiego 18;;33965;budynek d. przepompowni;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Dąbrowskiego 22A;;33966;budynek mieszkalny;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Dworcowa;;16854;kotłownia kolejowa z kominem;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Gdańska 12;;2383;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Grunwaldzka 11;;2392;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Grunwaldzka 1;;2390;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Grunwaldzka 10;;2391;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Grunwaldzka 13;;2393;koszarowiec-budynek administracyjny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Jagiellończyka 18;;2395;gazownia: b.administracyjny- obecnie mieszkalny w zespole sakralnym;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Jagiellończyka 2;;33988;stróżówka przy poczcie;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Jagiełły 2;;2405;budynek gospodarczy murowany;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Jagiełły 2;;2404;budynek gospodarczy murowano-drewniany;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Jagiełły 2;;2403;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Jagiełły 3;;2406;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Jagiełły 7;;2407;budynek gospodarczy;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Jagiełły 7;;2408;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Jasielska 1;;2410;zespół koszar artyleryjskich: dom m. wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Jasielska 2;;2412;zespół koszar artyleryjskich: dom m. wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Jasielska 3;;2413;zespół koszar artyleryjskich: dom m. wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Jasielska 4;;2414;zespół koszar artyleryjskich: budynek administracyjny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Kopernika 9;;2415;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Kościuszki;;34004;"jaz piętrzący ""Iława"" na rz. Iławka";obok nr 24;Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Kościuszki 4;;33997;kamienica-ob..budynek mieszkalno-usługowy;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Królowej Jadwigi 20;;2419;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Królowej Jadwigi 22;;2420;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Królowej Jadwigi 24;;2421;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Królowej Jadwigi 26;;2422;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Królowej Jadwigi 28;;2423;dom mieszkalny wielorodzinny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Mazurska ;10;2428;budynek gospodarczy;;Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Mazurska 4;;2425;dom mieszkalny (pensjonat);"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Mazurska 7;;2426;dom mieszkalny drewniany;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Mickiewicza 26;;34043;kamienica;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Mickiewicza 34;;2402;dom mieszkalny/willa (pensjonat);"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Mickiewicza 35;;2401;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Niepodległości 4A;;34047;kamieniczka;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Nowomiejska 1;;2400;budynek gospodarczy;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Nowomiejska 1;;2399;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Nowomiejska 19;;34049;budynek mieszkalny;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Ostródzka;;44784;cmentarz ewangelicki - ob. komunalny;"";Iława;Z-82/2017 z 20.11.2017r. Iława;Plażowa 5;;2398;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Polna 2;;2429;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Polna 4;;2430;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Sienkiewicza 24;;2431;"budynek przystani- ob.bar ""Pod Omegą""";"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Sienkiewicza 28;;2432;Dwór;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Skłodowskiej 11;;2435;budynek mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Skłodowskiej 11A;;2436;budynek mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Skłodowskiej 13;;2437;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Smolki 2;;2439;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Smolki 3;;2440;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Smolki 31;;2442;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Smolki 5;;2441;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Stacyjna 4;;34084;budynek mieszkalny;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Stacyjna 6;;34085;budynek mieszkalny;"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Toruńska 12;;2447;dom mieszkalny - bliźniak;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Towarowa 1;;2449;magazyn kolejowy;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Wąska 9;;2451;dom mieszkalny - bliźniak;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Wiejska 2a;;2452;dom mieszkalny historyczny (współczesna parterowa przybudówka nie była objęta ochroną konserwatorską);;Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Wodna 2;;2455;budynek gospodarczy w zespole stacji uzdatniania wody;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Wojska Polskiego;;2458;wiadukt kolejowy nad drogą (betonowy);"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Wojska Polskiego;;34082;wiadukt kolejowy;na trasie kolejowej z Iławy do Torunia;Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Wojska Polskiego 24A;;34095;kamienica;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Wojska Polskiego 35;;34096;zespół budynków dawnej parowozowni kolejowej (ob.lokomotywownia);"";Iława;Z-38/2018 z 09.03.2018r. Iława;Wojska Polskiego 7;;2456;dom mieszkalny;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Wojska Polskiego 8;;2457;dom mieszkalny/kamienica;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Wyszyńskiego;;45782;cmentarz rzymskokatolicki- ob. komunalny;na terenie lekko opadającym ku wschodowi. Od północy otoczony murem, dalej także, od południa kościół;Iława;Z-82/2017 z 20.11.2017r. Iława;Wyszyńskiego 1;;34097;domek dróżnika;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Wyszyńskiego 2;;2459;Plebania;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Wyszyńskiego 34;;2461;dom mieszkalny/kamienica;"";Iława;Z-40/2015 z dn. 22.10.2015 r. Iława;Zalewska;;44807;Aleja przydrożna (część w granicach miasta Iława);w kierunku wsi Duży Kamień;Iława;Z-60/2015 Iłowo-Osada;Kościelna - na płn. Skraju wsi;;9774;cmentarz ewangelicki dawny; na płn. skraju wsi;Iłowo-Osada;Z-55 Iłowo-Osada;Wyzwolenia;;9773;cmentarz rzymskokatolicki prafialny;;Iłowo-Osada;Z-55 Iłowo-Osada;Wyzwolenia;;10080;cmentarz ewangelicki z kwaterą woj. z I w. św.;za zabudową mieszkalną, na płaskim terenie, zachowane fragmenty ogrodzenia;Iłowo-Osada;Z-55 Iłowo-Osada;Wyzwolenia ;;9769;kościół rzymskokatolicki parafialny pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego;;Iłowo-Osada;Z-55 Imionek;"";;34871;ZDF: stajnia- ob.magazyn zbożowy;"";Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Imionek;"";;34934;ZDF: złożenie dworsko-folwarczne;"";Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Imionki;"";;18997;cmentarz ewangelicki-mogiła żołnierza niemieckiego;po płn.stronie drogi Olecko-PGR Imionki;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Imionki;14, 14 A;;18998;zespół stacji kolejowej (dworzec, dom, bud.gospodarczy, szalet);przy nieczynnej linii kolejowej Olecko-Cimochy;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Iwanowo;"";;21847;cmentarz ewangelicki;na skraju lasu, na niewielkim nasypie, od północy droga z PGR do lasu, od wschodu pole, z pozostałych stron las;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Iwaśki;"";;6783;cmentarz ewangelicki I;ok. 500m.na zach.od wsi, po płdn.stronie drogi do d.PGR Guty;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Jabłonka;"";;31836;cmentarz ewangelicki/nieczynny;po lewej stronie szosy Nowe Kiejkuty-Dźwierzuty.;Dźwierzuty;Z-32 Jabłonka;"";;1274;d. ogrodzenie założenia parkowo-pałacowego;przy drodze Jabłonka-Olszewki-Dźwierzuty;Dźwierzuty;Z-32 Jabłonka;-;;44803;cmentarz ewangelicki;we wsi, między szosą a jez. Omulew;Nidzica;Z-59 Jabłonka;14;;1275;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jabłonka;15;;1277;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jabłonka;25;;1276;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jabłonowo;"";;19616;cmentarz ewangelicki;ok.750 m na płdn-zachód od centrum wsi, wśród pól uprawnych;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Jabłonowo;"";;19617;cmentarz ewangelicki;ok.1.2 km na wschód od Jabłonowa, po północnej stronie szosy Czerwony Dwór-Sokółki, na skraju wysokiej terasy pradoliny;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Jabłonowo;43;;12112;wiatrak drewniany;"";Płośnica;Z-60 Jabłońskie;"";;19935;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Jagarzewo;"";;35412;cmentarz wojenny;na skraju lasu, obok lesnej drogi, ok. 1 km na północ od wsi;Janowo;Z-45 Jagiele;"";;21061;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Jagiele;"";;21062;cmentarz ewangelicki rodzinny;"";Banie Mazurskie;Z-53 Jagodne;"";;34872;cmentarz/ mogiły wojenne;na wschód od wsi, od zachodu las i pola;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Jagodne Małe;"";;19184;cmentarz ewangelicki;ok.0.8 km na płdn-wsch.od zabudowań d.PGR, po płn.stronie lesnej drogi, w lesie.;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Jagodne Małe;"";;19183;cmentarz ewangelicki;ok.1,5 km na płdn-zach. Od dawnych zabudowań PGR, po zach.stronie drogi prowadzącejm do Borek, w lesie.;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Jagodne Wielkie;"";;19185;cmentarz ewangelicki;na południowym kra ncu wsi, ok.150m na zachód od szosy, na niewysokim cyplu;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Jakubowo;-;;8980;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;150 m na zach. od wsi;Piecki;Z-31 Jakubowo;jakubowo-kolonia;;2125;cmentarz ewangelicki;ok. 100m na zachód od polnej drogi z kolonii Jakubowo do Wierzbowa, otoczony polami, na skraju wyniesienia;Piecki;Z-31 Jakubowo (Jakubkowo);"";;24065;wozownia - ob. garaż (RZ?);"";Grodziczno;Z-57 Jakubowo Kisielickie;29;;41356;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Jakubowo Kisielickie;3;;41346;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Jakubowo Kisielickie;33;;41357;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Jakubowo Kisielickie;39;;41359;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Jakuby;"";;20741;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;w lesie, od południa droga leśna;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Jakunowo;"";;37699;ZDF: park;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Jakunowo;"";;22481;cmentarz ewangelicki;ok. 0,5 km na płdn. Od zabudowań wsi, od wschodu bagna;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Jamielnik;34;;45286;budynek mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Janikowo;"";;33837;cmentarz ewangelicki/nieczynny;we wsi przy kościele;Górowo Iławeckie;Z-62 Janikowo;"";;33838;cmentarz ewangelicki/nieczynny;800m na południe od wsi, przy drodze polnej.;Górowo Iławeckie;Z-62 Janiszewo;;7;42745;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: spichlerz, obora, (założenie z dworem i podjazdem+ park-RZ);;Sorkwity;Z-38 Jankowice;-;;16722;układ ruralistyczny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Jankowice;10;;32396;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Jankowice;10;;16647;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Jankowice;15;;32386;dwór;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Jankowice;15;;32387;park;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Jankowice;5;;32395;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Jankowice;;1;12005;Szkoła Podstawowa-ob.b. mieszkalny;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Janowiec Kościelny;;25;33892;chałupa;;Janowiec Kościelny;Z-41 Janowiec Kościelny;;72;33888;Plebania;;Janowiec Kościelny;Z-41 Janowiec Kościelny;;78;33895;chałupa;;Janowiec Kościelny;Z-41 Janowiec Kościelny;;;51923;historyczne ogrodzenie cmentarza przykościelnego;przy kościele św. Jana Chrzciciela;Janowiec Kościelny;Z-15/2019 z 19.02.2019 r. Janowiec Kościelny;;;33897;cmentarz parafialny rzymskokatolicki;"na płn. skraju wsi, po prawej stronie drogi asfaltowej do Piotrowic ";Janowiec Kościelny;Z-41 Janowiec Kościelny;;;33890;krzyz przydrożny;przy boisku sportowym;Janowiec Kościelny;Z-41 Janowo;"";;24073;cmentarz rzymskokatolicki przykościelny;w północnej części wsi, wokół kościoła;Grodziczno;Z-57 Janowo;"";;35414;cmentarz żydowski;na płn-wsch.skraju wsi, przy drodze polnej;Janowo;Z-45 Janowo;"";;35413;cmentarz rzymskokatolicki;na skraju wsi, przy kościele parafialnym;Janowo;Z-45 Janowo;"";;19939;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Janowo;Pl. Kościuszki 11;;6306;dom mieszkalny;"";Janowo;Z-45 Janowo;Pl. Kościuszki 13;;6307;dom mieszkalny;"";Janowo;Z-45 Janowo;Pl. Kościuszki 19;;6316;dom mieszkalny;"";Janowo;Z-45 Janowo;Przasnyska 4;;6300;wiatrak wieżowy/paltrak;"";Janowo;Z-45 Janowo;Przasnyska 9;;6313;dom mieszkalny;"";Janowo;Z-45 Janowo;Tylna 45;;35328;dom;"";Janowo;Z-45 Janowo;;;160;cmentarz ewangelicki;;Sorkwity;Z-38 Januszewo;"";;34972;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Januszewo;"";;16719;cmentarz;ok. 100m.na wsch.od wsi, po płdn.stronie drogi polnej, pomiędzy drogą a polami, na nieznacznym wyniesieniu;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Januszewo;-;;47010;ZDF: budynek gospodarczy/obora kamienni ceglana z dachem naczółkowym;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Januszewo;-;;41361;ZDF: zabudowania gospodarcze;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Januszewo;10;;41363;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Januszewo;11;;41364;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Januszewo;14;;41367;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Januszewo;15;;41368;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Januszewo;8;;41362;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Januszewo;9;;41360;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Januszkowo;"";;46432;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Kozłowo;Z-40 Januszkowo;"";;6820;ZDF: obora, stajnia (5);"";Kozłowo;Z-40 Januszkowo;"";;46403;ZDF: park dworski;"";Kozłowo;Z-40 Januszkowo;-;;46454;cmentarz ewangelicki;przy szosie, na skraju wsi;Kozłowo;Z-40 Jany;"";;19943;cmentarz ewangelicki;przy szosie w terenie o luźnej zabudowie wiejskiej i w kontakcie z lasem;Gołdap;Z-52 Jarzębiec;"";;16570;ZDF: park dworski;"";Płoskinia;Z-82 Jasieniec;"";;17244;cmentarz ewangelicki/rodzinny;"";Kruklanki;Z-30/2016 z dn.03.06.2016 Jaśkowo;"";;22210;cmentarz ewangelicki;ok. 0.5 km na południe od centrum wsi, na wzniesieniu porośniętym lasem, na płn. Brzegu jeziora Nidzkiego;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Jaśkowo;"";;22211;cmentarz ewangelicki;na zachód od zabudowań wsi, na płaskim terenie, od zachodu droga, od północy i południa las sosnowy, od wschodu pole;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Jaśkowo;13;;27727;szkoła-ob. Budynek mieszkalny;"";Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Jawty Małe;"";;16720;cmentarz;ok. 500m.na wsch.od wsi, pośród pól i łąk;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Jawty Małe;"";;16571;ZDF: park dworski;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Jawty Wielkie;"";;16572;ZDF: park dworski;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Jawty Wielkie;"";;16721;cmentarz;po płdn-zach.stronie wsi, po płdn.stronie starej drogi do Trumiejek, na szczycie wzniesienia;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Jawty Wielkie;-;;41378;ZDF: gorzelnia/magazyn;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Jawty Wielkie;-;;41377;ZDF: : zespół pałacowo-folwarczny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Jawty Wielkie;60;;11629;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Jawty Wielkie;61;;41387;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Jebramki;"";;22070;cmentarz ewangelicki;ok. 200 m w kierunku północnym od centrum wsi Jebramki;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Jedamki;"";;12851;cmentarz ewangelicki z mogiłą wojenną z I w. światowej;na pódn.-wschód od wsi, ok.150m od szosy Jedamki - Konopki Mae, otoczony polami;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Jedwabno;1 Maja ;55;36685;dom drewniany;;Jedwabno;Z-28 Jedwabno;1 Maja ;59;36681;dom;;Jedwabno;Z-28 Jedwabno;Olsztyńska ;10;36646;dom;;Jedwabno;Z-28 Jedwabno;Olsztyńska ;21;36703;zespół leśniczówki: stodoła szachulcowa;;Jedwabno;Z-28 Jedwabno;Olsztyńska ;21;36648;Leśniczówka;;Jedwabno;Z-28 Jeglia;13;;30531;dom;"";Rybno;Z-58 Jeglin;"";;22212;cmentarz ewangelicki;kilkaset metrów na południe od wsi, od wschodu graniczy z szosą, od północy z drogą leśną, od południa i zachodu z asem, od którego oddzieony jest okopem;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Jegławki;-;;45060;cmentarz ewangelicki (brak śladow w terenie);na południowym skraju wsi, przy strudze;Srokowo;Z-15 Jeleniewo;"";;31837;cmentarz ewangelicki/nieczynny;150m za wsią, po lewej stronie drogi do wsi Miętkie;Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;-;;1272;Pomnik pamięci ofiar I wojny światowej;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;10;;1273;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;11;;572;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;13;;576;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;15;;577;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;17;;578;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;19;;579;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;2;;1262;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;20;;580;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;25;;581;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;29;;1263;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;30;;1264;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;31;;1265;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;32;;582;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;34;;583;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;35;;584;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;37;;585;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;38;;586;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;39;;1266;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;40;;1267;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;40;;1268;Budynek gospodarczy (obora);"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;40;;1269;Budynek gospodarczy (stodoła);"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;41;;1270;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;42;;1271;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;43;;1080;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;43;;587;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;5;;573;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;6;;588;Szkoła-ob. budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;9;;574;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleniowo;9;;575;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Jeleń;;1;8960;dworek;;Piecki;Z-31 Jeleń;;56;45328;budynek mieszkalny;;Lidzbark;Z-61 Jeleń;;70;45333;budynek mieszkalny;;Lidzbark;Z-61 Jeleń;;77;45337;kuźnia - ob. b. gospodarczy;;Lidzbark;Z-61 Jeleń;;83;45340;budynek mieszkalny;;Lidzbark;Z-61 Jelonek;"";;22764;stary cmentarz wiejski;na wzgórzu w otoczeniu pastwisk i pół, poza terenem zabudowanym, w bliskim sąsiedztwie obszarów leśnych;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Jelonki;-;;10991;Kanał Elbląski- most drogowy (w pobliżu miejscowości Jelonki);droga Pochylnia Jelenie-Pochylnia Oleśnica, 43,424 km nad Kanałem Elbląskim;Rychliki;Z-17 z dn. 01.07.2015 Jelonki;-;;10991;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Jelonki-Pasłęk, 44,672 km nad Kanałem Elbląskim;Rychliki;Z-17 z dn. 01.07.2015 Jełmuń;-;;43000;cmentarz ewangelicki/zamknięty;na skraju wsi, nad jeziorem, przy szosie do Choszczewa;Sorkwity;Z-38 Jemiołowo;-;;44003;cmentarz ewangelicki;100m na zachód od wsi, przy szosie do Olsztynka;Olsztynek;Z-49 Jemiołowo;-;;44002;cmentarz ewangelicki;w centrum wsi;Olsztynek;Z-49 Jerutki;20;;11172;obora;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Jerutki;39;;11170;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Jerutki;7;;11175;dom;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Jerutki;81;;11173;Szkoła Podstawowa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Jeruty;"";;23466;cmentarz ewangelicki-komunalny/zamknięty;1,5 km. Na płn-wsch.od wsi, w lesie przy drodze Świętajno-Jeruty;Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Jeruty;41;;23522;szkoła;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Jesionowiec;-;;43646;cmentarz ewangelicki;po lewej stronie szosy Jesionowiec-Kołodziejowy Grąd, 700m od wsi, w lesie;Wielbark;Z-29 Jesionowiec;19;;43549;Szkoła - ob.b. mieszkalny;"";Wielbark;Z-29 Jesionowo;"";;653;Pomnik ofiar I wojny światowej (1914-18);przy kościele p.w. Św. Marcina;Dobre Miasto;Z-37 Jesionowo;"";;31502;kapliczka przydrożna;przy d. osiedlu PGR;Dobre Miasto;Z-37 Jesionowo;"";;654;Kapliczka przydrożna;n-ko kościoła p.w. Św. Marcina;Dobre Miasto;Z-37 Jesionowo;14b;;652;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Jesionowo;22;;657;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Jesionowo;23;;656;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Jesionowo;7;;651;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Jesionowo;k/10;;649;Kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Jesionowo;k/13;;650;Kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Jesionowo;k/1C;;31500;kapliczka przydrożna;na niewielkiej skarpie przy drodze;Dobre Miasto;Z-37 Jesionowo;k/23;;655;Kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Jezierzyny;"";;21077;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Jeziorany;Kajki 64;;36427;dom;"";Jeziorany;Z-16 Jeziorany;Plac Zamkowy;;16405;park zamkowy;"";Jeziorany;Z-16 Jeziorany Kolonie;"";;36279;kapliczka;k/13;Jeziorany;Z-16 Jeziorki Małe;"";;19944;cmentarz ewangelicki;ok. 100m na płn-wsch.od wsi, na wzniesieniu;Gołdap;Z-52 Jeziorki Wielkie;"";;19949;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Jeziorki Wielkie;"";;19948;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Jeziorki Wielkie;"";;19950;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Jeziorko Wielkie;"";;30532;cmentarz ewangelicki;na zach.krańcu wsi, między szosą Gołdap-Węgorzewo a strumieniem bez nazwy;Gołdap;Z-52 Jeziorowskie;"";;14319;cmentarz ewangelicki;Nad południowym brzegiem jeziora Ułowki, ok.300m na północ od drogi Jeziorowskie;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Jeziorowskie;"";;14318;cmentarz ewangelicki z kwaterą wojskową z I wojny światowej;Po wschodniej stronie szosy Stare Juchy-Ełk, w odległości ok.100m od ostatniego zabudowania wsi Jeziorowskie;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Jeże;"";;40262;cmentarz;w lesie, przy leśnej drodze, na zachód od wsi Jeże;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Jeże;"";;22216;cmentarz ewangelicki;po prawej stronie drogi z Kona do Pisza, przed wsią, za dawnym nasypem koejowym, na stoku wzgórza;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Jeże;"";;37722;cmentarz;w lesie, przy leśnej drodze, na płdn-zachód od wsi Jeże;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Jeżewo;"";;10023;ZDF: budynek gospodarczy - ob. przydomowy b. gospodarczy (18);"";Kętrzyn;Z-20 Jeżewo;"";;10025;"ZDF; park dworski (pozostałości)";"";Kętrzyn;Z-20 Jeżewo;"";;10026;cmentarz ewangelicki;na wyniesieniu terenu, ok. 600m na płn od wschodniego skraju drogi polnej;Kętrzyn;Z-20 Jeżewo;-;;24150;ZDF: czworak-ob.magazyn nieużytkowany(8);"";Kętrzyn;Z-20 Jeżewo;1;;10024;ZDF: budynek mieszkalny (dwojak) z cz.gospodarczą - ob.mieszkalno-gosp. (19);"";Kętrzyn;Z-20 Jeżewo;10;;24145;ZDF: trojak- ob.b.m. (7);"";Kętrzyn;Z-20 Jeżewo;12;;10020;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: ---> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Jeżewo;12;;10019;ZDF: szkoła - ob. dom + b gospodarczy (9,10);"";Kętrzyn;Z-20 Jeżewo;4;;10015;ZDF: rządcówka - ob. dom (2);"";Kętrzyn;Z-20 Jeżewo;4 ?;;10016;ZDF: budynek gospodarczy -ob. budynek mieszkalno-gospodarczy (3);"";Kętrzyn;Z-20 Jeżewo;5;;10022;ZDF: chlewnia -ob. budynek mieszkalno-gospodarczy (16);"";Kętrzyn;Z-20 Jeżewo;użytkowana przez gospodarstwo rolne;;10021;ZDF: obora (12);"";Kętrzyn;Z-20 Jędrychowo;-;;16027;kaplica;"";Frombork;Z-83 Jędrychowo;2-4;;16026;dom i kapliczka;"";Frombork;Z-83 Jędrychowo;;15;42749;ZDF: zespół dworsko-folwarczny/ dwór, obora, magazyn (park RZ);;Sorkwity;Z-38 Jonkowo;"";;11994;cmentarz rzymskokatolicki;we wsi, ogrodzony siatką, w rozwidleniu dróg nowe kawkowo-D.Miasto;Jonkowo;Z-34 Jonkowo;1203N Olsztyńska;;52081;Aleja przydrożna;Jonkowo w stronę Gutkowa;Jonkowo;WEZ Jonkowo;Hanowskiego ;30;11903;Plebania;;Jonkowo;Z-34 Juchnajcie;"";;19951;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Judyty;"";;7100;ZDF: wozownia - ob.garaż maszynowy-magazyn;"";Sępopol;Z-18 Judyty;"";;5226;ZDF: wozownia - ob. Garaż (bk zdf (12);"";Sępopol;Z-18 Judyty;"";;7099;ZDF: zespół pałacowo-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Judyty;"";;7104;ZDF: stajnia;"";Sępopol;Z-18 Judyty;"";;7102;ZDF: obora;"";Sępopol;Z-18 Judziki;"";;19007;cmentarz ewangelicki;na południowym krańcu wsi Judziki, w odległości ok.250m na zachód od rozwidlenia dróg;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Julkowo;-;;15535;park;"";Dźwierzuty;Z-32 Jurecki Młyn;;6;2996;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (dwór-RZ);;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Jurgi;-;;46554;cmentarz ewangelicki;500m na wschód od wsi, przy drodze polnej do Gromu;Pasym;Z-35 Jurki;"";;10028;ZDF: - budynek gospodarczy-ob. budynek mieszkalno-gospodarczy (3);obok nr 2;Kętrzyn;Z-20 Jurki;"";;22766;ZDF: dwór, obora, b.gospodarczy, park;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Jurki;"";;22767;cmentarz ewangelicki wiejski;ok. 500 m na wschód od północnej części wsi, na skraju lasu;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Jurki;"";;22768;cmentarz ewangelicki;na północnym skraju zabudowań dawnego zespołu dworsko-folwarcznego;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Jurki;"";;37610;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Jurki;"";;24152;ZDF: zesp. folw. z podwórzem gosp. i (studnią (2), stodoła (9)-nie istnieją)---> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Jurki;"";;10034;ZDF: -budynek inwentarski (11);użytkowana przez gospodarstwo rolne;Kętrzyn;Z-20 Jurki;"";;10033;ZDF: - stodoła z cz.magazynową (8);użytkowana przez gospodarstwo rolne;Kętrzyn;Z-20 Jurki;"";;10032;ZDF: - stodoła II (7);użytkowana przez gospodarstwo rolne;Kętrzyn;Z-20 Jurki;"";;10031;ZDF: - stodoła (6);użytkowana przez gospodarstwo rolne;Kętrzyn;Z-20 Jurki;"";;10030;ZDF: - chlewnia-ob. nieuzytkowana (5);"";Kętrzyn;Z-20 Jurki;"";;10029;ZDF: - warsztat z kuźnią-ob. nieużytkowany (4);"";Kętrzyn;Z-20 Jurki;2;;10027;ZDF: dom zarządcy (dwór) - ob. budynek mieszkalny (1);"";Kętrzyn;Z-20 Jurkiszki;"";;19954;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Jurkowo;"";;22770;stary cmentarz rodzinny;na szczycie i zboczu wzgórza, w otoczeniu pól, w terenie niezabudowanym;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Kabikiejmy;-;;690;Kaplica filialna p.w. Św. Rocha;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy;1;;697;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy;2;;696;szkoła - ob. bud. mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy;2;;698;Budynek gospodarczy przy szkole;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy;4;;694;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy;5;;693;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy;6;;692;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy;6a;;691;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy;7;;689;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy;8;;688;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy;k/4;;695;Remiza;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;1;;678;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;11;;668;siedlisko /dom obora/;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;19;;667;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;2;;677;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;3;;676;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;4;;675;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;5;;674;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;6;;673;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;8;;672;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;9;;670;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;k/13;;17083;kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;k/8;;671;Kapliczka przydrożna z dzwonnicą;"";Dobre Miasto;Z-37 Kabikiejmy Dolne;n-ko/9;;669;Kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Kaczorówka;"";;20523;cmentarz ewangelicki;200m na płdn-zach.od zabudowań zespołu folwarcznego, na skraju lasu;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Kadyny;"";;15584;kapliczka po stronie południowej;szosa Kadyny-Tolkmicko;Tolkmicko;Z-84 Kadyny;"";;15585;kapliczka po stronie północnej;szosa Kadyny-Tolkmicko;Tolkmicko;Z-84 Kadyny;10;;15574;zespół budynków dawnej wytwórni majoliki artystycznej (manufaktura-ujęta w WEZ);"";Tolkmicko;Z-12/2017 z dn. 15 lutego 2017 Kadyny;12;;15576;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Kadyny;13;;15577;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Kadyny;24 b;;15566;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Kadyny;37;;15582;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Kadyny;9;;15573;szpital - ob. dom mieszkalny;"";Tolkmicko;Z-84 Kadyny-Kikoły;-;;15587;budynek inwentarski;"";Tolkmicko;Z-84 Kadyny-Kikoły;-;;15586;budynek mieszkalno-inwentarski;"";Tolkmicko;Z-84 Kadzidłowo;2;;40311;chałupa drewniana;"";Ruciane-Nida;Z-49 z dn. 01.12.2015r. Kadzidłowo;3;;22001;zagroda staroobrzędowców:chaupa drewniana, obora, stodoła;"";Ruciane-Nida;Z-49 z dn. 01.12.2015 r. Kajnity;"";;16574;ZDF: park dworski;"";Pieniężno;Z-81 Kal;"";;22485;cmentarz ewangelicki;po wschodniej stronie szosy Węgorzewo-Kal, ok. 0,3 km od płdn.skraju zabudowań m. Węgorzewo;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Kalinowiec;"";;16575;ZDF: park dworski;"";Braniewo;Z-80 Kalinowo;"";;18207;cmentarz ewangelicki;ok. 600m na płn-zach. Od d.PGR Kalinowo i ok. 250m na zachód od szosy Kętrzyn-Giżycko, na wschodniej części wzniesienia;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kalinowo;"";;6789;cmentarz komunalny;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Kalinowo;1;;6031;ZDF:-czworak- ob. budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kalinowo;3;;6032;ZDF: -dwór;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kalinowo;Kajki 5;;6788;dom mieszkalny;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Kalisty;"";;29977;ZDF: stajnia z wozownią;"";Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Kalisty;"";;29976;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (dwór-RZ);"";Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Kalisty;7;;29695;ZDF: dwór;"";Świątki;Z-7/2017 z dn. 30.01.2017 Kalisty;v;;29984;cmentarz ewangelicki/nieczynny;ok.50 m na północ od drogi Brzydowo-Świątki, na lekkim wzniesieniu terenu. Od zachodu i południa otoczony zabudowaniami wiejskimi,m od wschodu i północy bagiennymi łąkami i rz, Pasłęką.;Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Kaliszki;"";;20745;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na południe od szosy Pisz-Biała Piska, od której do cmentarza biegnie aleja wysadzana klonami, od zachodu las, z pozostałych stron pola;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Kaliszki;;7;20744;budynek gospodarczy przy szkole;na terenie wpisanym do RZ;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Kalnik;;43/44;3013;chałupa powiślańska - (holenderska);;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Kalnik;;57;3020;chałupa;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Kalniszki;"";;19955;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Kalskie Nowiny;"";;22487;cmentarz ewangelicki;w płdn-wsch.części wsi. Ok.250m na południe od szosy węgorzewskiej, na skraju lasu;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Kałęczyn;"";;31838;cmentarz ewangelicki/nieczynny;500m na płn-wsch.od wsi, przy szosie kałęczyn-rańsk;Dźwierzuty;Z-32 Kałęczyn;"";;22227;cmentarz ewangelicki;przed wsią na małym wzniesieniu, otoczony lasem;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Kałęczyn;"";;22228;cmentarz ewangelicki;na południe od wsi, przy drodze leśnej, na wzgórzu porośniętym lipami;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Kałęczyn;1;;1169;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Kałęczyn;15;;1171;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Kałęczyn;17;;1284;Szkoła;"";Dźwierzuty;Z-32 Kałęczyn;2;;1170;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Kałęczyn;21;;1176;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Kałęczyn;21;;1177;Budynek gospodarczy - stodoła;"";Dźwierzuty;Z-32 Kałęczyn;22;;1178;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Kałęczyn;23;;1179;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Kałęczyn;24;;1180;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Kałęczyn;27;;566;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Kałęczyny;"";;15172;ZDF II: zespół dworsko-folwarczny;"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Kałęczyny;"";;20191;cmentarz ewangelicki;po płn. stronie toru kolejowego i drogi gruntowej Kałęczyny-Giże, ok. 1 km od wsi Kałęczynyu w kierunku płn-wsch.;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Kałęczyny;"";;20192;cmentarz ewangelicki;po płdn.stronie drogi gruntowej Kałęczyny-Giże, w pobliżu toru kolejowego, ok. 1 km na płn-wsch. Od wsi kałęczyny;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Kałki;"";;231;ZDF: spichlerz;"";Srokowo;Z-15 Kałki;"";;14320;cmentarz ewangelicki;w lesie, po południowo-zachodniej stronie drogi Stare Juchy-Kaltki, w odległości ik.200m od zabudowań wsi Kałtki w kierunku południowo-wschodnim;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Kałki;"";;246;ZDF: budynek wielofunkcyjny (kuźnia-wiata-stemacharnia);"";Srokowo;Z-15 Kałki;-;;44855;ZDF : zespół folw.z podwórzem oraz stajnia-ob.obora+ stodoła+ obora+ kuźnia-wiata-stelmacharnia;"";Srokowo;Z-15 Kamieniec;"";;11638;ZDF: budynek gospodarczy I;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;"";;16729;cmentarz;ok. 700m na płn.od wsi, na wyniesieniu w lesie, po wsch. Stronie drogi do Starego Dzierzgonia;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;"";;11639;ZDF: stelmacharnia;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;"";;11637;ZDF - obora przy czworaka:ch;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;"";;11636;ZDF: - stodoła;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;"";;11635;ZDF: - stajnia II;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;"";;11634;ZDF- II wozownia;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;"";;41391;ZDF: kompleks budynków zabytkowych;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;"";;41390;ZDF:owczarnia II;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;"";;41389;ZDF: owczarnia;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;"";;34982;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;-;;41388;ZDF: oranżeria;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;10;;11640;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;11;;41396;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;12;;41397;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;14;;41399;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;19;;41400;budynek mieszkalny/plebania;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;22;;41402;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;23;;11642;budynek gospodarczy III;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;23;;47011;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;24;;11643;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;25;;11644;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;34;;11646;Leśniczówka;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;35;;6006;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamieniec;4;;41395;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Kamienna Struga;"";;30694;ZDF: park dworski;"";Kruklanki;Z-30/2016 z dn.03.06.2016 Kamieńczyk;-;;6914;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Kamieńczyk-Bynowo, 1,514 km nad Kanałem Iławskim;Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Kamieńskie;"";;13555;cmentarz ewangelicki;na lekkim wzniesieniu, od wschodu przyega do ogrodzenia zabudowań, od północy lasek, z pozostałych stron łąka;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Kamionek;;21;6295;dom;;Szczytno;Z-39 Kamionek Wielki;;;15593;cmentarz ewangelicki;u podnóża grodziska pruskiego, po zach.str. drogi polnej do Próchnika, ok. 300m.na płn-wsch.jar.;Tolkmicko;Z-84 Kamionka;"";;26503;cmentarz ewangelicki;ok. 500m na płdn-zach.od wsi Kamionka, przy drodze na lekkim wzniesieniu.;Biskupiec;Z-24 Kamionka;-;;25036;cmentarz ewangelicki z bramą wjazdową-(xxx-brama nie istnieje);na płn. od wsi Kamionka, przy drodze do PGR Pierwój, na małym wzniesieniu na skraju lasu;Biskupiec;Z-24 Kamionka;12;;45851;Szkoła-ob. b. mieszkalny;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Kamionki;"";;19958;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Kamionki;-;;6033;cmentarz komunalny (ewangelicki,prawosławny,katolicki) i grób nieznanego żołnierza rosyjskiego;ok.600m na południe od wsi, w rozewideniu dróg;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kamionki;-;;46455;cmentarz ewangelicki;na północ od wsi, przy drodze asfaltowej z Kamionki do Turowa;Kozłowo;Z-40 Kamionki;1;;6038;szkoła-ob. budynek mieszkalny wielorodzinny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kamionki;17;;6045;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kamionki;26;;6050;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kamionki;37;;6052;budynek gospodarczy/obora I;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kamionki;37;;5512;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kamionki;37;;6053;budynek gospodarczy/obora II;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kamionki;44;;5686;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kamionki;44;;5513;budynek gospodarczy I;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kamionki;44;;5685;budynek gospodarczy II;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kamionki;9;;6043;budynek gospodarczy;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kamionki;9;;6044;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kandyty;"";;33840;cmentarz ewangelicki/nieczynny;na wschodnim skraju wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Kandyty;"";;33841;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny/czynny;na wschodnim skraju wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Kandyty;"";;33839;cmentarz ewangelicki/nieczynny;na zachodnim skraju wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Kandyty;22;;1747;budynek mieszkalny;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Kanigowo;-;;44804;cmentarz ewangelicki;na północny-zachód od wsi Kanigowo, na wzniesieniu;Nidzica;Z-59 Kanigowo;24/24A;;44275;szkoła;"";Nidzica;Z-59 Kanigowo;28;;44279;dom drewniany;"";Nidzica;Z-59 Karbowo;"";;27231;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Orneta;Z-48 Karbowo;"";;27230;ZDF: dwór;"";Orneta;Z-48 Karbowo;;;27232;ZDF: park dworski;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Karczewiec;-;;42757;ZDF- zespół folwarczny -pozostałościi: czworak;;Sorkwity;Z-38 Karłowo;"";;22489;cmentarz ewangelicki;ok.0,6 km na wschód od wsi, przy drodze do Rydzówki, w lesie;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Karnity;-;;10988;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Karnity-Bynowo, 5,670 km nad Kanałem Iławskim;Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Karolewo;"";;10052;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, po zachodniej stronie drogi Karolewo-Wopławki;Kętrzyn;Z-20 Karolewo;"";;10051;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na północ od Karolewa, po wschodniej stronie drogi Karolewo-Wopławki;Kętrzyn;Z-20 Karolewo;"";;16408;park na terenie zakładu opiekuńczego- ob..zesp.szkół rolniczych;"";Kętrzyn;Z-20 Karolewo;25;;10050;wieża ciśnień -wodociągowa wraz z bud. mieszkalnym;"";Kętrzyn;Z-20 Karpa;"";;34903;cmentarz (nieczynny);ok. 350m od szosy karpa-Turośl, w lesie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Karszewo;"";;7409;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Korsze;Z-17 Karwica;"";;21858;cmentarz ewangelicki;w rozwidleniu drogi do jeziora od zachodu i drogi polnej od poudnia;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Karwica Mazurska;-;;21865;SPL/3- blokhauz dla ckm i piechoty;na płn.od linii kolejowej, ok..700m na wsch.od stacji kolejowej w Karwicy Mazurskiej;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Karwica Mazurska;-;;1084;SPL/8: blokhauz dla ckm i piechoty;na północ od linii koejowej, ok..1500m na zachód od stacji kolejowej w Karwicy Mazurskiej;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Karwica Mazurska;-;;1083;SPL/7: blokhauz dla ckm i piechoty;na północ od linii kolejowej, ok..800m na zachód od stacji kolejowejm w Karwicy Mazurskiej;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Karwica Mazurska;-;;21868;SPL/6 - schron dla drużyny piechoty;na północ od linii kolejowej, ok..300m na zachóz od stacji kolejowej w Karwicy Mazurskiej;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Karwica Mazurska;-;;21867;SPL/5 - budynek dworca kolejowego/blokhauz dla ckm i piechoty;w miejscu dworca stacji kolejowej w Karwicy Mazurskiej;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Karwica Mazurska;-;;21866;SPL/4 - schron dla dwóch drużyn piechoty;na płn.od linii kolejowej, ok..300m na wschód od stacji kolejowej w Karwicy Mazurskiej;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Karwica Mazurska;-;;21864;SPL/2 - blokhauz dla ckm i piechoty;na płn.od linii kolejowej, ok. 1400m na wsch.od stacji kolejowej w Karwicy Mazurskiej;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Karwik;"";;22239;cmentarz ewangelicki z mogłiami żołnierzy z I w. światowej;kilkaset metrów za wsią, na lekkim wzniesieniu, na północ od drogi ze wsi Jeglin do wsi Karwik, od płdn-wschodu-droga polna, a za nią nasyp toru kolejowego, od wschodu Kanał Jegliński;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Karwik;"";;22230;zespół śluzy: śluza, jaz, strażnica wodna, maszynownia, 2 bud. Gospodarcze;"";Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Karwity;"";;16730;cmentarz;na płdn-wsch. Od wsi, w polu;Godkowo;Z-78 Kaskajmy;"";;10055;cmentarz ewangelicki;na wyniesieniu terenu, ok. 500 m na zach. od d. folwarku Kaskajmy;Kętrzyn;Z-20 Kaskajmy;"";;7413;cmentatrz ewangelicki;200m na południowy zachód od wsi;Korsze;Z-17 Kaspry;;;8168;cmentarz ewangelicki z kwatera wojenną z I w. św.;ok. 700 m. na płdn-wsch. Od wschodniego skraju wsi;Szczytno;Z-39 Katarzynowo;"";;22073;cmentarz/ mogiła wojenna żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej;w pobliżu północno-wschodniego narożnika parku dworskiego;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Katarzynowo;"";;22073;cmentarz ewangelicki;ok 0,5 km na płdn-wschód od zabudowań gospodarczych majątku;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Katkajmy;"";;16409;ZDF: zespół dworsko-folwarczny/dwór, park dworski;"";Kętrzyn;Z-20 Katlewo;"";;24067;ZDF: park;"";Grodziczno;Z-57 Katlewo;"";;24074;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km od wsi, w lesie po wschodniej stronie;Grodziczno;Z-57 Katlewo;-;;5298;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Grodziczno;Z-57 Katlewo;18;;24068;ZDF: dwór;"";Grodziczno;Z-57 Kąp;11;;6060;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kąp;17;;5687;kolejowy budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kąp;2;;6058;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kąty;-;;11000;Kanał Elbląski- most drogowy (ob.nieużytkowany);dawna droga Kąty-Liszki, 38,120 km nad kanałem Elbląskim;Pasłęk;Z-17 z dn. 01.07.2015 Kąty;-;;10994;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Kąty-Śliwica, 38,780 km nad Kanałem Elbląskim;Pasłęk;Z-17 z dn. 01.07.2015 Kąty;-;;11018;Kanał Elbląski- most drogowy (ob.nieużytkowany);dawna droga Kąty-Buczyniec, 37,687 km nad Kanałem Elbląskim;Pasłęk;Z-17 z dn. 01.07.2015 Kępa Tolnicka;przy drodze Reszel-Grzęda;;1856;Kapliczka przydrożna;;Reszel;Z-19 Kętrzyn;-;;37107;cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej;-;Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Asnyka 10-12/ Pocztowa 7-13;;4504;zespół zakładu dla upośledzonych umysłowo: ogrodzenie;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Asnyka 10-12/ Pocztowa 7-13 (Asnyka 10);;10442;zespół zakładu dla upośledzonych umysłowo: pawilon szpitalny-szkoła policealna TWP;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Asnyka 10-12/ Pocztowa 7-13 (Pocztowa 10);;4502;zespół zakładu dla upośledzonych umysłowo: dom;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Asnyka 10-12/ Pocztowa 7-13 (Pocztowa 11/13);;4503;zespół zakładu dla upośledzonych umysłowo: budynek mieszkalny;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Asnyka 10-12/ Pocztowa 7-13 (Pocztowa 9);;4501;zespół zakładu dla upośledzonych umysłowo(ob.Centrum): dom;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Bałtycka 10;;4097;osiedle pracowników stadniny- budynek mieszkalny;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Chrobrego 4;;4137;zespół koszar artylerii: kadry- ob.b. mieszkalny;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Curie-Skłodowskiej;;37106;cmentarz/wielowyznaniowa mogiła zbiorowa;w płn. cz.miasta, na terenie ogrodu szpitalnego;Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Curie-Skłodowskiej 2;;4178;zespół szpitala powiatowego: b. główny;"";Kętrzyn;Z-53/2016 z dn. 13.12.2016r. Kętrzyn;Curie-Skłodowskiej 2;;4181;zespół szpitala powiatowego: budynek biurowy;"";Kętrzyn;Z-53/2016 z dn. 13.12.2016r. Kętrzyn;Curie-Skłodowskiej 2;;4180;zespół szpitala: kostnica;"";Kętrzyn;Z-53/2016 z dn. 13.12.2016r. Kętrzyn;Curie-Skłodowskiej 2;;6748;mogiła personelu Szpitala Miejskiego;na terenie parku;Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Curie-Skłodowskiej 2;;4179;zespół szpitala powiatowego: kaplica;"";Kętrzyn;Z-53/2016 z dn. 13.12.2016r. Kętrzyn;Daszyńskiego 16;;4192;budynek mieszkalny;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Daszyńskiego 27;;4198;dom;"";Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Dworcowa 3;;4224;zespół spichlerza Wschodniopr.Tow. Rolniczego: budynek administracyjno-mieszkalny;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Dworcowa 3/3 A;;4223;zespół spichlerza Wschodniopr. Tow. Rolniczego: spichlerz (2 przylege budynki)+ zabudowa podwórza;"";Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Dworcowa 8;;4225;spichlerz zakładów zbożowych Gramberga-magazyn;"";Kętrzyn;Z-53/2016 z dn. 13.12.2016r. Kętrzyn;Gałczyńskiego 1;;4233;dom;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Kajki 19/Reja 2;;4288;budynek gospodarczy I;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Kajki 19/Reja 2;;4287;dom;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Kasztanowa;;4330;cmentarz wojenny z I wojny światowej z zachowanymi resztkami pomnika i bramy;w zachodniej części miasta, w poblizu koszar wojskowych, na wzniesieniu terenu;Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Kasztanowa 2;;4303;budynek koszarowy- ob. dom;"";Kętrzyn;Z-53/2016 z dn. 13.12.2016r. Kętrzyn;Kopernika 10;;4326;kamienica;"";Kętrzyn;Z-51/2015 z dn.01.12.2015 r. Kętrzyn;Kopernika 12;;4327;zespół szkoły: szkoła powszechna dla chłopców-ob.SP nr 1 F.Nowowiejskiego;"";Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Lanca 1;;4355;dom;"";Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Mazurska 19;;4418;zespół rzeźni miejskiej: budynek produkcyjno-gospodarczy III;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Pl. Piłsudskiego 21;;4490;budynek handlowy;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Pl. Piłsudskiego 5;;4486;willa - ob. budynek administracyjny;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Pl. Piłsudskiego 8;;4487;willa -ob. szkoła muzyczna;"";Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Pl. Słowiański;;37105;cmentarz żydowski;we wsch.cz.miasta, na terenie ob. zajezdni ZKM, od strony płn.sąsiaduje z cmentarzem miejskim;Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Pl. Słowiański 6/7;;4493;dom;"";Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Pocztowa 5;;4497;stajnia - ob. Budynek usługowy;"";Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Powstańców Warszawy 21;;4532;dom;"";Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Poznańska 34;;4556;dom w zespole zabudowy ulicy;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Poznańska 36;;4557;dom w zespole zabudowy ulicy;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Rybna 4;;4586;budynek gospodarczy- ob.galeria;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Rycerska 4;;10490;budynek mieszkalny;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Sikorskiego 24a;;4627;"dom/kino ""GWIAZDA""/";"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Sikorskiego 24b;;4628;dom;"";Kętrzyn;Z-59/2017 z 07.09.2017r. Kętrzyn;Sikorskiego 66;;4637;Sąd Rejonowy;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Sikorskiego 69;;4690;zespół koszar piechoty: ogrodzenie kasyna;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Sikorskiego 69, 69b, 72-78;;10514;zespół koszar piechoty (po 1945 podzielony pomiędzy wojsko-ob.Straż Graniczna a miasto);"";Kętrzyn;Z-42/2013 Kętrzyn;Struga 2;;4688;szkoła dla dziewcząt- później żeńska szkoła średnia- ob.b.mieszkalny;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Struga 3;;4689;zespół drożdżowni: budynek zarządu drożdżowni-ob. Restauracja;"";Kętrzyn;Z-42-2013 Kętrzyn;Wiejska ;2;4701;dom;;Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Wojska Polskiego 19;;4738;dom;"";Kętrzyn;Z-53/2016 z dn. 13.12.2016r. Kętrzyn;Wojska Polskiego 21;;4739;kamienica;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Wojska Polskiego 27;;4740;dom-ob.hotel WERANDA;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Wojska Polskiego 9;;4736;szkoła dla dziewcząt- ob.Gimnazjum im. Jana Pawła II;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kętrzyn;Zamkowa 4/4a;;4741;skrzydło gimnazjum im. Ks. Albrechta - ob.dom zakonny SS.Misjonarek Sw. Rodziny;"";Kętrzyn;Z-27/2016 z dn.25.04.2016 r. Kicina;"";;30394;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: dwór,park.2 obory,stodoła,;"";Bartoszyce;Z-12 Kicina;"";;30405;cmentarz ewangelicki;przy żwirowni;Bartoszyce;Z-12 Kiełpiny;-;;45774;cmentarz wielowyznaniowy/choleryczny;w polu, przy drodze lokalnej do wsi Rynek, w zachodniej części wsi, ok. 50m na półnoscu-zachód od kościoła;Lidzbark;Z-61 Kiełpiny;-;;45775;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;za wsią, na płaskim terenie, ogrodzony siatką;Lidzbark;Z-61 Kiemławki Wielkie;-;;49840;ZDF: zespół folwarczny z domem dzierżawcy, 2 stodoły+ kuźnia;;Barciany;Z-14 Kiepojcie;"";;20419;cmentarz ewangelicki;ok. 05. km.na południe od szosy, na wschód od brzegu jeziora Przerośl;Dubeninki;Z-54 Kiersiny;"";;16577;ZDF: park dworski;"";Pieniężno;Z-81 Kiersnowo;"";;37408;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;ok. 700m od Kiersnowa, przy drodze do Stoczka Klasztornego, na tarasowym wzniesieniu;Kiwity;Z-43/2013 z dn. 11.06.2013 r. Kiersztanowo;"";;16851;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na wsch. Od wsi, po płdn. Stronie szosy do Mrągowa;Mrągowo;Z-23 Kiersztanowo;k/14;;35834;kapliczka z dzwonniczką;"";Jeziorany;Z-16 Kiersztanowo;k/30;;25830;kapliczka;na obrzeżu wsi, przy drodze Kiersztanowo-Jeziorany;Jeziorany;Z-16 Kierwiny;;10;37297;dom;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kierwiny;;2;37300;układ rur. zwartej zab. wsi: dom+ b. gospodarczy;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kierwiny;;2, 10, 11, 12, 15, 23;48753;ukł.ruralist.zwartej zabud. wsi ( w tym: dom nr 2, 11, 15, kapliczki k/2, k/10, zagroda nr 23;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kierwiny;;25;49916;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej: układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kierwiny;;27;51938;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej: układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kierwiny;;30;51334;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej: układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kierwiny;;43;51015;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej: układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kierwiny;;46;50668;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej: układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kierwiny;;48;50665;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej: układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kierwiny;;50;50663;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej: układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kierwiny;;54;50651;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej: układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kierwiny;;k/10;37298;kapliczka;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kierzbuń;-;;1696;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (dwór i park -RZ);"";Barczewo;Z-25/2013 Kiewry;v;;29696;cmentarz rodowy;na terenie płaskim, ok. 10m na wschód od drogi Kalisty-Ostróda, w pobliżu zabudowań gospodarczych Kiewry. Otoczony polami i łąkami;Świątki;Z-78/2017 z 30.10.2017 Kieźliny;Domagały 2a/2b;;30898;kapliczka;d.57;Dywity;Z-27 Kije;"";;22771;cmentarz wiejski;na wzgórzu, wśród pól i pastwisk, w sąsiedztwie rzeki, w terenie niezabudowanym;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Kijewo;"";;19011;cmentarz ewangelicki;przy drodze gruntowej Kijewo-Świdry, ok..500m od Kijewa;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Kikity;"";;5824;cmentarz wojenny/ 66 żołnierzy armii rosyjskiej;w lesie, 40m na zachód od szosy z Tejstym do wsi Lutry, ok./ 1,5 km od Tejstym;Jeziorany;Z-21 Kilianki;"";;19621;cmentarz ewangelicki;około 100 m na południowy wschód od zabudowań, na małym wzniesieniu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Kiliany;"";;37726;cmentarz ewangelicki;"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Kiliany;"";;19620;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok. 0,3 km od skrzyżowania szosy z drogą do Kilian, po zachodniej stronie drogi, na wzniesieniu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Kiliany;"";;19619;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km na wschód od centrum wsi, po płn.stronie drogi do Kilianek, na wzniesieniu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Kiliany;"";;37733;cmentarz ewangelicki;"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Kimkajmy;"";;16412;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Bartoszyce;Z-12 Kinkajmy;"";;30406;cmentarz ewangelicki;ok. 100m od szosy Bartoszyce-Kętrzyn, 10m od bocznej drogi do Lusin;Bartoszyce;Z-12 Kinwągi;-;;43266;cmentarz ewangelicki rodowy /nieczynny;na północny-zachód od wsi, obok torów kolejowych;Sępopol;Z-18 Kisielice;"";;16480;cmentarz żydowski;"";Kisielice;Z-35 z 22.02.2018 r. Kisiny;-;;40712;układ ruralistyczny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kisiny;-;;40710;"droga brukowana/""kocie łby""";przez wieś;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kisiny;-;;12052;cmentarz ewangelicki;na skraju wsi, po prawej stronie drogi Działdowo-Kisiny;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kisiny;1;;32404;budynek mieszkoalno-gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kisiny;2;;32405;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kisiny;2;;16825;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kisiny;21;;35596;budynek mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kisiny;22;;35601;dróżniczówka kolejowa: budynek gospodarczy przy dróżniczówce;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kisiny;22;;32413;dróżniczówka/posterunek dróżnika kolejowego-ob. b. mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kisiny;38;;32419;budynek gospodarczy przy szkole;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kisiny;;38;12007;Szkoła Podstawowa-ob. b. mieszkalny;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Kisiny;;41;12008;dom mieszkalny;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Kisiny;;45;12009;dom mieszkalny;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Kiwajny;"";;33842;cmentarz ewangelicki/nieczynny;1 km na południe od wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Kiwity;"";;37409;cmentarz rzymskokatolicki/ parafialny;200m na zachód od Kiwit, przy drodze do Lidzbarka, na terenie płaskim.;Kiwity;Z-43/2013 z dn. 11.06.2013 r. Kiwity;58;;48715;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;"";Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;1;37326;układ ruralistyczny zwartej zabudowy wsi: dom+ b. gospodarczy ryglowy;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;1, 5, 16, 21, 26, 27, 37, 38, 39, 40, 41, 62, 63 ;37324;układ ruraistyczny zwartej zabudowy wsi/ukad przestrz.wsi i wybrane obiekty- patrz karta kw (CD);;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;16;37318;układ ruralistyczny zwartej zabudowy wsi: dom;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;26;49910;układ rur.zwartej zabudowy wsi: zagroda;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;27;51942;układ rur.zwartej zabudowy wsi: zagroda;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;37;51895;ukad ruralistyczny zwartej zabudowy wsi: d. wikarówka i podwórze z trzema b. inwentarsko-magazynow.;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;39;37307;układ ruralistyczny zwartej zabudowy ws: dom;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;40;51894;układ ruralistyczny zwartej zabudowy wsi: dom i b. gospodarczy;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;41;37313;układ ruralistyczny zwartej zabudowy wsi: zagroda;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;43;48739;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;47;48737;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;48;48733;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;5;37308;układ ruralistyczny zwartej zabudowy wsi: dom i 2 b.gospodarcze;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;50;48731;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;51;48720;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;62;51944;układ ruralistyczny zwartej zabudowy wsi: dom (d.mleczarnia);;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;63;37302;układ ruralistyczny zwartej zabudowy wsi: szkoła-ob.b. mieszkalny;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;;51922;układruralistyczny zwartej zabud.wsi:część zajezdna przed frontem pebanii, park po płdn.str.patrz kw;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;;51744;układ rur.zwartej zabudowy wsi: remiza;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Kiwity;;;51893;układ ruralistyczny zwartej zabudowy wsi ( układ przestrzenny wsi i wybrane obiekty wg.nr.adresowych;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Klebark Mały;23;;2296;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Klebark Mały;4;;2293;szkoła;"";Purda;Z-51 Klebark Mały;7;;2294;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Klebark Mały;74;;2297;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Klebark Mały;8;;2295;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Klebark Wielki;"";;2299;d. budynek gospodarczy w zesp. Kościelnym I;-naprzeciwko plebanii;Purda;Z-51 Klebark Wielki;-;;2300;d. bud. gospodarczy w zesp. Kościelnym II;-naprzeciwko plebanii;Purda;Z-51 Klebark Wielki;-;;48236;cmentarz komunalny/ rzymskokatolicki;Na wschodnim skraju wsi, przy drodze do Purdy;Purda;Z-51 Klebark Wielki;-;;48235;cmentarz katolicki;Na wschodnim krańcu wsi, przy drodze do Purdy;Purda;Z-51 Klebark Wielki;18;;2303;dom w zespole kościelnym;"";Purda;Z-51 Klebark Wielki;19;;2298;d. wikarówka;"";Purda;Z-51 Klebark Wielki;20;;2304;d. karczma;"";Purda;Z-51 Klebark Wielki;24;;2305;budynek mieszkalny-dom zakonny;"";Purda;Z-51 Klebark Wielki;27;;2306;budynek mieszkalny (z budynkiem gospodarczym-xxx-nie istnieje);"";Purda;Z-51 Klebark Wielki;28;;2307;budynek mieszkalny;;Purda;Z-51 Klebark Wielki;29;;2308;budynek mieszkalny + budynek gospodarczy;"";Purda;Z-51 Klebark Wielki;33;;2310;budynek mieszkalny + bud. Gospodarczy;"";Purda;Z-51 Klebark Wielki;36;;2312;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Klebark Wielki;9;;2301;Szkoła-ob..b.mieszkalny;"";Purda;Z-51 Klejnówko;-;;15439;park;"";Braniewo;Z-80 Kleszczewo;"";;19180;cmentarz ewangelicki;ok.500m na płn.od wsi, po zachodniej stronie drogi Kleszczewo-Ruda, na skraju wysoczyzny porośniętej lasem;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Kleszczewo;-;;5793;cmentarz ewangelicki I;przy drodze gruntowej Kleszczewo-Starosty, po jej zachodniej stronie, ok.. 1 km na płn-wschód od Kleszczewa;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Kleszczewo;kolonia;;5792;cmentarz ewangelicki II;przy drodze do Jelitek;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Klewiny;"";;21091;cmentarz wojenny z I wojny światowej;"";Banie Mazurskie;Z-53 Klewki;20;;2315;Plebania;"";Purda;Z-51 Klewki;22;;2316;Szkoła;"";Purda;Z-51 Klewki;22;;2317;budynek gospodarczy przy szkole;"";Purda;Z-51 Klewno;;16;1863;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Klewno;;18;1864;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Klewno;;19;1866;Budynek gospodarczy-obora;;Reszel;Z-19 Klewno;;19;1865;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Klewno;;2;1857;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Klewno;;22;1867;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Klewno;;26;1868;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Klewno;;30;1869;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Klewno;;37;1870;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Klewno;;4;1860;Budynek gospodarczy-chlewnia;;Reszel;Z-19 Klewno;;4;1861;Budynek gospodarczy-stodoła;;Reszel;Z-19 Klewno;;4;1858;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Klewno;;4;1859;Budynek gospodarczy-obora;;Reszel;Z-19 Klewno;;4;1862;Kapliczka;;Reszel;Z-19 Klęczkowo;12;;32442;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Klęczkowo;13;;40713;szkoła;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Klęczkowo;5;;32439;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Klikucie;"";;22491;cmentarz ewangelicki;ok. 0,4km na płn.od wsi, na skraju wysoczyzny;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Klimki;"";;22492;cmentarz ewangelicki;ok.500m na płn-wsch.od zabudowań gospodarczych d. PGR Klimki, po wschodniej stronie drogi gruntowej Klimki-Łęgwarowo;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Klimkowo;2;;8482;młyn wodny/ elektrownia wodna w zespole młyna wodnego;"";Barczewo;Z-25/2013 Klimkowo;2;;8483;magazyn w zespole młyna wodnego;"";Barczewo;Z-25/2013 Klon;-;;51155;cmentarz ewangelicki;;Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Klonowo;24;;45399;budynek gospodarczy;"";Lidzbark;Z-61 Klusy;"";;13556;cmentarz parafialny parafii MB Wspomożycielki Wiernych;od zachodu przy kościele, od północy i wschodu pola, od południa plebania;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Klutajny;"";;16434;ZDF: park dworski;"";Kiwity;Z-43/2013 z dn. 11.06.2013 r. Klutajny;;;37338;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;;Kiwity;Z-43/2013 z dn. 11.06.2013 r. Kłębowo;-;;49756;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;na płdn.skraju wsi, przy drodze do wsi Blanki;Lidzbark Warmiński;Z-47 Kłębowo;;12;48851;Plebania;;Lidzbark Warmiński;WEZ 12.09.19r. IZAR.5135.104.2019.uk.aka Kłobia;"";;29978;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Kłobia;7;;29718;ZDF: dwór-ob..dom;"";Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Kłobia;v;;29985;cmentarz ewangelicki/nieczynny- 0,54 ha;na wzgórzu ponad wsią Kłobia, w lesie świerkowym, ok. 300 m na płn-zachód od wsi, ok.500m na zachód od szosy Ostróda-Kalisty. Od strony zachodniej otoczony polami, od północy terenem bagnistym;Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Knis;"";;5906;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Knopin;"";;753;Kapliczka przydrożna;przy drodze przed wsią;Dobre Miasto;Z-37 Knopin;10;;745;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;13;;995;Budynek mieszkalny, obora;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;14;;746;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;15;;747;Budynek mieszkalny - kolejowy;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;17;;748;Budynek mieszkalny - kolejowy;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;18;;749;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;19;;751;Budynek mieszkalny z częścią gospodarczą;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;2;;839;Budynek mieszkalny, obora;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;4;;840;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;5;;841;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;6;;842;Budynek mieszkalny, obora;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;7;;743;ZDF: dwór-ob. dom mieszkalny, obora;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;8;;843;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;9;;744;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;k/11;;16928;kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Knopin;n-ko 18;;750;Kapliczka przydomowa;"";Dobre Miasto;Z-37 Kobułty;"";;26505;cmentarz ewangelicki;na płn. od wsi Kobułty, przy drodze do wsi Borki Wielkie, na terenie zalesionym;Biskupiec;Z-24 Kobułty;"";;26504;cmentarz ewangelicki- ob. rzymskokatolicki;na zach.skraju wsi przy drodze Kobułty- Rudziska;Biskupiec;Z-24 Kobułty;-;;3555;ZDF: zespół dworsko-folwarczny /układ przestrzenny ( cmentarz w parku- dz.34)-dwór xxx- nie istnieje;cmentarz- dz. 34;Biskupiec;Z-24 Kobułty;64;;25051;dom;"";Biskupiec;Z-24 Kobułty;66;;25053;budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Biskupiec;Z-24 Kobułty;73;;25056;budynek mieszkalno-gospodarczy drewniany;"";Biskupiec;Z-24 Kobułty;74;;25057;budynek mieszkalno-gospodarczy drewniany;"";Biskupiec;Z-24 Kobylin;"";;22076;cmentarz ewangelicki;ok. 750 m na wschód od Kobylina, po południowej stronie rowu przeciwczołgowego, na małym wznieskieniu;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Kobylin;"";;22077;cmentarz/mogiła żołnierza niemieckiego z I wojny św. (ekshumowana);w parku ok. 60m na płdn.od elewacji ogrodowej dworu;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Kobylin;"";;37645;ZDF: dwór - ob.dom;usytuowany na płn-wschodnim skraju części rezydencjonalnej, przy drodze Sołtmany-Miłusze, do której zwrócony jest frontem;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Kobylin;-;;15500;ZDF: dwór-stajnia-ob. inwent., obora, 2 silosy, 3 czworaki, dom z b.gosp.;u zbiegu lokalnej drogi Sokółki-Glinki z drogą prowadzącą do Kobylinka ze mwsi Kobylin;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Kobylinek Pgr;"";;22078;cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu, po północnej stronie drogi Kobylin-Glinki, w odległości ok 300 m na zachód od zabudowań wsi Kobylin;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Kochanówka;-;;49757;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;na płdn.skraju wsi;Lidzbark Warmiński;Z-47 Kocioł Duży;"";;22244;cmentarz ewangelicki;kilkaset metrów za wsią w kierunku północnym, na małym wzniesieniu;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Kocioł Duży;"";;22242;cmentarz ewangelicki;w lesie przy drodze, tuż za wsią Kocioł Duży;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Kocioł Duży;"";;22243;cmentarz ewangelicki;na zachód od d. PGR Kocioł Duży, przy drodze od zabudowań do lasu, na płaskim terenie, w polu;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Kocioł Duży;3;;22241;dom;"";Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Kociołek Szlachecki;"";;22247;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, za kościołem;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Kociołek Szlachecki;"";;37769;ZDF: założenie dworsko-parkowo-folwarczne;"";Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Kociołek Szlachecki;;3;51929;dom;;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Kociołki;"";;20421;cmentarz ewangelicki;"";Dubeninki;Z-54 Kociołki;"";;20422;cmentarz ewangelicki rodzinny;"";Dubeninki;Z-54 Koczarki;"";;10075;cmentarz ewangelicki-rodowy (Schringerów);na zach. stoku wyniesienia, na płdn. Skraju wsi, na płn. Od parku i stawu w zabud. Dworsko-folw.;Kętrzyn;Z-20 Koczarki;w obszarze zabudowań RZ;;10076;cmentarz ewangelicki;na wyniesieniu, na płn. skraju wsi, po zach. stronie szosy Koczarki-Nakomiady;Kętrzyn;Z-20 Koczek;"";;23467;cmentarz ewangelicki-komunalny/zamknięty;500 m na wschód od zabudowań, w lesie.;Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Koczek;"";;23468;cmentarz ewangelicki-komunalny/zamknięty;300 m na północ od wsi, w lesie.;Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Koleśniki;"";;6795;cmentarz ewangelicki;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Koleśniki;"";;6794;cmentarz ewangelicki;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Kolniszki;"";;19960;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Kolno;90;;5776;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (dwór)-pozostałe obiekty nie istnieją;"";Kolno;Z-21 Kolonia;"";;171;szkoła;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;"";;23471;cmentarz ewangelicki-komunalny/zamknięty;1,5 km na zachód od wsi, przy drodze polnej.;Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;"";;23469;cmentarz ewangelicki-komunalny;Na zachodnim skraju wsi, przy drodze Kolonia-Świętajno;Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;"";;23470;cmentarz ewangelicki-komunalny/zamknięty;na płnocnym skraju wsi Łąck Wielki, Przy drodze do Nadleśnictwa Racibór;Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;1;;11226;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;29;;11228;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;3;;11227;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;30;;11230;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;35;;11231;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;39;;11232;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;40;;11239;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;48;;11242;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;53;;11244;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;55;;11245;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;58;;11246;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;6;;11238;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia;75;;11237;chałupa;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Kolonia Cimochy;"";;22413;cmentarz ewangelicki;przy drodze gruntowej Cimochy- kol.Wierzbowo, ok. 700m w kierunku południowo-wschodnim od ostatnich zabudowań południowego krańca wsi Cimochy;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. Kolonia Turcz (Smolanka);Smolanka 58;;7192;dwór;"";Sępopol;Z-18 Kolonia Turcz (Smolanka);Smolanka 60a;;7193;dwór;"";Sępopol;Z-18 Komalwy;"";;29979;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (dwór i park-RZ);"";Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Kominki;droga Nr 593N;;5762;Aleja przydrożna-dębowa;wjazd do wsi od strony wschodniej (ok. 0,5 km);Kolno;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Komorniki;"";;12053;cmentarz ofiar II wojny światowej/wielowyznaniowy;po prawej stronie drogi do Nidzicy, na wyniesieniu terenu, sąsiaduje z zabudową, ogrodzony murem;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Komorniki;11;;32452;Szkoła- ob.. Budynek mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Komorowo;"";;6878;ZDF: założenie dworsko-folwarczne (dwór-RZ);"";Janowo;Z-45 Koniuszyn;-;;44805;cmentarz ewangelicki;za wsią, na wzgórzu, w lesie;Nidzica;Z-59 Konopki;"";;20752;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na małym wzniesieniu wśród pól, ok. 50m od strony zachodu krzyżujące się tory kolejowe i szosa Biała Piska-Dmusy;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Konopki Małe;"";;30477;cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu, na skraju lasu, na płn-wsch. Od wsi konopki małe;Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Konopki Małe;"";;28323;cmentarz ewangelicki;na płn-zach.od wsi, ok.150m od drogi Konopki Małe-Jedamki;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Konopki Wielkie;"";;19181;cmentarz ewangelicki;ok. o,5 km na wsch.od d.PGR i ok.150m na północ od szosy Konopki Wielkie-Ranty, w lesie.;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Konopki Wielkie;"";;19182;cmentarz ewangelicki;w płn.części wsi, po wschodniej stronie szosy Orzysz-Giżycko, na wzniesieniu;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Konradowo;"";;29980;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Korsze;Kopernika 4;;7386;budynek mieszkalny;"";Korsze;przekształcony- do wykreślenia Korsze;Kopernika 6;;7387;budynek mieszkalny;"";Korsze;przekształcony- do wykreślenia Korsze;Mickiewicza 31/33;;38143;cmentarz ewangelicki/ ob. rzymskokatolicki;za cerkwią;Korsze;Z-17 Korsze;Słowackiego;;38144;cmentarz ewangelicki-ob. komunalny;za kościołem, graniczy z os. Mieszkaniowym;Korsze;Z-17 Korsze;Wolności;;8622;nastawnia kolejowa;;Korsze;Z-22 z dn. 14.08.2015 Korytki;"";;7107;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Korytki;-;;46535;cmentarz ewangelicki;w rozwidleniu dwóch dróg-do wsi Korytki i Poniki, otoczony polami uprawnymi;Sępopol;Z-18 Kosewo;"";;16852;cmentarz ewangelicki;na wsch.od wsi, po płn. Stronie szosy do Mrągowa;Mrągowo;Z-23 Kosewo;"";;22083;ZDF: dwór-ob. dom, stajnia-ob. inwentarski, park-relikty;w sąsiedztwie lokalnej szosy prowadzącej z Kopijek do Prostek, od której oddalony jest ok 150 m w kierunku zachodnim;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Kosewo Górne;"";;16856;cmentarz ewangelicki/ rodowy;na wzgórzu, na płn-zach. skraju zabudowań wsi;Mrągowo;Z-23 Kosewo Górne;"";;16855;cmentarz ewangelicki /rodowy;na płdn. Brzegu jeziora Kuc, przy zabudowaniach kilonii Kosewo Górne;Mrągowo;Z-23 Kosewo Górne;"";;16893;cmentarz ewangelicki rodowy;na terenie płaskim, na zach. od zabudowań wsi, po zach. stronie szosy do Kosewa;Mrągowo;Z-23 Koskajmy;"";;50095;cmentarz ewangelicki wiejski;na płn-wsch.od wsi;Barciany;Z-14 Kosty;"";;33843;cmentarz ewangelicki/nieczynny;800m na zachód od wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Kosy;"";;15447;ZDF: zespół folwarczny : park, chlewnia,stodoła,dwojak(bk-10), czworak (bk-11);"";Bartoszyce;Z-12 Kosyń;1;;754;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Koszelewki;-;;15477;ZDF: park (pozostałości);"";Rybno;Z-58 Koszelewki;10;;30556;ZDF: założenie dworsko-folwarczne wraz z gorzelnią;"";Rybno;Z-58 Koszelewki;10;;34745;ZDF: obora murowana budynek wielofunkcyjny (11);"";Rybno;Z-58 Koszelewy;"";;34749;cmentarz ewangelicki- ob.rzymskokatolicki parafialny;pomiędzy szosą a ośrodkiem zdrowia;Rybno;Z-58 Koszelewy;"";;24205;cmentarz ewangelicki;przy ruinach kościoła;Rybno;Z-58 Koszelewy;-;;34705;cmentarz przykościelny;"";Rybno;Z-58 Kośmidry;"";;19961;cmentarz ewangelicki;przy szosie, w terenie sąsiadującym z lasem;Gołdap;Z-52 Kot;;11;36741;dom;;Jedwabno;Z-28 Kot;;2;36727;dom;;Jedwabno;Z-28 Kot;;21;36732;d. szkoła- ob. dom;;Jedwabno;Z-28 Kot;;40;36734;dom;;Jedwabno;Z-28 Kot;;;37095;cmentarz komunalny/ewangelicki;na północno-zachodnim skraju wsi, przy drodze polnej;Jedwabno;Z-28 Kotki;;1;49864;ZDF: zespół folwarczny-dom robotników folwarcznych+ przydomowe b. gospodarcze;;Barciany;Z-14 Kotkowo;"";;14089;ZDF: budynek inwentarski - ob.obora (8);"";Kętrzyn;Z-20 Kotkowo;"";;10094;ZDF: budynek gospodarczy -ob. przydomowy bud. gospodarczy (18);"";Kętrzyn;Z-20 Kotkowo;"";;10089;ZDF: stodoła - ob. stodoła w zakładzie rolnym (5);"";Kętrzyn;Z-20 Kotkowo;"";;24163;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z podwórzem (dwór i park - RZ---> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Kotkowo;"";;24165;ZDF: stajnia -w ruinie (4);"";Kętrzyn;Z-20 Kotkowo;13;;10088;ZDF: warsztat z cz.mieszkalną -ob. bud. mieszkalny (3);"";Kętrzyn;Z-20 Kotkowo;4;;10095;ZDF: trojak - ob. budynek mieszkalny (20);"";Kętrzyn;Z-20 Kotkowo;5;;10093;ZDF: czworak - ob. budynek mieszkalny (15);"";Kętrzyn;Z-20 Kotkowo;7;;10092;ZDF: trojak - ob. budynek mieszkalny (14);"";Kętrzyn;Z-20 Kotkowo;8;;10091;ZDF: dwojak - ob. budynek mieszkalny (13) ---Patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Kowale Oleckie;"";;19637;cmentarz parafialny rzymskokatolicki;w południowej części wsi, za torem kolejowym i szosą Gołdap-Olecko;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Kowale Oleckie;"";;19638;cmentarz ewangelicki;w środku zachodniej części wsi, na wzniesieniu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Kowale Oleckie;"";;19639;cmentarz ewangelicki;w środkowo-zachodniej części wsi, na wysokim wzniesieniu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Kowalewo;"";;20757;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na małym wzniesieniu wśród pól, od południowej strony droga polna dochodząca do drogi Kowalewo-Biała Piska;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Kowalik;"";;21878;cmentarz ewangelicki;przed d. zabudowaniami wsi, między drogą z Rcianego z jeziorem, na płaskim terenie;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Kowalik;-;;51125;cmentarz ewangelicki rodowy;"";Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Kowalik;-;;51124;cmentarz ewangelicki z kw. wojenną z I w.św.;"";Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Kowaliki;"";;19964;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Kowaliki;"";;19962;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Kownatki;"";;16437;park dworski;"";Kozłowo;Z-40 Kownatki;"";;46404;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Kozłowo;Z-40 Kozaki;"";;19966;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Kozarek Wielki;;11 (6?);42758;ZDF: dwór-ob. b. mieszkalny ;;Sorkwity;Z-38 Kozarek Wielki;;6;3;ZDF - aleja dojazdowa do zespołu;;Sorkwity;Z-38 Kozarek Wielki;;8;42761;"ZDF; dom robotników folwarcznych - ob.b.mieszkalny+ b. gospodarczy";;Sorkwity;Z-38 Kozarek Wielki;;;156;cmentarz ewangelicki;na południowy-wschód od wsi, w lesie, w rozwidleniu polnych dróg;Sorkwity;Z-38 Kozin;"";;5782;cmentarz ewangelicki;"";Giżycko;Z-52-2016 z dn. 07.12.2016 r. Kozin;"";;5781;cmentarz ewangelicki;"";Giżycko;Z-52-2016 z dn. 07.12.2016 r. Kozłowo;"";;6806;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Kozłowo;Z-40 Kozłowo;-;;43083;cmentarz ewangelicki/zamknięty;na północnym skraju wsi, przy szosie Kozłowo-Rybno;Sorkwity;Z-38 Kozłowo;-;;46457;cmentarz ewangelicki/ ob. rzymskokatolicki;na północnym skraju wsi, przy drodze do Działdowa;Kozłowo;Z-40 Kozłowo;;18;42766;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: dwór, spichlerz(bk), obora + (park-RZ);;Sorkwity;Z-38 Kozłówko;"";;46448;ZDF: park dworski;"";Kozłowo;Z-40 Koźlak;"";;20525;cmentarz ewangelicki;wśród pól, na wzniesieniu, na południe od nieczynnej linii kolejowej;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Kożuchy Małe;"";;18223;cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu, w polu, na wschód od wsi mkożuchy małe;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kożuchy Małe;2;;5744;budynek gospodarczy;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kożuchy Wielkie;-;;6068;pomnik pośw. Żołnierzom poległym w I wojnie swiatowej;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kożuchy Wielkie;-;;15279;cmentarz ewangelicki rodzinny- ob.nieużytkowany;w płn-wschodniej części wsi, po płn. Stronie drogi do Kożuch Małych, na skraju wysoczyzny;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kożuchy Wielkie;13;;6076;dom z ryzalitem na osi środkowej;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kożuchy Wielkie;22;;6077;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kożuchy Wielkie;25;;5745;budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kożuchy Wielkie;26;;6080;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kożuchy Wielkie;26;;6079;budynek gospodarczy;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kożuchy Wielkie;39A;;5746;budynek gospodarczy;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kożuchy Wielkie;39A;;5747;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kożuchy Wielkie;6 i 7;;6074;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kożychy;"";;20766;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na płaskim terenie wśród pól, na płn-zachód od wsi;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Krajewo;;3;33886;budynek gospodarczy;;Janowiec Kościelny;Z-41 Kramarzewo;"";;42406;"droga brukowana/""kocie łby""";dojazd do folwarku od strony Sękowa;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kraski;"";;22501;cmentarz ewangelicki rodzinny;w sąsiedztwie zabudowań, po stronie północnej;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Kraskowo;"";;7456;cmentarz ewangelicki-ob. rzymskokatolicki;na zachodnim skraju wsi, przy szosie do Łankiejm;Korsze;Z-17 Kraskowo;39;;7455;cmentarz/mogiła ludności cywilnej z I wojny światowej;"";Korsze;Z-17 Krasnolipie;"";;16739;cmentarz;we wsch.cz. Wsi, na wysokim wyniesieniu, po płdn.stronie rozjazdu licznych lokalnych dróg;Braniewo;Z-80 Krasnołąka;"";;33629;cmentarz ewangelicki;ok. 0,5 km od wsi, na wzniesieniu;Górowo Iławeckie;Z-62 Krasnołąka;41;;32484;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Krasnołąka;45;;42410;budynek mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Krasnołąka;51;;32465;gorzelnia;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Krasnołąka;6;;42408;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Krasnołąka;6;;32467;dom drewniany;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Krasnołąka;;38;12012;Szkoła Podstawowa;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Krasnołąka;;5;12013;dom mieszkalny;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Kraszewo;-;;49758;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;w środku wsi, na lekkim wzniesieniu, 150 m. od koscioła;Lidzbark Warmiński;Z-47 Krawczyki;"";;30407;cmentarz ewangelicki;na uboczu wsi, w pobliżu szkoły;Bartoszyce;Z-12 Krawczyki;"";;12054;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: park -RZ;"";Bartoszyce;Z-12 Krawno;-;;8985;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;500m na wsch.od wsi, przy drodze do Babięt;Piecki;Z-31 Krekole;"";;37410;cmentarz rzymskokatolicki/ parafialny;w północno-wschodniej części wsi, przy drodze do Samolubia, na nieznacznym wzniesieniu, ogrodzony siatką;Kiwity;Z-43/2013 z dn. 11.06.2013 r. Krekole;;43;37231;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Krekole;;45;37233;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Krekole;;49;37649;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Krekole;;51;37656;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Krekole;;56;37657;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Krekole;;57;48742;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Krekole;;58;51917;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Krekole;;63;49049;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Krekole;;65;49048;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Krekole;;66;49040;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Krelikiejmy;"";;50096;cmentarz rzymskokatolicki/komunalny;w płn-zach.cz.wsi;Barciany;Z-14 Krokocie;"";;20199;cmentarz ewangelicki-mogiły żołnierskie/1 ż. Niemieckich + 3 ż. Rosyjskich z I w. św.;wśród pól uprawnych, w poblizu drogi gruntowej Krokocie-Płociczno, ok. 800m na płn-zach.od Krokoci;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Krokowo;-;;46458;cmentarz ewangelicki;przy wschodnim skraju wsi, przy drodze do Białut;Kozłowo;Z-40 Kromarki;"";;30066;ZDF: zespół dworsko-folwarczno-parkowy-wozownia-magazyn, obora,stodoła,sześciorak;"";Bartoszyce;Z-12 Kromerowo;k/17;;8485;kapliczka przydrożna murowana;ta sama co przy sklepie;Barczewo;Z-25/2013 Kronowo;"";;5909;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Krosno;"";;27238;czworak (z szachulcowym szczytem);"";Orneta;Z-48 Krosno;"";;27239;kapliczka przydrożna (bk-5023);na północny zachód od kościoła odpustowego, na terenie folwarku, przy rozjeździe lokalnych dróg;Orneta;Z-48 Krosno;"";;27240;kapliczka przydrożna (bk-5022);na północny zachód od kościoła odpustowego, na terenie folwarku, przy rozjeżdzie dróg;Orneta;Z-48 Krosno;12;;27236;szkoła-ob. plebania;"";Orneta;Z-48 Królikowo;-;;44004;cmentarz ewangelicki;na zachodnim skraju wsii;Olsztynek;Z-49 Królowa Wola;"";;14322;ZDF: budynek gospodarczy;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Królowa Wola;"";;14325;ZDF: spichlerz;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Królowa Wola;"";;14324;ZDF: dom;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Królowa Wola;"";;14327;ZDF:-budynek gospodarczy;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Królowa Wola;"";;14328;ZDF: -budynek gospodarczy;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Królowa Wola;"";;14331;cmentarz ewangelicki z kwaterą wojskową z I wojny światowej;około 250m na południe od skrzyżowania szosy Stare Juchy- Woszczele z drogą do Królowej Woli, w lesie na wzniesieniu;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Królowa Wola;19;;14330;ZDF: -dwojak;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Królowa Wola;20;;14329;ZDF: dwojak;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Królowa Wola;21;;14326;ZDF:-folwarczny-dwojak;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Kruki;"";;21099;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Kruklanki;"";;17267;cmentarz ewangelicki rodzinny;"";Kruklanki;Z-30/2016 z dn.03.06.2016 Kruklin;-;;6084;cmentarz ewangelicki/nieużytkowany- zbiorowa mogiła ż. Rosyjskich z I w. św. z grobem ż.niemieckiego;ok. o,5 km na wsch.od wsi, po płdn.stronie drogi Kruklin-Sucholaski;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kruklin;11;;5748;dom mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kruklin;14;;6092;karczma/nieużytkowana;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kruklin;21;;5749;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kruklin;22;;5750;dom mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kruklin;34;;6098;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Kruklin;34;;6099;budynek gospodarczy;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Krupin;"";;22084;cmentarz ewangelicki;po północnej stronie drogi gruntowej Krupin-Sołtmany, w odległości ok 300 m na zachód od centrum wsi Krupin;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Krupin;"";;5799;cmentarz ewangelicki;na płn-wsch. Krańcu wsi Krupin;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Krupin;"";;5794;cmentarz ewangelicki z kwaterą z I wojny św.;na wzgórzu przy drodze Krupin-Markowskie, ok. 100m od drogi w kierunku wschodnim;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Krupin;31;;5797;dom drewniany;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Krupin;53;;5798;dom drewniany;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Kruszewo;"";;20769;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na płaskim terenie w lesie, od wschodu droga na skraju lasu, za którą znajduje się łąka;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Krutyń;-;;8986;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;we wsi;Piecki;Z-31 Krutyń;18;;8810;budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Krutyń;47;;8832;budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Krutyń;50;;8829;budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Krutyń;64;;8814;budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Krutyń;69;;8822;budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Krutyń;73;;8817;budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Krutyń;75;;8819;budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Krutyń;77;;8820;budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Krutyński Piecek;1;;8714;budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Kruzy;"";;5802;cmentarz rodzinny;we wsi Kruzy, na płaskim terenie, w poblizu drogi, sąsiaduje z gospodarstwem;Kolno;Z-21 Krzekoty;;;35586;cmentarz;pośród pól, ok. 500 m na południowy-wschód od wsi, na niewielkim wzniesieniu;Lelkowo;Z-45/2019 z 02.04.2019r Krzekoty;;;35585;cmentarz;ok. 500 m na południe od wsi, na wzniesieniu, po zachodniej stronie drogi do Krzekotek;Lelkowo;Z-45/2019 z 02.04.2019r Krzemieniewo;-;;46241;cmentarz ewangelicki;w płdn.części wsi, ok. 500m poza siedliskiem, w pobliżu osady nr 52, na wzniesieniu, otoczony polami uprawnymi;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Krzemieniewo;27;;45875;szkoła;"";Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Krzemieniewo;61;;45871;ZDF: zespół dworsko-folwarczno-parkowy - dwór, 2 b. gospodarcze, podwórze;"";Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Krzemity;"";;7459;cmentarz ewangelicki-rodowy;ok. 300m od ruin zabudowań dworskich, na końcu alei dębowej wiodącej do dworu;Korsze;Z-17 Krzemity;"";;16442;park dworski;"";Korsze;Z-17 Krzeszewo;"";;7633;ZDF: zespół folwarczny: pozostałości: : brukowana droga dojazdowa z Łankiejm;"";Korsze;Z-17 Krzewno;-;;15440;ZDF: park;"";Braniewo;Z-80 Krzykały;k/22;;27241;kapliczka przydrożna;"";Orneta;Z-48 Krzywe;"";;22778;stary cmentarz wiejski;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Krzywe;"";;16858;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu wśród pól, na płn-zach. od wsi, ok. 200m na płn. Od szosy do Grabowa;Mrągowo;Z-23 Krzywiec;"";;35587;cmentarz;ok. 1, 2 km na zachód od wsi, na wschodniej krawędzi lasu, od północy tereny bagienne, od wschodu pola;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Krzywińskie;"";;22090;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu o stromych zboczach położonym przy drodze Krzywińskie- szosa Różyńsk Wielki-raków mały, w odległości ok 400 m na zachód od zabudowań wsi Krzywińskie;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Krzywy Róg;"";;3795;cmentarz/mogiła;w obrebie podwórza, po wschodniej stronie budynku mieszkalnego (d.dworu), ok. 30m;Piecki;Z-31 Krzywy Róg;1;;17980;ZDF: dwór;"";Piecki;Z-31 Krzyżany;"";;5910;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Krzyżewo;-;;16062;kapliczka III;"";Frombork;Z-83 Krzyżewo;-;;16061;kapliczka II;"";Frombork;Z-83 Krzyżewo;-;;16060;kapliczka I;"";Frombork;Z-83 Księży Dwór;"";;12056;cmentarz wojenny III;po zachodniej stronie szosy do Kurek, na płdn-wsch. za wsią w polu na płaskim terenie;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Księży Lasek;"";;43448;cmentarz ewangelicki z kwaterą wojenną z I w. św.;"";Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Kucze;"";;19641;cmentarz ewangelicki;w płdn.cz.wsi, po wsch.stronie drogi, na stoku;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Kudwiny;;;9;cmentarz wiejski;ok. 1 km w kier. północnym od zabudowań, w lesie, na skraju lasu;Barciany;Z-14 Kudypy;;1;3157;willa;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Kudypy;;7;3160;ZDF: dwór - ob. budynek mieszkalny;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Kudypy;;;37671;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Kudypy;;;3161;ZDF: budynek gospodarczy/spichlerz;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Kukły;"";;20770;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;500m na płn-zachód od wsi, po prawej stronie drogi prowadzącej do zymek, na skraju lasu, od wschodu pola;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Kukowo;"";;19021;cmentarz ewangelicki;na północ od wsi, po wsch.stronie szosy olecko-Ełk;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Kukowo Pgr;"";;19022;cmentarz ewangelicki-rodzinny;przy drodze gruntowej na płn-wsch.od wsi;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Kukówko;"";;22781;stary cmentarz rodzinny;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Kulesze;"";;6800;cmentarz ewangelicki;nad jeziorem Skomętno (zachodni brzeg) w odległości ok.900m na pónocny-wschód od zabudowań wsi Kulesze;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Kuligi;"";;24075;cmentarz ewangelicki;w polu przy drodze polnej;Grodziczno;Z-57 Kuligi;-;;5995;kaplica baptystów;"";Grodziczno;Z-5/2016 z dn. 18.01.2016 r. Kulsze;"";;21104;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Kumielsk;"";;20771;cmentarz parafialny;na małym wzniesieniu ,od zachodu przylega do drogi, od płn-wschodu nieczynny cmentarz ewangelicki;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Kumkiejmy;;;33844;cmentarz ewangelicki/nieczynny;1,5 km na południowy-wschód od wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Kunik;1;;755;ZDF: Dwór - ob. budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Kunki;-;;44005;cmentarz ewangelicki;na zachodnim skraju wsi, przy drodze do Pawłowa;Olsztynek;Z-49 Kurki;"";;32505;cmentarz ewangelicki II;na skraju wsi, na zachód od centrum, na wzniesieniu, po lewej stronie drogi do Księżego Dworu i doliny rz. Działdówki;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;"";;12060;cmentarz ewangelicki I;w centrum wsi, po prawej stronie drogi Kurki-Działdowo;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;-;;44006;cmentarz ewangelicki/parafialny;we wsi, przy kościele;Olsztynek;Z-49 Kurki;1;;42478;budynek gospodarczy II;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;1;;32506;budynek gospodarczy I;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;25;;42552;budynek gospodarczy I;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;25;;42553;budynek gospodarczy II;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;26;;42554;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;28;;42555;budynek mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;4;;42551;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;44;;42556;budynek gospodarczy I;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;44;;42557;budynek gospodarczy II;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;45;;42569;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;45;;32520;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;56;;32524;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Kurki;;59;12014;Szkoła Podstawowa-ob. biblioteka/świetlica;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Kurkławki;;;16444;Park dworski;;Barciany;Z-14 Kurojady;"";;11135;młyn wodny;"";Lidzbark;Z-61 Kurzętnik;-;;46242;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;we wsch części wsi, przy szosie z NML, na płaskim terenie, otoczony zabudowaniami i ogrodami;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Kurzętnik;-;;46243;cmentarz rzymskokatolicki/przykościelny;przy kościele, na południowy-zachód od rynku;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Kurzętnik;21 Stycznia 19;;46168;dom drewniany;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Kurzętnik;Jagiełły 15;;46165;Szkoła-ob.. Przedszkole;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Kurzętnik;Parkowa;;15451;ZDF: zespół dworsko folwarczny: dwór (nr 8), + spichlerz+ budynek mieszkalny nr 6+ park ze stawem;"";Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Kurzętnik/Kacze Bagno;-;;46240;cmentarz katolicki/miejsce pamięci narodowej;przy szosie z NML do wsi Gwiździny, na terenie równym, otoczony lasem;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Kwiecewo;"";;29981;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Kwiecewo;71;;29748;ZDF: dwór;"";Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Kwiedzina;"";;10100;cmentarz ewangelicki;"";Kętrzyn;Z-20 Kwiedzina;"";;10098;ZDF: lamus - ob. budynek mieszkalny;"";Kętrzyn;Z-20 Kwik;"";;22250;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, w polu, od strony poułdnia pas asu sosnowego;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Labuszewo;"";;26506;cmentarz ewangelicki;na płn-wsch. Od wsi Labuszewo, przy drodze Labuszewo-Kobułty, na skraju lasu, przy kanale Dymerskim.;Biskupiec;Z-24 Lakiele;"";;19644;cmentarz ewangelicki;ok. 300m na południowy zachód od centrum wsi, na wzniesieniu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Lakiele;"";;19645;cmentarz ewangelicki;ok. 0.4 km na zachód od północnej części wsi, na skraju wysoczyzny, wśród pól uprawnych, od wschodu droga gruntowa;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Lamkowo;"";;9498;cmentarz parafialny przykoscielny wraz z pomnikiem poległych w I w. sw.;"";Barczewo;Z-25/2013 Lamkowo;11;;9504;budynek mieszkalny, murowany/d.zajazd ''Wójtówko'';"";Barczewo;Z-25/2013 Langanki;"";;10105;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, ok. 250 m na zach, od zabudowań gosp. Nr 12/2 i 14.;Kętrzyn;Z-20 Langanki;"";;10103;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płdn. Skraju wsi, po wsch. Stronie szosy nakomiady-Szestno, na płn. od rozstaju dróg;Kętrzyn;Z-20 Langanki;"";;10104;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płn. Skraju wsi, ok.. 150 m na zach. od szosy Langanki-Nakomiady;Kętrzyn;Z-20 Lechowo;"";;35593;cmentarz;na północ od wsi, na wzgórzu, po wschodniej stronie drogi do Loźnika, ok. 1 km od Lechowa;Pieniężno;Z-81 Lechowo;"";;35595;cmentarz;w centrum wsi, po południowej stronie wyniesienia, otoczony lokalnymi drogami wiejskimi, na południe od drogi pieniężno-Dobre Miasto,. Z kościołem posrodku;Pieniężno;Z-81 Lechowo;-;;38366;kapliczki we wsi -;"";Pieniężno;Z-81 Lechowo;k/14;;38377;kapliczka;"";Pieniężno;Z-81 Lechowo;k/20;;38381;kapliczka;"";Pieniężno;Z-81 Lechowo;k/35;;38386;kapliczka;"";Pieniężno;Z-81 Lega;"";;42531;cmentarz ewangelicki;na południowy-zachód od zabudowań PGR Lega, w pobliżu drogi gruntowej wiodącej z dawnego PGR Lega do szosy Sędki-Ełk;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Lega;;;51891;cmentarz ewangelicki;w polu, na północny-wschód od wsi Lega;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Leginy;;50;498;ZDF: : dom robotników folwarcznych-dwojak;;Reszel;Z-19 Leginy;;56, 58?;1876;ZDF- (zespół dworsko- folwarczny): podwórze, b. gospodarczy,chlewnia,stodoła, (park-RZ);;Reszel;Z-19 Leginy;;57;1872;dom;;Reszel;Z-19 Leginy;;60;1873;Szkoła - I;;Reszel;Z-19 Leginy;;61;1874;Szkoła - II;;Reszel;Z-19 Leginy;;k/9;1871;Kapliczka - przy skrzyżowaniu dróg przy domu nr 9;;Reszel;Z-19 Leginy;;;496;cmentarz ewangelicki;za wsią, na wzgórzu, teren pagórkowaty, nie ogrodzony;Reszel;Z-19 Leginy;;;511;ZDF: kuźnia;;Reszel;Z-19 Leginy;;;701;cmentarz rodowy rodz. Caspar (ogrodzenie metalowe);;Reszel;Z-19 Leginy;;;557;ZDF: spichlerz;;Reszel;Z-19 Leginy;;;497;cmentarz komunalny - rzymskokatolicki przykościelny;we wsi, na terenie przykościelnym, ogrodzony murem ceglanym, sąsiaduje z zabudowa mieszkalną;Reszel;Z-19 Lelkowo;;21;37770;budynek Urzędu Gminy;;Lelkowo;Z-45/2019 z 02.04.2019r Lenarty;"";;32978;cmentarz ewangelicki;w odległości ok.700m na wschód od zabudowaqń wsi Lenarty, przy drodze polnej;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Lenkupie;"";;20424;cmentarz ewangelicki;"";Dubeninki;Z-54 Lepaki Małe;"";;20206;cmentarz ewangelicki;Na zachodnim stoku wzgórza, w odległości ok 300m na północ od szosy judziki-Mołdzie i ok.250 m od wschodniego brzegu jeziora Lepaki;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Lepaki Wielkie;"";;20207;cmentarz ewangelicki;Wśród pól uprawnych, na lekkim wzniesieniu, ok.0,5 km na północ od zabudowań wsi Lepaki Wielkie i północnego brzegu jeziora Lepaki;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Lepaki Wielkie;"";;20208;cmentarz ewangelicki;przy drodze gruntowej wiodącej ze wsi Lepaki do wsi Małkinie i do Grabnika, ok.1300m na północ od wsi Lepaki Wielkie;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Lepno;"";;33233;cmentarz wojenny;na płn. skraju wsi, w poblizu zakrętu drogi Dobre-Krykajmy;Godkowo;Z-78 Lesiny Wielkie;17;;43517;szkoła- ob. dom;"";Wielbark;Z-29 Lesiny Wielkie;23;;43518;szkoła-ob. budynek mieszkalny;"";Wielbark;Z-29 Leśnica;-;;6913;Kanał Elbląski- most kolejowy (ob.nieużytkowany);linia kolejowa Małdyty-Malbork, 25,452 km nad Kanałem Elbląskim;Małdyty;Z-17 z dn. 01.07.2015 Leśniczówka Wykno;-;;1113;SPL/32: bierny schron dla drużyny piechoty;;Szczytno;Z-39 Leśniczówka Wykno;-;;1111;SPL/30: punkt oporu bierny schron dla drużyny piechoty;;Szczytno;Z-39 Leśniczówka Wykno;-;;1110;SPL/29: bierny schron dla drużyny piechoty;;Szczytno;Z-39 Leśniczówka Wykno;-;;1112;SPL/31: bierny schron dla drużyny piechoty;;Szczytno;Z-39 Lęcze;"";;35599;cmentarz;w centrum wsi, po zachodniej stronie drogi do Elbląga (przez Próchnik), teren spłaszczony, lekko opadający w północnej części, od wschodu budynek plebanii, od zachodu zabudowania gospodarcze, od północy pole i sad.;Tolkmicko;Z-84 Lęcze;"";;35598;cmentarz;na wzgórzu, po północnej stronie wsi, otoczony polami, od wschodu las i głęboki wąwóz.;Tolkmicko;Z-84 Lępno;"";;35600;cmentarz;na północnym skraju wsi, w pobliżu zakrętu drogi Dobre-Krykajny;Godkowo;Z-78 Lichtajny;-;;43688;cmentarz ewangelicki;we wsi;Olsztynek;Z-49 Lichtajny;-;;44007;cmentarz ewangelicki;500m na północ od wsi, przy szosie do Olsztynka;Olsztynek;Z-49 Lidzbark;"";;45777;cmentarz wojenny/wielowyznaniowy;w lesie, nad jeziorem Lidzbarskim, n-ko ośrodka wypoczynkowego;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Dworcowa 3;;45430;zabudowania rzeźni miejskiej z chłodnią;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Dworcowa 7;;11107;kamienica;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Dworcowa 8;;45432;kamienica;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Działdowska;;45780;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;na wzniesieniu, sąsiaduje z zabudową mieszkalną;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Działdowska 12;;45439;budynek mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Działdowska 13;;11110;Szkoła Podstawowa Nr 1;"";Lidzbark;Z-47/2018 z 23.04.2018r. Lidzbark;Działdowska 15;;11100;dom/willa;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Działdowska 5;;11112;kamieniczka;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Działdowska 7;;11097;dom;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Główny Dworzec 6;;11101;budynek kolejowy-ob. mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Główny Dworzec 6A (Działdowska 4);;45436;dworzec kolejowy-ob.mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Górka 18;;7850;Szkoła- ob.b. mieszkalny;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Górka 6;;7849;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Jeleńska;;45779;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;w północno-zachodniej części miasta, wśród zabudowy mieszkalnej, na płaskim terenie;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Jeleńska 50;;45453;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Kopernika 1;;8365;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Kopernika 10;;8426;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Kopernika 3;;8425;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Kopernika 5;;7845;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Leśniczówka;;10505;"restauracja ""Leśna""";"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Mickiewicza 10;;8496;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Mickiewicza 2;;8451;kamieniczka;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Mickiewicza 3;;8453;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Mickiewicza 4;;8481;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Mickiewicza 6;;8495;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Młyńska 14;;8693;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Młyńska 4;;8497;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Młyńska 7;;8611;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Nowy Rynek 11;;9259;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Nowy Rynek 16;;8690;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Nowy Rynek 17;;8692;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Nowy Rynek 19;;9525;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Ogrodowa ;17;9663;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Ogrodowa ;7 (d.9);9578;dom ;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Pl. Gen. Hallera 5;;7853;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Pl. Gen. Hallera 6;;8109;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Pl. Gen. Hallera 7;;7894;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Pl. Gen. Hallera 8;;7988;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Podgórna 2;;9763;kamieniczka;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Podgórna 4;;9813;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Podzamcze 10;;9814;kamieniczka;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Podzamcze 14;;10485;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Poświętna;;45469;młyn i elektrownia-ob.mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Sądowa 11;;9917;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Sądowa 2;;9815;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Sądowa 3;;9816;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Sądowa 5;;7846;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Sądowa 7;;7847;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Sądowa 9;;9857;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Słomiany Rynek 12;;48913;budynek mieszkany;uu;Lidzbark;Z-51 z dn. 25.11.2016 r. Lidzbark;Słomiany Rynek 8;;9971;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto ;19;10179;kamieniczka;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto 10;;10174;kamieniczka;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto 15;;10175;kamieniczka;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto 17;;10176;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto 18;;10177;kamieniczka;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto 2;;10054;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto 24 (d.18);;10178;spichlerz;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto 25;;10300;kamienica;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto 3;;10136;kamieniczka;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto 33;;10272;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto 6;;10165;kamieniczka;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto 7;;10173;kamieniczka;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Stare Miasto 8;;10195;dom;uu;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Zieluńska 12;;45476;budynek mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Zieluńska 14;;11111;dom;"";Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Zieluńska/Krasiewicza;;45776;cmentarz żydowski;przy rozwidleniu ulic, na płaskim terenie, sąsiaduje z PGKiM oraz zabudową mieszkalną;Lidzbark;Z-61 Lidzbark;Żeromskiego;;45778;cmentarz ewangelicki;sąsiaduje z SKR i zabudową mieszkalną;Lidzbark;Z-61 Lidzbark Warmiński;"";;8827;Radiostacja/radiofoniczny ośrodek nadawczy-g. Gro;"";Lidzbark Warmiński;Z-32/2016 z dn. 06.06.2016 r. Lidzbark Warmiński;-;;16445;park zamkowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;11 Listopada 11/13;;4918;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;11 Listopada 7/9;;4917;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Akacjowa;1;4815;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Akacjowa;11;4712;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Akacjowa;3;4706;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Akacjowa;5;4708;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Akacjowa;9;4710;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka;;4790;2 wiadukty kolejowe;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 1;;4770;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 10;;4784;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 16;;4785;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 2;;4771;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 26;;4787;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 3;;4776;Szpital - transformator;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 3;;4775;Szpital - budynek gospodarczy II;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 3;;4774;Szpital - budynek gospodarczy I;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 3;;4773;Szpital - prosektorium;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 3;;4772;Szpital-budynek główny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 4;;4777;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 5;;4778;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 6;;4779;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 7;;4780;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 7 b;;4781;budynek przemysłowy/browar;na tyłach 7;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 7 c;;4782;budynek gospodarczy;na tyłach 7;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Bartoszycka 8;;4783;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dantyszka 11;;4795;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dantyszka 15;;4796;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dantyszka 9;;4794;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dąbrowskiego;;4808;nastawnia kolejowa;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dąbrowskiego 1;;4799;tartak;za budynkiem 5-7;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dąbrowskiego 10/12;;4802;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dąbrowskiego 14/16;;4803;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dąbrowskiego 18/20;;4804;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dąbrowskiego 2/4/6/8;;4798;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dąbrowskiego 22 a;;4805;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dąbrowskiego 22 a;;4806;budynek gospodarczy ujęcia wody I;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dąbrowskiego 22 a;;4807;budynek gospodarczy ujęcia wody II;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dąbrowskiego 5/7;;4800;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dąbrowskiego 9;;4801;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dębowa 6;;4810;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Dębowa 8;;4811;dom/ budynek Urzędu Pracy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Grunwaldzka;;16447;cmentarz żydowski;;Lidzbark Warmiński;Z-36/2018 z 22.02.2018 r. Lidzbark Warmiński;Grunwaldzka 1;;4713;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Grunwaldzka 10;;4721;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Grunwaldzka 11;;4723;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Grunwaldzka 13/1-13/2;;4725;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Grunwaldzka 5;;4715;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Grunwaldzka 7;;4718;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Grunwaldzka 8;;4720;bud. mieszkalny z cz. Gospodarczą;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Hoża 1/Powstańców Warszawy 3;;4817;dom-ob. b. biurowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Hoża 13;;4820;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Hoża 15;;4821;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Hoża 19;;4822;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Hoża 21;;4823;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Hoża 39;;24144;budynek gospodarczy - ob. restauracja;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kajki 15;;4824;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kajki 17;;4825;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kajki 19;;4826;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kajki 2;;8653;kamienica;"";Lidzbark Warmiński;Z-27/2015 z dn. 07.09.2015 Lidzbark Warmiński;Kanałowa 20;;4831;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kanałowa 22;;4832;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kanałowa 24;;4833;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kasprowicza 1/Powstańców Warszawy 12;;4834;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kasprowicza 2;;4835;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kasprowicza 5;;4836;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kasprowicza 7;;4838;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kasprowicza 8;;4839;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kolejowa;;4841;kuźnia kolejowa;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kolejowa 1;;5716;budynek kolejowy - magazyn z rampą- ob.b. usługowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kolejowa 2;;4842;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kolejowa 3;;4843;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kolejowa 4;;4844;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kolejowa 5;;4845;zespół dworca kolejowego: budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kolejowa 7;;4846;dworzec kolejowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Konopnickiej 15;;4851;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Konopnickiej 5;;4849;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Konopnickiej 9;;4850;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Konstytucji 3 Maja ;10;4853;dom;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Konstytucji 3 Maja ;12;4854;dom;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Konstytucji 3 Maja ;16;4855;kamienica mieszkalna;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Konstytucji 3 Maja ;4;4852;dom;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Konstytucji 3 Maja ;5;4386;dom;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika;;4873;kapliczka cmentarna z grotą;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika;;4874;ogrodzenie cmentarza z bramami;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 10;;4859;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 19;;4860;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 2;;4856;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 22;;4861;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 26;;4864;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 27;;4865;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 29;;4866;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 30;;4867;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 31;;4868;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 32;;4869;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 34;;5717;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 38;;4870;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 4;;4857;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 42;;4871;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika 8;;4858;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kopernika/Wiejska;;4872;kapliczka przydrożna;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kościuszki;;4884;wiadukt drogowy nad linią kolejową;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kościuszki 1;;4875;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kościuszki 14;;4880;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kościuszki 18/20;;4881;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kościuszki 1a;;4876;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kościuszki 22/24;;4882;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kościuszki 26;;4883;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kościuszki 4;;4877;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kościuszki 6;;4878;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kościuszki 8;;4879;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krasickiego 1;;4885;dom/bud. urzędu gminy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krasickiego 1a;;4886;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krasickiego 4;;4887;szkoła;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kresowa 10;;4892;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kresowa 12;;4894;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kresowa 15;;4895;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kresowa 17;;4896;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kresowa 2;;4888;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kresowa 2a;;5718;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Kresowa 4;;4890;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krucza 4;;5719;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krucza 6;;4898;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krucza 8;;4899;bud. mieszkalno-magazynowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krzywa;;4904;most kamienny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krzywa;;4905;most drogowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krzywa;;5014;most w ciągu pieszym;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krzywa;;5720;elektrownia (hydrozespoły 1 i 2, regulator obrotów);"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krzywa 3;;4900;magazyn- ob. b. usługowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krzywa 4;;4901;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krzywa 4a;;4902;bud. gospodarczy/d. magazyn;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Krzywa 6;;4903;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Legionów 2A/Szwoleżerów;;4907;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Leśna 1;;4908;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Leśna 11;;4910;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Leśna 6;;4909;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Lipowa 11/13;;4913;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Lipowa 15;;4914;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Lipowa 17;;4915;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Lipowa 23;;4916;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Łazienna 5/5a;;4920;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Łazienna 6/8;;4921;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Majowa 10-12;;4924;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Majowa 14/16;;4925;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Majowa 2/4;;4922;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Majowa 6/8;;4923;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Mazurska 11;;4928;budynek mieszkalany;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Mazurska 2;;4926;szkoła;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Mazurska 4;;4927;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Miodowa 5;;4929;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Nowa 6;;5721;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Nowa 9;;4933;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Ogrodowa ;2 i 2A;4936;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Ogrodowa ;4/4A;4937;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Olsztyńska;;4938;nastawnia kolejowa ob.wiaduktu;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Orła Białego 1;;4939;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Orła Białego 10;;4948;szkoła;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Orła Białego 11;;4949;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Orła Białego 2;;4940;budynek gospodarczy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Orła Białego 3;;4941;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Orła Białego 5;;4943;szkoła - bud. II;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Orła Białego 5;;4942;szkoła-bud I;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Orła Białego 5;;4944;szkoła-sala gimnastyczna;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Orła Białego 6;;4945;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Orła Białego 7;;4946;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Orła Białego 9;;4947;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Ornecka;;4950;kaplica murowana (Jerozolimska);"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Ornecka 1;;4954;zespół d. koszar piechoty;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Ornecka 1;;4955;kasyno wojskowe;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Piękna 6;;4957;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Piękna 8;;4958;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Piękna 9/11;;4959;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Piłsudskiego 1;;4960;bud. d. poczty-ob. bud. usł-mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Piłsudskiego 11;;4963;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Piłsudskiego 13;;4964;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Piłsudskiego 14/14a;;4965;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Piłsudskiego 15;;4966;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Piłsudskiego 16/16a;;4967;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Piłsudskiego 20;;4969;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Piłsudskiego 22;;4970;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Piłsudskiego 9;;4962;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Pl. Kościelny;;4977;most dla pieszych (kładka);"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Pl. Kościelny 4;;4976;dom mieszkalny z basztą zamkniętą ostrosłupowym hełmem;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Pl. Młyński;;4980;zespół elektrowni: bubynek nr 1 w zesp. Stopnia wodnego;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Pl. Młyński;;4981;zespół elektrowni/zesp. Stopnia wodnego: zastawa na rz.;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Pl. Młyński 4;;4978;budynek mieszkalny-ob. mieszkalno-handlowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Pl. Wolności 5;;5053;kamienica mieszkalna;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Pl. Wolności 7-9;;1462;kamienica;"";Lidzbark Warmiński;Z-50/2015 z dn. 01.12.2015r. Lidzbark Warmiński;Polna;;4983;kapliczka ceglana;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Polna 1;;4984;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Polna 16/18;;4990;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Polna 20;;4991;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Polna 22;;4992;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Polna 24;;4993;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Polna 26;;4994;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Polna 3;;4985;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Polna 32/34;;4996;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46+ Z-24 z dn. 27.08.2015 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 1;;4998;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 11;;5002;dom-ob. biurowo-usługowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 12;;5003;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 15/17/19/21;;5004;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 20;;5005;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 22;;5006;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 23;;5007;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 25;;5008;dom- ob. usługowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 27;;5009;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 3;;4999;dom-ob. mieszkalno-biurowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 33/35;;5010;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 37;;5011;dom-ob. mieszkalno-biurowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 39;;5012;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 4;;5000;dom z dachem mansardowym-ob. mieszkalno-usługowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 41;;5013;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Poniatowskiego 9a;;5001;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Powstańców Warszawy 10;;5017;dom-ob. mieszkalno-handlowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Powstańców Warszawy 14;;5018;dom-ob. mieszkalno-handlowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Powstańców Warszawy 4;;5015;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Powstańców Warszawy 8;;5016;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Przechodnia ;1;5020;dom;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Przechodnia ;3;48181;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-61/2018 z 24.08.2018 Lidzbark Warmiński;Przystaniowa/Ornecka 1;1;47178;zespół koszar artylerii- ob. jednostka wojskowa;;Lidzbark Warmiński;Z-26/2017 z dn. 16.03.2017 r. Lidzbark Warmiński;Ratuszowa 3;;5022;dom-ob. mieszkalno-handlowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Ratuszowa 4;;5023;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Ratuszowa 5;;5024;Ratusz-ob. b. administracyjny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Reja 3;;5025;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Reja 5;;5026;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Reja 7;;5027;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Słowackiego 10;;5030;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Słowackiego 10a;;5031;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Słowackiego 14;;5032;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Słowackiego 6/8;;5029;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Spółdzielców 13;;5040;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Spółdzielców 14;;5041;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Spółdzielców 15;;5042;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Spółdzielców 16;;5043;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Spółdzielców 17;;5044;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Spółdzielców 20;;5045;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Spółdzielców 24;;5046;budynek mieszkalny - ob. WKU;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Spółdzielców 3/5;;4419;dom wraz z oficyną- ob. mieszkalno-handlowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Spółdzielców 4;;5035;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Spółdzielców 6;;5036;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Spółdzielców 8;;5037;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Spółdzielców 9;;5038;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Szkolna 1;;5047;willa;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Szkolna 11;;5052;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Szkolna 2-2a;;5048;szkoła + b. gospodarczy szkolny (ob. obserwatorium astronomiczne);"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Szkolna 4;;5049;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Szkolna 5;;5050;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Szkolna 7;;5051;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Szwoleżerów 14/16 /18;;5055;budynek gospodarczy ze spichlerzem-ob. magazyn;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Szwoleżerów 25;;5056;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Szwoleżerów 27;;5057;zadudowa ulicy: budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Szwoleżerów 27;;5058;elewator -ob. b. przemysłowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Świętochowskiego 10/12;;5063;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Świętochowskiego 14;;5064;bud. d. przedstawicielstwa Banku Rzeszy-ob. administracyjny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Świętochowskiego 16;;5065;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Świętochowskiego 3;;5059;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Świętochowskiego 4;;5060;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Świętochowskiego 5;;4426;poczta;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Świętochowskiego 7;;5061;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Świętochowskiego 9;;5062;budynek mieszkalny-ob. mieszkalno-biurowy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 1;;5066;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 13;;5072;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 16;;5073;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 17;;5074;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 18;;5075;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 2/4;;5068;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 20;;5076;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 22;;5077;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 26;;5078;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 3;;5067;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 5;;5069;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 6;;5070;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Warmińska 8;;5071;budynek mieszkalny-ob. administracyjny/urząd;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska;;5094;kapliczka murowana/ceglana;"";Ldzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 100;;5135;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 102;;5136;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 104;;5137;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 105;;5138;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 106A;;5140;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 108a;;5142;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 109;;5143;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 18/20;;5095;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 24;;5096;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 28/30;;48226;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 32/34;;5098;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 33;;5097;kamienica;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 35;;5099;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 36/38/40;;5100;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 39;;5101;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 41;;5102;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 42/44;;5103;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 45;;5105;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 49;;5107;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 51;;5108;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 61;;5112;dwór/b. mieszkalny;z tyłu domu nr 63;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 63;;5114;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 64;;5115;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 65/67;;5116;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 66;;5117;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 74;;5121;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 76;;5122;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 77/79;;5123;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 78;;5124;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 8;;48225;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 80;;5125;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 81;;5126;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 82;;5127;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 86;;5129;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 87;;5130;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 88;;5131;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 90;;5133;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiejska 92;;5134;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wierzbickiego 1a;;5144;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wierzbickiego 3A;;5145;szkoła;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiślana;;5148;kamienne mury oporowe w suchej fosie;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wiślana 1/3;;5147;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wodna 2;;5149;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wodna 4;;5150;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wodna 6;;5151;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wysokiej Bramy 1;;5152;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wysokiej Bramy 23;;5154;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wysokiej Bramy 25;;5155;budynek mieszkalny;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;1;5156;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;11;5165;dom mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;13-13A;5166;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;15;5167;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;16;5168;ceglany spichlerz przy bud. Nr 18;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;17;5169;budynek mieszkalny z murem ogrodzeniowym;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;18;5170;budynek mieszkalny z ogrodzeniem;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;19;5171;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;2;5157;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;20;5172;budynek mieszkalno-usługowy;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;21;5173;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;22;5174;budynek mieszkalno-przemysłowy/magazyn;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;23;5175;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;24;5176;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;29;5179;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;29a;5164;budynek mieszkalno-usługowy+ b. gospodarczy-ob.usugowy;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;2a;5158;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;2B;5160;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;31;5180;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;37;5181;budynek Starostwa Powiatowego;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;39;5182;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;4;5161;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;8;5159;spichlerz-ob.. Kościół greko-katolicki;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Wyszyńskiego ;9;5163;budynek mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Zamkowa 1;;5183;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Zamkowa 4;;5184;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Zielona 1;;5185;bud. mieszkalny-ob. hotel;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Zielona 10;;5191;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Zielona 12;;5192;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Zielona 2;;5186;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Zielona 3;;5187;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Zielona 4;;5188;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Zielona 6;;5190;dom;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Lidzbark Warmiński;Żytnia;;5195;szkieletowy bud.gospodarczy;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Liksajny;-;;6911;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Liksajny-Winiec, 7,827 km nad Kanałem Elbląskim;Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Linkowo;"";;24178;ZDF: zespół dworsko-folwarczny ze stawem (park - RZ)---> Patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Linkowo;"";;10108;ZDF: kuźnia - ob. obora (3);"";Kętrzyn;Z-20 Linkowo;"";;1545;cmentarz ewangelicki;w poblizu drogi Linkowo-Semki, na południe od Linkowa, Dróżka do cmentarza obsadzona lipami.;Kętrzyn;Z-20 Linkowo;-;;10109;ZDF: obora - ob. nieużytkowana (4);;Kętrzyn;Z-20 Linkowo;10;;10106;ZDF: dwór - ob. nieużytkowany (1);"";Kętrzyn;Z-20 Linkowo;12;;10107;ZDF: spichlerz ze stajnią i cz.mieszkalną /kamienno-ceglany/- ob. budynek mieszkalno-gosp. (2);"";Kętrzyn;Z-20 Linkowo;2;;47967;ZDF: czworak - ob.b.mieszkalny (12);"";Kętrzyn;Z-20 Linkowo;4;;47969;ZDF: czworak - ob..mieszkalny (11);"";Kętrzyn;Z-20 Linkowo;8;;10111;budynek mieszkalny (d. Powiatowy Związek Nauczycieli) (10);"";Kętrzyn;Z-20 Linkowo;n-ko 8;;10110;ZDF: budynek gospoarczy - ob. nieużytkowany (9);"";Kętrzyn;Z-20 Linowiec;"";;23903;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Grodziczno;Z-57 Linowo;"";;20425;wiadukt;na 11,5 km (od Botkun) nieczynnej linii kolejowej Gołdap-Żytkiejmy;Dubeninki;Z-54 Linowo;"";;31839;cmentarz ewangelicki/nieczynny;ok..400m na południe od wsi, przy drodze, nad jeziorem.;Dźwierzuty;Z-32 Linowo;17;;938;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Linowo;17a;;939;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Linowo;18;;940;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Linowo;19;;942;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Linowo;2;;945;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Linowo;25;;941;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Linowo;3;;946;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Linowo;40;;600;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Linowo;40;;944;Szkoła;"";Dźwierzuty;Z-32 Linowo;47;;943;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Linowo;6;;947;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Linowo;Linowo 17;;2126;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Lipa Przednia;"";;22254;cmentarz;w esie, ok. 100m od drogi Wiartel-Lipa Przednia;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Lipa Tylna;"";;22255;cmentarz ewangelicki;w lesie, przy pierwszej drodze leśnej do szosy w kier. Turośla na lewo, za leśniczówką, na terenie płaskim;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Lipica;;;5412;cmentarz ewangelicki;we wsi przy kościele;Sępopol;Z-18 Lipińskie;"";;25937;cmentarz ewangelicki;na zachód od wsi, przy drodze na dawny PGR Lipowy Dwór, otoczony polami i lasem;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Lipińskie;"";;20776;cmentarz rodzinny;przy zabudowaniach gospodarczych, na małym zadrzewionym wzniesieniu, otoczony łąką i polem;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Lipińskie;"";;20775;cmentarz wyznaniowy d. ewangelicki;500m od wsi, w odległości 100m na zachód znajduje się polna droga do wsi;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Lipnik;"";;34912;cmentarz II- nieczynny;w polu, przy drodze Turowo-Lipnik, na niewielkim wzniesieniu;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Lipnik;"";;34914;cmentarz III - nieczynny;w polu przy drodze Turor-Lipnik;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Lipnik;"";;34911;cmentarz I-(nieczynny);w polu, bez dojścia, ok. 350m na wschód od drogi Turowo-Lipnik;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Lipowa Góra;-;;1875;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z podwórzem, spichlerzem i stajnią;;Reszel;Z-19 Lipowiec;39;;45895;Szkoła+ b gospodarczy;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Lipowiec;;121;8191;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Lipowiec;;37;8183;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Lipowiec;;;8207;cmentarz przykościelny-kwatera NN żołnierzy rosyjskich z I w. św.;;Szczytno;Z-39 Lipowiec;;;8209;cmentarz rzymskokatolicki-parafialny;;Szczytno;Z-39 Lipowina;"";;17420;ZF (folwark): budynek inwentarski;fot. 2 wg załącznika do zawiadomienia;Braniewo;Z-52/2018 z 22.05.2018 r. Lipowina;"";;17428;ZF (folwark): wielofunkcyjny budynek gospodarczy z dachem naczółkowym;fot. 4 wg załączinka do zawiadomienia;Braniewo;Z-52/2018 z 22.05.2018 r. Lipowina;"";;16751;cmentarz;w zach.cz.wsi, po płdn.stronie drogi Braniewo-Pienięzno. Ujęty od zach.drogą do mikołajewa, od płdn.drogą lokalną;Braniewo;Z-80 Lipowina;"";;16874;ZF (folwark): wielofunkcyjny budynek gospodarczy o ścianach szczytowych w konstrukcji ryglowj;fot. 1 wg załącznika do zawiadomienia;Braniewo;Z-52/2018 z 22.05.2018 r. Lipowina;"";;17422;ZF (folwark): wielofunkcyjny budynek gospodarczy, tynkowany z dachem naczółkowym;fot. 3 wg załącznika do zarządzenia;Braniewo;Z-52/2018 z 22.05.2018 r. Lipowo;"";;46396;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Kozłowo;Z-40 Lipowo;"";;16753;cmentarz;po wsch.stronie drogi odchodzącej na płdn.w kierunku Bronowa, ok. 800m na płdn.od wsi.;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Lipowo;"";;6819;ZDF: budynek wielofunkcyjny (13);"";Kozłowo;Z-40 Lipowo;"";;16752;cmentarz;w centrum wsi, na małym wyniesieniu po wsch.stronie drogi wiejskiej, od szosy prowadzi stromy podjazd.;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Lipowo;"";;6818;ZDF: obora ze spichlerzem (5);"";Kozłowo;Z-40 Lipowo;-;;8992;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;na zach.skraju wsi, nad jeziorem Majcz Mały;Piecki;Z-31 Lipowo;-;;8990;cmentarz ewangelicki komunalny;we wsch.części wsi;Piecki;Z-31 Lipowo;-;;8991;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;na płdn.skraju wsi;Piecki;Z-31 Lipowo;-;;46459;cmentarz ewangelicki;ok. 500m na wschód od wsi, wzdłuż wschodniej strony alejki w pobliżu murowanego grobowca;Kozłowo;Z-40 Lipowo;-;;8993;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;na płn.skraju wsi, przy drodze do Baranowa;Piecki;Z-31 Lipowo Kurkowskie;-;;44009;cmentarz ewangelicki;na północnym skraju wsi, w lesie;Olsztynek;Z-49 Lipówka;"";;12061;cmentarz ewangelicki;w centrum wsi, w rozwidleniu szos Mosznica-Dziurdziewo i Ruszkowo-Gardyny;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Liski;"";;32746;ZDF: budynek inwentarski;"";Sępopol;Z-18 Liski;"";;14333;cmentarz ewangelicki z kwaterą wojskową z I wojny światowej;w lesie, w odległości ok.300m w kierunku północno-wschodnim od rozwidlenia dróg w Liskach;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Liski;"";;7125;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Liski;"";;7147;ZDF: magazyn zbożowy, wozownia;"";Sępopol;Z-18 Liski;"";;7148;ZDF: stajnia I;"";Sępopol;Z-18 Liski;"";;7183;ZDF: stajnia II;"";Sępopol;Z-18 Liski;"";;7185;ZDF: stajnia III;"";Sępopol;Z-18 Liski;"";;7186;ZDF: obora;"";Sępopol;Z-18 Liski;"";;32756;ZDF/ zespół stadniny koni - budynek biurowy;"";Sępopol;Z-18 Liski;"";;32751;ZDF: stajnia IV;"";Sępopol;Z-18 Liski;"";;32740;ZDF: wiata drewniana;"";Sępopol;Z-18 Liski;"";;32739;ZDF: garaże murowane;"";Sępopol;Z-18 Liski;"";;22256;cmentarz ewangelicki-mogiły z I w. św.;przy drodz, na małym wzgórzu;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Liski;"";;32736;ZDF: stajnia V;"";Sępopol;Z-18 Liski;"";;5404;ZDF: park pałacowy;"";Sępopol;Z-18 Liski;-;;46536;cmentarz ewangelicki;na wschód od drogi Liski-Roskajmy, na wzniesieniu;Sępopol;Z-18 Liski;11;;32287;dom;"";Sępopol;Z-18 Liski;4;;7184;ZDF: dom urzędników - ob.mieszkalny i hotelowy;"";Sępopol;Z-18 Lisy;"";;20780;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki-mogiła żołnierzy rosyjskich;w lesie, na płaskim terenie, od zachodu w pobliżu drogi leśnej;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Lisy;"";;21112;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Liwa;-;;8049;Kanał Elbląski- most drogowy (w pobliżu miejscowości Liwa);droga Miłomłyn-Liwa, 3,490 km nad Kanałem Elbląskim;Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Lubin;;9;3276;ZDF: dwór - ob. budynek mieszkalny;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Lubin;;;37672;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Lubnowy Małe;"";;41462;krzyż przydrożny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Lubnowy Małe;"";;16586;ZDF: park dworski;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Lubnowy Małe;13;;41464;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Lubnowy Małe;13;;41465;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Lubnowy Małe;15/16;;41463;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Lubnowy Małe (D.Osada Janowo);10;;41460;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Lubnowy Wielkie;"";;16587;ZDF: park dworski;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Lubnowy Wielkie;"";;41466;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Lubnowy Wielkie;-;;41467;ZDF: owczarnia i wolarnia (ob. owczarnia);"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Lubomino;-;;46938;cmentarz ewangelicki/ob. rzymskokatolicki;wewnątrz wsi, na terenie płaskim, graniczy z drogą asfaltową;Lubomino;Z-44 Lubomino;-;;46935;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny: nagrobek Antoniego Poschmanna;-;Lubomino;Z-44 Lubomino;-;;46937;cmentarz katolicki;przy kościele, w centrum wsi;Lubomino;Z-44 Lubomino;-;;46936;cmentarz rzymskokatolicki;we wsi, przy szosie w kierunku Ornety;Lubomino;Z-44 Lubomino;Kolejowa;;46738;szkoła;"";Lubomino;Z-44 Lubomino;Kopernika;;46718;cmentarz;"";Lubomino;Z-44 Lusiny;"";;30368;ZDF: zespół dw-folw.:(dwór i park-RZ)- 2 chlewnie, 2 stodoły, 2 dwojaki + b. gospodarczy, ośmiorak;"";Bartoszyce;Z-12 Lutek;-;;44010;cmentarz ewangelicki;na północno-wschodnim skraju wsi;Olsztynek;Z-49 Lwowiec;-;;43268;cmentarz ewangelicki-ob. rzymskokatolicki;na północno-zachodnim skraju wsi, otoczony polami;Sępopol;Z-18 Łabapa;"";;22502;ZDF: założenie folwarczne (pozostałości): obora murowana;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Łabędnik;"";;30161;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: rządcówka, spicherz, dwojaki 1 i 2 (pałac i park -RZ);"";Bartoszyce;Z-12 Łabędnik;"";;30408;cmentarz ewangelicki;przy szosie Bartoszyce-Kętrzyn, obok kościoła w Łabędniku;Bartoszyce;Z-12 Łabuchy;k/32;;25143;cmentarz ewangelicki;na północ od wsi Łabuchy, w polu, 50m od drogi do Węgoja, na niewielkim wzniesieniu;Biskupiec;Z-24 Ładne Pole;"";;21880;cmentarz ewangelicki;wśród pól, na płaskim terenie, za polną drogą od strony południowo-zachodniej;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Łajs;-;;48240;cmentarz ewangelicki;Za wsią, przy drodze polnej, ogrodzony, na terenie pagórkowatym;Purda;Z-51 Łajsy;"";;17455;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: (obora, stajnia, stodoła, chlew);"";Gietrzwałd;Z-36 Łankiejmy;"";;7475;cmentarz ewangelicki;"";Korsze;Z-17 Łankiejmy;"";;7474;cmentarz ewangelicki-ob. rzymskokatolicki;na północnym skraju wsi;Korsze;Z-17 Łankiejmy;"";;269;cmentarz/mogiła;w zachodniej części wsi, na płn.skraju parku dworskiego, na niewielkim zboczu, ok. 100m od szosy Kętrzyn-bartoszyce;Korsze;Z-17 Łankiejmy;29;;7648;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (park-RZ), stajnia, magazyn, chlewnia- nie istnieją;"";Korsze;Z-17 Ławki;"";;5879;kuźnia-ob. kaplica;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Ławki;"";;5918;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Ławki;"";;5919;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Ławny Lasek;"";;3796;cmentarz ewangelicki;po zachodniej stronie leśnej drogi z Cierzpięt do ławnego Lasku, ok. 1,5 km na północ od asfaltowej szosy babięta-Zgon;Piecki;Z-31 Łazdoje;"";;3817;ZDF: stodoła I - ob. magazyn pasz w GR (4);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;24185;ZDF: zespół folwarczny (dwór - RZ)----> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;3826;ZDF: dwojak -ob. budynek mieszkalny (24);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;3818;ZDF: stodoła II - ob. stodoła w GR (9);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;2273;ZDF: obora kamienno-ceglana I -ob. bud. gospodarczy w GR (7);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;3820;ZDF: obora - ob. warsztat w GR (13);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;24195;ZDF: 2 brukowane drogi;"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;3819;ZDF: obora II - ob. owczarnia w gosp. Rolnym (12);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;2259;ZDF: stodoła III - ob. stodoła w GR (11);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;3989;ZDF: stajnia - ob. przydomowy bud. Gospodarczy (26);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;3988;ZDF: chlewnia - ob. przydomowy bud. gospodarczy (25);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;3986;ZDF: chlewnia -ob. przydomowy bud. gospodarczy (23);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;2651;ZDF: kuźnia i stolarnia/kamienno-ceglana - ob. bud. gospodarczy w G.Rolnym (8);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;10115;ZDF: oficyna - ob budynek mieszkalny (2);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;10116;ZDF: stajnia - ob. obora (3);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;3985;ZDF: spichlerz kamienny - ob. budynek gosp. W ZR (22);"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;"";;24186;ZDF: podwórze;"";Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;;1;24194;ZDF: dwojak (20);;Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;;16;3822;ZDF: ośmiorak - ob. budynek mieszkalny (15);;Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;;18;3987;ZDF: czworak-ob. budynek mieszkalny (18);;Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;;20;3823;ZDF: czworak - ob. budynek mieszkalny (16);;Kętrzyn;Z-20 Łazdoje;;5;3821;ZDF: czworak - ob. budynek mieszkalny (14);;Kętrzyn;Z-20 Łączno;-;;12186;cmentarz ewangelicki/zamknięty;200m na południe od wsi, przy szosie do Morąga;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Łęciny;-;;44011;cmentarz ewangelicki;300m na wschód od wsi, przy drodze polnej;Olsztynek;Z-49 Łęcze;"";;8665;latarnia lotnicza (Luftfahrtfeuer);"";Tolkmicko;Z-26 z dn.07.09.2015 r. Łędławki;-;;4009;kaplica filialna;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Łęg;"";;30409;cmentarz ewangelicki;100m od drogi leśnej, 2 km od drogi dojazdowej, na płaskim terenie;Bartoszyce;Z-12 Łęgno;1;;1035;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;11;;759;Budynek mieszkalny, obora;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;12;;760;Dom, obora, stodoła;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;13;;761;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;14;;762;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;15;;763;Budynek mieszkalny, obora;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;16;;764;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;18a;;765;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;2;;1036;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;20;;766;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;25;;767;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;4;;756;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;5;;757;Budynek mieszkalny, obora;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;6;;758;d. szkoła- ob. dom mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;k/1;;31495;kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;k/2;;1037;Kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;k/25;;768;Kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Łęgno;k/32;;31496;kapliczka przydrozna;przy d. osiedlu PGR;Dobre Miasto;Z-37 Łęgowo;"";;19031;cmentarz ewangelicki;na zach.brzegu jeziora Łęgowo;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Łęgucki Młyn;1;;17790;młyn i tartak-elektrownia wodna;"";Gietrzwałd;Z-36 Łęguty;"";;48347;ZDF: rządcówka;"";Gietrzwałd;Z-36 Łęguty;"";;1738;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Gietrzwałd;Z-36 Łęguty;"";;17805;cmentarz ewangelicki/parafialny;we wsi przy szosie;Gietrzwałd;Z-36 Łęguty;-;;51674;ZDF: wiata;"";Gietrzwałd;Z-36 Łęguty;-;;51668;"ZDF; budynek oktagonalny";"";Gietrzwałd;Z-36 Łęguty;-;;51669;ZDF: obora/stajnia/spichlerz;"";Gietrzwałd;Z-36 Łęguty;-;;51670;ZDF: kuźnia;"";Gietrzwałd;Z-36 Łęguty;-;;51671;ZDF: obora;"";Gietrzwałd;Z-36 Łęguty;-;;51676;ZDF: stodoła II;"";Gietrzwałd;Z-36 Łęguty;-;;51672;ZDF: cegielnia;"";Gietrzwałd;Z-36 Łęguty;-;;51673;ZDF: chlewnia I;"";Gietrzwałd;Z-36 Łęguty;-;;51675;ZDF: stodoła I;"";Gietrzwałd;Z-36 Łęgwarowo (D. Piątki);"";;20540;cmentarz ewangelicki (3 pojedyncze groby zołnierzy niemieckich z I wojny światowej;w lesie, ok. 500m na płdn-wsch.od skrzyżowanie dróg, w pobliżu granicy państwa i ok. 250m w kierunku wschodnim od drogi Olszewo Węgorzewskie-Maryszki-Łęgwarowo;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Łęgwarowo Pgr (D.Piątki);"";;20539;cmentarz ewangelicki;ok. 250m na płdn.od drogi Łęgwarowo-granica państwa i ok. 500m na płdn-zach. od skrzyżowania dróg leśnych przy granicy państwa;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Łękajny;2, 3;;47471;ZDF(pozostałości): zespół folwarczny: budynki gospodarcze przy domach rob. Folwarcznych;"";Korsze;Z-17 Łękuk Mały;"";;10603;ZDF: park;"";Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Łężany;;24;1881;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Łężany;;24;1880;szkoła - ob. b. mieszkalny;;Reszel;Z-19 Łężany;;;1877;Budynek trafostacji/magazyn;;Reszel;Z-19 Łężany;;;512;cmentarz ewangelicki wraz z kaplicą;na skraju lasu, na niewielkim wzniesieniu w kieruku półnosno-wschodnim, ok. 500m od zabudowań, w cz. Wschodniej cm. Kaplica;Reszel;Z-19 Łodygowo;"";;20781;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;ok.400m od drogi Świdry-Łodygowo, na terenie otwartym, od pola-droga polna;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Łojdy;"";;30367;ZDF : stajnia-ob. budynek mieszkalny, czworak;"";Bartoszyce;Z-12 Łojdy;"";;30366;ZDF:stajnia-ob. garaż,stajnia-spichlerz,obora,magazyn,łaźnia,stodoła;"";Bartoszyce;Z-12 Łojdy;10;;30107;ZDF: zespół dworsko-folwarczny-podwórze folwarczne z zabudowaniami gospodarcz. (pałac i park RZ);"";Bartoszyce;Z-12 Łoje;"";;6803;cmentarz ewangelicki;w odległości ok.1500m od wsi Łoje w kierunku północno-wschodnim, przy drodze gruntowej;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Łoskajmy;"";;16452;park;"";Bartoszyce;Z-12 Łoskajmy;"";;7188;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Łoźnik;k/18;;38413;kapliczka;"";Pieniężno;Z-81 Łupki;"";;22259;cmentarz ewangelicki;ok. 300 m na zachód od wsi, w lesie, na płaskim terenie przy szosie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Łupki;"";;51975;ZDF: zespół dworsko-parkowo-fowarczny: dwór;"";Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Łupowo;11;;1249;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;12;;1248;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;15;;1250;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;16;;569;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;16;;1253;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;4;;1251;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;41;;1246;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;42;;1247;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;48;;1254;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;50;;1245;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;53;;1243;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;54;;1259;Budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;55;;1255;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;55;;1261;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;58;;1244;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;60;;1256;Szkoła - ob. budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;61;;1257;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;64;;1258;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;7;;1260;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Łupowo;7;;1252;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Łutynowo;"";;6614;cmentarz ewangelicki- ob.komunalny;przy drodze Olsztynek-Nadrowo, na wzgórzu, pomiędzy wsią a jeziorem;Olsztynek;Z-49 Łutynówko;-;;44012;cmentarz ewangelicki/komunalny;na północno-wschodnim skraju wsi;Olsztynek;Z-49 Łutynówko;-;;43694;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (dwór-RZ);"";Olsztynek;Z-49 Łyna;-;;44808;cmentarz rzymskokatolicki-ob.parafialny;na skraju wsi;Nidzica;Z-59 Łyna;-;;44806;cmentarz ewangelicki;na skraju wsi, na wzniesieniu, obok cmentarza katolickiego;Nidzica;Z-59 Łysa Góra;-;;46555;cmentarz ewangelicki;na północno-zachodnim skraju wsi;Pasym;Z-35 Łysakowo;-;;44811;cmentarz ewangelicki;w centrum wsi, od zachodu graniczy z kuźnią, otoczony zabudowaniami gospodarczymi;Nidzica;Z-59 Łysonie;"";;22261;cmentarz ewangelicki;na skraju lasu, przy drodze leśnej, na płaskim terenie, od zachodu i północy-pole, od wschodu-las;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Łysonie;"";;22260;cmentarz ewangelicki;kikaset metrów na północ od wsi, na krawędzi lasu, u stóp wzgórza, od południa graniczy z drogą, od zachodu i płn.-pole, od wschodu-las;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Machary;-;;8995;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;ok. 1,5 km na płdn-wsch.od d.PGR Machary, w polu;Piecki;Z-31 Machary;-;;8994;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;400m na wsch.od wsi, przy drodze polnej;Piecki;Z-31 Machary;29;;8570;ZDF: zesp. dworsko-folw. z parkiem;"";Piecki;Z-31 Maciejewo;-;;15441;ZDF: park;"";Braniewo;Z-80 Maciejki;-;;49874;ZDF: pozostałości folwarku: podwórze, obora, stodoła;;Barciany;Z-14 Maciejki;-;;49878;wieża kolejowa;mapa;Barciany;Z-14 Maciejowa Wola;"";;21156;cmentarz ewangelicki I;w polu. Na północ od wsi;Banie Mazurskie;Z-53 Majmławki;"";;5309;ZDF: zespół folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Maków;;;37341;ZDF zespół dworsko-folwarczny z parkiem;;Kiwity;Z-43/2013 z dn. 11.06.2013 r. Malczewo;"";;20211;cmentarz ewangelicki;W lesie, ok.700m na północny-wschód od zabudowań wsi Malczewo;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Maldanin;"";;22262;cmentarz ewangelicki;na południe od wsi, na płaskim terenie, wśród pól;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Malinowo;-;;32536;wieża widokowa (Bismarcka);"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Malinowo;-;;42579;aleje przydrożne;wzdłuż drogi z Działdowa;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Malinowo;1, 4-4a-4b-4c, 5-5a-5b, 6;;43695;ZDF: zespół dw-folw. (rządc.(1)-ob.nr 1, b.wielofunkc.(7), owczarnia(8), chlewiki(10,11),czworak(17);wg legendy bk: nr 1, 7,8, 10, 11, 17;Olsztynek;Z-49 Malinowo;7;;42573;budynek mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Malinowo;7;;42574;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Malinówka Wielka;"";;20212;cmentarz ewangelicki;Przy drodze Straduny-Malinówka Wielka, na południowym brzegu jeziora Straduńskiego, ok.1 km na południowy wschód od centrum wsi Malinówka Wielka;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Mała Nawra;"";;49875;ZDF: zał. dworsko-folw:obora-chlewn.(2),staw w podw., stajnia(4), spichlerz-cz.mieszk.+ogrodzenie(5);"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Mała Ruś;-;;11019;Kanał Elbląski- most drogowy;"stopień wodny ""Mała Ruś"", droga Ostróda-Warlity, 19,1 km nad Kanałem Elbląskim";Ostróda;Z-17 z dn. 01.07.2015 Małdyty;-;;11016;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Zajezierze-Małdyty, 22,400 km nad Kanałem Elbląskim;Małdyty;Z-17 z dn. 01.07.2015 Małe Bałówki;-;;46244;cmentarz ewangelicki;ok. 300m od szosy Marzęcice-Tereszewo w kierunku wschodnim, przy drodze polnej, na płaskim terenie, otoczony polem i topolami;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Małe Bałówki;17;;45908;dom;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Małe Olecko;"";;19120;cmentarz ewangelicki;przy drodze gruntowej z Olecka Małego do szosy Olecko-Ełk, w odległości kikudziesięciu metrów od południowego krańca wsi;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. Małga;;;16334;Wieża kościoła w ruinie (1901-1902);Wieś Małga nie istnieje- ob. Rezerwat Małga;Jedwabno;Z-20/2015 z dn. 21.07.2015 r. Małszewko;"";;3390;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Dźwierzuty;Z-32 Małszewko;2;;896;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Małszewko;6;;895;Budynek mieszkalny (sześciorak);"";Dźwierzuty;Z-32 Małszewo;;7;36785;dom drewniany;;Jedwabno;Z-28 Mały Gieląd;-;;42999;cmentarz ewangelicki/zamknięty;ok. 1 km na płn-zach.od wsi, w lesie;Sorkwity;Z-38 Maradki;-;;43085;cmentarz ewangelicki/zamknięty;ok. 300m na północny-wschód od wsi, przy drodze do wsi Rozogi - w RZ;Sorkwity;Z-38 Maradki;;;169;cmentarz ewangelicki;przy szosie Rozogi-Sorkwity;Sorkwity;Z-38 Marchewki;"";;22094;cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu, po północnej stronie drogi prowadzącej do wsi Marchewki od drogi Gorczyce-Kurczątka;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Marchewki;"";;22093;cmentarz ewangelicki - zbiorowy grób żołnierzy niemieckich;na skraju lasu, w odległości ok 800 m na południe od wsi marchewki i w odległości ok 300 m od szosy Gorczyce-kurczątka w kierunku płn-zachodnim;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Marcinkowo;"";;16859;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płn. Skraju wsi, za zabudowaniami posesji nr 52;Mrągowo;Z-23 Marcinkowo;-;;47087;cmentarz ewangelicki;250m na wschód od wsi, przy drodze do Mrągowa;Mrągowo;Z-23 Marcinkowo;1;;2343;budynek mieszkalny/drewniany;"";Purda;Z-51 Marcinkowo;10;;2345;bud.gospodarczy;"";Purda;Z-51 Marcinkowo;13;;2346;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Marcinkowo;2;;2344;budynek mieszkalny/chałupa;"";Purda;Z-51 Marcinkowo;23;;2349;budynek gospodarczy;"";Purda;Z-51 Marcinkowo;23;;2348;szkoła - ob.budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Marcinowa Wola;"";;19187;cmentarz ewangelicki;na południowo-wschodnim krańcu wsi;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Marcinowa Wola;"";;23625;ZDF: zespół dworsko-folwarczny Truksy;ok.17 km na płdn.od Giżycka, ok.1 km na płn-zach. Od wsi, po zachodniej stronie drogi lokalnej Miłki-Marcinowa Wola;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Marcinowo;"";;6808;cmentarz ewangelicki;ok.800m na płn.od wsi,przy drodze gruntowej Marcinowo-Wierzbowo;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Marcinowo;"";;19969;cmentarz ewangelicki;wśród pól, na wzgórzu, na kolonii, na zach.od szosy Gołdap-Grabowo;Gołdap;Z-52 Marcinowo;"";;19968;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Markajmy;-;;49151;kaplica filialna;;Lidzbark Warmiński;Z-47 Markiny;"";;30363;ZDF: zespół dworsko-folw.: droga kamienna z al. lip.+2 stodoły+stodoła-magaz.+ spichlerz;"";Bartoszyce;Z-12 Markławka;;3;49880;ZDF: dom robotników folwarcznych;;Barciany;Z-14 Markławka;;;49879;ZDF: zespół-folwarczny: podwórze, 2 obory, 2 stodoły;;Barciany;Z-14 Markowo;;21;9463;sześciorak;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Markowo;;35;9475;czworak;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Markowskie;"";;5803;cmentarz ewangelicki z mogiłami z I wojny św.;ok. 500m od wsi Markowskie w kierunku zachodnim, przy drodze Markowskie-Krupin, przylega do cm. Wojennego z I w. św.;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Marksewo;;11;8215;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Marksewo;;12;8216;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Marksewo;;6;8212;szkoła-ob. świetlica wiejska;;Szczytno;Z-39 Marksewo;;8;8213;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Marksewo;;;51883;aleja przydrożna;droga nr 1653N - wjazd do wsi Marksewo;Szczytno;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Marlinowo;"";;27885;cmentarz ewangelicki;na skraju wsi, na górce, w lesie;Dubeninki;Z-54 Marózek;-;;44013;cmentarz ewangelicki;na północnym skraju wsi;Olsztynek;Z-49 Marszewo;"";;4000;cmentarz ewangelicki-rodowy;w płn-wsch. Części parku dworskiego;Kętrzyn;Z-20 Marszewo;"";;3999;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem i stawem;"";Kętrzyn;Z-20 Marszewo;"";;3996;ZDF:stajnia - ob. obora w gosp. Rolnym (14);"";Kętrzyn;Z-20 Marszewo;"";;24196;ZDF: pozostałosci parku;"";Kętrzyn;Z-20 Marszewo;1;;3992;ZDF: rządcówka/drewniana -ob. budynek mieszkalny (1);"";Kętrzyn;Z-20 Marszewo;1;;3993;ZDF:budynek gospodarczy przy rządcówce (2);"";Kętrzyn;Z-20 Marszewo;2;;3991;ZDF: dwór - ob. budynek mieszkalny (6);"";Kętrzyn;Z-20 Marszewo;2;;3994;ZDF: obora- ob. obora w gosp.rolnym (12);"";Kętrzyn;Z-20 Marszewo;3;;3998;ZDF:trojak - ob. budynek mieszkalny;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4013;GRU: 12 schron bojowy Odcinka Martiany-dla CKM do ognia bocznego;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4018;GRU: 7 schron bojowy Odcinka Martiany-dla dwóch CKM z kopułą obserwacyjną;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4023;GRU: 4 schron bojowy Odcinka Martiany-dla CKM z obroną wejścia;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4024;GRU: 10 schron bojowy Odcinka Martiany-dla dwóch CKM z kopułą obserwacyjną;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4027;GRU: 15 schron bojowy Odcinka Martiany-dla CKM bez obrony wejścia;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4028;GRU: 14 schron bojowy Odcinka Martiany - dla dwóch CKM z obroną wejścia;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4029;GRU: 3 schron bojowy Odcinka Martiany-dla trzech CKM z kopułą sześciostrzelnicową;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4030;GRU: 11 schron bojowy Odcinka Martiany -dla dwóch CKM z obroną wejścia;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4017;GRU: 6 schron bojowy Odcinka Martiany-dla działa przeciwpancernego oraz CKM;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4033;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, ok. 1 km na płdn-wsch. od wsi, po wsch. stronie drogi polnej Martiany-Salpik;Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4035;cmentarz/mogiła z II wojny światowej;przy wsch. Skraju drogi z Martian do nieistniejacej osady Osewo, na skraju lasu sosnowego;Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4021;GRU: 9 schron bojowy Odcinka Martiany--dla CKM do ognia bocznego;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4011;GRU: 2 schron bojowy Odcinka Martiany -dla CKM do ognia bocznego;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;4006;GRU: 1 schron bojowy (ruiny)- dla dwóch CKM, z kopułą obserwatora piechoty;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;3012;GRU: Giżycki Rejon Umocniony - odcinek Martiany;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;2576;GRU: 16 schron bojowy dla 2 ckm i 12 żołnierzy;"";Kętrzyn;Z-20 Martiany;"";;2775;GRU: 17 schron bojowy dla 2 ckm i 10 żołnierzy;"";Kętrzyn;Z-20 Maruny;"";;9533;"ZDF; wodociąg folwarczny -relikt";"";Barczewo;Z-25/2013 Maryszki;"";;20526;cmentarz ewangelicki;ok. 300m od wsi, w lesie po płdn-wsch.stronie drogi do Olszewa;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Masty;"";;22263;cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu, od płn. Przylega do drogi polnej, od południa i częściowo zachodu-do lasu, od strony wschodu graniczy z polem;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Masuny;"";;5409;ZDF: park dworski;"";Sępopol;Z-18 Masuny;-;;46539;cmentarz ewangelicki;w lesie, na niewielkim wzniesieniu;Sępopol;Z-18 Masuny;-;;46538;cmentarz ewangelicki rodowy;na skarpie nad rz.Łyna, na północny-zachód od Masun;Sępopol;Z-18 Masuny;20;;12003;ZDF: zespół pałacowo-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Maszewy;;7;30197;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: dwór + stodoła+ b. gospodarczy+ obora;;Bartoszyce;Z-12 Matyski;"";;22503;ZDF: dwór+ 2 obory+ park;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Mawry;2;;648;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Mawry;7;;647;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Mawry;9;;752;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Mawry;k/1;;16960;kaliczka przydrożna;na skraju drogi do posesji;Dobre Miasto;Z-37 Mazurowo;"";;6809;cmentarz ewangelicki;w odległości ok.200m od drogi gruntowej Kulesze-Mazurowo w kierunku północnym i w odległości ok.600m od zabudowań d. PGR Mazurowo w kierunku zachodnim;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Mazurowo;10;;6810;dom murowano-drewniany;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Mazury;"";;22796;cmentarz ewangelicki;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Mazury;"";;22797;stary cmentarz wiejski;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Mazury;20;;22791;chałupa;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Mażany;"";;12006;ZDF: spichlerz z wozownią;"";Sępopol;Z-18 Mażany;"";;4037;ZDF:spichlerz z wozownią -ob. nieuzytkowany;"";Kętrzyn;Z-20 Mażucie;"";;19970;cmentarz ewangelicki-grób wojskowy z 1914r.;"";Gołdap;Z-52 Medyny;-;;49190;młyn wodny- ob. elektrownia wodna;;Lidzbark Warmiński;Z-47 Medyny;-;;49186;kaplica filialna;;Lidzbark Warmiński;Z-47 Medyny;;4;52073;Zespół Ośrodka Wypoczynkowego Zacisze Leśne (Letni Dom Uzdrowiskowy, pawilon I, pawilon II, tereny urządzonej zieleni);;Lidzbark Warmiński;WEZ 04.09.2019r., IZAR.5135.96.2019.aka Melejdy;"";;12010;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Melejdy;-;;46541;cmentarz rodowy;pomiędzy Melejdami a Gajem, 300m od drogi;Sępopol;Z-18 Melejdy;-;;46540;cmentarz ewangelicki;przy d.PGR Melejdy, od strony wschodniej przy drodze Melejdy-Gaj;Sępopol;Z-18 Michałkowo;"";;50098;cmentarz ewangelicki;na wschód od wsi, w polu;Barciany;Z-14 Michałowo;10;;41473;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Michałowo;9;;41472;budynek mieszkalny+ budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Miechowo;"";;37630;ZDF: dwór;na wschodnim skraju części rezydencjonalnej, przy odnodze drogi Bobry-Borki prowadzącej na podwórze gospodarcze, zwrócony frontem na południowy-zachód;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Miechy;"";;19188;cmentarz ewangelicki;ok.0,5 km na zachód od wsi, po płn.stronie drogi doi Miłek, na niewielkim wzniesieniu;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Miedna;-;;46542;cmentarz ewangelicki rodowy;na niewielkim wzniesieniu, na skraju lasu;Sępopol;Z-18 Miedna;8;;12015;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Mieduniszki Małe;"";;21168;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Mieduniszki Wielkie;"";;21179;kuźnia;"";Banie Mazurskie;Z-53 Mieduniszki Wielkie;"";;21176;cmentarz rodzinny (Müller);"";Banie Mazurskie;Z-53 Miejski Las;"";;16861;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płn-zach. od zabudowań wsi, po płn. Stronie drogi gruntowej;Mrągowo;Z-23 Mierzejewo;"";;16862;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płn. Od wsi, po wsch. Stronie drogi polnej;Mrągowo;Z-23 Międzylesie;"";;16991;kapliczka przydrożna;w lesie za nr 52;Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;"";;10747;kapliczka III;za D. Miastem -w kier. Międzylesia;Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;"";;2136;Kapliczka I;droga woj.Międzylesie-Dobre Miasto;Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;"";;16992;cmentarz przykościelny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;"";;10746;kapliczka II;za D. Miastem-w kier. Międzylesia;Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;-;;16989;Plebania;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;10;;707;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;11;;708;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;13;;705;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;14;;706;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;15;;704;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;16;;702;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;18;;703;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;21;;717;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;22;;715;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;23;;716;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;24;;719;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;25;;718;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;26;;720;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;29;;721;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;30;;723;Budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;33;;724;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;34;;725;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;36;;722;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;41;;711;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;43;;709;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;44;;714;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;8;;713;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Międzylesie;9;;710;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Miętkie;"";;31840;cmentarz ewangelicki/nieczynny;ok. 1,5 km na północ od wsi, w kierunku na Rańsk;Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;10;;829;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;17;;1184;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;19;;1185;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;20;;1186;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;22;;828;Dawna szkoła;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;29;;827;Dom mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;30;;1187;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;31;;1188;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;32;;1189;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;34;;826;Dom mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;40;;1190;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;41;;1191;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;43;;1192;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;44;;1193;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;45;;1194;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;46;;1195;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;47;;1196;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;48;;1197;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;49;;1198;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;50;;1199;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;51;;1200;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;54;;1201;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;56;;1202;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;57;;1203;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;58;;825;ZDF: Dwór;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;6-6A;;1181;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;62;;824;Dom mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;63;;823;Dom mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;7;;1182;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;73;;1204;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;74;;1205;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;75;;1206;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Miętkie;9;;1183;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Mikołajki;"";;6813;cmentarz ewangelicki;przy szosie Mikołajki-Wysokie, po jej zachodniej stronie w odległości ok. 1 km od Mikołajek w kierunku południowym;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Mikołajki;-;;46245;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;w płn.części wsi, przy skrzyżowaniu drogi wiejskiej z drogą do Wawrowic i Prangowizna;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Mikołajki;-;;45958;kapliczka;na cmentarzu przykościelnym wpisanym do rejestru zabytków;Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Mikołajki;31;;45972;Szkoła - ob. b. mieszkalny;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Mikołajki;34;;45973;zespół karczmy- ob.dom i b.usługowy;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Mikosze;"";;13559;cmentarz ewangelicki;w lesie, od zachodu przyega do drogi leśnej, między wsią a cmentarzem pola i pastwiska;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Mikuty;"";;20785;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na skraju lasu przy drodze leśnej, na terenie lekko wznoszącym się;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Miluki;"";;20218;cmentarz ewangelicki-mogiła zbiorowa żołnierzy rosyjskich poległych w 1914 roku;Na wschodnim krańcu wsi Miluki, po południowej stronie szosy Płociczno-Oracze, na skraju lasu.;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Miluki;"";;20217;cmentarz ewangelicki;Przy drodze gruntowej wiodącej od wsi Straduny do szosy płociczno-Oracze;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Miłki;Lipowa 10;;19429;dworzec kolejowy;"";Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Miłki;Lipowa 21;;19431;zespół dworca kolejowego: dom+ b. gospodarczy;"";Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Miłki;Sportowa;;19189;cmentarz ewangelicki-ob. komunalny;we wsch.cz.wsi, w sąsiedztwie drogi biegnącej do Wydmin, ok.300 m od kościoła;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Miłkowo;n-ko 27;;27354;kapliczka;na zachód od domu 29;Orneta;Z-57/2018 z 25.07.2018 r. Miłomłyn;-;;6885;Kanał Elbląski- most kolejowy (ob.kładka dla pieszych);"linia kolejowa Miłomłyn-Myślice; 1,550 km nad Kanałem Elbląskim";Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Miłomłyn;-;;6887;Kanał Elbląski- most drogowy;"stopień wodny ""Miłomłyn"", droga Miłomłyn-Bynowo, 0,054 km nad Kanałem Elbląskim";Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Miłomłyn;-;;5728;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Ostróda-Elbląg, wrota ochronne, 0,469 km nad Kanałem Elbląskim;Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Miłomłyn;-;;10989;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Miłomłyn-Bynowo, 0,137 km nad Kanałem Iławskim;Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Miłusze;"";;22097;cmentarz ewangelicki-zbiorowa mogiła 6 nieznanych żołnierzy niemieckich;ok. 750 m na południowy wschód od centrum wsi, w sąsiedztwie polnej drogi;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Mingajny;40;;27371;dom;"";Orneta;Z-48 Mingajny;52;;27367;dom;"";Orneta;Z-48 Mingajny;61;;27360;dom;"";Orneta;Z-48 Mingajny;;;16757;cmentarz parafialny;na płdn.od wsi, po zach.stronie drogi do kaszun i Ulnowa, od płn. graniczy z współczesnym cmentarzem;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Minty;;19;30218;szkoła- ob.świetlica i b.mieszkalny;;Bartoszyce;Z-33/2017 z dn. 20 kwietnia 2017 r. Minty;;20;30222;dom+ (b. gospodarczy- xxx-wyłączono po weryfikacji);;Bartoszyce;Z-33/2017 z dn. 20 kwietnia 2017 r. Miodówko;;k/8;24754;kapliczka z dzwonniczką;;Stawiguda;Z-50 Mioduńskie;"";;5920;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Młoteczno;-;;15442;ZDF: park;"";Braniewo;Z-80 Młynary;;;16207;cmentarz żydowski;na płdn-zachód od miasta, pomiędzy rzeką a szosą do Elbląga, po południowej stronie nieistniejącej już lokalnej drogi;Młynary;Z-27/2018 z 21 lutego 2018 r. Młynik (Laski);;;159;cmentarz ewangelicki/zamknięty;przy północnym skaraju wsi, przy drodze do Botowa;Sorkwity;Z-38 Młynowo;"";;16863;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na skraju lasu, na płdn. Krańcu wsi przy drodze do popowa Salęckiego;Mrągowo;Z-23 Mnichowo;;1;1882;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Mnichowo;;15;1887;Budynek mieszkalny+ b. gospodarczy;;Reszel;Z-19 Mnichowo;;16;1889;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Mnichowo;;18;1892;Budynek gospodarczy-stodoła;;Reszel;Z-19 Mnichowo;;18;1890;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Mnichowo;;18;1891;Budynek gospodarczy-obora ze spichlerzem;;Reszel;Z-19 Mnichowo;;19;1893;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Mnichowo;;4;1884;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Mnichowo;;7;1885;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Mnichowo;;k/12;1886;Kapliczka;;Reszel;Z-19 Modgarby;;21;49889;ZDF: dom robotników folwarcznych;;Barciany;Z-14 Mojkowo;;1;1895;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Mojkowo;;1;1894;dwór - ob. b. mieszkalny;;Reszel;Z-19 Mojtyny;-;;8996;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;500m na płdn-wsch.od wsi, przy drodze polnej;Piecki;Z-31 Mojtyny;-;;25167;cmentarz ewangelicki;na płdn. od wsi Mojtyny, przy drodze do d. PGR Rogale, na niewielkim wzniesieniu;Biskupiec;Z-24 Mojtyny;25;;25185;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (park-RZ);"";Biskupiec;Z-24 Mojtyny;25;;25183;ZDF: budynek gospodarczy/inwentarski (25);"";Biskupiec;Z-24 Molwity;;4,5,6- czworaki;30365;ZDF: zespół dworsko-folwarczny : :rządcówka-ob. dom,chlewnia,czworaki, b, gospodarczy;;Bartoszyce;Z-12 Molwity;;9;30050;szkoła-ob. budynek mieszkalny;;Bartoszyce;Z-33/2017 z dn. 20 kwietnia 2017 r. Mołdyty;"";;4058;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Mołdzie;"";;20219;cmentarz ewangelicki;Na niewielkim wzniesieniu przy drodze gruntowej biegnącej od szosy Mołdzie-Guzki w kierunku południowym, w odległości ok.300m od tej szosy;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Mołtajny;"";;50101;cmentarz ewangelicki/ob. Rzymskokatolicki komunalny;w północnej części wsi, przy drodze do Asun;Barciany;Z-14 Mołtajny;;;10;cmentarz wiejski przykościelny;przy kościele parafialnym, nieopodal ceglanego muru, pomiędzy 4 klonami wyznaczającymi granice cm.;Barciany;Z-14 Momajny;"";;50102;cmentarz ewangelicki/ob. Rzymskokatolicki komunalny;w centrum wsi;Barciany;Z-14 Momajny;;;11;cmentarz wiejski przykościelny;przy kościele w centrum wsi, ogrodzony metalowym płotem. W 80-tych latach uporządkowano teren pozostawiając jedynie groby z lat 50-tych.;Barciany;Z-14 Monetki;"";;30738;ZDF: dwór;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Monety;"";;20789;cmentarz ewangelicki II - mogiły wojenne;w lesie na małym wzniesieniu, od wschodu przylega do drogi leśnej;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Monety;"";;19653;cmentarz ewangelicki;ok. 250m na wschód od południowego krańca wsi, na skraju wzniesienia opadającego w kierunku północnym (pow.0.24 ha);Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Morąg;Bema ;14;7000;wieża ciśnień;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Morąg;Dąbrowskiego ;16;9040;szpital (część historyczna);;Morąg;Z-32/2017 z dn. 13 kwietnia 2017 r. Morąg;Dąbrowskiego ;23;7029;gazownia-budynek w zespole (bryła);;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Morąg;Dąbrowskiego ;23;7028;gazownia-główny bud. technologiczny (bryła);;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Morąg;Kwiatowa;;9109;zespół parowozowni/wieża ciśnień;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Morąg;Kwiatowa;;9108;zespół parowozowni/obrotnica kolejowa;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Morąg;Zamkowa ;16;9278;dom;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Morąg;Zamkowa ;6;9276;budynek gospodarczy;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Mostek;-;;8997;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;1 km na płn.od wsi, przy drodze leśnej;Piecki;Z-31 Mosznica;"";;12062;cmentarz ewangelicki;po prawej stronie drogi z Działdowa, częściowo ogrodzony murem kamiennym (zniszczonym), teren płaski;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Mosznica;-;;42581;układ ruralistyczny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Mosznica;16;;42623;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Mosznica;18;;42624;budynek gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Mosznica;9;;32539;b. gospodarczy II;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Mozgowo;-;;10981;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Mozgowo-Urowo, 9,464 km nad Kanałem Iławskim;Zalewo;Z-17 z dn. 01.07.2015 Mozgowo;-;;10751;Kanał Elbląski- most drogowy;wrota ochronne Zagadka, droga Mozgowo-Karnity, 8,910 km nad Kanałem Iławskim;Zalewo;Z-17 z dn. 01.07.2015 Mrągowo;Brzozowa;;6319;cmentarz prawosławny;"";Mrągowo;Z-23 Mrągowo;Brzozowa;;6322;cmentarz /mogiła z I wojny Światowej;przy wieży Bismarcka;Mrągowo;Z-23 Mrągowo;Chopina 7;;6325;zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek mieszkalny i 2 b. gospodarcze (patrz Uwagi);"";Mrągowo;Z-27/2017 z dn. 20.03.2017 r Mrągowo;Królewiecka 42;;6132;kamienica-d. szkoła specjalna;"";Mrągowo;Z-37/2017 z dn. 27.04.2017 r. Mrągowo;Ratuszowa 1;;6438;kamienica;"";Mrągowo;Z-23 Mrągowo;Roosevelta 27;;6469;kamienica;"";Mrągowo;Z-23 Mrągowo;Sobczyńskiego;;42665;cmentarz ewangelicki /komunalny z cm. wojennym z I w. św.;d. Zwycięstwa;Mrągowo;Z-23 Mrągowo;Sobczyńskiego 1A;;6521;Szkoła;"";Mrągowo;Z-45/2018 z 23.04.2018r. Mrągowo;Warszawska 51;;6573;kamienica;"";Mrągowo;Z-23 Mrągowo;Widok;;34877;cmentarz ewangelicki;"";Mrągowo;Z-23 Mrągowo;Wolności;;16478;park miejski im. J. Słowackiego ( (na terenie cmentarza ew.ujętego w WEZ);"";Mrągowo;Z-23 Mrągowo;Wolności;;42664;cmentarz ewangelicki komunalny/zamknięty- obecnie to park ujęty w WEZ;"";Mrągowo;Z-23 Mrągowo;Wolności 3;;6681;szpital;"";Mrągowo;Z-23 Mrągowo;Żeromskiego 1 B;;34887;kamienica;"";Mrągowo;Z-23 Mrągowo;Żeromskiego 5;;42481;kamienica;"";Mrągowo;Z-23 Mrągowo;Żeromskiego 7;;6714;oficyna;"";Mrągowo;Z-23 Mroczno;"";;6069;cmentarz/miejsce pamięci narodowej pomordowanych w 1944 r.;przy szosie z Mroszna do wsi Trzcin;Grodziczno;Z-57 Mroczno;"";;24078;cmentarz katolicki;w południowej części wsi, przy drodze od kościoła do szosy na Boleszyn, na płaskim terenie;Grodziczno;Z-57 Mroczno;"";;24076;cmentarz katolicki przykościelny;w centralnej części wsi, przy kościele;Grodziczno;Z-57 Mrozy Wielkie;"";;20222;cmentarz ewangelicki;w lesie, w pobliżu toru kolejowego, w odległości ok.500m na południe od centrum wsi Mrozy Wielkie;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Mrozy Wielkie;"";;11108;cmentarz ewangelicki;w lesie pomiędzy dwiema leśnymi drogami;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Mściszewo;"";;37716;cmentarz ewangelicki (pow. 0,07 ha)(rodowy?);ok. 150 m na płdn-zachód od dworu. Na wzniesieniu między stawami;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Mściszewo;"";;37639;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Mściszewo;"";;19654;ZDF: dwór;"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Muławki;"";;4052;ZDF:obora z chlewnią -ob. istnieje tylko ok 1/4 obiektu (7);"";Kętrzyn;Z-20 Muławki;"";;4046;ZDF:spichlerz ze stajnią -ob. bud. gospodarczy (2);"";Kętrzyn;Z-20 Muławki;"";;4057;ZDF: park dworski (pozostałości);"";Kętrzyn;Z-20 Muławki;"";;4054;ZDF:budynek gospodarczy inwentarski -ob. Neużytkowany (8);"";Kętrzyn;Z-20 Muławki;"";;24219;cmentarz ewangelicki;"";Kętrzyn;Z-20 Muławki;"";;4050;ZDF:budynek mieszkalno-gospodarczy- ob.mieszkalny z cz. gospodarczą (4);"";Kętrzyn;Z-20 Muławki;"";;4051;ZDF:obora -ob. bud. gospodarczy (6);"";Kętrzyn;Z--20 Muławki;"";;4049;ZDF:budynek mieszkalny - ob. bud. mieszkalny (5);"";Kętrzyn;Z-20 Muławki;"";;24212;ZDF:zespół dworsko-folwarczny ze stawem i podwórzem (dwór-RZ)-----> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Muławki;20/1, 20/2;;4055;ZDF: dwojak - zespół dworsko-folw.-ob. Bud. mieszkalny (11);"";Ketrzyn;Z-20 Muszaki;"";;35415;cmentarz ewangelicki- ob. rzymskokatolicki;na wschodnim skraju wsi;Janowo;Z-45 Muszaki;"";;35251;wieża ciśnień/kolejowa;"";Janowo;Z-45 Muszaki;;;35249;"dawny ośrodek wychowawczy dla chłopców ""EMMAUS""";przy drodze 604 z Nidzicy do Wielbarka;Janowo;Z-75/2018 z 10.12.2018 r. Mycielin;1;;1278;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Mycielin;4;;1279;Dwór;"";Dźwierzuty;Z-32 Myszki;"";;20791;cmentarz ewangelicki;na skraju lasu, na płaskim terenie, od płdn-wschodu droga leśna z Kruszewa do Myszek, od wschodu pole;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Myśliki;"";;20790;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;70m na północ od szosy Biała Piska-Prostki, na płaskim terenie, na płdn-wschodnim skraju leśnej kępy wśród pól;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Nadrowo;-;;44014;cmentarz ewangelicki;200m na północ od wsi, przy drodze do Olsztynka;Olsztynek;Z-49 Naguszewo;6;;30592;dom;"";Rybno;Z-58 Najmławki;-;;46537;cmentarz ewangelicki;na niewielkim wyniesieniu terenu, na planie koła, otoczony polami;Sępopol;Z-18 Nakomiady;"";;10117;ZDF: budynek gospodarczy- ob..nieużytkowany (5);"";Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;"";;5676;ZDF: budynek gospodarczy (16);"";Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;"";;4847;pomnik ku czci mieszkańców parafii poległych w I wojnie swiatowej;"";Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;"";;6156;ZDF: kaplica grobowa (2);"";Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;"";;5120;ZDF: budynek gospodarczy - ob. warsztat ceramiczny, stajnia (4);"";Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;"";;10122;cmentarz ewangelicki;na wyniesieniu terenu, w lesie liściastym, ok. 100 m. na płn. Od zabudowań kolonii Nakomiady;Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;"";;10121;cmentarz ewangelicki;na płdn. Stoku wzgórza, w lesie mieszanym, po wsch. stronie szosy Ryn-Kętrzyn;Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;"";;10120;cmentarz ewangelicki;na wyniesieniu terenu, w lesie mieszanym, ok. 350 m na płn. Od szosy Kętrzyn-Ryn.;Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;"";;10119;cmentarz ewangelicki;na wyniesieniu, na wsch, skraju wsi, po płdn. Stronie szosy Kętrzyn-Nakomiady.;Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;"";;10118;ZDF: zespół dworsko (pałacowo)-folwarczny (pałac, park, owczarnia - RZ) ---> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;"";;4935;obelisk (głaz)poświęcony Otto Bismarckowi;"";Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;"";;2132;ZDF: obora -ob. istnieje tylko 1/4 budynku-nieużytkowana (7);"";Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;"";;2131;ZDF: budynek gospodarczy -ob. garaż i remiza (9);"";Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;1;;5969;ZDF: czworak- ob. bud. mieszkalny (14);"";Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;2;;5970;ZDF: czworak - ob. bud. mieszkalny (15);"";Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;3/3A;;5968;ZDF: czworak - ob. budynek mieszkalny (13);"";Kętrzyn;Z-20 Nakomiady;9-9A;;5967;ZDF: czworak - ob. bud. mieszkalny (12);"";Kętrzyn;Z-20 Nalikajmy;"";;12055;ZDF: park;"";Bartoszyce;Z-12 Nalikajmy;;4, 8, 2-rządcówka;16481;ZDF:zespół folw: spichlerz-magaz,rządcówka,3 obory,obora-spichlerz,spichlerzyk,czworaki;;Bartoszyce;Z-12 Napierki;;;33939;cmentarz ewangelicki - obecnie parafialny rzymskokatolicki;na południowo-zach.- skraju wsi, przy drodze;Janowiec Kościelny;Z-41 Napiwoda;-;;44814;cmentarz ewangelicki;posród łąk, 80m na północ od szosy Nidzica-Napiwoda, przy południowym krańcu wsi;Nidzica;Z-59 Narajty;13;;46672;Szkoła-ob. b. mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Narzym;Kościelna;;9805;cmentarz ewangelicki i rzymskokatolicki ob. Rzymskokatolicki parafialny;-na płn. Od szosy Narzym-Brodowo;Iłowo-Osada;Z-55 Narzym;Kościelna;;9806;cmentarz ewangelicki dawny;-nieopodal kościoła, przy skrzyżowaniu Brodowo/Kraszewo;Iłowo-Osada;Z-55 Nasuty;"";;19974;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Nasuty;"";;19973;d.cmentarz ewangelicki;w terenie polnym, łąkowym wyrównanym, sród zadrzewień;Gołdap;Z-52 Nasy;"";;3427;ZDF: zespół dworsko folwarczny /układ przestrzenny(dwór z otoczeniem 50-100m -RZ);"";Biskupiec;Z-24 Nasy;"";;16483;ZDF: park dworski krajobrazowy;"";Biskupiec;Z-24 Natać Mała;-;;44816;cmentarz ewangelicki;na skraju wsi;Nidzica;Z-59 Natać Wielka;-;;44817;cmentarz ewangelicki;we wsi, na wzgórzu;Nidzica;Z-59 Natać Wielka;;9;44428;chata;;Nidzica;WEZ 14.10.2019 IZAR.5135.146.2019.aka Nawiady;59;;8754;budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Nawity;"";;16594;ZDF: park dworski;"";Godkowo;Z-78 Nawra;-;;45101;cmentarz/ miejsce pamięci narodowej;przy granicy miasta NML, gdzie ul. Żwirki i Wigury przechodzi w szosę do Nawry, na terenie schodzącym w kierunku płn-wsch-płdn.;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Nerwik;"";;7025;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: dwór, stajnia-.ob.b.gosp.;"";Purda;Z-51 Nerwik;21;;41706;ZDF: dwór- ob. dom;"";Purda;Z-51 Nerwiki;"";;12058;cmentarz ewangelicki/nieczynny (rodowy );ok. 1 km na zachód od majątku;Górowo Iławeckie;Z-62 Nerwiki;-;;1710;ZDF: zespół pałacowo-parkowy -część poza RZ ze stawem gospodarczym (C) (pałac z otocz.50-100m-RZ);"";Górowo Iławeckie;Z-62 Nibork;-;;43087;cmentarz ewangelicki/zamknięty;na południowym skraju wsi;Sorkwity;Z-38 Nibork;-;;43088;cmentarz ewangelicki/zamknięty;1 km na zachód od wsi, przy drodze do d. PGR Kozarek Wielki;Sorkwity;Z-38 Nick;38;;45506;budynek mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Nidzica;1 Maja ;12;2254;budynek mieszkalny;;Nidzica;Z-59 Nidzica;1 Maja ;13;2255;budynek mieszkalny;;Nidzica;Z-59 Nidzica;1 Maja ;14;2256;budynek mieszkalny;;Nidzica;Z-59 Nidzica;1 Maja ;15;44455;kamienica murowana;;Nidzica;Z-59 Nidzica;1 Maja ;17;2258;budynek mieszkalny;;Nidzica;Z-59 Nidzica;1 Maja ;9;2253;budynek mieszkalny;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Jagiełły ;8;6135;ZDF: dworek;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Jagiełły ;8A, 8B, 10;6134;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (2 b.mieszkalne-8A, 8B;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Kolejowa ;13;5691;budynek mieszkalny;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Kolejowa ;15;5692;budynek mieszkalny;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Kolejowa ;17B;5695;budynek mieszkalny;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Kolejowa ;17C;5696;budynek gospodarczy wodociągów miejskich;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Kolejowa ;19;5697;budynek mieszkalny;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Kolejowa ;19;5698;budynek gospodarczy;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Kolejowa ;5;5689;Zespół bud. PKP-bud. biurowy;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Kopernika ;2;5699;budynek mieszkalny;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Kościuszki ;15;44571;budynek Sądu Rejonowego;;Nidzica;Z-10/2016 z dn. 5 lutego 2016 r. Nidzica;Kościuszki ;17;5702;budynek mieszkalny;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Limanowskiego;;44821;cmentarz katolicki z kwatera wojenną z I w. św.;-;Nidzica;Z-59 Nidzica;Osińskiego ;10;5704;młyn;;Nidzica;Z-59 Nidzica;Sienkiewicza;;44819;cmentarz wojskowy wielowyznaniowy;na skraju miasta, przy cmentarzu komunalnym;Nidzica;Z-59 Nidzica;Warszawska 17;;5708;budynek mieszkalny;"";Nidzica;Z-59 Nidzica;Warszawska 19;;5709;budynek mieszkalny;"";Nidzica;Z-59 Nidzica;Warszawska 37;;5710;budynek mieszkalny/willa;"";Nidzica;Z-59 Nidzica;Warszawska 39/41;;5711;budynek mieszkalny;"";Nidzica;Z-59 Nidzica;Warszawska 5;;5706;budynek mieszkalno-usługowy;"";Nidzica;Z-59 Nidzica;Zamkowa ;3-5;44758;Plebania w zespole zabudowy d. Parafii Rzymskokatolickiej.pw. Niepok. Poczęcia NMP-ob.par. Ew-Augsb.;;Nidzica;Z-8/2017 z dn. 30.01.2017 r. Niechłonin;"";;23036;cmentarz ewangelicki rodzinny;w centrum wsi;Płośnica;Z-60 Niechłonin;"";;23037;cmentarz rzymskokatolicki-parafialny;"";Płośnica;Z-60 Niechłonin;5;;12225;dom;"";Płośnica;Z-60 Niedanowo;-;;46462;cmentarz ewangelicki;na północno-zachodnim krańcu wsi, przy drodze do Zakrzewa-Sarnowa;Kozłowo;Z-40 Niedziałki;"";;50103;cmentarz ewangelicki wiejski;na południe od zabudowań, przy szosie Jankowice-Winda;Barciany;Z-14 Niedziałki;;;16485;ZDF: pozostałości zesp.dworsko-folw. z parkiem;;Barciany;Z-14 Niedźwiedzi Róg;"";;21888;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na małym nasypie przy drodze od północnego-wschodu, na terenie opadającym od południa, z pozostałych stron las sosnowy;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Niedźwiedzkie;"";;5805;cmentarz ewangelicki;na zach.krańcu wsi, między torem kolejowym a szosą niedźwiedzkie-Raczki, po jej płn. stronie;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Niedźwiedzkie;"";;22098;cmentarz ewangelicki;ok 250 m ma płdn-zachód od szosy Prostki-Ełk, w odległości ok. 1 km na płdn-wschód od wsi Niedźwiedzkie;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Niedźwiedzkie;"";;5804;cmentarz ewangelicki z mogiłą z I wojny św.;na płn.krańcu wsi, po wsch.stronie drogi gruntowej Niedzwiedzkie-Kleszczewo;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Niedźwiedź (Piec);;;35416;cmentarz wojenny z 1914r.;w lesie, na terenie d. wsi;Jedwabno;Z-42/2018 z 12.04.2018 r. Nielbark;61;;46005;chałupa drewniana;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Niemsty;"";;22799;ZDF: : dwór, dom rządcy, spichlerz, magazyn, 3 obory, kuźnia-ob.magazyn, studnia, park;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Niemsty;"";;36611;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Niestoja;"";;12063;cmentarz ewangelicki;na skraju wsi, po prawej stronie drogi Niestoja-Turza Wielka, w rozwidleniu z drogą polną, naprzeciwko krzyża;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Niestoja;-;;42629;krzyż przydrożny;przy wjeździe do wsi Niestoja, przy drodze z Turzy Wielkiej;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Niestoja;6;;42627;budynek mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Nikielkowo;"";;9548;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (park -RZ);"";Barczewo;Z-25/2013 Nikielkowo;;;28370;cmentarz ewangelicki/rodowy;w lesie od strony Olsztyna;Barczewo;WEZ - IZAR.5135.46.2020.aka Nipkowie;-;;41476;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Nipkowie;13;;11668;ZDF: czworak - ob. budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Nipkowie;7;;11667;ZDF: czworak - ob. budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Nipkowie (Lipiny);"";;16758;cmentarz;ok.800m na płdn-wsch.od wsi, na szczycie wzgórza, przy wsch.krawędzi żwirowni;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Nitki;"";;20792;cmentarz ewangelicki - mogiła wojenna;na skraju lasu, od zachodu droga do wsi, od północy pola i zabudowania gospodarskie;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Nogat - Kopanka Pierwsza;"";;10329;droga żuławska z aleją wierzbową;droga gminna 102001N;Gronowo Elbląskie;Z-68/2017 z 12.09/2019r. Nory;"";;5807;ZDF: dwór;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Nory;"";;37625;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: obora, stajnia koni roboczych, stodoła, pozostałości parku;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. Notyst Mały;"";;4752;cmentarz ewangelicki/komunalny;na południe od wsi, po wschodniej stronie wsi;Mrągowo;Z-23 Notyst Wielki;-;;47182;ZDF: zespół pałacowo-folw: stajnia+ obora+ stodoła+ park;"";Mrągowo;Z-23 Nowa Boćwinka;"";;19975;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Nowa Guja;"";;22505;cmentarz ewangelicki;na skraju lasu, ok. 200m na zach.od wsi, przy drodze do wsi Guja;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Nowa Guja;"";;22504;ZDF:dwór+ oficyna+stajnia-ob. inwentarski+obora+b.gospodarczy;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Nowa Guja;"";;22506;cmentarz ewangelicki;ok. 0,5km na płdn-zach. od wsi, niedaleko drogi do Gui, w lesie;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Nowa Kaletka;26;;6877;Szkoła Polska-ob.Świetlica;"";Purda;Z-51 Nowa Karczma;"";;16487;ZDF: park dworski;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Nowa Pasłęka;"";;16759;cmentarz;we wsch.cz.wsi, po wsch.stronie lokalnej drogi, og płdn.i zach.łąki.;Braniewo;Z-80 Nowa Pasłęka;16;;31652;dom drewniany;"";Braniewo;Z-80 Nowa Pasłęka;26;;31660;dom drewniany;"";Braniewo;Z-80 Nowa Różanka;"";;10124;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, po płdn, str. szosy z Nowej Różanki do Sińca, ok. 2 km na wsch. od płn-wsch. Skraju wsi;Kętrzyn;Z-20 Nowa Różanka;"";;24236;cmentarz ewangelicki;"";Kętrzyn;Z-20 Nowa Wieś;"";;13560;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, wśród pól, od strony wschodniej droga, od północy droga pona;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Nowa Wieś;-;;48238;cmentarz ewangelicki;Na wschodnim skraju wsi, przy drodze do Łajs;Purda;Z-51 Nowa Wieś;10;;2319;budynek mieszkalny/drewniany;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;11;;2320;budynek mieszkalny+ b.gospodarczy;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;14;;2321;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;15;;2322;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;16;;2323;d. karczma-ob. budynek mieszkalny i przedszkole;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;20;;2326;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;21;;2327;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;22;;2328;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;24;;2329;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;31;;2330;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;34;;2332;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;40;;2334;budynek mieszkalny/drewniany;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;44;;2336;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;48;;2337;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;49;;2338;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;60;;2340;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;62;;2341;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;64;;2342;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;7;;2291;Szkoła;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś;8;;2318;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Nowa Wieś Ełcka;"";;20230;cmentarz ewangelicki-kwatera woj.ż. rosyjskich i niemieckich oraz 3 groby ż.niemieckich z I w.św.;w północno-wschodniej części wsi, w pobliżu toru kolejowego;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Nowa Wieś Ełcka;Małeckich 4;;20223;ZDF: zespół młyński: dwór, relikty parku (młyn-RZ);"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Nowa Wieś Ełcka;Szosa Bajtkowska 2;;11902;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: stajnia-magazyn zbożowy, chlewnia;"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Nowa Wieś Iławecka;"";;33846;cmentarz ewangelicki/nieczynny;200m na wschód od wsi, w lesie;Górowo Iławeckie;Z-62 Nowa Wieś Mała;"";;10127;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z podwórzem i parkiem ---> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Nowa Wieś Mała;"";;16938;kapliczka przydrożna (b.k. 2296);"";Dobre Miasto;Z-37 Nowa Wieś Mała;"";;28442;ZDF: budynek gospodarczy II - ob.b. gospodarczy przydomowy (8);"";Kętrzyn;Z-20 Nowa Wieś Mała;"";;10130;ZDF: warsztat (5);"";Kętrzyn;Z-20 Nowa Wieś Mała;"";;10126;ZDF: obora;"";Kętrzyn;Z-20 Nowa Wieś Mała;1;;10129;ZDF: budynek gospodarczy I -ob. przydomowy bud. gospodarczy (7);"";Kętrzyn;Z-20 Nowa Wieś Mała;10;;787;Budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Dobre Miasto;Z-37 Nowa Wieś Mała;13;;643;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Nowa Wieś Mała;14;;644;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Nowa Wieś Mała;18;;788;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Nowa Wieś Mała;2;;10125;ZDF: obora (1,2) (dwór - ob. b. mieszk nr 2-xxx-wykreślono 29.05.2018);"";Kętrzyn;Z-20 Nowa Wieś Mała;21;;645;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Nowa Wieś Mała;3;;1039;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Nowa Wieś Mała;31;;791;Budynek mieszkalny - kolejowy;"";Dobre Miasto;Z-37 Nowa Wieś Mała;5;;642;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Nowa Wieś Mała;k/18;;789;Kapliczka przydomowa;"";Dobre Miasto;Z-37 Nowa Wieś Mała;k/29;;790;Kapliczka przydrożna;przed domem;Dobre Miasto;Z-37 Nowa Wieś Mała;k/32;;16939;kapliczka;"";Dobre Miasto;Z-37 Nowa Wieś Ostródzka;-;;44015;cmentarz ewangelicki;przy szosie z Pawłowa do Nowej Wsi Ostródzkiej;Olsztynek;Z-49 Nowe Drygały;"";;20796;cmentarz ewangelicki-nagrobek wojenny;na płaskim terenie, od północy przy drodze polnej, ok.100m od szosy, od południa i zachodu gospodarstwa;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Nowe Gizewo;-;;1120;SPL/41: bierny schron dla drużyny piechoty;;Szczytno;Z-39 Nowe Gizewo;-;;1122;SPL/43: bierny schron dla drużyny piechoty;;Szczytno;Z-39 Nowe Gizewo;-;;1123;SPL/44: bierny schron dla drużyny piechoty;;Szczytno;Z-39 Nowe Gizewo;-;;1119;SPL/40: schron bojowy (stanowisko bojowe do ognia czołowego);;Szczytno;Z-39 Nowe Gizewo;-;;1124;SPL/45: bierny schron dla dwóch drużyn piechoty;;Szczytno;Z-39 Nowe Gizewo;-;;1125;SPL/46: łącznica telefoniczna;;Szczytno;Z-39 Nowe Gizewo;;;8226;cmentarz komunalny;;Szczytno;Z-39 Nowe Guty;"";;34866;cmentarz ewangelicki (nieczynny);nad jeziorem, za wsią Nowe Guty;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Nowe Kawkowo;;;11995;cmentarz rzymskokatolicki przykościelny;;Jonkowo;Z-34 Nowe Kiejkuty;"";;31841;cmentarz ewangelicki/nieczynny;w zachodniej części wsi, po prawej stronie szosy Nowe Kiejkuty-Szczytno.;Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;-;;963;Wiadukt;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;12;;951;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;18;;950;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;23;;949;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;26;;962;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;26;;961;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;29;;948;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;46;;954;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;47;;957;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;52;;955;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;57;;956;Dworzec kolejowy;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;6;;953;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;60;;959;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;61;;958;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;63;;960;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiejkuty;9;;952;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Nowe Kiełbonki;-;;8999;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;500m na płn.od wsi, przy drodze do Prusinowa;Piecki;Z-31 Nowe Krzywe;"";;14334;cmentarz ewangelicki z kwaterą wojskową z I wojny światowej;Na wzgórzu w odległości ok.500m na wschód od centrum wsi Nowe Krzywe;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Nowe Miasto Lubawskie;1000 lecia 13;;37530;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;1000 lecia 15;;37531;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;1000 lecia 17;;37595;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;1000 lecia 24;;37533;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;1000 lecia 40;;37534;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;1000 lecia 48;;37535;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;19 Stycznia 14;;37431;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;19 stycznia 16;;37432;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;19 Stycznia 17;;37433;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;19 Stycznia 9;;37430;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja;;37795;cmentarz ewangelicki/ob.katolicki;w płn-zach. części cmentarza komunalnego wpisanego do RZ;Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 10;;37417;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 11;;37418;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 12;;37419;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 13;;37420;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 24;;37570;Szkoła;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 25;;37421;budynek mieszkalny-ob. przedszkole/biblioteka;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 26;;37422;budynek mieszkalny/willa;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 29;;37423;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 30;;37424;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 31;;37425;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 35;;37427;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 35;;37426;budynek gospodarczo-mieszkalny- ob. gospodarczy;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 36;;37428;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 37;;37429;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 6;;37413;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 7;;37414;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 8;;37415;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;3 Maja 9;;37416;budynek mieszkalno-usługowy;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;7 Grudnia 1;;37624;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Chrobrego 2;;37435;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Chrobrego 4;;37437;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Chrobrego 5;;37438;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Chrobrego 6;;37439;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Daszyńskiego 2;;37440;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Długa 7A;;37441;dom mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Działyńskich;;45104;cmentarz żydowski -na miejscu cm.wybudowano bibliotekę;przy skrzyżowaniu ul.Działyńskich/Sienkiewicza, obok d. fosy;Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Działyńskich 10 AB;;37448;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Działyńskich 13;;37449;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Działyńskich 2;;37443;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Działyńskich 3;;37444;budynek mieszkalny-ob. bud. uzyteczności publicznej;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Działyńskich 5;;37445;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Działyńskich 9;;37446;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka;;37450;branma centralna;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka;;37798;cmentarz żydowski;w pobliżu skrzyżowania Grunwaldzka/Chrobrego, w sąsiedztwie posesji nr 32, na równym terenie;Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka;;37451;kaplica cmentarna;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 10;;37455;budynek mieszkalny - ob. PZU;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 14;;37456;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 15 a;;37553;zespół dworca kolejowego/ budynek mieszkalny;w bazie WKZ Zwirki i Wigury;Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 15 b;;37554;zespół dworca kolejowego/ budynek mieszkalny;w bazie WKZ-Żwirki i Wigury;Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 16/18;;37457;zespół budynków mieszkalnych;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 17;;37458;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 22;;37459;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 25;;37460;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 26;;37461;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 27;;37462;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 28;;37463;budynek użyteczności publicznej- Sąd Rejonowy;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 28A;;37464;budynek mieszkalny-oficyna/d.więzienie;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 31;;37465;willa;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 32;;37466;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 34;;37467;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 38;;37468;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 4;;37452;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 46;;37469;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 48;;37470;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 49;;37471;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 50;;37472;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 51;;37473;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 53;;37474;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 55;;37475;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 75;;37477;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 81;;37478;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 89;;37480;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 9;;37454;Szkoła Rolnicza;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Grunwaldzka 91;;37481;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Gunwaldzka 6;;37453;budynek mieszkalny- ob. Komenda Policji;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Jagiellońska 1;;37482;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Jagiellońska 12;;37650;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Jagiellońska 15;;37488;zespół zabudowy kolejowej-budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Jagiellońska 20;;37489;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Jagiellońska 24;;37490;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Jagiellońska 26;;37491;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Jagiellońska 32;;37492;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Jagiellońska 5;;37483;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Jagiellońska 6;;37484;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Jagiellońska 8;;37485;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Jagiellońska 9;;37486;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kazimierza Wielkiego 11;;37494;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kazimierza Wielkiego 2;;37552;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kazimierza Wielkiego 9;;37551;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kopernika;;37499;kapliczka przydrożna;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kopernika;;37500;wiadukt kolejowy;;Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kopernika 19;;37498;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kopernika 3;;37495;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kopernika 8;;37496;budynek mieszkalny;d.5;Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kościelna 1;;37683;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kościelna 10;;37565;plebania + b. gospodarczy;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kościelna 10;;37801;cmentarz katolicki przykościelny/komunalny;przy kościele parafialnym;Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kościelna 2;;46626;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kościelna 8;;37503;budynek przemysłowy/elektrownia miejska;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Kościuszki 1;;37504;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Mickiewicza 1;;37505;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Mickiewicza 10;;11314;Szpital;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Mickiewicza 10;;37509;kostnica szpitalna;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Mickiewicza 2;;37506;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Mickiewicza 3;;37507;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Mickiewicza 5;;37508;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Nad Drwęcą 10;;37511;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Nad Drwęcą 9;;37510;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Narutowicza 1;;45107;b. mieszkalny/willa;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Narutowicza 18;;37513;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Norwida 2;;37514;budynek Mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Ogrodowa 7;;37517;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Okólna 14;;37518;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Okólna 22;;37519;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Okólna 31;;37520;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Okólna 41;;37521;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Okólna 50;;37523;Młyn/magazyn-ob..studio fotograficzne;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Okólna 58;;37522;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Rynek 2;;37525;budynek mieszkalno-usługowy;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Rynek 21;;37528;budynek mieszkalno-usługowy;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Rynek 3;;37526;budynek mieszkalno-usługowy;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Rynek 5;;37527;budynek mieszkalno-usługowy;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Szkolna 6;;45103;willa;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Szkolna 7;;45105;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Waryńskiego 14;;37537;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Waryńskiego 7;;37536;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Wąska 3;;37538;kamienica;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Wodna 3;;37545;oficyna;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Wodna 5;;37546;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Wojska Polskiego 33;;37539;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Wojska Polskiego 39;;37540;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Wojska Polskiego 70;;37541;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Wojska Polskiego 76;;37542;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Wojska Polskiego 94;;37544;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Żwirki i Wigury;;37548;zespół budynków tartaku parowego;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Żwirki i Wigury;;37550;zespół wodociągowy/ przemysłowy;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Żwirki i Wigury;;37549;nastawnia kolejowa stacji nowe Miasto Południe;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Żwirki i Wigury 1;;37547;budynek mieszkalny;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Miasto Lubawskie;Żwirki i Wigury 1B;;45102;zespół młyński;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-64 Nowe Raczki;"";;30519;cmentarz ewangelicki;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Nowe Sołdany;-;;6108;cmentarz ewangelicki/nieużytkowany;w polu na wzniesieniu, na północ od wsi;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Nowe Sołdany;1;;5751;budynek gospodarczy;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Nowe Sołdany;13;;6107;ZDF: dwór;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Nowe Stacze;"";;19657;cmentarz ewangelicki;ok. 200m na zachód od ruin zabudowań nieistniejącego majątku Nowe Stacze, na wzniesieniu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Nowe Wikrowo;"";;16595;ZDF: park dworski;"";Godkowo;Z-78 Nowiny;"";;21186;cmentarz ewangelicki rodzinny II;"";Banie Mazurskie;Z-53 Nowiny;"";;21187;cmentarz ewangelicki wiejski;"";Banie Mazurskie;Z-53 Nowiny;"";;21185;cmentarz ewangelicki rodzinny I;"";Banie Mazurskie;Z-53 Nowiny;;30;48271;Szkoła- ob. przedszkole;;Szczytno;Z-39 Nowy Dwór;15;;27388;dom+b.gospodarczy;"";Orneta;Z-48 Nowy Dwór;19;;45533;budynek mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Nowy Dwór;27;;45538;budynek mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Nowy Dwór;38;;45543;budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Lidzbark;Z-61 Nowy Dwór;60;;45557;budynek mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Nowy Dwór;;28;36854;szkoła (plebania);;Jedwabno;Z-28 Nowy Dwór;;;37098;cmentarz komunalny/ewangelicki;ok. 400m na południe od wsi, przy drodze do Witówka;Jedwabno;Z-28 Nowy Mikielnik;"";;10133;ZDF: obora -ob. obora w gosp. rolnym, (2);"";Kętrzyn;Z-20 Nowy Mikielnik;"";;10134;ZDF: budynek gospodarczy - ob. bud. gospodarczy w GR (3);"";Kętrzyn;Z-2- Nowy Mikielnik;"";;1585;ZDF: zespół folwarczny z podwórzem gospodarczym----> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Nowy Mikielnik;1;;10132;ZDF: sześciorak-ob. budynek mieszkalny (1);"";Kętrzyn;Z-20 Nowy Młyn;"";;37627;ZDF: założenie dworsko-folwarczno-parkowe: stajnia,stodoła, jaz, b.gospodarczy, park-pozostałości;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. Nowy Młyn;"";;5815;ZDF: młyn wodny;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Nowy Młyn;"";;22429;ZDF: dom młynarza;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. Nowy Młyn;-;;17788;kaplica filialna;"";Gietrzwałd;Z-36 Nowy Zieluń;20;;11150;dom;"";Lidzbark;Z-61 Nowy Zyzdrój;-;;9000;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;we wsi;Piecki;Z-31 Nowy Zyzdrój;17;;8616;budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Oblewo;"";;20799;cmentarz wyznaniowy - d. ewangeliki;na płaskim terenie otoczony polami, od wschodu droga polna, ok.500m od wsi;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Odoje;"";;13565;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, wśród póll, między torami a szosą, na zachód od wsi;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Odryty;-;;1720;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Barczewo;Z-25/2013 Odryty;6;;9551;ZDF: dwór;"";Barczewo;Z-25/2013 Ogonki;"";;22525;cmentarz ewangelicki;na południe od wsi Ogonki, w pobliżu szosy Węgorzewo-Giżycko przy drodze polnej Ogonki-Dziadudzyn;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Ogrodzieniec;Kisielice;;52068;cmentarz żydowski;;Kisielice;wez Ogródek;"";;13567;cmentarz ewangelicki;na terenie lekko wznoszącym się ku zachodowi, przy drodze ponej od wschodu, z pozostałych stron pole;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Ogródki;"";;50104;cmentarz ewangelicki wiejski z cz. Rodową;na północ od zabudowań, w polu;Barciany;Z-14 Ogródki;;;16491;park;;Barciany;Z-14 Ogródki (Osada);"";;30726;cmentarz ewangelicki rodzinny;kilkaset metrów na południe od ostatnich zabudowań osady, po zachodniej stronie drogi do Ublika, na skraju asu;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Okartowo;"";;13568;zespół stacji kolejowej: dworzec+szalet (b.gospodarczy-xxx-wykreślono 19.04.2017);"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Olbrachtowo;"";;16761;cmentarz;ok. 700m na wsch.od wsi, na skraju lasu, po płn.stronie drogi do b.PGR Zieleń, na nieznacznym wyniesieniu, od zach.pole.;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtowo;"";;16598;ZDF:park dworski;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtowo;-;;41486;ZDF: zespół folwarczny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtowo;1;;41487;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtowo;1;;41488;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtowo;12;;11669;Plebania;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtówko;"";;16762;cmentarz;na płn-wsch.od wsi, w lesie, ok. 150m na płn.od drogi do Jerzwałdu;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtówko;11;;11676;dwór-ob. b. mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtówko;17;;11677;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtówko;18;;11678;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtówko;19;;11679;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtówko;22;;11680;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtówko;24;;11681;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtówko;28;;41505;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtówko;29;;41506;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olbrachtówko;7;;41492;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Olecko;1 Maja 1;;19062;dom - ob. szkoła muzyczna;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;1 Maja 17;;19065;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;1 Maja 3;;30509;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;11 Listopada 13;;19058;dom;d. Dzierżyńskiego 13;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;11 Listopada 17;;19059;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;11 Listopada 19;;19060;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;11 Listopada 21;;19061;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;11 Listopada 3;;19056;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Armii Krajowej;;19114;cmentarz żydowski (nie istnieje) -ob. zieleń miejska;cmentarz znajdował się przy północnym krańcu u. Armii Krajowej;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Gołdapska;;19115;cmentarz komunalny;na północnym krańcu miasta, przy ul. Gołdapskiej, od wschody jez. Olecko Duże. Po wschodniej stronie kościoła parafianego Podw. Krzyża Św. Położonego przy ul. Zamkowej;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Grunwaldzka 2;;19040;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Kolejowa 33;;19055;szkoła- ob. Gimnazjum;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Mazurska 20;;19069;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Młynowa 11;;19076;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Młynowa 2;;19070;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Młynowa 3;;19071;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Młynowa 5;;19072;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Młynowa 7;;19073;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Młynowa 8;;19074;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Młynowa 9;;19075;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Pl. Wolności 14;;19084;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Plac Wieży;;19111;wieża wodna;w zachodniej części miasta, w jego najwyższym punkcie;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Słowiańska 2;;19086;Szpital - ob. Gimnazjum nr 2;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Tunelowa 4;;17711;"zespół stacji kolejowej; dom murowany";d. Wojska Polskiego 16;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Wąska 5;;19089;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Wojska Polskiego 16;;19091;zespół stacji kolejowej (dworzec,magazyn spedycji,nastawnia płn. i płdn,bud.socjalny-ob. dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Wojska Polskiego 16;;19092;zespół stacji kolejowej: wieża wodna (nieużytkowana);"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Zamkowa;;19103;cmentarz katolicki z 3 grobami rz. Niemieckich;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Zamkowa 10;;19100;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Zamkowa 14;;19101;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Zamkowa 16;;19102;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Zamkowa 2;;19094;zespół willowy (willa-ob. poradnia psycholog-pedagogiczna+ budynek gospodarczy);"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Zamkowa 6;;19096;dom parafialny parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Zamkowa 8;;19098;dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko;Zamkowa 9;;19099;willa-ob. dom;"";Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko Kolonia;"";;19117;cmentarz ewangelicki rodzinny;przy szosie Olecko-Giżycko, po jej północnej stronie, w odległości ok. 3 km od Olecka;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko Małe;"";;19118;cmentarz ewangelicki;w pobliżu jeziora Olecko Małe;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olecko Małe;"";;19119;cmentarz ewangelicki;w lesie przy drodze gruntowej Olecko małe-Lasek, po jej zach.stronie, ok. 1 km od zabudowań wsi olecko Małe w kier.płn-zach.;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olkowo;"";;16763;cmentarz;w lesie, na wsch.od wsi.;Godkowo;Z-78 Olkowo;"";;16764;cmentarz;na płdn.od wsi, na zach.od drogi do Podąg;Godkowo;Z-78 Olszewki;"";;31842;cmentarz ewangelicki/nieczynny;ok. 1 km na płn-zach.od wsi i 300m od szosy Olszewki Mazurskie-Dźwierzuty, za przejazdem kolejowym;Dźwierzuty;Z-32 Olszewki;-;;901;Szkoła;"";Dźwierzuty;Z-32 Olszewki;26;;906;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Olszewki;47;;898;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Olszewki;5;;899;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Olszewki;6;;900;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Olszewki;65;;902;Budynek gospodarczy (stodoła);"";Dźwierzuty;Z-32 Olszewki;65;;904;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Olszewki;65;;903;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Olszewki;85;;897;dwór-ob. budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Olszewo;"";;19127;cmentarz ewangelicki (rodzinny);na wzgórzu, w odległości ok.300m na północ od centrum wsi Olszewo;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Olszewo;-;;44822;cmentarz ewangelicki;za wsią, w kierunku południowo-zachodnim, w lesie, przy ndrodze do Pielgrzymowa;Nidzica;Z-59 Olsztyn;"";;6792;Osiedle Kompozytorów-historyczny ukł.urbanistyczny oraz historyczny zespół budowlany osiedla;Osiedle Kompozytorów- obszar ujęty ulicami Moniuszki, Paderewskiego, Reymonya, Chopina, Szymanowskiego, Słowackiego, Karłowicza;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;-;;50401;nastawnia kolejowa;Gutkowo- obok b. nr 55, przy toracg;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;15 Dywizji 8;;50132;magazyn;d. Artyleryjska 12 a;Olsztyn;Z/2018 z 04.01.2018 r. IZAR.5135.2.3.2018 Olsztyn;Abramowskiego;;3921;historyczny układ urbanistyczny ulicy;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Al.Przyjaciół;;51069;historyczny zesp.budowlany oraz historyczny układ urbanistyczny ulicy;;Olsztyn;Z-14/2015 z 14.04.2015r. Olsztyn;Artyleryjska/Leśna/Boh. Monte Cassino;;50136;Koszary Piechoty: historyczny zespół budowlany dawnych koszar piechoty;pomiędzy ulicami Artyleryjską i Leśną;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Bałtycka ;8;50139;dawna dróżniczówka ( b. mieszkalny wraz z b. gospodarczym);;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Bałtycka 144;;50172;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Bałtycka 145;;50173;Szkoła-ob. b. mieszkalny;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Bałtycka 149;;50176;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Bałtycka 77;;50156;dom (ob.nieuzytkowany);"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Bażyńskiego;;50197;historyczny zespół budowlany;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Dąbrowskiego;;50255;historyczny zesp.budowlany d.Urzędu Prowiantowego;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Długosza 3;;50280;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Erwina Kruka 11;;50266;bank - ob.bank i b. mieszkalny;d. Dąbrowszczaków;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Erwina Kruka 13;;50268;dom;d. Dąbrowszczaków;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Erwina Kruka 43;;50275;budynek obsługi sądu;d. Dąbrowszczaków;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Fałata;;50317;historyczny zespół budowlany przy ulicy Fałata;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Grabowskiego;;50350;historyczny zespół budowlany przy ulicy Grabowskiego;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Grunwaldzka ;28, 30, 34;50394;historyczny zespół budowlany ul Grunwaldzkiej, obejmujący domy nr 28,30,34;;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Grunwaldzka ;41;50398;dom;;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Jagiellończyka 41 c;;50421;kapliczka przydrożna;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Jagiellońska /Tarasa Szewczenki;;23392;Koszary Piechoty: historyczny zespół budowlany (budynki wg. planu 1-10.2);Koszary Piechoty;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Jagiellońska 50 (d.jaiellońska 60);;50448;Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 15;Koszary Piechoty;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Jarocka 65;;50471;budynek d.szkoły (wieś Jaroty);wieś Jaroty;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Kopernika 14 a;;50589;budynek przemysłowy/magazyn;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Kopernika 4;;50587;dom-ob. przedszkole;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Kopernika, Mickiewicza, Dąbrowszczaków, Kajki;;22034;Śródmieście-hist. układ urbanist. śródmieścia, ujęty ul.Kopernika-Dąbrowszczaków-Mickiewicza-Kajki;obszar ujęty ulicami Kopernika, Mickiewicza, Dąbrowszczaków, Kajki;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Kościuszki 12;;40025;kamienica;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Kościuszki 24;;50620;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Kościuszki 26;;50621;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Las Miejski;;6001;most/kładka dla pieszych;okolice ul. Artyleryjskiej;Olsztyn;Z-21/2016 z dn. 11.04.2016 r. Olsztyn;Lengowskiego 1/3/5;;50720;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Lengowskiego 7/9;;50721;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;leśna;;16860;Zespół koszar piechoty: budynek administracyjny;"";Olsztyn;Z-46/2018 z 23.04.2018 r. Olsztyn;Mickiewicza 10;;50816;Plebania;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Moniuszki 10;;50828;szkoła/d.ewangelicka szkoła ludowa;Osiedle Kompozytorów;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Moniuszki 12/14;;50829;dom;Osiedle Kompozytorów;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Moniuszki 6/8/8 a;;50827;dom;Osiedle Kompozytorów;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Morska,al. Róż, Bursztynowa, Rybaki, Al.. Przyjaciół;;51658;Osiedle nad j. Długim-historyczny układ urbanistyczny osiedla;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Niedziałkowskiego 1;;50911;dom wraz z murem ogrodzenia podwórka;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Partyzantów 13;;50965;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Partyzantów 24;;50969;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Pieniężnego;;51992;most św. Jakuba;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Sienkiewicza;10a;52072;budynek gospodarczy- murowano-szkieletowy;między budynkami nr 25 i 31 przy ul. Żeromskiego;Olsztyn;Z-80/2019 z 06.06.2019r. Olsztyn;Sienkiewicza 2;;51291;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Sienkiewicza 2 A;;51292;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Sienkiewicza 4;;51294;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Sienkiewicza 4 A;;51295;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Sienkiewicza 6;;51298;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Sokola ;11;21300;budynek mieszkalny w zespole dworca kolejowego III;Gutkowo;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Sokola ;5;13619;budynek mieszkalny w zespole dworca kolejowego I;Gutkowo;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Sokola ;9;13646;budynek mieszkalny w zespole dworca kolejowego II;Gutkowo;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Sowia 4;;51338;chałupa;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Szewczenki b.n.;;50442;Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 1;d. Jagiellońska 60;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Św. Barbary 1/Staromiejska 10;;50190;dom (tylko I kondygnacja-parter);"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Tarasa Szewczenki ;1;50450;Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 18;d. Jagiellońska 60;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Tarasa Szewczenki ;2;50444;Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 2;d. Jagiellońska 60;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Tarasa Szewczenki ;2;40446;Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 4;d. Jagiellońska 60;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Tarasa Szewczenki ;3;50449;Koszary Piechoty: budynek mkoszarowy nr 16;d. Jagiellońska 60;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Tarasa Szewczenki ;4;50445;Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 3 (sala gimnastyczna);d. Jagiellońska 60;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Tarasa Szewczenki ;8;50447;Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 7;d. Jagiellońska 60;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Warszawska 107;;51483;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Westerplatte 6;;51489;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Wojska Polskiego (Las Miejski);;135;budynek magazynowy I;teren strzelnicy wojskowej;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Wojska Polskiego (Las Miejski);;107;budynek magazynowy II;teren strzelnicy wojskowej;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Wyzwolenia 14;;51526;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Wyzwolenia 25;;51531;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Zientary-Malewskiej 32;;51569;dom;"";Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztyn;Żeromskiego;15;52071;budynek gospodarczy -murowano-szkieletowy;w podwórzu, za budynkiem nr 15;Olsztyn;Z-80/2019 z 06.06.2019r. Olsztyn;;;51976;nastawnia kolejowa Gutkowo;przy torach - obok bud. Gutkowo 55;Olsztyn;Z-14/2015 z dn. 14.04.2015 Olsztynek;Behringa/Olsztyńska;;51927;Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza: sala gimnastyczna;;Olsztynek;Z-76/2018 z 10.12.2018 r. Olsztynek;Chopina;1;52074;Budynek w zespole kościoła parafialnego NSPJ;;Olsztynek;WEZ 12.09.19r. IZAR.5135.124.2019.aka Olsztynek;Górna 5;;4125;Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich- część historyczna;"";Olsztynek;Z-34/2016 z dn. 30.06.2016 r. Olsztynek;Jana Pawła II 8, 10;;5819;zespół dworca kolejowego: bud. dworca, b. biurowo-magazynowy-przylegający do b. dworca, WC;przy rondzie;Olsztynek;Z-10/2017 z dn. 9 lutego 2017 Olsztynek;Wilcza;;44016;cmentarz komunalny;"";Olsztynek;Z-49 Olszynka;"";;7498;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Korsze;Z-17 Olszynka;11;;7486;ZDF: dwór -ob. bud. Mieszkalny;"";Korsze;Z-17 Ołownik;"";;20530;zespół elektrowni: elektrownia z rozdzielnią, jaz piętrzący, dom, bud.gospodarczy;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Ołownik Pgr;"";;37658;ZDF: budynek administracyjno-gospodarczy;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Ołownik Pgr;"";;20532;cmentarz ewangelicki z grobem żołnierza niemieckiego;400 m na płdn.od drogi Ołownik-Dąbrówka i ok.250m na płdn-zach.od zabudowań gospodarczych;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Ołownik Pgr;"";;37659;ZDF: obora;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Ołownik Wieś;"";;37660;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Onufryjewo;1;;21900;ZDF: (relikty):dwór;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Opin;"";;16765;cmentarz katolicki;w centrum wsi, po wsch,stronie drogi wiejskiej, od zach.sad, od płn.d.szkoła;Orneta;Z-48 Oracze;"";;20236;cmentarz ewangelicki;ok. 1.4 km na południowy wschód od wsi, po wschodniej stronie drogi gruntowej prowadzącej z Oracz do Koniczek;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Oracze;"";;20237;cmentarz ewangelicki;na lekkim wzniesieniu wśród pól uprawnych, w odległości ok. 0.5 km na zachód od szosy Oracze-Straduny i ok.800m od centrum wsi Oracze w kierunku północno-zachodnim;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Oracze;19;;20231;dom (chata drewniana);przy drodze głównej Ełk-Olecko;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Oracze;24;;20232;dom mieszkalny;przy drodze Olecko-Ełk;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Orłowo;"";;20801;cmentarz ewangelicki;wśród pól na zalesionym wzniesieniu, od północy droga do lasu, od zachodu i południa pola, na wschód zabudowania gospodarckie;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Orłowo;-;;44824;cmentarz ewangelicki-grób właściciela folwarku w Orłowie;w lesie, ok. 250m na płn-wschód od granicy byłego folwarku (później PGR), przy drodze z Orłowa do jez. Orłowskiego, na wzniesieniu;Nidzica;Z-59 Orłowo;-;;44210;ZDF: zespół dworsko-folwarczny - ob. gospodarstwo rolne;"";Nidzica;Z-59 Orneta;"";;16479;cmentarz żydowski;w kierunku zachodnim od ul. Piaskowej;Orneta;Z-37 z 22.02.2018 r. Orneta;"";;16459;cmentarz żydowski;na zachód od ul. Piaskowej;Orneta;Z-37/2018 z 22.02.2018r. Orneta;1 Maja;;27695;kapliczka przydrożna;n-ko nr 77;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;15;27690;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;16;27689;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;17;27688;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;18;27687;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;21;27686;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;25;27685;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;28;27684;dom (zespół szkoły/szkoła+ sala gimnastyczna );;Orneta;Z-48 Orneta;1 Maja ;29;27683;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;30;27682;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;35;5994;kamienica mieszkalna;;Orneta;Z-58/2015 z dn. 17.12.2015 r. Orneta;1 Maja ;40;27677;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;41;27676;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;42;27675;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;47;27673;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;49;27672;dom+b.gospodarczy;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;1 Maja ;66;27665;willa;;Orneta;Z-48 Orneta;1 Maja ;77;27659;budynek mieszkalno-gospodarczy;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;Braniewska ;8B, 10A, 10D;16316;h.zesp. zab. d. koszar-ob.zakł.dla epileptyków i niepełnospr. na wzgórzu św.Andrzeja---> patrz Uwagi;;Orneta;Z-43/2018 z 23.04.2018 r. Orneta;Braniewska/Warmińska;;5998;cmentarz rzymskokatolicki;;Orneta;Z-48 Orneta;Browarna ;12-14;16907;"Browar-ob. budynki ""Społem""";;Orneta;Z-48 Orneta;Browarna ;14;16909;zespół browaru - słodownia;;Orneta;Z-48 Orneta;Browarna ;17;1023;Fabryka tabaki i cygar-ob. mieszkalno-handlowy;;Orneta;Z-48 Orneta;Dworcowa;;16903;wieża ciśnień - kolejowa;"";Orneta;Z-48 Orneta;Dworcowa;;16902;dworzec kolejowy;"";Orneta;Z-48 Orneta;Dworcowa;;16901;zespół stacji kolejowej;"";Orneta;Z-48 Orneta;Dworcowa 15;;1024;osiedle kolejowe;"";Orneta;Z-48 Orneta;Dworcowa 15;;1045;budynek mieszkalny;"";Orneta;Z-48 Orneta;Kopernika ;22;27456;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;Kopernika ;24;27455;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;Młynarska;;16905;młyn wodny;"";Orneta;Z-48 Orneta;Młynarska;;16906;stajnia - ob. budynek gospodarczy;"";Orneta;Z-48 Orneta;Młynarska;;16896;spichlerz przymłyński;"";Orneta;Z-48 Orneta;Olsztyńska ;22;27530;willa;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;Orneta-Kolonia;;16904;wieża ciśnień -wodociągowa;"";Orneta;Z-48 Orneta;Pionierów 10;;27561;kamienica;"";Orneta;Z-48 Orneta;Plac Wolności 19;;27565;kamienica;"";Orneta;Z-48 Orneta;Wojska Polskiego ;18;27620;dom;;Orneta;Z-65 z 16.10.2018 r. Orneta;Żelazna 5;;16897;Spichlerz;"";Orneta;Z-58/2018 z 26.07.2018 r. Orneta;Żelazna 8;;16898;Spichlerz;"";Orneta;Z-48 Orsy;"";;33827;cmentarz ewangelicki/zamknięty;500 m na północ od wsi, przy szosie Dęby-orsy;Górowo Iławeckie;Z-62 Orzechowo;"";;17013;kapliczka przydrożna;w centrum wsi;Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;"";;17014;kapliczka przydrożna;przy kościele;Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;-;;44017;cmentarz ewangelicki/parafialny;we wsi. Przy drodze do Plusek;Olsztynek;Z-49 Orzechowo;-;;850;Figura przy kościele;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;1;;1587;Plebania wraz z budynkiem gospodarczym;"";Olsztynek;Z-16 z dn. 01.06.2015r. Orzechowo;10;;865;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;11;;864;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;13;;851;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;15;;870;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;16;;871;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;2;;868;Budynek mieszkalny, budynek gospodarczy;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;22;;869;Budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;24;;872;Budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;25;;867;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;28;;863;Budynek gospodarczy (spichlerz);"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;29;;847;Budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;33;;848;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;34;;854;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;38;;856;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;39;;845;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;40;;855;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;43;;860;Budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;45;;861;Budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;47;;862;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;5;;866;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;6;;844;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;k/ 33;;853;Kapliczka;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;k/25;;17000;kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;k/26;;846;Kapliczka (2308);na zboczu wzgórza, na którym połozony jest kościół, na poboczu drogi, odgrodzona od niej płotem;Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;k/27;;849;Kapliczka;droga gminna;Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;k/40;;17003;kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;k/43;;859;Kapliczka;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;k/54;;17008;kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;n-ko 43;;858;Kuźnia;"";Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo;;;24;cmentarz rzymskokatolicki;przy polnej drodze do Jesionowa;Dobre Miasto;Z-37 Orzechowo/Międzylesie;"";;17012;kapliczka przydrożna;droga woj.Orzechowo-Międzylesie;Dobre Miasto;Z-37 Orzechówko;"";;22803;stary cmentarz wiejski (2 groby wojskowe);"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Orzyny;"";;31843;cmentarz ewangelicki/nieczynny;w płn.cz.wsi, po prawej stronie szosy Orzyny-Rańsk;Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;15;;919;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;2;;922;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;24;;924;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;25;;923;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;31;;913;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;34;;914;Szkoła;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;38;;925;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;39;;931;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;4;;921;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;47;;926;Przedszkole;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;5-5a;;908;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;55;;930;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;56;;929;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;57;;928;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;58;;927;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;6;;909;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;6;;910;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;60;;916;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;62;;932;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;66;;918;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;67;;2350;ZDF: zespół dworsko-parkowo-folwarczny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;67;;907;Pałac;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;74;;933;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;75;;934;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;8;;911;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;86;;920;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny;9;;912;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny/Annowo;"";;2505;ZDF zespół folwarczny (Annowo);"";Dźwierzuty;Z-32 Orzyny/Antoniewo;"";;2503;ZDF: zespół folwarczny (Antoniewo);"";Dźwierzuty;Z-32 Orzysz;Ełcka;;13612;cmentarz komunalny;przy szosie Ełk-Orzysz;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Orzysz;Ełcka ;22;18709;d. Dom Wspólnoty Chrześcijańskiej, obecnie cerkiew p.w. św. Jerzego;;Orzysz;Z-77/2018 z 10.12.2018 r. Orzysz;Kolejowa 11;;18740;budynek mieszkalny;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Orzysz;Kolejowa 13;;18741;budynek mieszkalny+gospodarczy;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Orzysz;Kolejowa 15;;18742;budynek mieszkalny+gospodarczy;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Orzysz;Kolejowa 8;;18739;zespół dworca kolejowego: dworzec, mag. spedycji, magazyn, 2 b. gospodarcze;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Orzysz;Mazurska 1;;13614;parowozownia pomocnicza - zespół stacji kolejowej;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Orzysz;Wojska Polskiego 24;;13608;dom murowany;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Orzysz;Wojska Polskiego 56;;13611;dom murowany;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Osetnik;"";;27422;kapliczka przydrożna (bk-5303);przy południowym odgałęzieniu owalnicy wiejskiej, w centrum wsi, nieopodal kościoła, skierowana frontem na południe;Orneta;Z-48 Osetnik;"";;27423;kapliczka przydrożna (bk-5360);poza wsią, przy polnej drodze do Dąbrówki;Orneta;Z-48 Osetnik;"";;27414;kapliczka przydrożna;"";Orneta;Z-48 Osetnik;"";;16766;cmentarz katolicki/ewangelicki;na wsch.od centrum wsi, na skarpie opadającej w kierunku południowym, od płd.droga wiejska, od wsch.nieużytki, od zach.zabudowania gospodarcze;Orneta;Z-48 Osetnik;"";;27420;kapliczka przydrożna (bk-5305);przy północnym odgałęzieniu owalnicy wiejskiej, na terenie wsi-poza centrum;Orneta;Z-48 Osetnik;"";;27421;kapliczka przydrożna (bk-5304);poza wsią, przy drodze z Osetnika do Chwalęcina, na wzgórzu;Orneta;Z-48 Osetnik/Ostre Bardo;"";;27419;kapliczka przydrożna (bk-5302);nieopodal kościoła, skierowana frontem na południe, przy południowym odgałęzieniu owalnicy wiejskiej;Orneta;Z-48 Osiek;"";;16767;cmentarz;w lesie, na wsch.od wsi, od płdn.droga do Szymbor.;Godkowo;Z-78 Osieka;;10-11-11a- czworaki,14,15-dwojaki;30369;ZDF: rządcówka-ob.b. miesznr 2.+4 stodoły+ 3 obory z cz.mieszk+ stajnia+chewnia+2 czworaki+2 dwojaki;stodoły (bk-6,10,13,14), obory (bk-7,8,19),czworaki (bk-24, 25), dwojaki (bk-26,27);Bartoszyce;Z-12 Osiniak;"";;7975;cmentarz filialny parafii jednowierców wWojnowie;południowo-zachodni kraniec wsi;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Osiniak-Piotrowo;"";;8064;cmentarz wyznaniowy- d. ewangelicki;na płaskim terenie, na skraju lasu, od południa droga ze wsi do lasu, od zachodu pole, z pozostałych las;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Osowo;"";;19977;cmentarz ewangelicki;ok. 1,5 km na płn-wsch.od Kowalek, na skraju lasu;Gołdap;Z-52 Ostaszewo;"";;24079;cmentarz ewangelicki;przy szosie Lidzbark-Lubawa, na płn.od wsi, w pobliżu skrzyżowania z droga polną.;Grodziczno;Z-57 Ostre Bardo;12;;12017;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Ostre Bardo;2;;12019;ZDF: zespół dworsko-folwarczny-domy robotników folwarcznych;"";Sępopol;Z-18 Ostróda;-;;11003;Kanał Elbląski- most drogowy;"stopień wodny ""Ostróda"", droga Ostróda-Elbląg, 15,05 km nad Kanałem Elbląskim";Ostróda;Z-17 z dn. 01.07.2015 Ostróda;Kazimierza Pułaskiego;;10085;Kanał Elbląski- most kolejowy (ob.most drogowy);linia kolejowa Ostróda-Miłomłyn, 13,050 km nad Kanałem Elbląskim;Ostróda;Z-17 z dn. 01.07.2015 Ostrów;"";;14337;cmentarz ewangelicki;"";Stare Juchy;Z-83/2017 z 22.11.2017r. Ostrów Pieckowski;"";;30539;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Piecki;Z-31 Ostrów Pieckowski;6 lub 4;;4356;ZDF: dwór;"";Piecki;Z-31 Ostry Róg;"";;10138;cmentarz ewangelicki;na wyniesieniu terenu, ok. 1200 m na płdn-zach. od Ostrego Rogu.;Kętrzyn;Z-20 Ostrykół;"";;22101;cmentarz ewngelicki-grób żołnierza rosyjskiego;na skraju lasu, po wschodniej stronie drogi Prostki-Ostrykół, po prawej stronie rzeki Ełk. W odległości ok. 500 m na płdn-zachód od kościoła w Ostrykole;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Oterki;"";;5833;ZDF: zespół folwarczny: pozostały 2 obory (dwór i park- RZ);"";Kolno;Z-21 Otręba;-;;46246;cmentarz ewangelicki;przy skrzyzowaniu dróg Tomaszewo-Skarlin z drogą z Łąkorza, przed wsią od strony zachodniej,w starym lesie sosnowym na płaskim terenie;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Owczarki;"";;10139;ZDF: budynek gospodarczy-ob. bud. gosp. W gosp. Rolnym (2);"";Kętrzyn;Z-20 Owczarki;"";;10140;ZDF: obora-ob. budynek gospodarczy w gosp. Rolnym (3);"";Kętrzyn;Z-2- Owczarki;-;;48083;ZDF: zesp.dw.-folw.: dom, b. gosp., obora, podwórze [dom (1)+b.inw.(4)+transform.(8)-nie istnieje];"";Kętrzyn;Z-20 Owczarnia;"";;10141;cmentarz ewangelicki;na niewielkim wyniesieniu terenu, w lwsie sosnowym, ok. 150m na zach. od rozwidl. Dróg leśnych;Kętrzyn;Z-20 Owczarnia;"";;10142;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płdn-wsch. Skraju wsi, ok. 100m od rozstaju dróg gruntowych.;Kętrzyn;Z-20 Pajtuny;-;;48241;cmentarz rodowy;we wsi od strony wschodniej, otoczony polami i łąkami, na górce;Purda;Z-51 Paluzy;"";;28314;cmentarz rzymskokatolicki parafialny;przy drodze Bisztynek-Łabędnik, na płaskim terenie;Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Paprocina;"";;33848;cmentarz ewangelicki/nieczynny;1 km na północ od wsi, przy drodze do Worławek;Górowo Iławeckie;Z-62 Paprotki;"";;19193;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok. 2,5 km na południe od wsi, kilkaset metrów na wschód od cmentarza wojennego z I w. św., ok.250 m na północ od drogi do Marcinowej Woli;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Paprotki;"";;19192;cmentarz ewangelicki;na północ od wsi, ok. 200m na północ od wsi, na skraju asu, na wzniesieniu;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Paprotki;"";;19191;cmentarz ewangelicki;ok. 0,5 km na zachód od południowego krańca wsi, na wzniesieniu;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Paprotki;"";;13248;cmentarz ewangeicki;na wzniesieniu morenowym, ok.3 km na południe od wsi;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Parcz;"";;24269;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z brukowaną drogą przez zespół (park-RZ)- ---> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Parcz;"";;10145;ZDF: spichlerz- ob. obora w GR (2);"";Kętrzyn;Z-20 Parcz;"";;10146;ZDF: -kuźnia - ob. warsztat w GR (3);"";Kętrzyn;Z-20 Parcz;1;;10144;ZDF: rządcówka z bud. gosp.podjazdem i zielenią towarzyszącą-ob. b.mieszkalny (12);"";Kętrzyn;Z-20 Parcz;4;;10143;ZDF: dwór/pałac- ob. budynek mieszk;"";Kętrzyn;Z-20 Pareżki;"";;33849;cmentarz ewangelicki/nieczynny;400m na północny wschód od wsi, przy drodze do Ors;Górowo Iławeckie;Z-62 Park;"";;12020;ZDF: zespół folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Parkoszewo;"";;30410;cmentarz ewangelicki;w lesie w pobliżu jeziora, ok. 220m.od polnej drogi do wsi;Bartoszyce;Z-12 Parleza Mała;-;;25477;cmentarz ewangelicki;na północ od wsi, 300m od szosy Borki Wielkie-Biskupiec, w polu na wzniesieniu;Biskupiec;Z-24 Parwółki;"";;17917;cmentarz ewangelicki;w środku lasu na polance;Gietrzwałd;Z-36 Parys;;;7501;cmentarz ewangelicki;100m na południowy-wschód od wsi, przy drodze do Błogoszewa;Korsze;Z-17 Pasłęk;Zamkowa;;51743;droga wraz ze skarpami poniżej murów obronnych;;Pasłęk;Z-16/2019 z 19.03.2019r. Pasterzewo;;6;1896;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Pasym;"";;46558;cmentarz ewangelicki;500m na północ, przy drodze w kierunku stacji kolejowej;Pasym;Z-35 Pasym;1 Maja 1;;5241;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;1 Maja 4;;5242;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;1 Maja 6;;5243;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;1 Maja 7;;5244;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;1 Maja 8;;5245;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Barczewskiego 1;;5202;budynek mieszkalny-d. karczma;"";Pasym;Z-35 Pasym;Barczewskiego 3;;5203;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Dworcowa 1;;5204;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Dworcowa 11;;5210;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Dworcowa 13;;5211;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Dworcowa 17;;5212;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Dworcowa 2;;5205;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Dworcowa 26;;5213;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Dworcowa 28;;5214;budynek mieszk./d. mleczarnia/;"";Pasym;Z-35 Pasym;Dworcowa 29;;5215;gmach sądu z aresztem i ogrodzeniem;"";Pasym;Z-35 Pasym;Dworcowa 3;;5206;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Dworcowa 5;;5207;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Dworcowa 6;;5208;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Dworcowa 9;;5209;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Działkowa 20;;5217;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Jedności Słowiańskiej 1;;5218;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Jedności Słowiańskiej 15;;5221;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Jedności Słowiańskiej 17;;5222;budynek gospodarczy /d. wozownia/;"";Pasym;Z-35 Pasym;Jedności Słowiańskiej 19;;5223;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Jedności Słowiańskiej 23;;5224;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Jedności Słowiańskiej 25;;5225;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Jedności Słowiańskiej 3;;5219;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Jedności Słowiańskiej 35;;5227;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Jedności Słowiańskiej 37;;5228;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Jedności Słowiańskiej 5;;5220;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Jeziorna 1;;5229;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Kościuszki;;46559;cmentarz ewangelicki;"";Pasym;Z-35 Pasym;Kościuszki 10;;5234;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Kościuszki 16;;5235;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Kościuszki 18;;5236;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Kościuszki 22;;5237;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Kościuszki 24;;5238;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Kościuszki 4;;5231;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Kościuszki 6;;5232;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Kościuszki 8;;5233;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Kościuszki k/24;;5239;kapliczka przydrożna;"";Pasym;Z-35 Pasym;Kościuszki/Tartaczna;;5240;kaplica grobowa;"";Pasym;Z-35 Pasym;Ogrodowa /na tyłach/;;5247;bud. gospodarczy;na zapleczu d.wozowni;Pasym;Z-35 Pasym;Ogrodowa 1;;5246;szkoła;"";Pasym;Z-35 Pasym;Pocztowa;;5254;bud.gospodarczy w zespole zabudowy wieży ciśnień;w parku miejskim;Pasym;Z-35 Pasym;Pocztowa ;1;5260;Poczta;(wg karty KW- Reja 2);Pasym;Z-35 Pasym;Pocztowa ;14;5251;budynek Straży Pożarnej;;Pasym;Z-35 Pasym;Pocztowa ;20;5253;gbudynek mieszkalny;;Pasym;Z-35 Pasym;Pocztowa ;4;5248;budynek mieszkalny;;Pasym;Z-35 Pasym;Pocztowa ;5;5249;budynek mieszkalny;;Pasym;Z-35 Pasym;Pocztowa ;6;5250;budynek mieszkalny;;Pasym;Z-35 Pasym;Polna;;46556;cmentarz rzymskokatolicki/czynny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Polna;;46557;cmentarz rzymskokatolicki/zamknięty;"";Pasym;Z-35 Pasym;Polna 11;;5257;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Polna 4;;5255;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Polna 9;;5256;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Przejezdna 1;;5258;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Przejezdna 3;;5259;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Reja;;5273;słup ogłoszeniowy;koło budynku Poczty;Pasym;Z-35 Pasym;Reja /k 17;;5272;hydrant;"";Pasym;Z-35 Pasym;Reja 11;;5265;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Reja 13;;5266;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Reja 15;;5267;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Reja 17;;5268;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Reja 19;;5269;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Reja 21;;5270;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Reja 25;;5271;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Reja 3;;5261;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Reja 5;;5262;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Reja 7;;5263;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Reja 9;;5264;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 11;;5281;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 12;;5282;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 14;;5283;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 15;;5284;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 16;;5285;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 17;;5286;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 2;;5274;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 3;;5275;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 4;;5276;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 5;;5277;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 6;;5278;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 7;;5279;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Rynek 9-10;;5280;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Tartaczna 1;;5287;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Tartaczna 2;;5288;willa z fragm. Ogrodzenia /brama/;"";Pasym;Z-35 Pasym;Warszawska ;10;5295;budynek mieszkalny;;Pasym;Z-35 Pasym;Warszawska ;12;5296;spichlerz;;Pasym;Z-35 Pasym;Warszawska ;14;5297;budynek mieszkalny;;Pasym;Z-35 Pasym;Warszawska ;9;5294;budynek mieszkalny;;Pasym;Z-35 Pasym;Warszawska 1;;5289;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Warszawska 1;;5290;budynek gospodarczy;"";Pasym;Z-35 Pasym;Warszawska 2;;5291;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Warszawska 3;;5292;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym;Warszawska 4;;5293;budynek mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym/Kiepunki;Kiepunki ;1, 2;1663;ZDF: założenie dworsko-parkowo-folwarczne (Kiepunki);;Pasym;Z-35 Pasym/Kiepunki;Kiepunki 1;;2267;ZDF (Kiepunki): dwór- ob..biuro i bom mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Pasym/Słoneczno;Słoneczna ;11,12;1661;ZDF: założenie dworsko-folwarczne (Słoneczno);;Pasym;Z-35 Pawłowo;-;;44018;cmentarz ewangelicki-ob. Rzymskokatolicki;na wschodnim skraju wsi;Olsztynek;Z-49 Pawłówko;"";;20537;cmentarz ewangelicki;po zach.stronie szosy do Olszewa Węgorzewskiego, na małym wzniesieniu;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Pawły;"";;16599;park chłopski;"";Pieniężno;Z-81 Perły;"";;22531;cmentarz ewangelicki;na południowym krańcu wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie szosy do Węgorzewa;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Petrykozy;-;;42630;krzyż przydrożny;przy rozwidleniu dróg;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Pęciszewo;"";;31830;cmentarz katolicki/ewangelicki-ob. wielowyznaniowy;w centrum wsi, wokół ruiny kościoła, ograniczony lokalnymi drogami;Braniewo;Z-80 Pęciszewo;"";;31829;cmentarz ewangelicki/ nieczynny;po zach. stronie zakrętu drogi do Pęciszewa, ok. 2 km.na płdn.od ws;Braniewo;Z-80 Piaseczno;"";;6841;ruiny kaplicy wraz z cmentarzem;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Piaseczno;-;;1788;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z kolonią robotniczą;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Piaski;"";;20240;cmentarz ewangelicki;w lesie, nad wsch.brzegiem j. Łaśmiady, ok. 1 kmna płdn.od wsi Piaski, po zach stronie szosy Piaski-Straduny;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Piastowo;"";;37717;ZDF: zespół folwarczny;"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Piasty Wielkie;"";;16462;park dworski;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Piasty Wielkie;"";;33851;cmentarz ewangelicki/nieczynny;we wsi przy kościele;Górowo Iławeckie;Z-62 Piasutno;-;;1106;SPL/25: blokhauz dla ckm i piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Piasutno;-;;1107;SPL/26: blokhauz dla ckm i piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Piątki;-;;44825;cmentarz ewangelicki;za wsią, w kierunku zachodnim, na wzgórzu, przy szosie;Nidzica;Z-59 Piecki;-;;9002;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;2 km na płdn.od wsi, przy szosie do Nawiad;Piecki;Z-31 Piecki;-;;9003;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;na wsch.skraju wsi;Piecki;Z-31 Piecki;-;;9005;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;500m na wsch.od Piecek, przy drodze do Lipowa;Piecki;Z-31 Piecki;-;;9004;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;1 km na zach. od wsi, 200m na płdn. Od drogi Piecki-Czaszkowo;Piecki;Z-31 Pieckowo;;13/14;1898;zespół dworca kolejowego: brukowany podjazd i aleja;;Reszel;Z-19 Pieckowo;;20;1901;dom;;Reszel;Z-19 Pieckowo;;23;1902;dom;;Reszel;Z-19 Pieckowo;;28;1903;dom - d. b. mieszkalny dla pracowników kolejowych;;Reszel;Z-19 Pieckowo;;30;1904;dom;;Reszel;Z-19 Pieckowo;;36;1905;dom;;Reszel;Z-19 Pieckowo;;40;1906;dom;;Reszel;Z-19 Pieckowo;;41;1907;dom;;Reszel;Z-19 Pieckowo;;45;1908;dom;;Reszel;Z-19 Pieckowo;;47;1909;dom;;Reszel;Z-19 Pieckowo;;49;1910;dom;;Reszel;Z-19 Pieckowo;;5;1897;dom;;Reszel;Z-19 Pieckowo;;;514;cmentarz ewangelicki - komunalny;w lesie, przy drodze ze Świętej Lipki do Pieckowa, na płaskim terenie;Reszel;Z-19 Pieckowo;;;1911;Budynek OSP/ remiza -d. rybaczówka;przy drodze Święta Lipka-Kętrzyn;Reszel;Z-19 Pieckowo;;;513;cmentarz ewangelicki /mogiła z brzozowym krzyżem;;Reszel;Z-19 Pieczonki;16;;5753;budynek gospodarczy;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Pieczonki;7;;5752;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Pieczonki;9;;6113;budynek gospodarczy/obora;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Pieczonki;9;;6115;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Pieczysko Leśniczówka;"";;21912;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, w lesie, od zachodu droga do leśniczówki, z pozostałych las;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Piele;;;16773;cmentarz;w płdn.cz.wsi, po płn.stronie drogi do Góreczna, ok. 100m na zach.od rozjazdu do Mędrzyk, na lekkim wyniesieniu opadającym w kier. Płn-wsch., ograniczony strumieniem z ruiną kościoła z XVI-XVIIIw.;Lelkowo;Z-45/2019 z 02.04.2019r Pieniężno;"";;8543;Most Kolejowy nad Wałszą;"";Pieniężno;Z-14/2017 z dn. 17 .02.2017 r. Pieniężno;"";;16600;park przyklasztorny;"";Pieniężno;Z-81 Pieniężno;Cmentarna;;11029;cmentarz żydowski;"";Pieniężno;Z-63/2017 z 12.09.2017r. Pieniężno;Cmentarna;;11028;cmwntarz żydowski;"";Pieniężno;Z-63/2017 z 12.09.2017r. Pieniężno;Lidzbarska 2;;38469;kamienica;"";Pieniężno;Z-81 Pieniężno;Parkowa 4;;38483;wieża ciśnień;"";Pieniężno;Z-14/2017 z dn. 17.02.2017 r. Pieniężno Pierwsze;19;;10321;zespół klasztorno-seminaryjny Księży Werbistów;"";Pieniężno;Z-60/2017 z 12.09.2017r. Pieny;"";;12002;ZDF: dwór;"";Sępopol;Z-18 Pieny;"";;16463;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Sępopol;Z-18 Pieny;1;;12000;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Pieńki;"";;19130;cmentarz ewangelicki rodzinny;przy drodze gruntowej od szosy Suwałki-Olecko do Pieniek, w odlegości ok.500m od szosy i ok.150m od zabudowań wsi;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Pierkunowo;-;;6131;cmentarz ewangelicki - nieużytkowany;ok.250m na płn-wschód od d. PGR, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Pierkunowo;-;;6130;cmentarz ewangelicki - nieużytkowany;po wschodniej stronie drogi prowadzącej do wsi, kilkaset metrów na płn-wschód od d. PGR, na skraju lasu;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Pierławki;"";;12064;cmentarz ewangelicki;na skraju wsi, na południe od zabudowań;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Pierławki;-;;51990;układ ruralistyczny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Pierławki;1;;42633;zespół budynków gospodarczych (2)z brukowanym podwórzem;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Pierławki;18;;42638;lodownia;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Pierławki;19;;42641;budynek mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Pierławki;19;;42647;budynek gospodarczy III;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Pierławki;19;;42645;budynek gospodarczy II;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Pierławki;19;;42642;budynek gospodarczy I;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Pierławki;22;;32606;Szkoła-ob. b. mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Pierławki;;22;51988;budynek gospodarczy przy szkole;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Piersele;"";;30372;ZDF: zespół dworsko-folwarczny - 2 stajnie, rządcówka,czworak;"";Bartoszyce;Z-12 Piersławek;-;;9007;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;ok. 1 km.na wsch.od wsi, przy drodze;Piecki;Z-31 Piersławek (Sosnówka);"";;3895;cmentarz/mogiła;w lesie, ok. 500m na północ od leśniczówki Piersławek, po wschodniej stronie leśnej drogi;Piecki;Z-31 Pierwągi;;;36008;kapliczka;przy drodze do Wągst;Jeziorany;WEZ 15.10.2019 IZAR.5135.149.2019.aka Pierwój;-;;25502;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Biskupiec;Z-24 Pierzchały;-;;411;zespół elektrowni wodnej: budynek główny, kanał energetyczny z jazem i zaporą ziemną z przelewem;"";Płoskinia;Z-82 Pieszkowo;"";;33852;cmentarz ewangelicki/nieczynny;400m na południe od wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Pieszkowo;"";;33853;cmentarz ewangelicki/nieczynny;na północnym skraju wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Pietrasze;"";;19978;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Pietrasze;"";;22807;stary cmentarz wiejski;ok 0,7 km na południe od wsi i ok. 0,2 km na wschód od drogi Pietrasze-Dobra Wola, na stoku;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Pietrasze;"";;22808;stary cmentarz wiejski;w terenie pagórkowatym, wśród pól i pastwisk, poza zwartą zabudową wiejską;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Pietrasze;"";;22809;zbiorowa mogiła zołnierzy rosyjskich z I wojny światowej;ok. 200 m na wschód od skrzyżowania szosy Giżycko-Olecko z drogą Pietrasze-Stare Juchy, po południowej stronie wspomnianej szosy;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Pietrasze;"";;22806;stary cmentarz wiejski;w pobliżu szosy, poza zabudową na terenie pagórkowatym, w otoczeniu pól;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Pietraszki;"";;19979;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Pietrele;"";;20544;cmentarz ewangelicki rodzinny;1 km od wsi Pietrele w kierunku płn-wsch.i 200m od drogi Pietrele-Więcki;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Pietrele;"";;20543;cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu, wśród pół, w odległości ok600m na zachód od drogi Pietrele-Sobiechy;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Pietrele;"";;20541;cmentarz ewangelicki z grobem Zołnierza rosyjskiego z 1914 roku;po wschodniej stronie drogi gruntowej prowadzącej do szosy Budry-Węgorzewo;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Pietrele;"";;20542;cmentarz ewangelicki;po wschodniej stronie drogi Pietrele-Sobiechy, ok.300m na północ od zabudowań wsi;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Pietrzyki Kolonia;"";;22274;cmentarz ewangelicki;ok. 100 m na zachód od wsi Pietrzyki-Liski, przy polnej drodze, wokół pola;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Piękna Góra;-;;18166;cmentarz ewangelicki;na południe od zabudowań, na wysokim brzegu j. Tajty, w lesie;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Piękna Góra;2;;6144;dwór;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Piętki;"";;37694;cmentarz ewangelicki;w lesie, po północnej stronie drogi leśnej Piętki-Zaborowo, ok.80m od tej drogi w odległości ok.600m na zachód od zabudowań gospodarczych wsi Piętki;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Pilchy;"";;37764;cmentarz ewangelicki (nieczynny);kilkaset metrów przed wsią, w lesie przy drodze z Rostek, na płaskim terenie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Pilchy;"";;22272;cmentarz ewangelicki;na północ od wsi Pichy, przy szosiePilchy-Rostki;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Pilec;;11;1913;dom;;Reszel;Z-19 Pilec;;12;1914;dom;;Reszel;Z-19 Pilec;;13;1915;zesp.zabudowy młyna wodnego: młyn, b. mieszkalny, obora, magazyn, podwórze;;Reszel;Z-19 Pilec;;29;1916;dom;;Reszel;Z-19 Pilec;;33;1917;dom;;Reszel;Z-19 Pilec;;6;1912;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Pilec;;67;1918;dom;;Reszel;Z-19 Pilec;;69;1919;dom;;Reszel;Z-19 Pilec;;70;1920;dom;;Reszel;Z-19 Pilec;;71;1921;dom;;Reszel;Z-19 Pilec;;73;1922;dom;;Reszel;Z-19 Pilec;;;515;cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu za wsią, nad rz. Dajna, przy drodze z Bezławek do pilca;Reszel;Z-19 Pilec;;;516;cmentarz ewangelicki;na terenie płaskim, przy szosie do Mrągowa, pomiędzy budynkami mieszkalnymi;Reszel;Z-19 Pilnik;;15;6142;ZDF: czworak - ob.dom (10);;Lidzbark Warmiński;Z-47 Pilnik;;3;49346;ZDF: dwór;;Lidzbark Warmiński;Z-47 Pilnik;;3;6168;ZDF: obora duża, tynkowana I (2);;Lidzbark Warmiński;Z-47 Pilnik;;3;49348;ZDF: założenie dworsko-folwarczne z parkiem, podwórzem z zabudową hist., zespołem stawów, ogrodem;;Lidzbark Warmiński;Z-47 Pilnik;;3;6172;ZDF: obora-stajnia (9);;Lidzbark Warmiński;Z-47 Pilnik;;3;5738;ZDF: spichlerz (3);;Lidzbark Warmiński;Z-47 Pilnik;;7;5740;ZDF: dom dwojak(15) i ob..b.mieszkalny;;Lidzbark Warmiński;Z-47 Pilnik;;;49352;ZDF: stodoła drewniana z wiatą (4 i 4a);;Lidzbark Warmiński;Z-47 Pilwa;"";;22536;cmentarz ewangelicki;ok. 500m na zach.od wsi, po zachodniej stronie drogi gruntowej Pilwa-Skrzypy, na niewysokim wzniesieniu;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Piłaki Małe;"";;20548;cmentarz ewangelicki;ok. 100m na wschód od wsi, po wschodniej stronie szosy;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Piotraszewo;-;;776;Pomnik/obelisk;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;1;;1040;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;10;;1044;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;11;;1045;budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;13;;1046;Budynek mieszkalny, obora;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;14;;1047;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;19;;1048;Budynek mieszkalny, stodoła;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;21;;1049;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;23;;1050;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;24;;1051;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;25;;1052;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;30;;769;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;33;;770;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;34;;771;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;35;;772;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;36;;773;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;39;;774;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;40;;775;Budynek mieszkalny z zczęścią gospodarczą;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;47;;1053;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;5;;1041;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;6;;1042;Budynek mieszkalny, obora;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotraszewo;7;;1043;Szkoła-ob. budynek mieszkalny i siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy;"";Dobre Miasto;Z-37 Piotrkowo;"";;16774;cmentarz;ok. 700m na płdn-wsch.od wsi, po płn. stronie drogi polnej, otoczony polami.;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;"";;11558;ZDF: zespół pałacowo-folwarczny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;-;;41507;ZDF: spichlerz;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;1;;41510;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;25;;41513;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;27;;41514;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;30;;41515;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;32;;41517;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;37;;41519;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;37;;41520;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;39;;41522;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;40;;41524;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;40;;41523;budynek gospodarczy/stodoła;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;41A;;41525;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;44;;41526;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrkowo;45;;41527;Szkoła;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Piotrowo;-;;46804;kapliczka przydrożna III;"";Lubomino;Z-44 Piotrowo;-;;46802;kapliczka przydrożna I;"";Lubomino;Z-44 Piotrowo;-;;46803;kapliczka przydrożna II;"";Lubomino;Z-44 Piotrówka;"";;16867;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu porosniętym sosnami, na , na wsch. Od zabudowań wsi;Mrągowo;Z-23 Pisanica;"";;6825;cmentarz ewangelicki;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Pisanica;"";;6824;mogiła pastora Teodora Kamińskiego;w sąsiedztwie wschodniego szczytu kościoła;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Piskajny;"";;16601;ZDF: park dworski;"";Godkowo;Z-78 Piskorzewo;"";;22275;cmentarz ewangelicki;w lesie, na pdn-wschód od wsi Piskorzewo;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Piskorzewo (Wądołek);"";;34854;cmentarz ewangelicki (nieczynny);w lesie, na południe od wsi Piskorzewo, ok. 100 m od rzeki Rybnica, przy polnej drodze;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Pistki;"";;7919;ZDF: gorzelnia, stajnia, obora-ob.b.mieszkalny, park-relikty (stodoła i dom drewniany-GEZ);"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Pistki;"";;20243;cmentarz ewangelicki rodzinny/dworski;ok. 350 m na płdn.od zespołu dworsko-ogrodowego w Pistkach, na skraju lasu;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Pisz;"";;22292;cmentarz żydowski;w płdn-wschodniej części miasta, od zachodu przylega do ul. Parkowej;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Pisz;"";;22289;cmentarz żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej;w rozwodleniu ul.Olsztyńskiej i drogi dojazdowej do skadnicy drewna;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Pisz;"";;22290;cmentarz/ mogiły żołnierzy z II wojny światowej;na paskim terenie, na południowym krańcu, w trójkącie utworzonym przez szosę wlotową z Kolna do Pisza i drogą do wsi Niedżwiedzkie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Pisz;"";;22291;cmentarz żołnierzy radzieckich z II w światowej;po południowej stronie ulicy Dworcowej, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza ewangeickiego;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Pisz;Daszyńskiego ;12A;51939;willa-ob. Środowiskowy Dom Samopomocy;;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Pisz;Gizewiusza ;11;51940;budynek mieszkalny;;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Piszewo;"";;36031;kapliczka;przed wsią, przy drodze do Żardenik;Jeziorany;Z-16 Plenowo;;3;1941;dom;;Reszel;Z-19 Plewki;"";;19132;cmentarz ewangelicki;na lekkim wzniesieniu, ok.80m na wschód od szosy Plewki-Mierniuszki, w pobliżu przystanku PKS Plewki, przy szosie do Mieruniszek;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Plęsy;"";;30375;ZDF: zespół dworsko-folwarczny - rządcówka-ob. b. mieszk., obora-spichlerz,stodoła,kuźnia,3 czworaki;"";Bartoszyce;Z-12 Plinkajmy;;;13;cmentarz ewangelicki wiejski II;na wschód od ruin zabudowań;Barciany;Z-14 Plinkajmy;;;12;cmentarz wiejski I;na południowy -wschód od ruin zabudowań;Barciany;Z-14 Pluski;Jeziorna ;99;16154;Dom Polski- ob. kościół filialny św. Michała Archanioła;d.9;Stawiguda;Z-50 Pluszkiejmy;"";;20433;cmentarz ewangelicki;"";Dubeninki;Z-54 Pluszkiejmy;"";;20435;cmentarz ewangelicki-grób żołnierza niemieckiego;"";Dubeninki;Z-54 Płazy;"";;16467;park dworski;"";Korsze;Z-17 Płociczno;"";;20245;cmentarz ewangelicki;na zalesionymwzgórzu, po płdn. Stronie szosy Płociczno-Miluki, ok..600m od centrum Płociczna w kierunku południowo-zachodnim;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Płoskinia;"";;16605;Park chłopski IV;"";Płoskinia;Z-82 Płoskinia;"";;16604;park chłopski III;"";Płoskinia;Z-82 Płoskinia;"";;16602;park chłopski I;"";Płoskinia;Z-82 Płoskinia;"";;16779;cmentarz;ok. 300m na wsch.od kościoła, po płn.stronie drogi na kolonię, na niewielkim wyniesieniu.;Płoskinia;Z-82 Płoskinia;"";;16778;cmentarz;wokół kościoła, na wzniesieniu, od płn.polna droga, od wsch.pola, od płdn.las.;Płoskinia;Z-82 Płoskinia;"";;16603;park chłopski II;"";Płoskinia;Z-82 Płoskinia;"";;16606;park chłopski V;"";Płoskinia;Z-82 Płośnica;d. Domajewo;;7716;cmentarz wojenny (ewangelicki) z I wojny światowej;"";Płośnica;Z-60 Płośnica;Działdowska 27;;23122;d. zajazd/karczma- ob.. B. mieszkalny;"";Płośnica;Z-60 Płośnica;Kościelna;;7675;cmentarz ewangelicki;w polu, u wylotu wsi, w płn-zach.krańcu, po zachodniej stronie drogi polnej odchodzącej w lewo od szosy do Tuczek Koszelewy;Płośnica;Z-60 Płośnica;Nowea;;23121;cmentarz rzymskokatolicki parafialny;w polu na płaskim terenie, ok. 0,5 km na zachód od wsi, po płn.stronie drogi z Płośnicy do Turzy Małej;Płośnica;Z-60 Płutniki;"";;7504;cmentarz ewangelicki, wiejski;ok. 1 km.w kier.wschodnim od zabudowan folwarcznych, przy skarpie strumyka, na niewielkim wzniesieniu.;Korsze;Z-17 Pniewo;"";;37700;cmentarz ewangelicki;ok.800m na zach.od Pniewa, wsąsiedztwie drogi gruntowej biegnącej ze wsi do Tarławek, na niewysokim wzgórzu, ok.0,5 km na płn.od przystanku kolejowego Kamionek Wielki;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Pniewo;"";;22538;cmentarz ewangelicki;na terenie d.PGR Pniewo, na niewysokim cyplu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniego brzegu jeziora Pniewskiego;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Pobłędzie;"";;20440;cmentarz ewangelicki;"";Dubeninki;Z-54 Pochwałki;"";;20552;cmentarz ewangelicki;ok. 400m na południe od zabudowan;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Pochwałki;"";;34888;ZDF: kuźnia;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Pochwałki;"";;34890;ZDF: budynek wielofunkcyjny;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Pochwałki;5;;34873;ZDF: dwór-ob.b.mieszkalny;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Pochwałki;6;;20549;ZDF: zesp. dw-folw-oficyna-ob.dom - ob. dom nr 6, cielętnik, stolarnia,chłodnia-ob. magazyny, obora;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Pochwałki Pgr;"";;20553;cmentarz ewangelicki rodzinny;w pobliżu ruin zabudowań, na południe od nasypu drogi gruntowej do Wężówki;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Podągi;"";;16782;cmentarz;ok1 km na płdn-wsch.od wsi, na skarpie wysokiego brzegu rz.Pasłęki, ok. 200m na sch.od drogi do Sportyn, z częściowo zachowaną aleją dębowo-lipową.;Godkowo;Z-78 Podągi;"";;16780;cmentarz;w płdn-wsch.narożniku parku dworskiego, na splantowanym tarasie, łączący się układem zieleni z kompozycją parku.;Godkowo;Z-78 Podągi;"";;16781;cmentarz;w płn-zach.cz.wsi, na płn.od Przedszkola, na zach.od współczesnego kościoła.;Godkowo;Z-78 Podgórzyn;"";;7512;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Korsze;Z-17 Podgrodzie;"";;16783;cmentarz;ok. 300-350m na płn-zach.od wsi, po wsch.stronie drogi do Chojnowa i Tolkmicka;Tolkmicko;Z-84 Podgrodzie;-;;15643;plebania;"";Tolkmicko;Z-84 Podgrodzie;Zamkowa;;12496;ZDF: magazyn zbożowy/ob. Kręgielnia;poza granicami adm. M. Ełk-to gm. wiejska Ełk;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Podleśna;11;;660;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Podleśna;16;;659;budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Podleśna;26;;662;d.szkoła;"";Dobre Miasto;Z-37 Podleśna;27;;661;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Podleśna;30;;665;Budynek mieszkalny/sklep;"";Dobre Miasto;Z-37 Podleśna;31;;663;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Podleśna;32;;664;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Podleśna;36;;658;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Podleśna;k/27;;17035;kapliczka przydrożna;na polu, przed posesja nr 27;Dobre Miasto;Z-37 Podleśne;-;;15443;ZDF: park;"";Braniewo;Z-80 Podławki;"";;50106;cmentarz ewangelicki wiejski;na południe od wsi, po prawej stronie szosy do Banaszek;Barciany;Z-14 Podławki;;;22;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;;Barciany;Z-14 Poganowo;"";;10154;cmentarz ewangelicki;na płn. Od Poganowa, w lesie sosnowym na wyniesieniu, po zach. str. Drogi do szosy Kętrzyn-Ryn;Kętrzyn;Z-20 Poganowo;"";;10155;cmentarz ewangelicki;na płn. Od Poganowa, na wzgórzu, w lesie sosnowym, po zach. str. Drogi do szosy Kętrzyn-Ryn;Kętrzyn;Z-20 Pogorzel;"";;19980;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Pogorzel Wielka;"";;20810;cmentarz ewangelicki;na leśnym wzgórzu, od północy dawna droga do wsi;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Pogrodzie;"";;15640;cmentarz przykościelny;"";Tolkmicko;Z-84 Pogrodzie;-;;15642;kapliczka na cmentarzu;"";Tolkmicko;Z-84 Pogrodzie;przy szosie do Tolkmicka;;15689;cmentarz przy kaplicy;"";Tolkmicko;Z-84 Pogubie Przednie;"";;22308;cmentarz ewangelicki;w lesie, ok. 200m od szosy na Pisz;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Pogubie Przednie;"";;22309;cmentarz/ mogiła żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej;w trójkącie drogi do wsi i drogi leśnej, w lesie, na płaskim terenie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Pogubie Średnie;"";;34856;cmentarz (nieczynny);we wsi, w rozwodleniu dróg do lasu od strony zachodniej i wschodniej, od płn-wsch.-zabudowania;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Pogubie Tylne;"";;22315;cmentarz ewangelicki;na skraju lasu, przy drodze do wsi, na płaskim terenie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Połom;"";;22811;cmentarz wiejski;na wzgórzu, w niedalekim sąsiedztwie zabudowań ZDF, wśród pól i pastwisk;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Połom;"";;22810;ZDF: zespół dworsko-folwarczny - : 2 obory, magazyn, stodoła, park (pozostałości);"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Połom;"";;22812;stary cmentarz wiejski;w sąsiedztwie pól i lasu, w terenie płaskim o zabudowie kolonijnej;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Pomnik;"";;7520;ZDF: zespół folwarczny (młyn wodny-RZ);"";Korsze;Z-17 Pomnik;"";;7522;cmentarz ewangelicki;na południe od zabudowań, przy drodze Pomnik-Równina Dolna, na niewielkim wzniesieniu;Korsze;Z-17 Pomnik;8 (ob. 2/);;7515;ZDF: dom młynarza z oficyną;"";Korsze;Z-17 Poniki;1;;12021;ZDF: dwór;"";Sępopol;Z-18 Popielno;"";;21907;ZDF: (relikty): spichlerz/magazyn;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Popielno;"";;22316;założenie zieleni (park)- relikty;"";Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Popielno;11;;21908;ZDF: (relikty)-c.d.: dom robotników folwarcznych;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Popielno;13;;21909;ZDF: (relikty)-c.c.: dom robotników folwarcznych;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Popielno;14;;21910;ZDF: (relikty)- c.d.: dom robotników folwarcznych;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Popioły;"";;20558;cmentarz ewangelicki z trzema zbiorowymi mogiłami żołnierzy rosyjskich z I w. św.;na zachód od wsi, ok. 400m od drogi do Budr, przy nasypie kolejowym;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Popowa Wola;"";;15536;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem, (chlewem, kuźnią i d. stajnią-nr 8) (dwór-RZ);"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;11;;601;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;13;;1296;Szkoła;"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;13;;1297;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;2;;1291;Budynek gospodarczy (chlew);"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;2;;1292;Budynek gospodarczy (obora);"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;2 ?;;2501;ZDF: stajnia;"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;23;;602;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;24;;603;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;25;;605;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;27;;606;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;29;;604;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;8;;1295;Budynek gospodarczy (d.stajnia);"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;8;;1294;Budynek gospodarczy (kuźnia);"";Dźwierzuty;Z-32 Popowa Wola;8;;1293;Budynek gospodarczy (chlew?);"";Dźwierzuty;Z-32 Popowo Salęckie;;22;47256;ZDF: zespół dworsko-folw: dwór z oficyną, obora, stodoła, (park-RZ);;Mrągowo;Z-23 Popowo Salęckie;;;16869;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płn. Od wsi, po zach. stronie szosy do wsi;Mrągowo;Z-23 Porębek;"";;10157;cmentarz ewangelicki;na niewielkim wyniesieniu, na wsch. Skr. osady Porębek, ok. 150m na wsch. Od szosy Filipówka-Kotkowo;Kętrzyn;Z-20 Porębiska/Mrągowo;"";;4911;cmentarz ewangelicki;na półwyspie jez. Czos - obecnie w granicach administracyjnych Mrągowa;Mrągowo;Z-23 Posady;"";;16608;ZDF: park dworski;"";Pieniężno;Z-81 Posłusze;"";;12038;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Bartoszyce;Z-12 Potryty;"";;16470;ZDF: park dworski;"";Jeziorany;Z-16 Powałczyn;17;;11368;szkoła - ob. budynek mieszkalny;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Powiersze;-;;33813;ZDF: magazyn zbożowy;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Powiersze;1;;1790;ZDF: dwór;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Powłocin;"";;20802;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;w lesie, od południa szosa;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Pożarki;"";;10161;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, w lesie mieszany,, ok. 100m na płn. Od linii kolejowej Kętrzyn-Gizycko.;Kętrzyn;Z-20 Pożarki;"";;10162;cmentarz ewangelicki-rodowy;na wzgórzu porośniętym lasem liściastym, ok. 750 m na płn od płn. Skraju wsi;Kętrzyn;Z-20 Pożarki;"";;10160;cmentarz ewangelicki;na niewielkim wzgórzu, ok. 1 km. Na płdn. Od Pożarek, w rozwidleniu dróg leśnych,;Kętrzyn;Z-20 Półwiosek;"";;33854;cmentarz ewangelicki/nieczynny;na zachodnim skraju wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Półwiosek;6-7;;33824;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z kolonią robotniczą: oficyna dworska+ budynek gospodarczy;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Praslity;;11;777;Budynek mieszkalny, obora;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;13;778;Budynek mieszkalny, obora;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;16;779;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;20;780;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;21;781;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;23;782;Budynek mieszkalny/chałupa;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;27;783;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;3;1054;Budynek mieszkalny/chałupa;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;31;784;Budynek mieszkalny, obora;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;4;1055;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;52;785;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;7;1056;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;8;1057;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;9;1058;Budynek mieszkalny z częścią gospodarczą;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;k/26;16950;kapliczka przydrożna;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;k/58;16949;kapliczka przydrożna;;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;;16948;kapliczka;w polu;Dobre Miasto;Z-37 Praslity;;;16947;kapliczka przydrożna;w centrum wsi na wzniesieniu;Dobre Miasto;Z-37 Prawdziska;"";;6830;cmentarz ewangelicki z kwaterą wojenną z I wojny światowej/zbirowa mogiła 4 ż.rosyjskicj;przy drodze gruntowej Prawdziska-Ginie, po jej wschodniej stronie, w odległości ok. 1 km na wschód od kościoła w Prawdziskach;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Prawdziska;"";;19690;cmentarz ewangelicki-ob..komunalny;przy drodze gruntowej Prawdziska-Ginie, po jej północnej stronie, w odległości ok.900m na wschód od kościoła w Prawdziskach;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Prawdziska;5;;6827;kościół parafialny p. w. św. Andrzeja Apostoła;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Prawdziska;5;;6828;budynek gospodarczy w zespole sakralnym;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Prażmowo;"";;5924;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Prażmowo;"";;21100;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Prejłowo;"";;16472;ZDF: zespół dworsko-folwarczny:dwór+ park (patrz uwagi);"";Purda;Z-51 Prejłowo;-;;10757;kapliczka z dzwonniczką;"";Purda;Z-51 Prejłowo (Dawniej Podlaza);"";;7106;ZDF: zespół folwarczny Podlaza: park+obora;"";Purda;Z-51 Prejłowo/Wały;"";;7282;ZDF: zespół dworsko-folwarczny Wały:dom nr 45, park, kapliczka w parku;"";Purda;Z-51 Pręgowo;"";;10164;cmentarz ewangelicki II;na wzgórzu, ok. 400 m. na płdn. Od wsi, po wsch, stronie drogi polnej;Kętrzyn;Z-20 Pręgowo;;;10163;cmentarz ewangelicki I;na wzgórzu, po wsch. Stronie drogi wiejskiej, we wsch. cz. Wsi;Kętrzyn;Z-20 Prętławki;1;;12022;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Prętławki;1;;10973;ZDF: dwór;"";Sępopol;Z-18 Probark;"";;6932;cmentarz ewangelicki;na zachód od wsi, po płdn.stronie szosy do Mrągowa;Mrągowo;Z-23 Probark Mały;d. Jakubowo;;8982;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;1,5 km na płn-zach.od wsi.;Piecki;Z-84/2017 z 23.11.2017 r. Prosna;"";;7523;ZDF: zespół pałacowo-folwarczno-parkowy (pałac, park, płatkarnia, kuźnia, stajnia-RZ_;"";Korsze;Z-17 Prosna;"";;267;ZDF: obora;"";Korsze;Z-17 Prosna;"";;7535;ZDF: obora;"";Korsze;Z-17 Prosna;"";;268;ZDF: zespół folwarczny (pałac i park-RZ);"";Korsze;Z-17 Prostki;1 Maja 28;;22117;dom;"";Prostki;Z-21/2015 z dn.28 lipca 2015 Próchnik;"";;16789;cmentarz;w centrum wsi, wokół mkościoła, nqa wzniesieniu, po płn.stronie drogi, od płn.i zach.płytki wąwóz d.drogi lokalnej, za nim budynek plebanii, od wsch,sklep oraz droga na pola.;Tolkmicko;Z-84 Prusinowo;-;;9008;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;w płn.skraju wsi, przy szosie do Nawiad;Piecki;Z-31 Prusinowo;;1;8761;budynek mieszkalny;dawniej 3;Piecki;Z-31 Prusinowo;;35;32626;budynek gospodarczy;472/14;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Pruski;;;9610;ZDF/ zespół dworsko-folwarczny;;Iłowo-Osada;Z-55 Prynowo;"";;22542;cmentarz ewangelicki- mogiła wojenna żołnierza niemieckiego + 7 mogił żołnierzy rosyjskich;przy drodze polnej ze wsi Prynowo do wsi Trygort, ok. 1 km od Prynowa w kierunku południowym;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Przełęk Kościelny;-;;23225;cmentarz katolicki;"";Płośnica;Z-60 Przełęk Kościelny;60;;12258;kościół parafialny;"";Płośnica;Z-60 Przełęk Mały;20;;23226;ZDF: zespół dworski ARTULEWO;"";Płośnica;Z-60 Przesławki;"";;20443;cmentarz ewangelicki;"";Dubeninki;Z-54 Przewarszyty;"";;9662;ZDF: stajnia II;"";Sępopol;Z-18 Przewarszyty;"";;9692;ZDF: obora;"";Sępopol;Z-18 Przewarszyty;"";;8418;ZDF: stajnia I;"";Sępopol;Z-18 Przewarszyty;"";;9822;ZDF: zespół folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Przewarszyty;"";;9704;ZDF: stajnia III;"";Sępopol;Z-18 Przeździęk Wielki;18;;43540;szkoła- ob. b. mieszkalny;"";Wielbark;Z-29 Przykop;1;;19490;ZDF: zespół dworsko-folwarczny -dwór-ob. pensjonat, kuźnia, stajnia, stodoła;"";Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Przykop;przy drodze woj.. 598;;3799;kapliczka przydrożna;"";Purda;Z-51 Przykopka;"";;20248;cmentarz ewangelicki;w lesie przy linii oddziałowej, ok. 500m od toru kolejowego i ok.. 800m od wsi Przykopka, w kierunku południowo-zachodnim;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Przykopka;"";;20247;cmentarz ewangelicki;w lesie, w poblizu drogi leśnej z Przekopki do szosy Ełk-Kalinowo, ok. 600 m od zabudowań wsi Przykopka w kierunku płdn-wsch.;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Przystań/Stawki;"";;22577;cmentarz ewangelicki;ok. 0,5 km na północ od skrzyżowania dróg: Węgorzewo-Radzieje, Węgorzewo-Węgiesztyn i wiaduktu koejowego, po wschodniej stronie szosy do Węgielsztyna, na wzniesieniu;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Przytuły;"";;20249;cmentarz ewangelicki;na wschodnim krańcu wsi przytuły, ok. 200m na południe od szosy przytuły-Gąski;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Przytuły;"";;11114;cmentarz ewangelicki;około 200 metrów od szosy Przytuły-Straduny, wokół łąki. Od strony wschodniej cmentarza przechodzi linia wysokiego napięcia;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Puchałowo;"";;35417;cmentarz wojenny;przy d.cmentarzu ewangelickim, po jego północnej stronie, przy szosie do Szczytna, w pobliżu dworca kolejowego;Janowo;Z-45 Puchałowo;"";;35418;cmentarz ewangelicki;w lesie, ok..10m na prawo od szosy Nidzica-Wielbark, tuż za skrzyżowaniem z drogą do Rogu.;Janowo;Z-45 Puchownica;"";;22434;cmentarz ewangelicki;ok. 250m w kierunku płn-zachodnim od wsi Puchownica, przy lesie;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. Puchówka;"";;5825;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu między wsiami puchówka i Puchownica;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Pudwągi;;1;517;cmentarz ewangelicki - rodowy;w kierunku wschodnim od zabudowań, przy drodze polnej do Smokowa, na szczycie wzniesienia;Reszel;Z-19 Pudwągi;;;16506;park;;Reszel;Z-19 Purda;10;;2351;plebania;"";Purda;Z-51 Purda;11;;2354;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Purda;12A;;2357;Budynek użyteczności publicznej- xxx;"";Purda;Z-51 Purda;12b;;2352;remiza strażacka;"";Purda;Z-51 Purda;20;;2356;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Purda;26;;2358;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Purda;37;;2359;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Purda;40;;2360;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Purda;52;;2362;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Purda;57;;2364;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Purda;59;;2365;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Purda;6;;2353;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Purda;70;;2367;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Purda;76;;2369;Budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Purda;78;;2370;budynek mieszkalny;"";Purda;Z-51 Pustniki;;18;42817;dom;;Sorkwity;Z-38 Pustniki;;28;42810;ZDF: zespół dworsko-folwarczny -dwór(bk), gorzelnia, 2 obory, cielętnik, kuźnia, stodoła;;Sorkwity;Z-38 Pustniki;;4;42814;dom;;Sorkwity;Z-38 Raczki Wielkie;"";;19141;cmentarz ewangelicki;ok. 300m w kierunku zachodnim od południowego krańca wsi Raczki Wielkie;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Radomno;"";;13772;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;po wschodniej stronie wsi, przy rozwidleniu dróg do wsi Tatary z drogą polną, teren równy otoczony polami uprawnymi;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Radomno;"";;13956;ZDF: zespół dworsko-folwarczny - dwór,park,budynki gospodarcze w podwórzu;"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Radostowo;"";;36374;cmentarz rzymskokatolicki;"";Jeziorany;Z-16 Radostowo;k/17;;36069;kapliczka;"";Jeziorany;Z-16 Radosze;"";;50107;cmentarz ewangelicki wiejski;we wschodniej części wsi, na zboczu przy drodze polnej;Barciany;Z-14 Radosze;"";;50108;cmentarz ewangelicki wiejski;w północnej części wsi, na łęce, ok. 300m po lewej stronie szosy do Barcian;Barciany;Z-14 Radosze;;;15;mogiła zbiorowa 6 mieszk.wsi z II w. św.;na północ od szkoły, przy skarpie polnej drogi;Barciany;Z-14 Radzieje;"";;22594;cmentarz ewangelicki-ob. parafialny rzymskokatolicki;ok.100m na południe od krańca wsi Radzieje, po wschodniej stronie drogi do Pilwy;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Radziejewo;-;;38507;kapliczki i krzyże we wsi i w obrebie;"";Pieniężno;Z-81 Radziejewo;Wiejska;;16791;cmentarz;w centrum wsi, po zach.stronie drogi pieniężno-Dobre Miasto, ujęty lokalnymi drogami, na niewielkim wzniesieniu, od zach.ul.Wiejska przechodząca w drogę do Henrykowa;Pieniężno;Z-81 Rakowo Małe;"";;22147;cmentarz ewangelicki;przy szosie Ełk-Biała Piska, w pobliżu miejsca gdzie od tej szosy odchodzi droga w kier. Różyńska Wielkiego;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Rakowo Piskie;"";;22318;cmentarz ewangelicki;w parku dworskim;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Rakowo Piskie;"";;30590;cmentarz ewangelicki;na terenie lekko wznoszącym się, wśród pó od strony południowo-wschodniej i lasu sosnowego od północy, od wschodu zabudowania;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Rakowo Piskie;"";;34857;cmentarz (nieczynny);na małym wzgórzu zarośniętym krzewami bzu i dzikiej róży, w polu, na północ od zabudowań;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Rakowo Piskie;20;;16403;Szkoła - ob.budynek mieszkalny;"";Pisz;Z-7/2016 z dn.22.01.2016r. Rakówek;"";;20445;cmentarz ewangelicki rodzinny;na niewysokim pagórku, w bezpośrednim sąsiedztwie szosy Gołdap-Wiżajny, w pobliżu zabudowań rakówka;Dubeninki;Z-54 Ramsowo;84;;9565;cmentarz rzymskokatolicki przykościelny;"";Barczewo;Z-25/2013 Ramty;;8?, 10, 12;43214;ZDF (zespół dworsko-folwarczny): dwór, park, cmentarz, podwórze folw., droga dojazd., komin,d. płatkarnia- ob. magazyn, wiata, chlewnia, 2 stodoły, obora, stajnia, 2 magazyny, 2 d. rob.folw.;;Reszel;Z-19 Ranty;"";;10575;ZDF: park z aleją;"";Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Rańsk;"";;2268;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;"";;31846;cmentarz ewangelicki/nieczynny;0,5 km na południowy wschód od wsi, przy drodze polnej do szosy Rańsk-Jeleniewo.;Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;1;;1207;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;13;;836;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;15;;835;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;16;;834;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;17;;832;Budynek gospodarczy - magazyn zbożowy;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;17;;833;d. młyn;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;18;;1211;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;2;;838;Budynek gospodraczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;22;;830;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;22;;831;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;23;;1212;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;24;;1213;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;28;;1214;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;4;;1208;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;5;;1209;Szkoła- ob.budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;5a;;837;Dom mieszkalny, piekarnia;"";Dźwierzuty;Z-32 Rańsk;7;;1210;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rapa;"";;21197;zbiorowa mogiła żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej;"";Banie Mazurskie;Z-53 Rapaty;"";;17907;cmentarz ewangelicki/parafialny;400 m na północ od wsi, na stoku;Gietrzwałd;Z-36 Rasząg;"";;25522;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (park-RZ);"";Biskupiec;Z-24 Rasząg;-;;2249;ZDF: spichlerz;"";Biskupiec;Z-24 Rasząg;33;;2238;ZDF: czworak - ob. b. mieszkalny;"";Biskupiec;Z-24 Rdzawe;"";;19659;cmentarz ewangelicki;ok. 200m na zachód od ruin zabudowań nieistniejącego majątku Rdzawe, po zachodniej stronie cieku wodnego na terenie pradoliny;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Rdzawe;"";;19658;cmentarz ewangelicki;ok. 0.8 km na południe od nieistniejącego d. majątku Rdzawe, po zachodniej stronie drogi do Stacz, na skraju lasu na małym wzniesieniu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Redaki;"";;11559;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Redaki;"";;16792;cmentarz protestancki;w centrum wsi, ok. 130 m. na zachód od wiejskiej drogi, w szerokim pasie pomiędzy zabudowaniami.;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Redaki;30;;11689;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Redaki;31;;11690;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Redaki;36;;11693;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Redyki Pgr;"";;20446;cmentarz ewangelicki;"";Dubeninki;Z-54 Regiel;"";;20252;cmentarz ewangelicki;na zalesionym wzniesieniu, ok. 1 km na płdn-wsch.od centrum wsi Regiel;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Regiele;"";;19986;cmentarz ewangelicki;ok. 700 m na zach. od skrzyżowania szosy Gołdap-Kowale Oleckie z droga gruntową regiele-Wrotkowo, na skraju lasu;Gołdap;Z-52 Regielnica;"";;20255;cmentarz ewangelicki;przy drodze gruntowej, w odległości ok.1 km na północny wschód od Regielnicy;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Regielnica;"";;20256;cmentarz ewangelicki;w lesie, w odległości ok.250m na zachód od drogi regielnica-Sordachy;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Reszel;1 Maja;;699;cmentarz ewangelicki parafialny;przy ulicy, u wylotu na Biskupiec, ogrodzony siatką;Reszel;Z-19 Reszel;1 Maja ;4;1465;Transformator;;Reszel;Z-19 Reszel;Armii Krajowej ;30;1530;dwór;;Reszel;Z-19 Reszel;Bohaterów ;1;1401;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Bohaterów ;8;1402;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Bohaterów ;9;1403;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Chrobrego ;1;1404;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Chrobrego ;1a;1405;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Chrobrego ;2;1406;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Chrobrego ;5a;354;Szkoła/Gimnazjum;;Reszel;Z-04.01.2018 Reszel;Chrobrego ;6;1407;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Chrobrego ;7;1408;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Chrobrego ;7;1398;Kapliczka;;Reszel;Z-19 Reszel;Chrobrego ;8;1409;Synagoga, ob. budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Reszel;Dąbrowskiego ;3;1410;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Dąbrowskiego ;5;1411;Budynek mieszkalno-biurowy;;Reszel;Z-19 Reszel;Gdańska;;666;cmentarz/ aleja cmentarna - ob.park miejski;;Reszel;Z-19 Reszel;Jagiełły ;10;1416;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Jagiełły ;15;1417;Magazyn;;Reszel;Z-19 Reszel;Jagiełły ;16;1418;dom (ceglany)-lecznica zwierząt;;Reszel;Z-19 Reszel;Jagiełły ;16A;1419;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Jagiełły ;20;1420;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Jagiełły ;21;1421;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Jagiełły ;22;1422;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Jagiełły ;5;358;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Jagiełły ;7/8;359;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Jagiełły ;9A;1415;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;1;2137;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;1;1423;Poczta;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;11/13;1431;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;14;1432;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;15;1433;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;16;1434;dom - dawniej Internat ZSZ;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;17;1435;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;19;1436;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;20-22;1437;kamienica;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;21;1438;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;24;1439;kamienica;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;25;1440;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;26;1441;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;27;1442;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;28;1443;Dworzec kolejowy;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;28.29. 2/3;1445;Zespół dworca kolejowego:b. gospodarczy-magazyn, WC, bruk;"28- magazyn 29-wc 2/3- bruk";Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;29;1444;zespół dworca kolejowego: dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;2A;1424;Spichlerz ob. bibloteka;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;3;1425;dom - dawniej żłobek miejski (ob. Apteka);;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;4;1426;dom mieszkalny;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;5;1427;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;6;1428;dom -ob. bud. Policji;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;7;1429;dom/kino;;Reszel;Z-19 Reszel;Kolejowa ;8;1430;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kościuszki;;365;cmentarz żydowski;na skarpie, z jednej strony graniczy ze szkołą podstawową nr 1;Reszel;Z-19 Reszel;Kościuszki ;13/14;1448;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kościuszki ;20;1449;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kościuszki ;21;1450;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kościuszki ;7/10;1447;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Krasickiego ;5;1451;Szkoła Podstawowa nr 2;;Reszel;Z-19 Reszel;Krasickiego ;6;1452;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Krasickiego ;8;1455;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Reszel;Krasickiego ;8;1454;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Krasickiego ;9;1456;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Kraszewskiego ;8;1458;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Księcia Witolda ;1;1459;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Łukasińskiego ;3A;1460;budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Reszel;Łukasińskiego ;3B;1461;szkoła;;Reszel;Z-19 Reszel;Łukasińskiego ;9;1463;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Mazurska ;11;1466;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Mazurska ;16;1467;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Mazurska ;18;1468;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Mazurska ;19;1469;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Mazurska ;41;1471;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Mazurska ;42;1472;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Mazurska ;44;1473;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Mazurska ;46;1474;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Mickiewicza;;395;kapliczka murowana;przy cmentarzu;Reszel;Z-19 Reszel;Mickiewicza ;1;1475;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Mickiewicza ;2/3;1476;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Mickiewicza ;3;1477;dom - dawny budynek szpitalny;;Reszel;Z-19 Reszel;Mickiewicza/Podmiejska;;394;cmentarz rz-kat. komunalny;pomiędzy ulicami Mickiewicza i Podmiejską;Reszel;Z-19 Reszel;Mickiewicza/Podmiejska;;1400;Brama cmentarza (w ramach cmentarza rz-kat.);;Reszel;Z-19 Reszel;Okręg ;1/3;1479;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Okręg ;10/12;1482;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Okręg ;11;1483;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Okręg ;13/15;1484;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Okręg ;17/19;1485;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Okręg ;2/4;1480;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Okręg ;27;1486;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Okręg ;7/9;1481;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Paderewskiego ;1;1487;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Pieniężnego ;7;1488;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Płowce ;3;1489;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Płowce ;4;1490;dom - d. młyn miejski-rozlewnia wód gazowanych;;Reszel;Z-19 Reszel;Płowce ;5;1491;rzeźnia miejska - ob. dom mieszkalny;;Reszel;Z-19 Reszel;Podmiejska;;14080;kapliczka w d. ogrodzie klasztornym;;Reszel;Z/80/2017 z 20.11.2017r. Reszel;Podmiejska;;14082;kapliczka;;Reszel;Z/80/2017 z 20.11.2017r. Reszel;Podmiejska ;17;1493;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Podmiejska ;19;1494;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Podmiejska ;21;1495;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Podzamcze ;4;1496;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Racławicka/Gdańska/Zwycięzców;;407;kapliczka murowana;u zbiegu ulic ;Reszel;Z/80/2017 z 20.11.2017r. Reszel;Rataja 7;;1497;ZDF: dwór- ob.b. mieszkalny;"";Reszel;Z-19 Reszel;Rataja 7 (prawidlowy adres -5-7);;1498;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: budynek gospodarczy, dawna stajnia - obora,;prawidłowy nr 5-7-inf. z gminy;Reszel;Z-19 Reszel;Reymonta ;15;1499;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Reymonta ;16;1500;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Reymonta ;19;1501;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Reymonta ;20;1502;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Reymonta ;35;415;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Sienkiewicza ;2;1504;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Słowackiego ;15;1507;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Słowackiego ;5;1505;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Słowackiego ;8;1506;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Słowiańska;;468;kapliczka murowana;;Reszel;Z/80/2017 z 20.11.2017r. Reszel;Słowiańska ;24;1509;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Słowiańska ;39;1510;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Słowiańska ;41;1511;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Słowiańska ;42;1512;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Słowiańska ;6;461;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Spichrzowa ;8;1513;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Spichrzowa (bez numeru);;1515;Transformatorownia;;Reszel;Z-19 Reszel;Warmińska ;2;1516;Młyn i spichlerz/magazyn;;Reszel;Z-19 Reszel;Warmińska ;3;1517;Magazyn;;Reszel;Z-19 Reszel;Warmińska ;34;1521;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Warmińska ;7;1518;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Warmińska ;9;1519;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Wojska Polskiego ;2/2a;1522;Budynek straży pożarnej/remiza;;Reszel;Z-19 Reszel;Wojska Polskiego ;5;1523;"dom - tzw. ""burmistrzówka""";;Reszel;Z-19 Reszel;Wojska Polskiego ;6;1524;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Wojska Polskiego ;7;1525;dom;;Reszel;Z-19 Reszel;Zwycięzców ;1;1528;dom;;Reszel;Z-19 Reszkowo;"";;12069;cmentarz ewangelickirodowy/nieczynny;ok. 1 km. Na wschód od majątku, na brzegu doliny rz. Wałszy;Górowo Iławeckie;Z-62 Retowy;-;;46544;cmentarz ewangelicki rodowy;na południowy wschód od wsi, otoczony polami uprawnymi;Sępopol;Z-18 Retowy-Sędławki;4;;7668;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Robawy;;13;1933;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Robawy;;15;1934;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Robawy;;19;1935;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Robawy;;7;1930;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Robawy;;8;1931;dwór- ob.b. mieszkalny;;Reszel;Z-19 Robawy;;;562;cmentarz wiejski ewangelicki (kaplica i ogrodzenie-RZ);w obrębie kaplicy, na planie prostokąta, granice wyznacza murowane ogrodzenie.;Reszel;Z-19 Rodele;"";;49970;ZDF: zespół dworsko-folwarczny - stajnia, chlewnia ze spichlerzem, stodoła,;"";Barciany;Z-14 Rodele;2;;49971;ZDF: stary dwór-później rządcówka;"";Barciany;Z-14 Rodele;;;16;ZDF:mogiła w parku dworskim wpisanym do RZ;w płdn-wsch.narożniku parku dworskiego, przy alei parkowej. Granice mogiły wyznaczają dęby.;Barciany;Z-14 Rodnowo;"";;30411;cmentarz ewangelicki;w centrum wsi-ob. zatarty;Bartoszyce;Z-12 Rodnowo;;10;30348;dom- ob.Biblioteka i Dom Kultury;;Bartoszyce;Z-33/2017 z dn. 20 kwietnia 2017 r. Rodnowo;;22;30346;szkoła- ob. Biblioteka;;Bartoszyce;Z-33/2017 z dn. 20 kwietnia 2017 r. Rodnowo-Kolonia;"";;30377;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: stajnia-spichlerz,chlew,obora,łaźnia-latryna;Rodnowo;Bartoszyce;Z-12 Rodnowo-Kolonia;;49, 51-dwojak, 48,48A-czworak;30378;ZDF: dwojak, czworak;Rodnowo;Bartoszyce;Z-12 Rodnowo Kolonia;;50;30376;dwór;Rodnowo;Bartoszyce;Z-12 Rodnowo/Biała Podlaska;50A;;30569;ZDF: zespół dworsko-folwarczny- (wykreślono oborę na dz. 64/3);Nazwa potoczna: Biała Podlaska;Bartoszyce;Z-12 Rodowo;-;;11010;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Jelonki-Drużno, 46,9 km nad Kanałem Elbląskim;Elbląg;Z-17 z dn. 01.07.2015 Rogajny;"";;20448;cmentarz ewangelicki;"";Dubeninki;Z-54 Rogajny;"";;20448;cmentarz ewangelicki;"";Dubeninki;Z-54 Rogajny;"";;20450;wiadukt;na 10 km (od Botkun) nieczynnej linii kolejowej Gołdap-Żytkiejmy;Dubeninki;Z-54 Rogale;"";;2269;ZDF: zespół dworsko-parkowo-folwarczny (dwór i park-RZ);"";Dźwierzuty;Z-32 Rogale;"";;14341;cmentarz ewangelicki;Na zalesionym wzgórzu połozonym ok.50m na wschód od budynku mieszkalnego i ok.250m na północ od zabudowań gospodarczych dawnego PGR Rogale.;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Rogale;"";;21204;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Rogale;"";;14342;cmentarz ewangelicki;na stoku wzgórza leżącego na zachodnim brzegu jeziora Rogale małe, w odległości ok.600m na południe od rozwidlenia dróg na południowym krańcu wsi Rogale;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Rogale;1/2;;935;ZDF: spichlerz;"";Dźwierzuty;Z-32 Rogale;1/2;;936;ZDF: obora;"";Dźwierzuty;Z-32 Rogale;1/2;;937;dwór;"";Dźwierzuty;Z-32 Rogale Wielkie;"";;20820;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki-mogiły żołnierzy z I wojny światowej;na płaskim terenie, od zachodu szosa Biała Piska-Prostki oraz droga polna, z pozostałych stron las;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Rogalik;"";;14354;cmentarz ewangelicki;mięzy j.Druglin a drogą gruntową Skomack Wielki-Rożyńsk, w odległości ok. 500m od zabudowańdawnego PGR Rogalik w kierunku zachodnim;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Rogalik;1;;14343;ZDF: dwór;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Rogiedle;-;;46815;Trafostacja;"";Lubomino;Z-44 Rogiedle;37;;46814;budynek mieszkalny;"";Lubomino;Z-44 Rogiedle;42;;46812;Plebania;"";Lubomino;Z-44 Rogity;31;;31709;szkoła- ob.b.mieszkalny;"";Braniewo;Z-80 Rogity;35;;31715;dom;"";Braniewo;Z-80 Rogojny;"";;22827;stary cmentarz wiejski;przy drodze wiejskiej, w terenie o zabudowie kolonijnej;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Rogowszczyzna (Kondratowo);"";;22828;ZDF: (relikty)obora, spichlerz, stodoła;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Rogóż;"";;16511;park dworski;"";Kozłowo;Z-40 Rogóż;;;40355;ogrodzenie wokół kościoła św. Barbary;;Lidzbark Warmiński;Z-31/2015 z dn. 18.09.2015r. Rolki;"";;20821;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki-krzyż żołnierzy rosyjskich z I w. św.;od północy przylega do drogi Kożuchy-Szczuczyn, od płdn-zachodu zabudowania wiejskie;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Romaliny;"";;7296;ZDF: zespół folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Romankowo;-;;43269;cmentarz ewangelicki przy majątku/nieczynny;800m na południe od wsi, przy drodze polnej;Sępopol;Z-18 Romankowo;-;;46546;cmentarz ewangelicki;nad stawem;Sępopol;Z-18 Romankowo;;21, 21A;5310;ZDF: dwór;;Sępopol;Z-18 Romankowo;;;7278;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;;Sępopol;Z-18 Romany;;20b;8286;Szkoła - z kamiennym murem oporowym- obecnie zespół przedszkolny;;Szczytno;Z-50/2017 z dn. 03.08.2017 Romany;;26;8290;Karczma z budynkiem gospodarczym-ob.b.handlowo-mieszkalny;;Szczytno;Z-50/2017 z dn. 03.08.2017 Romany;;29;8291;dom murowany;;Szczytno;Z-50/2017 z dn. 03.08.2017 Romany;;32;9527;dom murowany;;Szczytno;Z-50/2017 z dn. 03.08.2017 Romany;;57;8293;dom murowany;;Szczytno;Z-50/2017 z dn. 03.08.2017 Romany;;58;8294;dom murowany;;Szczytno;Z-50/2017 z dn. 03.08.2017 Romejki;"";;20257;cmentarz ewangelicki;przy drodze lesnej Romejki-Babki Gąseckie, ok. 500m na wsch. Od Romejek;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Ropele;"";;20258;cmentarz ewangelicki;wśród pól uprawnych, ok. 500m od drogi Ropele-Laski Wielkie w kierunku wschodnim i ok. 1 km od Ropel;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Rosocha;"";;4016;cmentarz ewangelicki;po zachodniej stronie drogi do Wojnowa, przy skrzyzowaniu z szosą do Pisza;Piecki;Z-31 Rosocha;-;;9011;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;ok. 4 km.od wsi. Przy rozwoidleniu dróg Ruciane Nida-Wojnowo;Piecki;Z-31 Rosocha;6;;8679;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Piecki;Z-31 Rosochackie;"";;19142;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu porośniętym lasem, ok.0,5 km od centrum wsi w kierunku południowym;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Rostki;"";;22324;cmentarz ewangelicki;na wschód od wsi Rostki, w lesie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Rostki;"";;10635;ZDF: park z aleją;"";Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Rostki;"";;34863;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km za wsią, na skraju lasu, od wschodu graniczy z drogą, pod południa i zachodu-pola;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Rostki Skomackie;"";;13617;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, na południe od wsi, od zachodu droga od wsi do szosy Ełk-Orzysz, od północy poe, z pozostałych las;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Rostki Skomackie;"";;13618;mogiła żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej;ok. 130m na zachód od skrzyżowania szosy Ełk-Orzysz z drogą od Rostek, po pónocnej stronie drogi;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Rozdroże;-;;14684;Park wiejski wraz z aleją dojazdową;"";Nidzica;włączono do Wez-brak karty Rozogi;22 Lipca 23;;43398;chałupa;"";Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Rozogi;22 Lipca 30;;43399;chałupa;"";Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Rozogi;24 Stycznia 11;;43393;kamienica-ob. NFZ;"";Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Rozogi;24 Stycznia 9;;43395;kamienica;"";Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Rozogi;;18;42833;ZDF: dwór;;Sorkwity;Z-38 Rozogi;;20;42853;ZDF: rządcówka-ob. b mieszkalny;;Sorkwity;Z-38 Rozogi Mł.;"";;162;cmentarz ewangelicki (teren wsi Babięty);w lesie, na południowy wschód od wsi;Dźwierzuty;Z-38 Rozwady;1;;2242;ZDF: zespół dworsko-folwarczny, w tym dwór, b. gosp., 2-stodoły (1 stodoła+obora- xxx-wykreślona);"";Biskupiec;Z-24 Rożyńsk;"";;20259;cmentarz ewangelicki;w lesie, ok. 1,5 km na płdn. Od wsi Rożyńsk, po wschodniej stronie drogi gruntowej prowadzącej przez las od Rożyńska do szosy Ogródek-Ruska Wieś;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Rożyńsk Mały;"";;19989;cmentarz ewangelicki rodzinny;"";Gołdap;Z-52 Rożyńsk Wielki;"";;19990;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Róg;"";;35419;cmentarz ewangelicki;w południowej cz.wsi, wśród zabudowy, po lewej stronie drogi;Janowo;Z-45 Róg Pierkunowski;-;;18168;"ZDF: 2 obory, 1 stajnia-ob.magazyny; rybaczówka;-nr 3);trojak; czworak; 2 bud. gosp.;park";"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Równina Dolna;"";;7550;cmentarz ewangelicki/całkowicie zatarty;1 km na zachód od wsi;Korsze;Z-17 Równina Dolna;-;;10306;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z podwórzem;"";Korsze;Z-17 Równina Górna;"";;7560;cmentarz ewangelicki;400m na północ od wsi, przy szosie do Wilkowa;Korsze;Z-17 Równina Górna;"";;266;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Korsze;Z-17 Różaniec;"";;16614;park dworski;"";Pieniężno;Z-81 Różaniec;-;;38534;kaplica/kapliczka;"";Pieniężno;Z-81 Różaniec;-;;38535;kapliczki i krzyże we wsi i na kolonii;"";Pieniężno;Z-81 Różanka;"";;16615;ZDF: park dworski;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różewiec;"";;22598;cmentarz ewangelicki;ok. 0,4 km na płn-zach. od wsi, w lesie;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Różnowo;"";;16797;cmentarz;ok. 300m na płdn.od wsi, pomiędzy łąkami i polami uprawnymi, po zach.stronie drogi.;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różnowo;-;;41541;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różnowo;-;;41542;pomnik;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różnowo;-;;41540;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różnowo;24;;41549;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różnowo;25;;41550;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różnowo;25;;41551;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różnowo;3;;41544;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różnowo;32;;11703;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różnowo;35;;41554;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różnowo;35;;41555;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różnowo;4;;41545;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różnowo;42;;41558;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Różyn;-;;46828;kapliczka przydrożna;"";Lubomino;Z-44 Różyna;-;;46547;cmentarz ewangelicki;na półniocny-wschód od wsi, ok. 400m od linii kolejowej, otoczony polami;Sępopol;Z-18 Różynka;v;;29986;cmentarz parafialny katolicki- 0,5 ha;we wsi, na wzniesieniu;Świątki;Z-78/2017 z 30.10.2017 Różyńsk Mały;"";;22148;cmentarz ewangelicki;po wschodniej stronie drogi Olszewo-Różyńsk Wielki, na skraju lasu;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Różyńsk Wielki;"";;22154;cmentarz ewangelicki- ob. rzymskokatolicki parafialny;ok. 300 m na płdn-wschód od kościoła w Różyńsku Wielkim, na płdn-wschodnim krańcu wsi;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Ruciane-Nida;"";;21947;cmentarz wyznaniowy- d ewangelicki;na płaskim terenie, w północnej stronie wsi, przed lasem, od zachodu droga;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Ruciane-Nida;"";;8069;"zespół dworca kolejowego; wieża wodna";przy czynnym odcinku linii kolejowej Ełk-Ruciane-Nida-Mrągowo;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Ruciane-Nida;-;;1138;PJM/6: punkt oporu piechoty, bierny schron dla drużyny piechoty;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Ruciane-Nida;-;;1137;PJM/5: wieża karabinów maszynowych (północna)przy moście kolejowym w umocnieniach mostów w węźle;zachodni brzeg, po płn.stronie mostu;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Ruciane-Nida;-;;1082;SPL/1 - bierny schron dla dwóch drużyn piechoty;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Ruciane-Nida;-;;1136;PJM/4: wieża karabinów maszynowych;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Ruciane-Nida;-;;1135;PJM/3: Dzieło piechoty (bierny schron piechoty - punkt oporu piechoty);"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Ruciane-Nida;-;;1134;PJM/2: Dzieło piechoty (bierny schron piechoty - punkt oporu piechoty);"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Ruciane-Nida;-;;1133;PJM/1: Dzieło piechoty (bierny schron piechoty - punkt oporu piechoty);"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Ruciane-Nida;al. Wczasów;2;52082;"budynek stołówki ""OW Wodnik"" (dawna lokomotywownia)";;Ruciane-Nida;WEZ 11.08.2020 Ruciane-Nida;Al. Wczasów ;15;16045;Skarpa ukształtowana tarasowo;;Ruciane-Nida;Z-22 z 20.02.2018r. Ruda;"";;19195;cmentarz wojenny z I wojny światowej/mogiła żołnierzy rosyjskich;ok.700m na pdn-zach.od wsi, po płnstronie szosy biegnącej do Bogaczewa (Rydzewa), w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Ruda;"";;20826;cmentarz ewangelicki - 2 mogiły z I wojny światowej;ok. 150m od wsi, w lesie, na lekko wznoszącym się terenie, od północy droga leśna;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Ruda;-;;19494;ZDF: budynek gorzelni murowany;"";Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Ruda-Małga-Rezerwat;;;36756;cmentarz przykoscielny; przy ruinie wieży kościoła, obecnie zdewastowany;Jedwabno;Z-28 Rudka;;10;1802;Szkoła Podstawowa;;Szczytno;Z-39 Rudka;;25;8304;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Rudka;;35;8308;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Rudka;;;8310;cmentarz ewangelicki - ob.komunalny;las sosnowy, bezpośrednio na pd od drogi leśnej;Szczytno;Z-39 Rudniki;"";;11561;ZDF: owczarnia - zespół folwarczny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Rudniki;"";;16616;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Rudniki;"";;11560;ZDF: źrebięciarnia - zespół folwarczny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Rudniki;10;;11562;ZDF: czworak - zespół folwarczny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Rudniki;3;;11563;ZDF: budynek wielofunkcyjny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Rudolfowo;-;;51991;cmentarz/mogiła żołnierska;na obszarze pola ornego;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Rudówka Mała;"";;5926;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Rudówka Mała;"";;5925;mogiła zbiorowa ofiar II wojny św.;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Rudzie;"";;19992;cmentarz ewangelicki;przy szosie w terenie niezabudowanym, w sąsiedztwie lasu;Gołdap;Z-52 Rudziska;"";;26507;cmentarz ewangelicki;na płn.skraju wsi Rudziska, przy drodze do Biskupca, na terenie płaskim, częściowo ogrodzony drrewnianym płotem.;Biskupiec;Z-24 Rumian;"";;34764;cmentarz rzymskokatolicki-parafialny;przy drodze w kierunku Lubawy, na wzniesieniu, ogrodzony płotem, z jednej strony zabudowa mieszkalna, z drugiej cmentarz;Rybno;Z-58 Rumian;"";;10529;cmentarz rzymskokatolicki parafialny II;na stromym zboczu wyniesienia, w polu, na północ od wsi, po wschodniej stronie szosy do Rumienicy i Prątnicy, Po płn-wsch.stronie sąsiaduje z drugim cmentarzem parafialnym;Rybno;Z-58 Rumian;"";;10510;cmentarz parafialny;na wzniesieniu, obok drogi w kierunku Lubawy, sąsiaduje z drugim cmentarzem;Rybno;Z-58 Rumy;"";;1330;Cmentarz ewangelicki;przy drodze wylotowej z Rum na Dźwierzuty;Dźwierzuty;Z-32 Rumy;"";;31849;cmentarz ewangelicki/nieczynny;800m na południe od wsi, po lewej stronie drogi polnej ze wsi Rumy do gospodarstwa.;Dźwierzuty;Z-32 Rumy;103;;1327;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;107;;1328;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;112;;1329;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;14;;1302;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;19;;1303;Szkoła;;Dźwierzuty;Z-37, Z-67 z 09.11.2018 r Rumy;21;;1304;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;22;;1306;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;22;;1305;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;23;;1307;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;24;;1308;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;27;;1310;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;30;;1311;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;31;;1313;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;31;;1312;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;32;;1314;Młyn;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;34;;1316;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;37;;1317;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;39;;1318;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;40;;1319;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;43;;1320;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;76;;1322;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;79;;1324;Budynek gospodarczy - kuźnia;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;84;;1323;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;88;;1325;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rumy;96;;1326;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Runowo;-;;49760;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;na zach.skraju wsi, przy szosie do Babiaka;Lidzbark Warmiński;Z-47 Rusajny;-;;43270;cmentarz ewangelicki/nieczynny;500m na południe od wsi, w polu;Sępopol;Z-18 Rusajny;14;;7249;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Rusajny;14;;7277;ZDF: dwór;"";Sępopol;Z-18 Rusek Mały;"";;2502;ZDF: zespół dworsko parkowo-folwarczny-dwór z elementami zespołu;"";Dźwierzuty;Z-32 Rusek Mały;10;;1218;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rusek Mały;11;;1219;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rusek Mały;12;;1299;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Rusek Mały;12;;1300;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rusek Mały;13;;1220;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rusek Mały;14;;1298;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Rusek Mały;14;;1221;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rusek Mały;17;;1222;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rusek Mały;2;;1301;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rusek Mały;5;;1215;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rusek Mały;7;;1216;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rusek Mały;9;;1217;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Ruskowo;d. Rustkowo;;35420;cmentarz wojenny- ten sam co cm. bezwyznaniowy (wojskowy)- poz. 35422;ok.1 km za wsią, po południowej stronie szosy do Szczytna;Janowo;Z-45 Ruskowo;d. Rustkowo;;35422;cmentarz bezwyznaniowy (wojskowy)- ten sam co cm. wojenny- poz. 35420;po prawej stronie szosy Nidzica-Wielbark;Janowo;Z-45 Ruskowo;d. Rustkowo;;35421;cmentarz baptystów- ten sam co cm. ewangelicki- ten sam co cm. ewangelicki- poz. 35423;za wsią, na skraju lasu, ok. 500m na płn. od szosy Nidzica-Wielbark;Janowo;Z-45 Rusy;"";;16798;cmentarz;na wzgórzu, ok. 500m od d.majątku.;Braniewo;Z-80 Ruszkowo;"";;12065;cmentarz ewangelicki - ob. rzymskokatolicki;na skraju wsi, na północny-zachód od centrum wsi, po prawej stronie drogi Ruszkowo-Brzeźno Mazurskie;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Ruszkowo;31;;32648;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Ruszkowo;60;;32663;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Ruszkowo;65;;32667;Gminny Ośrodek Kultury/świetlica/biblioteka;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Ruszkowo;92;;32682;budynek hotelowy/mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Ruszkowo;;31;51993;budynek gospodarczy;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Ruszkowo;;39;51994;budynek gospodarczy I;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Ruszkowo;;64;12023;Szkoła Podstawowa;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Ruś;dz. 209/8 i cz. 118/1;;52083;Droga brukowa, fragment d. Traktu Niborskiego;;Stawiguda;WEZ Ruś;;17;24758;chałupa;;Stawiguda;Z-50 Ruś;;33;24761;chałupa;;Stawiguda;Z-50 Ruś;;89;6294;budynek mieszkalny;;Stawiguda;Z-50 Ruta;1;;49972;ZDF: zespół folwarczny-dom robotników folwarcznych+ (b. gospodarczy-xxxx-nie istnieje);"";Barciany;Z-14 Rutki;-;;46680;Szkoła-ob. b. mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Rutkowice;34;;12265;ZDF: - b. gospodarczy;"";Płośnica;Z-60 Rutkowice;34, 35, 36;;15476;ZDF: zespół dworsko-folw.:dwór-35, gorzelnia z b.gospodarczymi-36, b.gospodarczu-34, park dworski;"";Płośnica;Z-60 Rutkowice;35;;7694;ZDF: dwór;"";Płośnica;Z-60 Rutkowice;36;;7686;ZDF: gorzelnia;"";Płośnica;Z-60 Rutkowice I;d. Tynowo;;23365;cmentarz wojenny z I wojny Światowej - bezwyznaniowy;wieś Tynowo nie istnieje;Płośnica;Z-60 Rutkowice Ii;d. Tynowo;;23366;cmentarz wojskowy z I wojny światowej-wielowyznaniowy;wieś Tynowo nie istnieje;Płośnica;Z-60 Rutkowice Iii;d. Tynowo;;23367;cmentarz wojskowy z I wojny światowej- ewangelicki;wieś Tynowo nie istnieje;Płośnica;Z-60 Rutkowo;-;;9012;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;ok..400m na płn.od wsi, przy drodze do Borowa;Piecki;Z-31 Rutkowo;1;;8519;ZDF: dwór/budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Rutkowo;11;;1282;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rutkowo;15;;1224;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rutkowo;16;;1283;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rutkowo;18;;1225;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rutkowo;2;;1223;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rutkowo;24;;1226;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rutkowo;25;;1227;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rutkowo;26;;1228;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Rutkowo;3;;1280;Dworzec kolejowy;"";Dźwierzuty;Z-32 Rutkowo;4;;1281;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Rybical;"";;5960;cmentarz ewangelicki;ok.2,5 km na płdn-wschód od wsi, w lesie;Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Rybical;"";;5961;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Rybitwy;"";;22325;cmentarz ewangelicki;w lesie, w pobiżu jez. Roś, na północ od wsi Rybitwy;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Rybno;"";;34761;cmentarz rzymskokattolicki-parafialny;na wzniesieniu, po prawej stronie drogi, w kierunku dworca kolejowego;Rybno;Z-58 Rybno;Kwiatowa ;34;42867;ZDF: zespół folwarczny:2 obory (nr 34), stajnia (bk), (dwór i park-RZ);;Sorkwity;Z-38 Rybno;Wyzwolenia 89;;30685;kościół ewangelicki-ob. katolicki;"";Rybno;Z-58 Rybno;;;43096;cmentarz ewangelicki komunalny/czynny;200m na wschód od wsi, przy szosie Rybno-Borowo;Sorkwity;Z-38 Rydzewo;"";;19196;cmentarz parafialny rzymskokatolicki (starsza część-d, ewangelicki);w lesie po wschodniej stronie szosy Rydzewo-Bogaczewo, ok.300m od zabudowań wsi;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Rydzewo;"";;19197;cmentarz wojenny z I wojny światowej;ok. 1,5 km na płdn-wsch.od skrzyżowania szosy Jagodne W.-Rydzewo z drogą Bogaczewo-Paprotki i 0,3 km na płn-zach.od tej ostatniej;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Rydzówka Mała;"";;22601;cmentarz ewangelicki;ok.100m od Kanału Mazurskiego, przy drodze do Gui;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Rygarby;-;;43271;cmentarz ewangelicki/nieczynny;1 km na zachód od wsi, przy drodze w kier.d.PGR Pieny;Sępopol;Z-18 Rygarby;2;;7245;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Ryn;-;;5838;cmentarz ewangelicki z mogiłą z I wojny światowej;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Ryn;Partyzantów 3;;5853;"wiatrak ""HOLENDER""";"";Ryn;----- Ryn;Polna ;3;52079;BUDYNEK GAZOWNI wraz z historycznym zagospodarowaniem otoczenia;;Ryn;IZAR.5135.Z.36.2020.aka Ryn;Świerczewskiego;;5894;cmentaż żydowski;na południowym krańcu miasta, po zach.stronie ul.Świerczewskiego, na wysokim brzegu jeziora;Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Ryn;Świerczewskiego 15;;5865;szkoła/budynek szkolny;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Ryn;Świerczewskiego 55;;5883;dom murowany;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Rynek;"";;24080;cmentarz ewangelicki rodowy;na południe od dziedzińca dworskiego, na skraju lasu i głębokiego jaru, na płaskim terenie.;Grodziczno;Z-57 Rypławki;2;;44912;dom;"";Srokowo;Z-15 Rywociny;;18;51998;budynek mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Rywociny;;4;51997;budynek mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Rywociny;;4;51996;budynek gospodarczy;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Rząśniki;"";;18860;cmentarz ewangelicki;na skraju asu, ok.100m za wiaduktem koejowym, od którego prowadzi droga leśna;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Sadowo;"";;25870;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (park-RZ);"";Biskupiec;Z-24 Sadowo;"";;25938;cmentarz ewangelicki;na wschód od wsi, 50m od drogi Sadowo-Lipowo, w polu na terenie płaskim;Biskupiec;Z-24 Saduny;-;;10328;ZDF: zespół dworsko-folwarczny ze stawem;"";Korsze;Z-17 Safronka;-;;32631;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;;Janowiec Kościelny;Z-41 Sajna Mała;"";;7577;cmentarz ewangelicki;"";Korsze;Z-17 Sajna Mała;"";;7576;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Korsze;Z-17 Sajna Mała;"";;7571;ZDF: obora (12);"";Korsze;Z-17 Sajna Mała;1;;7567;ZDF: dwór -ob. bud. Mieszkalny;"";Korsze;Z-17 Sajna Wielka;"";;7578;cmentarz ewangelicki;na północno-zachodnim skraju wsi;Korsze;Z-17 Sajzy;"";;20269;cmentarz ewangelicki;na płn. krańcu wsi Sajzy, po zach.stronie drogi Sajzy-Połom, na płn-wsch. Brzegu jeziora Łaśmiady;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Salpik;"";;10168;cmentarz ewangelicki-rodowy rodziny Richterów (przypuszczalnie Salpik Dolny -RZ);na wzgórzu, ok. 300m na wschód od drogi gruntowej Salpik-Orzeł;Kętrzyn;Z-20 Samborek;-;;46834;kapliczka przydrożna;"";Lubomino;Z-44 Samborek;k/5;;46833;kapliczka;"";Lubomino;Z-44 Samolubie;;1;48740;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;22;51947;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;35;51755;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;39;51918;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;43;51916;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;45;49030;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;51;49027;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;52;48842;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;54;48762;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;55;48761;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;59;48757;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;59;37201;"układ rur. zabudowy kolonijnej - zagroda; dom i b. gospodarcze";;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;60;37200;układ rur. zabudowy kolonijnej - zagroda: dom i b. gospodarcze;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Samolubie;;60;51921;układ ruralistyczny zabudowy kolonijnej-układ przestrzenny gospodarstwa;;Kiwity;Z-52/2015 z dn. 04.12.2015 r. Sapałówka;"";;21219;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Sapałówka;"";;21076;cmentarz ewangelicki;w rozwidleniu dróg gruntowych Sapałówka-Wróbel i Sapałówka-Ziemiany;Banie Mazurskie;Z-53 Sarkajmy;"";;10358;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Korsze;Z-17 Sarkajmy;"";;7581;ZDF: stajnia;"";Korsze;Z-17 Sarkajmy;"";;7579;ZDF: dwór;"";Korsze;Z-17 Sarkajmy;10;;857;młyn - ob. b. mieszkalny+ brukowana droga dojazdowa;"";Korsze;Z-17 Sarnowo;-;;46463;cmentarz rzymskokatolicki;na zachodnim skraju wsi, przy drodze do Krasnołęki;Kozłowo;Z-40 Sarnowo;25;;49543;kaplica filialna;"";Lidzbark Warmiński;Z-46 Saruny;"";;33856;cmentarz ewangelicki/nieczynny;1 km na południowy wschód od wsi, przy drodze polnej do Wągródka;Górowo Iławeckie;Z-62 Sasek Wielki;-;;1087;SPL/52 - wieża piechoty dla broni ręcznej i maszynowej;;Szczytno;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Sądry;"";;16872;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płn. Zach. od wsi, przy drodze polnej;Mrągowo;Z-23 Sąkieły Małe;"";;20559;cmentarz ewangelicki z mogiłą zbiorową żołnierzy rosyjskich z 1914 r.;po zachodniej stronie drogi do Zabrostu Wielkiego;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Sąpłaty;"";;31851;cmentarz ewangelicki/nieczynny;w płn-zach.cz.wsi, po prawej stronie drogi ze wsi do ośrodka wczasowego.;Dźwierzuty;Z-32 Sąpłaty;14;;1230;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Sąpłaty;16;;1331;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Sąpłaty;19;;8104;Szkoła-ob.swietlica, kaplica, muzeum regionalne i 3 mieszkania;"";Dźwierzuty;Z-44/2017 z dn. 24 maja 2017 r. Sąpłaty;23;;1332;Budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Sąpłaty;25;;1333;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Sąpłaty;26;;1334;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Sąpłaty;27;;1335;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Sąpłaty;27;;1336;Budynek gospodarczy (stodoła);"";Dźwierzuty;Z-32 Sąpłaty;62;;1337;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Sąpłaty;63;;1081;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Sąpłaty;89;;1338;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Sąpłaty;9;;1229;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Sątoczek;"";;7586;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (park-RZ), (obora nie istnieje);"";Korsze;Z-17 Sątoczek;5;;7585;ZDF: dwór -ob. budynek mieszkalny;"";Korsze;Z-17 Sątopy-Samulewo;"";;28315;cmentarz wiejski;w kierunku południowym od zabudowań przy drodze mpolnej, na płaskim terenie;Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Sątopy-Samulewo;"";;4053;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: obora (dwór i park - RZ);"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Sędki;"";;20271;cmentarz ewangelicki-zbiorowa mogiła 4 NN żołnierzy rosyjskich poległych w ok.. 1914r.;W lesie, po zachodniej stronie drogi leśnej wiodącej od szosy Kalinowo-Ełk do miejscowości przykopka, w odległosci ok 500m na półcoc od w.w. szosy;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Sędrowo;5;;43523;szkoła-ob. b. mieszkalny;"";Wielbark;Z-29 Sękowo;-;;52006;układ ruralistyczny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sękowo;1;;32695;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sękowo;22;;32704;Szkoła-ob. b. mieszkalny;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sękowo;28;;32707;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sękowo;;1;51999;budynek gospodarczy I;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sękowo;;1;51995;budynek gospodarczy II;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sękowo;;1;52000;budynek gospodarczy III;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sękowo;;11;52003;budynek gospodarczy;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sękowo;;22;52004;budynek gospodarczy przy szkole;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sękowo;;27;52005;budynek mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sękowo;;28;52007;budynek gospodarczy;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sękowo;;6;52001;budynek gospodarczy;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sękowo;;7;52002;budynek mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sępopl;Leśna 4 i 5;;4064;d. gazownia miejska i wodociągi;"";Sępopol;Z-18 Sępopol;Kopernika 3;;4997;kamieniczka;"";Sępopol;Z-18 Sępopol;Korszyńska 2;;7688;młyn wodny/spichlerz;"";Sępopol;Z-18 Sępopol;Leśna;1;7707;dom mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym;;Sępopol;WEZ 25.09.2019r. Sępopol;Leśna;1;7697;wodociągowa wieża ciśnień;;Sępopol;WEZ 25.09.2019r. Sępopol;Leśna;1;7698;budynek gospodarczy/ na terenie zespołu wodociągów;;Sępopol;w WEZ 25.09.2019r. Sępopol;Leśna;1;52075;zbiornik gazowy w zespole dawnej gazowni miejskiej;;Sępopol;WEZ 25.09.2019r. Sępopol;Leśna 4;;7701;dom;"";Sępopol;Z-18 Sępopol;Moniuszki 25;;7722;kamienica;"";Sępopol;Z-18 Sępopol;Moniuszki 4;;4935;kamieniczka;"";Sępopol;Z-18 Sępopol;Prusa ;8a, 8b;11033;cmentarz żydowski;;Bartoszyce;Z-61/2017 z 12.09.2017r. Sętal;"";;31492;cmentarz przykościelny parafialny;w centrum wsi przy kościele parafialnym;Dywity;Z-27 Siedliska;"";;20275;zbiorowa mogiła żołnierzy niemieckich z I wojny światowej;kilkadziesiąt metrów za wiaduktem kolejowym, na linii Ełk-Orzysz, po północno-wschodniej stronie szosy Ełk-Siedliska;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Siedliska;"";;10651;cmentarz ewangelicki;około 0,5 km na północ od centrum wsi, na wysokim wzniesieniu, w bezpośrednim sąsiedztwie pola uprawne;Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Siedliska;"";;20273;cmentarz ewangelicki;na lekkim wzniesieniu, w odległości ok.700m na północny zachód od wsi Siedliska, po wschodniej stronie drogi gruntowej Siedliska-leśn. Mleczkowo;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Siedliska;"";;20274;cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich z I wojny światowej;około 300m na południe od szosy, w zachodniej części Siedlisk, po wschopdniej stronie drogi gruntowej prowadzącej w kierunku jeziora Sunowo;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Siedlisko;"";;19995;cmentarz ewangelicki;w terenie wiejskim, wśród pól i łąk, w sąsiedztwie zabudowy kolonijnej;Gołdap;Z-52 Siemianowo;-;;46464;cmentarz ewangelicki;ok. 250m na północ od zabudowań wiejskich, przy drodze do Kownatek;Kozłowo;Z-40 Siemki;;;520;cmentarz ewangelicki;przy drodze z d. PGR Starynia do wsi Siemki, w lesie, na wzniesieniu;Reszel;Z-19 Sikory Ostrokolskie;"";;11119;cmentarz ewangelicki;w lesie, około 250 metrów od szosy na Prostki;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Silginy;-;;49984;ZDF: zespół dworsko-folwarczny - podwórze, dom robotników folwarcznch, stodoła;mapa;Barciany;Z-14 Silin;-;;12118;ZDF: zespół folwarczny;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Siniec;"";;44933;ZDF: dwór;"";Srokowo;Z-15 Siniec;"";;44936;ZDF z bramą wjazd. od głównej drogi bruk.drogą do zespołu,podwórzem gosp.oraz b. gospodarczymi…;"";Srokowo;Z-15 Siniec;37;;183;dom;"";Srokowo;Z-15 Siódmak;-;;1126;SPL/47: schron bojowy (stanowisko bojowe do ognia czołowego;;Szczytno;Z-39 Siódmak;-;;1128;SPL/49: punkt oporu piechoty. Bierny schron dla dwóch drużyn piechoty;;Szczytno;Z-39 Siódmak;-;;1127;SPL/48: bierny schron dla drużyny piechoty;;Szczytno;Z-39 Sitno;3-5;;43986;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: owczarnia-(pozostałe nie istnieją, (park-RZ);"";Olsztynek;Z-49 Skalisze Leśniczówka;"";;20561;cmentarz ewangelicki;po północnej stronie drogi gruntowej biegnącej przez Skalisze w głąb lasu;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Skaliszkiejmy;"";;21225;cmentarz ewangelicki;tuż za wsią Skaliszejmy, przy drodze na kurki;Banie Mazurskie;Z-53 Skandawa;"";;49990;ZDF:zespół dworsko-folw.-stajnia ze spichlerzem-ob.b.bosp.+ chlewnia i zachowane podwórze+silos;"";Barciany;Z-14 Skandawa;"";;50110;cmentarz ewangelicki wiejski;na skraju lasu, przy szosie Skandawa-Solkienniki;Barciany;Z-14 Skandławki;-;;45081;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km na zachód od wsi, przy drodze polnej;Srokowo;Z-15 Skarlin;"";;13774;cmentarz ewangelicki;w kierunku zachodnim od Skarlina, przy drodze gruntowej i 70m na północ od szosy do Łąkorza, teren równy, otoczony polami uprawnymi;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Skarlin;"";;13773;cmentarz parafialny;w pł. Części wsi, ok. 50m od kościoła, teren równy, otoczony polami, zabudową i ogrodami;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Skarżyn;"";;20835;cmentarz wyznaniowy-d. ewangelicki- nagrobek żołnierza niemieckiego;na wschodnim zboczu zalesionego wzgórzxa, z pozostałych stron łąki, od płdn-wschodu droga polna ze |Skarżyna do Włost;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Skarżyn;10;;20827;zespół kościoła ewangelickiego-ob. rz-katolickiego p.w. Chrystusa Króla: kościół, plebania, łącznik;d.9;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Skierki;-;;50010;ZDF: zespół dworsko-folwarczny ze stawem, podwórzem, 2 brukowanymi dojazdami (jeden z aleją);"";Barciany;Z-14 Skierki;12;;50012;Szkoła- ob. b. mieszkalny;"";Barciany;Z-14 Skierki;;;17;cmentarz /mogiła;w parku dworskim;Barciany;Z-14 Skocze;"";;19996;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Skoczewo;"";;50017;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z brukowanm dojazdem i podwórzem;"";Barciany;Z-14 Skoczewo;;;16518;ZDF: park;;Barciany;Z-14 Skolity;v;;29853;cmentarz parafialny -katolicki- 0,8 ha;na stoku, w centrum wsi, przy kościele;Świątki;Z-78/2017 z 30.10.2017 Skolity;;k/3;29855;kapliczka;przy posesji nr 3;Świątki;Z-27/2019 z 11.03.2019r. Skolity;;k/38;29857;kapliczka z figura św. Franciszka;przy posesji nr 38;Świątki;Z-27/2019 z 11.03.2019r. Skolity;;k/3a;29854;kapliczka przydrożna wraz ze starodrzewiem;przy remizie (posesji nr 3a);Świątki;Z-27/2019 z 11.03.2019r. Skolity;;;29859;kapliczka z figurą Chrystusa;przy kościele p.w. narodzenia NMP;Świątki;Z-27/2019 z 11.03.2019r. Skolity;;;29856;kapliczka;przy szkole, na rozwidleniu dróg;Świątki;Z-27/2019 z 11.03.2019r. Skomack Wielki;"";;2;cmentarz ewangelicki;w polu na górce, bez drogi dojścia, na zachód od wsi Skomack Wielki;Stare Juchy;Z-83/2017 z 22.11.2017 r. Skomack Wielki;"";;14389;cmentarz ewangelicki;przy szosie Skomack Wielki-Ełk, po jej południowej stronie, w odległości ok.250m na wschód od wiaduktu kolejowego;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Skomack Wielki;"";;1;cmentarz ewangelicki;w polu, na północny wschód od wsi Skomack Wielki;Stare Juchy;Z-83/2017 z 22.11.2017 r. Skomack Wielki;"";;14390;cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu położonym ok 100m na południe od drogi gruntowej wiodącej od szosy Skomack Wielki-Ogródek do Tamkowa, ok. 1.5 km na południowy-wschód od Skomacka Wielkiego;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Skomack Wielki;folwark I;;14359;ZDF: dwór-ob. Szkoła;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Skomack Wielki;folwark I;;14360;ZDF: spichlerz (1);"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Skomack Wielki;folwark I, nr 20;;14373;ZDF: dwojak z częścią gospodarczą;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Skop;"";;5930;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Skorupki;"";;5933;cmentarz ewangelicki-rodzinny;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Skorupki;"";;5932;cmentarz ewangelicki międzywojenny;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Skowrony;"";;35602;cmentarz;naprzeciwko kościoła, po zachodniej stronie drogi przez wieś;Godkowo;Z-78 Skowrony;"";;16804;cmentarz;naprzeciwko kościoła, po zach.stronie drogi przez wieś.;Godkowo;Z-78 Skurpie;28;;12299;dom;"";Płośnica;Z-60 Słabowo;"";;5934;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Słabowo;"";;5935;cmentarz ewangelicki-rodzinny;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Sławka Wielka;"";;46378;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Kozłowo;Z-40 Sławka Wielka;"";;16519;park dworski;"";Kozłowo;Z-40 Sławka Wielka;-;;46465;cmentarz ewangelicki;ok. 500m na północ od wsi, przy drodze do Kozłowa;Kozłowo;Z-40 Sławkowo;"";;10197;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, wśród pól, ok. 900m na wsch. Od wschodniego skraju zab. d. folwarku;Kętrzyn;Z-20 Sławkowo;16;;32719;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sławkowo;18;;32721;dom I;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sławkowo;22;;15473;park;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Sławosze;;;18;mogiła wojenna z I w. św.;w kierunku południowym od zabudowań wsi, ok. 150m od polnej drogi do Zalesia, w polu, na wzniesieniu, granice wyznaczają lipy. Mogiła zdewactowana;Barciany;Z-14 Słonecznik;-;25;12122;szkoła;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Słonecznik;;72;3252;dom;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Słup;33;;45576;budynek mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Słup;33;;45577;budynek gospodarczy;"";Lidzbark;Z-61 Słupy;"";;31484;kapliczka;przy drodze Słupy-Gady;Barczewo;Z-27 Słupy;k/43;;16521;park dworski krajobrazowy;"";Dywity;Z-27 Smokowo;"";;10208;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, wśród pól, ok. 300m na wschód od wsi, przy drodze polnej nieuzytkowanej;Kętrzyn;Z-20 Smolajny;11;;796;Budynek mieszkalny, stodoła;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;13;;797;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;2;;792;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;23;;799;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;26;;800;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;28;;801;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;30;;802;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;31;;803;Budynek mieszkalny, stodoła;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;35;;804;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;36;;805;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;38;;806;szkoła ob. budynek mieszkalny z cz. szkolną;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;41;;807;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;50/51;;1064;Budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;52/53/54;;1065;Budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;59;;1066;Budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;60;;1067;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;61;;1068;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;7;;794;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;73;;1069;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;8;;795;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolajny;k/16;;798;Kapliczka;"";Dobre Miasto;Z-37 Smolanka;59;;7226;d. dworek - ob.b. mieszkalny;"";Sępopol;Z-18 Snopki;"";;22327;cmentarz ewangelicki;na skraju wsi, przy szosie, na płaskim terenie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Sobiechy Kolonia;"";;20568;cmentarz ewangelicki;nad prawym brzegiem Węgorapy, ok. 300 m. od szosy Sobiechy-Ołownik, na zach.;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Sobole;"";;5827;cmentarz ewangelicki;przy szosie Raczki-Olecko, po jej północnej stronie w odległości ok. 800 m. na zachód od wsi Sobole, na skraju lasu;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Sobole-Wilkasy;"";;23515;cmentarz ewangelicki;przy szosie Raczki-Olecko, po jej północnej stronie w odległości ok. 1 km na zachód od wsi Sobole;Wieliczki;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Sokolica;"";;30414;cmentarz ewangelicki;na zachód od szosy do Wiatrowca, przy kościele;Bartoszyce;Z-12 Sokolica;"";;30413;cmentarz katolicki-d.ewangelicki;na wsch.od drogi do PGR Sokolica, przy drodze, od strony południowej powiększony o cm. Komunalny;Bartoszyce;Z-12 Sokolica;26;;30180;dom;"";Bartoszyce;Z-33/2017 z dn. 20 kwietnia 2017 r. Sokolica;;5;30185;dwór- ob.budynek mieszkalny i świetlica;;Bartoszyce;Z-33/2017 z dn. 20 kwietnia 2017 r. Sokoły;"";;19999;cmentarz ewangelicki wiejski;"";Gołdap;Z-52 Sokoły Jeziorne;"";;20837;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, na zachód od wsi, od północnego wschodu droga polna od szosy Biała Piska-Prostki do wsi, z pozostałych stron pole;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Sokółki;"";;22161;cmentarz ewangelicki;przy szosie Popowo-Sokółki, po jej północnej stronie, w odległości ok. 400 m na wschód od rozwidlenia dróg we wsi Sokółki;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Sokółki;"";;19664;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km na południe od centrum wsi, po zachodniej stronie szosy Sokółki-Dunajek, na wzniesieniu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Sokółki;"";;22160;cmentarz ewangelicki;ok. 500m na płdn-wsch.od skrzyżowania dróg w Sokółkach, po południowej stronie szosy Sokółki-Popowo;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Solno;"";;30415;cmentarz ewangelicki;w centrum wsi, na wzniesieniu;Bartoszyce;Z-12 Solno;;6- dwór;12039;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: dwór+ b. gosp. wielofunkcyjny, stajnia;;Bartoszyce;Z-12 Sołdany;-;;6148;cmentarz ewangelicki (prawdopod. kwatera wojsk.żołnierzy niemieckich - nieużytkowany;ok. 0.5 km na płn-wschód od budynku d.szkoły, na wysokim wzniesieniu porośniętym lasem;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sołdany;19;;6155;budynek gospodarczy przy szkole;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sołdany;19;;6154;szkoła;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sołdany;21;;7119;budynek gospodarczy II;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sołdany;21;;5993;budynek gospodarczy I;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sołdany;21;;6157;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sołdany;30;;7122;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sołdany Kolonia;"";;18246;cmentarz ewangelicki;w lesie, , na płn-wsch.od wsi Sołdany;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sołtmany;"";;22162;ZDF: dwór-ob. dom,magazyn zbozowy,obora,chlewnia,stodoła,dwojak;na wschodnim skraju wsi, przy polnej drodze prowadzącej z Prostek do Kobylina;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Sołtmany;"";;17287;cmentarz ewangelicki;"";Kruklanki;Z-30/2016 z dn.03.06.2016 Sołtmany;"";;17288;cmentarz ewangelicki;"";Kruklanki;Z-30/2016 z dn.03.06.2016 Sołtysowizna;"";;5415;cmentarz ewangelicki;zaorany, granice cmentarza nieczytelne, w polu, na północ od szosy z Górowa do Pienięzna;Górowo Iławeckie;Z-62 Sorkwity;-;;43097;cmentarz ewangelicki rodowy/nieczynny;na południe od Sorkwit, w lesie nad brzegiem jeziora;Sorkwity;Z-38 Sorkwity;-;;43098;cmentarz ewangelicki/czynny;na zachodnim skraju Sorkwit;Sorkwity;Z-38 Sowiróg;"";;34864;cmentarz ewangelicki (nieczynny);w lesie, na niewielkim wzniesieniu, na zachód od wsi;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Spaliny Wielkie;17 (d. 24A);;43410;Szkoła;przy przystanku PKS;Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Sportyny;"";;5814;most drogowy nad Pasłęką;"";Orneta;Z-9/2017 z dn. 31 stycznia 2017 r. Sportyny;"";;5816;most kolejowy nad Pasłęką;"";Orneta;Z-9/2017 z dn. 31 stycznia 2017 r. Sportyny;;;5814;most drogowy nad Pasłęką;;Miłakowo;Z-9/2017 z dn. 31 stycznia 2017r. Sportyny;;;5816;most kolejowy nad Pasłęką;;Miłakowo;Z-9/2017 z dn. 31 stycznia 2017 r. Sporwiny;"";;30160;ZDF: zespół dworsko-folw.: dwór, park, stodoła(bk), obora, kuźnia, czworak, b. wielofunkcyjny (bk);"";Bartoszyce;Z-12 Spręgliny;"";;7599;cmentarz ewangelicki;w kierunku północno-zachodnim, ok. 200m od ruin zabudowań, przy polnej drodze do Krzemit, na niewielkim wzniesieniu;Korsze;Z-17 Spychowo;"";;4388;zapora wodna i śluza zbiornika wody;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo;-;;1093;SPL/12: bierny schron dla dwóch drużyn piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo;-;;1091;SPL/10 - bierny schron dla dwóch drużyn piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo;-;;1090;SPL/9: bierny schron dla drużyny piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo;-;;1092;SPL/11: schron bojowy (stanowisko bojowe do ognia czołowego);"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo;-;;1094;SPL/13: schron - stanowisko dowodzenia kompanii;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo;-;;1095;SPL/14: bierny schron dla dwóch drużyn piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo;-;;1096;SPL/15: blokhauz dla ckm i piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo;Mazurska 5;;23641;szkoła;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo - Piasutno;-;;1103;SPL/22: blokhauz dla ckm i piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo - Piasutno;-;;1101;SPL/20: blokhauz dla ckm i piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo - Piasutno;-;;1104;SPL/23: blokhauz dla ckm i piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo - Piasutno;-;;1105;SPL/24: blokhauz dla ckm i piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo - Piasutno;-;;1100;SPL/19: bierny schron dla dwóch drużyny piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo - Piasutno;-;;1099;SPL/18: blokhauz dla ckm i piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo - Piasutno;-;;1098;SPL/17: blokhauz dla ckm i piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo - Piasutno;-;;1102;SPL/21: bierny schron dla dwóch drużyny piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spychowo - Piasutno;-;;1097;SPL/16: blokhauz dla ckm i piechoty;"";Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Spytajny;"";;30416;cmentarz ewangelicki;za wsią, przy polnej drodze od szosy Bartoszyce-Górowo Iławeckie;Bartoszyce;Z-12 Spytkowo;"";;18170;cmentarz ewangelicki rodzinny;w południowej części Spytkowa, w pobliżu drogi do wsi;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Spytkowo;11 - d.Jagliniec;;6174;dwór - ob. budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Spytkowo;28;;6178;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Spytkowo;35;;7127;dom mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Spytkowo;41;;6183;szkoła;d.44;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Spytkowo;45;;6184;obora;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Spytkowo;52;;6187;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Spytkowo;53;;6188;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Spytkowo;53;;6182;budynek gospodarczy/ biblioteka;d.44;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Srebrna Góra;"";;18171;cmentarz ewangelicki;ok. 200m na płn.od ruin zespołu dworskiego w Srebrnej Górze, po zach.stronie drogi do Sterławek Małych, na wzniesieniu;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Srokowo;Barciańska;;45086;cmentarz ewangelicki;przy rozwidleniu drog do Jankowic i Barcian;Srokowo;Z-15 Srokowo;Wileńska 10;;45013;dom;"";Srokowo;Z-15 Stabunity;-;;49761;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;na płn.skraju wsi, przy drodze do wsi Pawły;Lidzbark Warmiński;Z-46 Stachowizna;"";;48003;ZDF: zespół dworsko- folwarczny - 3 chlewnie+ b. gospodarczy (park i dwór - RZ) ---> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Stachowizna;"";;10211;ZDF: obora-ob. nieużytkowana;"";Kętrzyn;Z-20 Stachowizna;"";;10212;ZDF: stodoła-ob. nieuzytkowany;"";Kętrzyn;Z-20 Stacze;"";;19666;cmentarz ewangelicki;ok. 150 m na wschód od zespołu dworsko-ogrodowego w Staczach i około 200m na północ od szosy;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Stacze;"";;37718;szkoła(1)- ob.b.mieszkalny;"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Stacze;"";;6845;cmentarz wojenny: mogiła z I wojny św.;ok400m na płn.od wsi, w lesie mieszanym, na płdn.stoku wyniesienia, ok. 100m na zach.od drogi Stacze-Czyńce i ok. 100m na płn.od przecinki z linią energetyczną;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Stama;-;;43099;cmentarz ewangelicki/nieczynny;na południowo-wschodnim skraju wsi, 200m od d.PGR, w lesie;Sorkwity;Z-38 Stama;-;;43100;cmentarz ewangelicki/zamknięty;200m na południe od wsi, przy drodze do Młynika;Sorkwity;Z-38 Stanclewo;"";;26054;cmentarz ewangelicki- ob.rzymskokatolicki;we wsi, ok. 50 m za kościołem, na małym wyniesieniu terenu, ogrodzony;Biskupiec;Z-24 Stanclewo;"";;26055;cmentarz ewangelicki rodzinny z kamiennym obeliskiem;ok. 2,5 km na płdn-zach.od wsi, przy drodze do Lipowa, w lesie, ok. 250m od drogi do d. PGR Lipowo;Biskupiec;Z-24 Stara Różanka;"";;10219;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu w centrum wsi, przy skrzyżowaniu dróg gruntowych;Kętrzyn;Z-20 Stara Różanka;"";;10218;cmentarz ewangelicki rodowy;na wzgórzu, ok. 500 m. na płdn. Od wsi i ok. 300m na zach. od nasypu kolejki wąskotorowej;Kętrzyn;Z-20 Stara Rudówka;"";;5937;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Stare Gajdzie;"";;21236;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Stare Guty;"";;51941;cmentarz ewangeicki;wśród pól;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Stare Guty;"";;22329;zespół stacji kolejowej: b.gospodarczy;"";Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Stare Jabłonki;-;;10187;Kanał Elbląski- most kolejowy;linia kolejowa Ostróda-Olsztyn, 29,000 km nad Kanałem Elbląskim;Ostróda;Z-17 z dn. 01.07.2015 Stare Jabłonki;-;;8691;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Lubajny-Stare Jabłonki, 29,050 km nad Kanałem Elbląskim;Ostróda;Z-17 z dn. 01.07.2015 Stare Juchy;"";;37698;cmentarz ewangelicki;około 800m na północ od kościoła, po wschodniej stronie drogi Stare Juchy-Szczecinowo;Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Stare Juchy;d. folwark Orla jucha;;14405;ZDF: stodoła;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Stare Juchy;d. folwark Orla Jucha;;14407;ZDF: młyn;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Stare Juchy;d. folwark Orla Jucha;;14404;ZDF: obora;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Stare Juchy;d. folwark Orla Jucha;;14408;ZDF: gorzelnia;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Stare Juchy;d. folwark Orla Jucha;;14406;ZDF: spichlerz;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Stare Juchy;Długa 29;;21666;dom z wnękowym podcieniem;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Stare Juchy;folwark -ob.om nr 1, Długa 29;;14391;ZDF: dwór;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Stare Juchy;Kolejowa;;12352;dworzec kolejowy;"";Stare Juchy;Z-73/2017 z 16.10.2017 r. Stare Kiejkuty;;11;8330;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Stare Kiełbonki;-;;9014;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;ok. 500m na płn-zach.od wsi, przy szosie do babięt;Piecki;Z-31 Stare Kiełbonki;15;;8629;budynek mieszkalny;"";Piecki;Z-31 Stare Uściany;"";;34927;cmentarz ewangelicki (nieczynny);przy drodze na Małe Uściany, za wsią Stare Uściany, w lesie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Starosty;"";;5830;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, którego zbocze spada w kier.wschodnim ku rz. Lega, ok. 100m w kierunku płn.od zabudowań wsi Starosty;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Starosty;"";;5831;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, po prawej stronie rz.Lega, ok. 200m od zabudowań wsi Starosty, w kier. Północnym;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Stary Dwór;"";;17022;kapliczka z dzwonniczką;w centrum wsi;Dobre Miasto;Z-37 Stary Dwór;10;;682;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Stary Dwór;11;;686;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Stary Dwór;12;;685;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Stary Dwór;16;;687;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Stary Dwór;4;;680;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Stary Dwór;6;;681;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Stary Dwór;k/14;;683;Kapliczka;"";Dobre Miasto;Z-37 Stary Dwór;k/18;;17020;kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Stary Dwór;n-ko 14;;17021;kapliczka przydrożna;"";Dobre Miasto;Z-37 Stary Gaj;-;;44019;cmentarz ewangelicki/rzymskokatolicki;100m od drogi polnej z Wigwałdu do Platyn;Olsztynek;Z-49 Starynia;"";;10380;ZDF: (pozostałości): zespół dworsko-folwarczny zbrukowanym dojazdem z Tołkin;"";Korsze;Z-17 Staświny;"";;19200;cmentarz wojenny z I wojny światowej;ok.1 km na wschód od wsi i 0,2 km na północ od szosy Staświny-Wydminy, w młodym lesie osikowym;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Staświny;"";;19199;cmentarz ewangelicki;ok.350m na płdn.od wsi, po wschodniej stronie szosy Giżycko-Orzysz;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Staświny;36;;19549;zagroda: dwór bauerski murowany, b.mieszkalny, obora murowana, stajnia murowana, b.gosp.murowany;"";Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Stawiguda;Jarzębinowa ;1;41405;cmentarz parafialny rzymskokatolicki/komunalny;200 m na zachód od wsi, przy drodze w kierunki wsi Wymój;Stawiguda;Z-50 Stawiguda;Piękna;;6793;cmentarz ewangelicki przy kaplicy Ew-Augsburskiej;we wsi, na terenie byłego koscioła, teren płaski,;Stawiguda;Z-50 Stawiguda;Warmińska ;b.n.;35081;dom drewniany;;Stawiguda;Z-3/2016 z dn. 12.01.2016 r. Stawiska;"";;37701;ZDF: park;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Stawiska;"";;22603;cmentarz ewangelicki;ok. 0,5 km na zach.od Stawisk, po wsch.stronie drogi na Sztynort Mały;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Stawki;"";;22606;cmentarz ewangelicki;w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi, ok.250m na południe od szosy Węgorzewo-Srokowo;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Stawnica;"";;7603;cmentarz ewangelicki-ob. rzymskokatolicki;na północnym skraju wsi, przy drodze do Sątoczna;Korsze;Z-17 Stąpławki;;1;1923;Budynek mieszkalny-d. gospodarczy;;Reszel;Z-19 Stąpławki;;3;1925;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Stąpławki;;4;1927;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Stąpławki;;4-5;1926;Budynek gospodarczy- chlewnia;;Reszel;Z-19 Stąpławki;;5;1928;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Stąpławki;;k/6;1929;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Stega Mała;"";;33439;ZDF: zespół dworsko-folwarczny + brukowana droga z aleją dębową;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Stega Mała;-;;15454;ZDF: park;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Stega Wielka;-;;15455;park;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Stere Dłutowo;-;;45773;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;na terenie płaskim, w polu, przy drodze na Straszewy, na płn-zach.od wsi, ok. 400m od kościoła parafialnego;Lidzbark;Z-61 Sterławki Małe;"";;18174;wiatrak holenderski;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sterławki Małe;"";;6198;cmentarz ewangelicki;ok.350m na płdn-zachód od wsi, na wysokim wzniesieniu;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sterławki Małe;13;;6201;budynek gospodarczy;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sterławki Małe;24 (?);;7133;budynek mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sterławki Szlacheckie;"";;5939;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Sterławki Wielkie;"";;21802;zespół dworca kolejowego przy linii Ełk-Korsze:dworzec, magazyn, budynki służb stacji/gospodarcze;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Sterławki Wielkie;"";;5942;cmentarz - d. ewangelicki-ob. parafialny;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Stępień;9;;31747;dom;"";Braniewo;Z-80 Stoczek Klasztorny;"";;37411;cmentarz rzymskokatolicki;przy kościele rektoralnym w obrebie krużganków;Kiwity;Z-43/2013 z dn. 11.06.2013 r. Stoczki;"";;18835;cmentarz (mogiła zbiorowa w lesie, prawdopodobnie 3 żonierzy rosyjskich);w esie, przy eśnej drodze;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Stoczki;"";;35116;cmentarz ewangelicki;w lesie przy rozwodleniu dróg-na wsch.od PGR Stoczek (nieczynny);Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Stopki;"";;7202;kapliczka;"";Sępopol;Z-18 Straduny;"";;20279;cmentarz ewangelicki;"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Straszny Dwór Leśny;"";;21238;cmentarz wojenny z I wojny światowej;"";Banie Mazurskie;Z-53 Stryjewo;16;;2699;dom/chałupa;"";Biskupiec;Z-24 Strzelce;"";;18176;cmentarz ewangelicki;na południe od wsi, bezpośrednio po wschodniej stronie szosy Giżycko-Mikołajki, na wzniesieniu porośniętym lasem;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Strzelniki;"";;13620;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, na pónocny wschód od drogi leśnej prowadzącej od wsi do szosy Orzysz-Ełk;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Studa;-;;45215;"ZDF: zespół dworski; dwór, park, podwórze";"";Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Studzieniec;"";;12701;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Korsze;Z-17 Stulichy;"";;22608;cmentarz ewangelicki;w płdn-wsch.części wsi, ok.300m na wschód od szosy;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Suchawa;"";;50034;ZDF: Dwór - ob. b. mieszkalny;"";Barciany;Z-14 Suchawa;;;16495;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;;Barciany;Z-14 Suchodoły;"";;10220;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, po płdn. Stronie szosy do Węgorzewa, ok. 900m na wsch od skrzyżow.z drogą do Mażan;Kętrzyn;Z-20 Sucholaski;"";;10664;cmentarz ewangelicki;około 250 metrów na wschód od wsi i około 100 metrów na północ od szosy Giżycko-wydminy, na wzniesieniu;Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Suchy Róg;"";;18878;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (dwór+ obora);"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Suczki;"";;20000;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Suczki;"";;20001;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Suczki;"";;22609;cmentarz ewangelicki;ok. 600m na płn-wsch. Od zabudowań wsi Suczki;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Sudwa;"";;43988;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: budynek mieszkalno-gospodarczy (hist.obora), park;"";Olsztynek;Z-49 Sudwa;"";;43987;ZDF: dwór;"";Olsztynek;Z-49 Sugajenko;60;;46053;Szkoła- ob.budynek mieszkalny;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Sulejki;"";;22834;stary cmentarz wiejski;na wysoczyźnie przyjeziornej, w obrębie wsi, w terenie o zabudowie kolonijnej;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Suliki;"";;7612;cmentarz ewangelicki/całkowicie zatarty;"";Korsze;Z-17 Suliki;1, 2;;7203;ZDF: zespół folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Sulimy;"";;7135;krzyż przydrożny;k/gosp.nr 26;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sulimy;"";;18177;cmentarz ewangelicki-ob. składnica wikliny;ok. 1,5 km na płdn.od Sulim i ok. 50m od linii kolejowej Kruklanki-Gizycko;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sulimy;"";;20845;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki - zbiorowa mogiła żołnierzy niemieckich i żołnierza rosyjskiego;na płaskim terenie, od strony zachodniej szosa;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Sulimy;"";;6204;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km na wschód od zabudowań wsi, po południowej stronie szosy do Kożuch;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sulimy;32;;6214;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Sumki;"";;35147;cmentarz ewangelicki;na południe od wsi Sumki, w lecie (nieczynny);Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Sumowo;"";;30759;cmentarz ewangelicki;przy polnej drodze ne d.PGR Sumowo, otoczony polami;Dubeninki;Z-54 Surminy;"";;21239;cmentarz ewangelicki I;"";Banie Mazurskie;Z-53 Surminy;"";;21240;cmentarz ewangelicki II;"";Banie Mazurskie;Z-53 Surmówka;-;;43101;cmentarz ewangelicki/zamknięty;2 km na południowy-wschód od wsi, pomiędzy szosami Surmówka-Zyndaki i Sorkwity-Zyndaki;Sorkwity;Z-38 Surwile;"";;22611;cmentarz ewangelicki;ok.500m na płn-zach. Od d. PGR Surwile, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej z Surwil do Książęcego Dworu, na niewysokim wzniesieniu;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Surwile;1;;22610;ZDF: dwór - (ob.dom nr 1), spicherz, paszarnia (magazyn), jaownik, stodoła;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Susz;"";;16808;cmentarz;1 km na wsch.od centrum miasta, w małym kompleksie leśnym przy drodze do Olbrachtówka;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Bałtycka;;16809;cmentarz;we wsch.cz.miasta, po wsch. Stronie ul. Bałtyckiej odchodzącej w kierunku Starego Dzierzgonia;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Bałtycka 13-15;;38148;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Bałtycka 3;;38147;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Bałtycka 6;;11512;młyn;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Bałtycka/Iławska;;16810;cmentarz;w płn-zach.narożniku skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Iławskiej, od południa opada małą skarpą ku ulicy.;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Dworcowa;;38149;posterunek dróżnika/dróżniczówka;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Dworcowa 1;;38150;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Dworcowa 2;;38151;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Dworcowa 5;;38153;Dworzec kolejowy: poczekalnia;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Dworcowa 5;;38152;Dworzec kolejowy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Iławska 20;;11573;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Iławska 26;;11575;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Iławska 29;;11576;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Iławska 4;;11513;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Iławska 42;;11514;zespół szpitala - ob. Dom pomocy Społecznej;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Kajki 1;;11515;kamienica;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Kajki 10;;38159;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Kajki 3;;38155;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Kajki 5;;38157;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Koszarowa;;38162;zespół koszar: budynek garaży;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Koszarowa 12A;;38161;zespół koszar: budynek warsztatowy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Koszarowa 13;;38163;zespół koszar: stajnie;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Koszarowa 15;;38164;zespół koszar: koszarowiec;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Koszarowa 17;;38165;zespół koszar: budynek koszarowy mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Koszarowa 17A;;38166;zespół koszar: budynek koszarowy mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Kościelna;;16811;cmentarz;na wsch.skraju wyniesienia Starego miasta, po wsch.stronie ul.kościelnej, z kościołem pośrodku;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Kościuszki 3;;11516;dom- xxx;"";Susz;v Susz;Leśna/os. Leśne;;16095;cmentarz żydowski;ok.1 km na wschód od centrum Susza, w małym kompleksie leśnym przy drodze do olbrachtówka. Aleja dojazdowa prowadzi od pierwszego zakrętu od strony miasta w kierunku wschodnim, na niewielkim pagórku;Susz;Z-23/2018 z 21 lutego 2018 r. Susz;Mickiewicza 15;;38170;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Mickiewicza 16;;38171;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Mickiewicza 18;;38172;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Mickiewicza 20;;38173;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Osiedle Brzostowe;;38174;kuźnia;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 10-12;;38175;budynek mieszkalny-ob.mieszkalno-handlowy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 10/12;;41585;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 14;;38176;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 15;;11517;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 18;;11588;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 19;;11589;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 19A;;38177;budynek w zespole mleczarni i rzeźni;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 21/Wybickiego 1;;11590;Mleczarnia;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 24;;38179;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 26;;38181;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 29;;38182;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 3;;11580;szkoła - ob. publiczna szkoła podstawowa;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 38;;38184;zakład energetyczny/elektrownia;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 40;;11518;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 5;;11581;szkoła - publiczna szkoła podstawowa-zespół gimnazjum;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 6;;11584;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 7;;11585;dom/willa;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Piastowska 8;;11586;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Pl. Wolności 6;;41586;kamieniczka;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Podmurna 2;;38185;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Podmurna 4;;38186;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Podmurna 6;;38187;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Polna 1;;11519;stodoła;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Polna 2;;11520;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Prabucka ;12-14;38189;budynek mieszkalny;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Prabucka ;13;11523;dom;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Prabucka ;14;11524;dom;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Prabucka ;15;38190;budynek mieszkalny;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Prabucka ;18;11527;dom;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Prabucka ;19;11528;dom;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Prabucka ;21;11529;dom;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Prabucka ;24;11596;dom;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Prabucka ;5;11521;dom;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Prabucka ;6;38188;budynek mieszkalny;;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska;;38191;Pomnik z figurą Chrystusa;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska;;41592;Pomnik;-;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 1;;41577;Plebania;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 1;;41578;Oratorium (kaplica);"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 10;;43091;kamieniczka;d. Braterstwa Narodów;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 12;;41579;kamienica;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 14;;11536;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 14 (d. Braterstwa Narodów);;43092;kamieniczka;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 16A;;11601;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 21;;11603;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 22;;38193;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 26;;43095;kamieniczka;d. Braterstwa Narodów;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 27;;38196;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 5;;11533;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 5A (d.Braterstwa Narodów);;11532;kamieniczka;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 8;;11599;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Słowiańska 9;;11534;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Stare Miasto 1;;38197;kamienica z oficyną;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Stare Miasto 10;;38198;kamienica;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Szewska 4;;41596;budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;św. Floriana 11;;11544;budynek strazy pożarnej z cz. Mieszkalną;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Św. Floriana 2;;38200;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Wąska 5;;41598;synagoga- ob. budynek gospodarczy;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Wiejska 2;;38205;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Wodna 6;;11606;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Wybickiego 3;;38207;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Wybickiego 4;;38208;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Żeromskiego 1;;38209;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz;Żeromskiego 2;;38210;budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Susz-Michałowo;"";;16812;cmentarz;ok. 300m na zach.od Michałowa, w lesie, w linii drogi obsadzonej klonami wiodącej od wsi na zachód.;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Suśnik;"";;7624;ZDF: dwojak -ob. bud. mieszkalny;"";Korsze;Z-17 Suśnik;"";;7623;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Korsze;Z-17 Swaderki;"";;11050;zespół młyński: budynek gospodarczy;"";Olsztynek;Z-49 Swaderki;"";;11042;zespół młyński: magazyn;"";Olsztynek;Z-49 Swaderki;"";;43989;zespół młyński (bez wylęgarni ryb-nowy pawilon)- obiekty wymieniono w obrębnych pozycjach;"";Olsztynek;Z-49 Swaderki;"";;11041;zespół młyński: magazyn sprzętu rybackiego;"";Olsztynek;Z-49 Swaderki;"";;11045;zespół młyński: chlewnia, obora;"";Olsztynek;Z-49 Swaderki;"";;11040;zespół młyński: młyn;"";Olsztynek;Z-49 Swaderki;"";;11046;zespół młyński: stajnia, obora;"";Olsztynek;Z-49 Swaderki;"";;11047;zespół młyński: garaże- d.stodoła;"";Olsztynek;Z-49 Swaderki;"";;11048;zespół młyński: kuźnia, warsztat, wiata garażowa;"";Olsztynek;Z-49 Swaderki;"";;11039;zespół młyński: dom właściciela;"";Olsztynek;Z-49 Swaderki;"";;11049;zespół młyński: budynek gospodarczy-d.siłownia tartaku z maszyna parową;"";Olsztynek;Z-49 Swaderki;"";;11044;zespół młyński: budynek gospodarczy;"";Olsztynek;Z-49 Swaderki;-;;44020;cmentarz ewangelicki;w płn-wsch.części wsi, w pobliżu szosy Swaderki-Olsztynek;Olsztynek;Z-49 Swędkowo;"";;30615;ZDF: park;"";Godkowo;Z-78 Swędkowo;"";;16633;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem dworskim;"";Godkowo;Z-78 Swędkowo;11;;33193;ZDF: oficyna;"";Godkowo;Z-78 Swędkowo;13;;33195;ZDF: spichlerz;"";Godkowo;Z-78 Swędkowo;14;;33196;ZDF: stodoła;"";Godkowo;Z-78 Swędkowo;;;51959;cmentarz;na wschód od wsi, po południowej stronie drogi Godkowo-- Krykajmy;Godkowo;Z-78 Swobodna;-;;638;Kapliczka;w centrum wsi;Dobre Miasto;Z-37 Swobodna;1;;641;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Swobodna;3;;640;Budynek mieszkalny;;Dobre Miasto;Z-37 Swobodna;6;;639;Budynek mieszkalny;"";Dobre Miasto;Z-37 Swobodna;k/15;;618;Kapliczka;przy drodze gminnej;Dobre Miasto;Z-37 Sypitki;"";;6855;cmentarz ewangelicki;w lesie, w odległości ok.1 km na zachód od Sypitek, w pobliżu toru koejowego, po jego północnej stronie;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Sypitki;"";;6856;cmentarz ewangelicki;w lesie, przy drodze gruntowej Sypitki-Cisy, po jej wschodniej stronie, w odległości ok.600m od wsi Sypitki w kierunku południowym;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Sypitki;"";;6857;cmentarz ewangelicki;na skraju lasu w pobliżu drogi gruntowej Sypitki-Cisy, po jej zachodniej stronie, w odległości ok. 600m w kierunku poudniowym od wsi Sypitki;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Sypitki;"";;6854;cmentarz ewangelicki;w lesie, w odległości ok.1 km od przejazdu kolejowego w Sypitkach w kierunku zachodnim;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Sypitki;27;;6859;młyn i dom młynarza-ob. dom i magazyn;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Szafarnia;-;;46247;cmentarz ewangelicki;w pónocnej części wsi, na wzgórzu na skarpie, otoczony polem i pastwiskiem;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Szafarnia;51;;46065;Szkoła-ob. b. mieszkalny;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Szalmia;"";;16814;cmentarz;na d.terenie przykościelnym, na wyniesieniu, po płdn.stronie drogi braniewo-Płoskinia, od wschodu i południa ujęty lokalnymi drogami.;Płoskinia;Z-82 Szarejki;"";;19674;cmentarz rzymskokatolicki parafialny;ok. 400m na północ od kościoła, na stoku;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Szarejki;"";;19701;cmentarz ewangelicki;ok. 0.5 km na północ od kościoła, na niewysokim wzniesieniu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Szarejki;"";;9675;cmentarz ewangelicki;ok. 300 m na południe od zabudowań wsi, po wschodniej stronie drogi do Rogówki, częściowo na zboczu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Szarejki;"";;20281;cmentarz ewangelicki;w lesie, ok. 800m na płdn-zach.od wsi szarejki, przy drodze gruntowej Szarejki-Mątki;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Szarek Os. Leśna;"";;21257;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Szarłaty;;;166;cmentarz ewangelicki/nieczynny;na północ od wsi Szarłaty;Sorkwity;Z-38 Szast;"";;22331;cmentarz ewangelicki nieczynny;w lesie, na niewielkim wzniesieniu, przy rozwidleniu dród, na północ-Wilczy Dół, na południe-Szast;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Szaty;;;20;cmentarz wiejski;między drogą do wsi a szosą ze Starej Różyanki do Barcian;Barciany;Z-14 Szaty Wielkie;-;;50041;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: podwórze, ogród, stodoła, stajnia, czworak;"";Barciany;Z-14 Sząbruk;"";;17449;kapliczka przydrożna;przy skrzyżowaniu ul.Steffena/Samulowskiego/Kopernika;Gietrzwałd;Z-36 Sząbruk;"";;17908;cmentarz katolicki/parafialny;200 m na północ od wsi;Gietrzwałd;Z-36 Sząbruk;Św. Anny 1;;17447;ogrodzenie cmentarza;przy kościele;Gietrzwałd;Z-36 Szczechy Małe;"";;22332;cmentarz ewangelicki;wśród pól, kilkaset metrów od strony południa-droga do Trzonek, od strony zachodu -szosa Pisz-Orzysz;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Szczechy Wielkie;"";;22333;cmentarz grzebalny;w lesie, na lekko wzniesionym terenie, od płn.i zach.-las, od wsch.pole, od płdn.szosa;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Szczeciniak;3,5,6,7,8;;45020;ZDF: zesp. dworsko-folw.-kolonia domów robotników folw (rządcówka nr 2-xxx-wyłączono)(park-RZ);mapa;Srokowo;Z-15 Szczepanki;"";;10667;cmentarz ewangelicki;około 200 metrów na południowy-zachód od wsi, po wschodniej stronie szosy Wydminy-Miłki;Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Szczepanki Kolonia;"";;10668;cmentarz ewangelicki;cmentarz połozony przy szosie Lipińskie-Szczepanki, wokół pola;Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Szczepankowo;10;;1233;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Szczepankowo;12;;1234;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Szczepankowo;2;;1231;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Szczepankowo;26;;1235;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Szczepankowo;29;;563;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Szczepankowo;3;;1232;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Szczudły;"";;19695;cmentarz ewangelicki;na lekkim wzniesieniu, wśród pól uprawnych Lega, w odległości ok. 1,5 km na zach.od zabudowań wsi Szczudły;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Szczupliny;"";;34770;cmentarz ewangelicki;w lesie, na wzniesieniu, po prawej stronie drogi do Tuczek;Rybno;Z-58 Szczupliny;-;;15478;ZDF: park;"";Rybno;Z-58 Szczupliny;-;;30708;ZDF: stajnia/wozownia;"";Rybno;Z-58 Szczupliny;-;;30707;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Rybno;Z-58 Szczurkowo;"";;32792;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Szczurkowo;"";;7195;ZDF: zespół dworsko folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Szczurkowo;"";;32804;ZDF: obora;"";Sępopol;Z-18 Szczurkowo;"";;7201;ZDF: obora;"";Sępopol;Z-18 Szczybały Giżyckie;"";;18179;cmentarz ewangelicki;ok.0.8 km na płn-wschód od wsi, po północnej stronie szosy Ryn-Giżycko, w lesie na wzniesieniu;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Szczybały Giżyckie;"";;18180;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km na zach.od wsi, na szczycie niewielkiego pagórka, w lesie;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Szczybały Giżyckie;7/8;;9290;budynek gospodarczy;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Szczybały Orłowskie;"";;10669;cmentarz ewangelicki;około 500 metrów na wschód od szosy prowadzącej do Orłowa, na stoku wzniesienia, w polu.;Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Szczycionek;;15;6298;dom;;Szczytno;Z-39 Szczytno;-;;1117;SPL/38: schron bojowy (stanowisko bojowe do ognia czołowego);na terenie Nadleśnictwa Korpele (leśnictwo Młyńsko)-bezpośrednio przy drodze (po płdn.stronie0prowadzącej ze szczytna do wsi Olszyny i Jerutki, ok300m przed rozjazdem, przy moście drogowym.;Szczytno;Z-39 Szczytno;-;;1114;SPL/33: bierny schron dla drużyny piechoty;na terenie Nadleśnictwa Korpele (leśnictwo Młyńsko), przy płdn. Brzegu jez. Wałpusz;Szczytno;Z-39 Szczytno;-;;1121;SPL/42: punkt oporu piechoty;"";Szczytno;Z-39 Szczytno;-;;1118;SPL/39: bierny schron dla dwóch drużyn piechoty;na terenie Nadleśnictwa Korpele (leśnictwo Młyńsko)- przy drodze leśnej;Szczytno;Z-39 Szczytno;-;;37923;założenie urbanistyczne starego miasta/cz.historyczna;;Szczytno;Z- IZAR.5135.59.2012.uk Szczytno;-;;1116;SPL/37: bierny schron dla dwóch drużyn piechoty;na terenie Nadleśnictwa Korpele (leśnictwo Młyńsko)-ok.500m na północ od drogi ze Szczytna do wsi Olszyny i Jerutki, ok. 400m na zachód od rz. Wałpsz;Szczytno;Z-39 Szczytno;-;;1115;SPL/34: bierny schron dla drużyny piechoty;na terenie Nadlesnictwa Korpele (leśnictwo Młyńska), po płn-wsch. stronie drogi gruntowej do wsi Wałpsz, ok. 100m od mostu na rzece;Szczytno;Z-39 Szczytno;1-Maja ;10;1742;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;12;1743;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;16;1744;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;17;1745;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;18;1746;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;24;1749;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;26;1750;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;36;1753;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;38;1754;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;4;1737;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;6;1751;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;7;1739;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;8;1740;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja ;9;1741;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;1-Maja 6/Żeromskiego;6;1727;oficyna;;Szczytno;Z-33 Szczytno;3-Maja ;12;1757;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;3-Maja ;13;1758;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;3-Maja ;14;1759;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;3-Maja ;7;1755;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;3-Maja ;8;1756;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Andersa ;1;1683;Budynek mieszkalny -(WEZ) + oficyna;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Andersa ;4;1684;Bydynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Andersa ;6;1685;budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Barcza ;11;1687;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Barcza 8;;1686;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Barczewskiego ;2;1688;Łaźnia miejska;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Barczewskiego ;6;6003;dom mieszkalny;;Szczytno;Z-24/2016 z dnia 18.04.2016 r. Szczytno;Bartna Strona ;1;1689;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Bartna Strona ;3;1690;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Bartna Strona ;35;1691;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Boh. Westerplatte ;11;34644;dom;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Boh. Westerplatte ;12;1695;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Boh. Westerplatte ;13A;34649;zespół stacji kolejowej: parowozownia murowana z obrotnicą;w sąsiedztwie ul. Bocznej, na zapleczu ul. Westerplatte;Szczytno;Z-33 Szczytno;Boh. Westerplatte ;6;1692;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Boh. Westerplatte ;9;1693;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Chrobrego ;4;1697;budynek administracyjny -Urząd Finansowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Chrobrego ;8;1698;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Curie-Skłodowskiej;;34725;Park Miejski;;Szczytno;Z-61/2015 z dn. 22.12.2015r. Szczytno;Curie-Skłodowskiej ;12;34730;zesp. Szpitala - kaplica murowana- obecnie kaplica z prosektorium;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Curie-Skłodowskiej ;17;1824;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Curie-Skłodowskiej ;5;1822;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Curie-Skłodowskiej ;8;34727;dom murowano-drewniany;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kajki ;11;1700;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kajki ;7;1699;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kochanowskiego ;6;1701;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kolejowa ;1;1703;zespół stacji kolejowej: toaleta dworcowa ;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kolejowa ;1;1702;zespół stacji kolejowej: dworzec kolejowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kolejowa ;2;1704;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kolejowa ;4;1705;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Konopnickiej ;34;1708;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Konopnickiej ;41/43;1709;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Konopnickiej ;46;1711;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Konopnickiej ;58;1712;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Konopnickiej ;63;1713;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Konopnickiej ;64;1714;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Konopnickiej ;7;1706;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Konopnickiej ;70;1715;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Konopnickiej ;72;34840;obora murowana w zespole kościoła paraf. Wniebowzięcia NMP;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Konopnickiej ;72;34841;stodoła murowano-drewniana w zespole kościoła paraf. Wniebowzięcia NMP;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kościuszki ;10;1719;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kościuszki ;14;1721;Zespół Straży Pożarnej: zespół garaży I (wozownia-garaż + d. stajnia);;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kościuszki ;14;1723;zesp.bud. Strazy Pożarnej - Wieża strażacka/stacja trafo;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kościuszki ;15;34845;kamienica;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kościuszki ;18a;1725;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kościuszki ;4;1716;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kościuszki ;7;1717;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Kościuszki ;8;1718;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Krzywa ;2;1811;Gazownia- budynek administracyjny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Lemańska ;6;1726;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Leyka; 4/6/8/10/12/14;34869;dom;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Leyka ;46;1729;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Leyka ;50;1730;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Lipperta ;2;1732;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Lipperta ;8;1734;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Łomżyńska ;2;1735;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Mickiewicza ;10;1761;Szkoła;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Mickiewicza ;7;1760;d spichlerz i b. mieszkalny w zespole gorzelni- ob. restauracja i hotel;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Narońskiego;3-5;45785;budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-81/17 z 20.11.2017 r. Szczytno;Niepodległości ;1;1762;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Niepodległości ;21;1768;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Niepodległości ;4;1763;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Niepodległości ;5;1764;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Niepodległości ;7;1765;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Niepodległości ;9;1766;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Odrodzenia ;17;1769;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Odrodzenia ;19;1770;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Odrodzenia ;21;1771;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Odrodzenia ;31;1772;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Odrodzenia ;36;1773;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Odrodzenia ;39;1774;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Odrodzenia ;41;1775;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Odrodzenia ;43;1776;Budynek mieszkalno-usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Odrodzenia ;45;34946;spichlerz murowano-drewniany-ob. b. usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Ogrodowa ;17;1781;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Ogrodowa ;2;1778;Budynek mieszkalny ze spichlerzem;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Ogrodowa ;34;1783;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Ogrodowa ;36;1784;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Ogrodowa ;8;1780;Spichlerz;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Paderewskiego ;27;1786;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Pasymska ;15/17;1789;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Pasymska ;18;1791;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Pasymska ;20;1792;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Pasymska ;5;1787;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Pasymska ;7;1733;budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Piłsudskiego;2 (ob.2a);1793;budynek koszarowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Piłsudskiego ;20;1795;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Piłsudskiego ;23;1796;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Piłsudskiego ;26;1797;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Piłsudskiego ;4;1794;Budynek koszarowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Podleśna ;1;1798;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Podleśna ;7B;1799;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Polna ;5;1801;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Polna ;9;35035;zespół młyńsko-tartaczny: młyn i budynek kaszarni;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Polska ;10;35043;kamienica-ob. budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Polska ;13A;1803;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Polska ;18;35045;Szkoła-d. b. szkolny Lehrerseminar, następnie gimnazjum Hindenburgschule;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Polska ;22;1804;Poczta;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Polska ;26;1805;Budynek administracyjno - usługowy;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Polska ;28;35047;budynek administracyjno-usługowy (budynek PKS);;Szczytno;Z-33 Szczytno;Polska ;38;1808;zespół wodociągów: budynek stacji pomp I;v;Szczytno;Z-33 Szczytno;Polska ;38;1807;zespół wodociągów: budynek gospodarczy II;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Polska ;42;1812;Budynek mieskalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Polska 51;;1813;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Poznańska ;24/26;1817;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Poznańska ;28/30;1818;Budynek mieszkalny/bliźniak;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Poznańska ;6;1814;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Poznańska ;7;1815;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Poznańska ;8;1816;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Sienkiewicza ;10;1820;Więzienie/Areszt;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Sienkiewicza ;7;1819;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Sienkiewicza ;8;1821;Sąd;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Sikorskiego ;3;1825;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Sobieszczańskiego ;4;1826;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Śląska;;35140;cmentarz komunalny/czynny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Warszawska ;1;1827;Plebania;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Wasińskiego ;2;1829;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Wasińskiego ;4;1830;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Wasińskiego ;5;1831;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Wasińskiego ;5A;1832;Budynek mieszkalny;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Wasińskiego ;9;2066;Rzeźnia Miejska -budynek produkcyjny II - masarnia;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Wincentego Pola ;1;35033;dom;;Szczytno;Z-33 Szczytno;Żwirki i Wigury ;10;35177;młyn-ob. Hotel;;Szczytno;Z-33 Szczytno;;;34884;zespół stacji kolejowej -wieża ciśnień-wodociągowa;u zbiegu ulic Linki i Kolejowej-na karcie Linki 1;Szczytno;Z-33 Szczytno;;;51677;Aleja przydrożna /lipowa;600 N - droga wojewódzka Mrągowo-Kałęczyn-Szczytno- odcinek wjazdowy do Szczytna;Szczytno;Z-60/2015 z dn. 18.12.2015 r. Szczytno;;;34648;zespół stacji kolejowej: wieża ciśnień/wodociągowa (okrągła);w sąsiedztwie ul. Bocznej, na zapleczu ul. Westerplatte;Szczytno;Z-33 Szeroki Bór;"";;21952;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, od południa pole, z pozostałych stron las;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Szeroki Bór;"";;51936;dom zachowany z d. zespołu stacji koejowej;"";Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Szerokopaś;-;;44827;cmentarz ewangelicki;za wsią, na wzniesieniu, w kierunku południowym od wsi, przy drodze do żwirowni, graniczy z lasem i łąką;Nidzica;Z-59 Szestno;27;;47338;ZDF: zespół plebanii-spichlerz, pastorówka;"";Mrągowo;Z-23 Szeszki;"";;19673;cmentarz ewangelicki;w środkowej części wsi, po wschodniej stronie drogi biegnącej przez Szeszki, na wzgórzu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Szeszki;"";;19672;cmentarz ewangelicki;ok. 450 m na zachód od północnego krańca wsi, na stoku Szeskiej Góry, w sąsiedztwie drogi;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Szeszki;"";;5832;cmentarz wojenny z I wojny św.;ok. 1 km na płn-zachód od wsi, ok. 700m na zachód od drogi Szeszki-Wilkasy, w lesie;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Szklarnia;-;;9015;cmentarz ewangelicki komunalny II - zamknięty;1 km na płn.od wsi;Piecki;Z-31 Szklarnia;-;;9016;cmentarz ewangelicki komunalny I- zamknięty;ok. 2 km na płdn.przy drodze do Czaszkowa;Piecki;Z-31 Szklarnia;9F;;17978;ZDF: zespoół dworsko-folwarczny-spichlerz, park;"";Piecki;Z-31 Szkody;"";;20846;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na lekko wznoszącym się terenie, w rozwodleniu szosy Biała Piska-Liski i prowadzącej do niej drogi do wsi, od południa pola, od wschodu gospodarstwo;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Szkotowo;"";;46397;ZDF: zespół folwarczny (dwór z otoczeniem-RZ);"";Kozłowo;Z-40 Szkotowo;-;;46468;cmentarz ewangelicki: kwatera wojenna;w południowym narożniku cmentarza ewangelickiego, przy szosie do Kozłowa;Kozłowo;Z-40 Szkotowo;-;;46466;cmentarz ewangelicki/ob. rzymskokatolicki;na zachodnim skraju wsi;Kozłowo;Z-40 Szkotowo;-;;46467;cmentarz ewangelicki;ok. 500m od zabudowań wiejskich, przy drodze asfaltowej do Rogóża;Kozłowo;Z-40 Szparki;"";;34919;cmentarz ewangelicki (nieczynny);na płn-zachód od wsi Szparki, nad rzeką Pisą, w lesie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Szparki;"";;22345;cmentarz grzebalny;kilkaset metrów na zachód od wsi, na małym wzgórzu;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Szparki;"";;34923;cmentarz ewangelicki (nieczynny);na południowy-zachód od wsi Szparki, po dryugiej stronie rzeki Pisy;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Szparki;"";;48694;cmentarz;w lesie, na południe od wsi Szparki, nad rzeką Pisą;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Sztynort;"";;1779;krajobraz kultur. wielkoprzestrzennego rezydencjonalnego założ. pałac-park-krajobrazow. (z wył.wsi);"";Węgorzewo;Z-49/2016 z dn. 15.11.2016 r. Szuć;;28;37023;dom;;Jedwabno;Z-28 Szuć;;29;37022;dom drewniany;;Jedwabno;Z-28 Szuć;;32;37019;dom;;Jedwabno;Z-28 Szuć;;38;37018;dom;;Jedwabno;Z-28 Szuć;;39;37008;dom drewniany;;Jedwabno;Z-28 Szuć;;40;37016;dom;;Jedwabno;Z-28 Szwałk;"";;24460;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Szwaruny;"";;12057;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: parkiem;"";Bartoszyce;Z-12 Szwaruny;-;;15448;ZDF: spichlerz-ob.obora,stodoła,obora,stajnia/magazyn,czworak, dwojak;"";Bartoszyce;Z-12 Szwaruny;3;;30225;ZDF: dwór;"";Bartoszyce;Z-12 Szwejkówko;"";;13634;cmentarz ewangelicki;na małym wzniesieniu, od strony północy droga, od zachodu rów meioracyjny;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Szwejkówko;10;;18881;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem+ gorzelnia,chlewnia,stajnia,kuźnia;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Szymanki;32;;43477;d. szkoła-ob.chałupa;"";Wielbark;Z-29 Szymanki;;14;43471;Szkoła - ob. b. mieszkalny i świetlica;;Wielbark;Z-29 Szymanowo;-;;43102;cmentarz ewangelicki/zamknięty;ok. 200 m na północny-wschód od wsi i 100m od szosy szymanowo-warpuny, w lesie;Sorkwity;Z-38 Szymanowo;;2;42944;dom;;Sorkwity;Z-38 Szymanowo;;3;42945;dom;;Sorkwity;Z-38 Szymbory;"";;16815;cmentarz;na północ od wsi, przy drodze polnej z Szymbor do Dobrego;Godkowo;Z-78 Szymki;"";;20847;ZDF:zespół dworsko-folwarczny - dwór-ob. dom, wozownia-ob. magazyn, obora, chlewnia;"";Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Szymki;"";;22346;cmentarz grzebalny;w polu, na terenie płaskim, przy zakrecie szosy do Rakowa, od strony zachodniej;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Szymonka;"";;5947;cmentarz - d. ewangelicki-ob. parafialny;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Szymonka;"";;5948;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Szymonka;-;;1152;PJM/20: punkt oporu piechoty. Bateria dział 100 mm/schron;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Ściborki;"";;21271;cmentarz ewangelicki;wsród pól uprawnych, na płn.krańcu wsi Ściborki, ok. 250 m na zachód od drogi biegnącej przez wieś;Banie Mazurskie;Z-53 Ściborki;"";;21074;cmentarz ewangelicki;na południowym krańcu wsi Ściborki, po płdn.stronie drogi od Ściborek do szosy Banie Mazurskie-Żabin;Banie Mazurskie;Z-53 Ściborki;"";;21258;cmentarz ewangelicki;w polu, na górce, na południe od wsi Ściborki;Banie Mazurskie;Z-53 Śluza Zielona;-;;8981;Kanał Elbląski- most drogowy/jaz;droga Miłomłyn-Śluza Zielona, 4,600 km nad Kanałem Elbląskim;Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Śmiardowo;-;;43272;cmentarz ewangelicki/nieczynny;na północno-wsch. skraju wsi, przy szosie pasławki-St.Studzieniec;Sępopol;Z-18 Śniadowo;"";;495;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płdn-wsch. Skraju wsi, przy drodze polnej;Mrągowo;Z-23 Śpigiel;;14;521;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: b. gospodarczy, b. wielofunkcyjny, obora, rządcówka,;;Reszel;Z-19 Śpiglówka;;;3807;cmentarz ewangelicki;przy drodze z Werplin do Śpiglówki, na wzniesieniu za wsią, na płaskim terenie;Reszel;Z-19 Śródka;"";;17918;cmentarz ewangelicki;"";Gietrzwałd;Z-36 Śwętkowo;"";;16813;cmentarz;na wschód od wsi, po południowej stronie drogi Godkowo-Krykajny;Godkowo;Z-78 Świadki Iławeckie;"";;16498;park;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Świątki;"";;29420;kościół parafialny p.w. św. Męczenników Kosmy i Damiana;"";Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Świątki;v;;29424;cmentarz rzymskokatolicki parafialny;na północno-zachodnim skraju wsi, na zboczu lekkiego wzniesienia, ok.100m na zachód od szosy Świątki-Orneta. Od północy i zachodu otoczony polami;Świątki;Z-78/2017 z 30.10.2017 Świdry;"";;19162;cmentarz ewangelicki;na południowym skraju wsi;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Świdry;"";;20856;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na paskim terenie wśród pól, na południe od szosy i między dwoma polnymi drogami;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Świdry;-;;6232;cmentarz ewangelicki;ok.750m na płn-wschód od wsi, po północnej stronie drogi, na stoku wzniesienia, graniczy z lasem i pastwiskiem;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Świerkocin;-;;44021;cmentarz ewangelicki;200m na płn-wsch.od wsi, na skraju lasu;Olsztynek;Z-49 Święta Lipka;;1;1942;dom;;Reszel;Z-19 Święta Lipka;;10;1947;dom;;Reszel;Z-19 Święta Lipka;;11;1948;dom;;Reszel;Z-19 Święta Lipka;;13;1949;dom;;Reszel;Z-19 Święta Lipka;;18;1951;dom;;Reszel;Z-19 Święta Lipka;;5;1943;dom;;Reszel;Z-19 Święta Lipka;;6;1944;dom;;Reszel;Z-19 Święta Lipka;;7;1945;dom;;Reszel;Z-19 Święta Lipka;;9;1946;dom;;Reszel;Z-19 Święta Lipka;;;16889;cmentarz komunalny rzymskokatolicki;w centrum wsi, na południe od kościoła, przy drodze reszel-Kętrzyn;Reszel;Z-19 Świętajno;"";;22854;cmentarz wiejski rodzinny;wśród pól i pastwisk, w siodle pomiędzy dwoma wzgórzami, w terenie o zabudowie kolonijnej;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Świętajno;"";;22852;wiejski cmentarz rodzinny;wśród pół na wzgórzu, w sąsiedztwie zabudowań;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Świętajno;"";;22853;stary cmentarz wiejski;na niewielkim wzgórzu wśród pól, w terenie o rozległej zabudowie kolonialnej;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Świętajno;"";;22855;stary cmentarz parafialny;na wzgórzu otoczonym polami i pastwiskami ponad wsią i jeziorem;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Świętajno;"";;23482;cmentarz ewangelicki-komunalny/nieczynny;na płdn-zach.skraju wsi, przy drodze do Jerut.;Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Świętajno;Parkowa 19;;11255;kościół rzymskokatolicki św. Andrzeja Boboli;d. Żymierskiego 19;Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Świętajno;Parkowa 20;;11267;chałupa;d. Żymierskiego 20;Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Świętajno;Parkowa 22;;11269;dom;d. Żymierskiego 22;Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Świętajno;Parkowa 5;;11260;chałupa;d. Żymierskiego 5;Świętajno;Z-43 z dn. 16.11.2015 Świętochowo;"";;16817;cmentarz;po zach.stronie polnej drogi z majątku Świętochowo do Podleśnej i Gronowa, przy lesie, ok. 1,5km na płdn.od wsi.;Braniewo;Z-80 Święty Kamiań;-;;50045;ZDF: dwa domy robotników folwarcznych+ budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Barciany;Z-14 Święty Kamień;"";;50113;cmentarz ewangelicki wiejski;ok. 2 km za wsią, po prawej stronie drogi do wsi ęknica;Barciany;Z-14 Święty Kamień;-;;50046;ZDF- spichlerz, stajnia;"";Barciany;Z-14 Śwignajno;"";;21962;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na małym wzniesieniu, wśród pól, na wschód od zabudowań wsi, od strony zachodniej polna droga;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Śwignajno (Śwignajno Małe);Śwignajno 5,5a,6,7;;21983;"zesp.dworca kolej.1-dworzec z magaz.spedycji(5.5a),2-b.mieszk.z b gosp.(6);b.mieszk.(7)+3 b.gospod.";przy nieczynnym odcinku linii kolejowej Ełk - Ruciane-Nida - Mrągowo;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Śwignajno (Śwignajno Wielkie);5;;21953;spichlerz-w zagrodzie;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Świniarzec;"";;24081;cmentarz rzymskokatolicki przykościelny;w środku wsi, wokół kościoła, w poblizu drogi do Działdowa;Grodziczno;Z-57 Świnie Oko;-;;8961;folwark myśliwski;"";Piecki;Z-31 Świnie Oko (Lipowo);"";;4066;cmentarz ewangelicki;ok. 4 km na północ od zwaryrj zabudowy wsi, w pobliżu stawów, po zachodniej stronie drogi gruntowej, wśród pól;Piecki;Z-31 Taborzec;"";;50115;cmentarz ewangelicki wiejski;1 km na płn.od wsi, w polu;Barciany;Z-14 Taborzec;"";;50114;cmentarz ewangelicki wiejski;w południowej części wsi;Barciany;Z-14 Taborzecki Dwór;;;21;cmentarz wiejski;na południe od ruin zabudowań;Barciany;Z-14 Taczki;"";;22165;cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu, w rozwidleniu dróg gruntowych, ok. 0,5 km na płn-wschód od zabudowań wsi Taczki;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Talki;"";;20284;cmentarz ewangelicki;na płdn-zach.stoku wzgórza, opadającym w kierunku jez. Bajtkowo Małe, ok. 200m na zach. od zabudowań wsi Talki;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Talki;"";;10673;cmentarz ewangelicki-rodzinny;około 1.7 km na zachód od centrum wsi, około 200 metrów na północ od szosy Talki-Konopki Wielkie, na stoku;Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Talusy;"";;20286;cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu, ok. 400m na płn-zach.od skrzyżowania szosy Ełk-Orzysz z drogą gruntową Talusy-Mołdzie;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Talusy;2, 3, 4;;20285;ZDF: dwór+ stajnia (jałownik)+ magazyn pasz-nr 2, (czworak-nr 3, dwojak- na 4-GEZ);"";Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Targowo;"";;31848;cmentarz ewangelicki/nieczynny;przy północnym skraju wsi, po lewej stronie szosy Targowo-kałęczyn;Dźwierzuty;Z-32 Targowo;36;;964;Szkoła;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;37;;592;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;40;;1236;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;41;;1237;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;45;;1075;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;72;;1238;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;74;;1239;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;75;;1240;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;76;;1242;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;76;;1241;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;79;;589;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;79;;590;Budynek mieszkalny II;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;79;;2127;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;81;;1076;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;81;;1077;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;82;;1078;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowo;87;;1079;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowska Wola;13;;594;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowska Wola;18;;595;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowska Wola;20;;596;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowska Wola;21;;597;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowska Wola;8;;593;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowska Wola;9;;965;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowska Wólka;-;;1288;Budynek gospodarczy (stajnia);"";Dźwierzuty;Z-32 Targowska Wólka;2;;1286;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowska Wólka;2;;1285;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowska Wólka;3;;1287;Budynek mieszkalny;"";Dźwierzuty;Z-32 Targowska Wólka;b.n.;;2128;Budynek gospodarczy;"";Dźwierzuty;Z-32 Tarławki;"";;37704;ZDF: park;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Tarławki;"";;23370;ZDF: dwór;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Tarławki;"";;22612;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km od wsi, w kierunku płn-wsch., na wzniesieniu;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Tatary (Podgórzyn);-;;44826;cmentarz wojenny z I w. św.;po wschodniej stronie szosy Nidzica-warszawa, ok. 2 km od Nidzicy;Nidzica;Z-59 Tejstymy;"";;5835;ZDF: zespół folwarczny: (bk:4,5,7,9,10,11,12,13,14+podwórze ze stawem (dwór, stajnia, park -RZ);"";Kolno;Z-21 Tejstymy;"";;5828;cmentarz wojenny ż. armii rosyjskiej z I w.św.;"";Kolno;Z-21 Tereszewo;-;;46249;cmentarz ewangelicki;przy cmentarzu parafialnym, w północno-wschodnim narożniku, położony na płaskim terenie, z oddzielnym wejściem od strony wsi, obwałowany;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Tereszewo;-;;46067;kościół rzymskokatolicki p.w. sw. Antoniego z Padwy;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Tereszewo;-;;46248;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;przy drodze z Szafarni, w południowej części wsi, striona wschodnia cmentarza graniczy z drogą polną, położony na płaskim terenie, otoczony polami;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Tereszewo;17;;46068;plebania;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Tereszewo;39;;46080;dom;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Tereszewo;44;;46074;Szkoła;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Tłokowo;"";;36238;kapliczka;przy drodze do Kramarzewa;Jeziorany;Z-16 Tłokowo;k/1;;36239;kapliczka;przy skrzyżowaniu dróg Żardeniki-Tłokowo;Jeziorany;Z-16 Tolkmicko;Jagiellońska 10;;15317;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Jagiellońska 11;;15318;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Jagiellońska 12;;15319;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Jagiellońska 13;;15320;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Jagiellońska 4;;15313;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Jagiellońska 6;;15314;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Kościelna;;16818;cmentarz;w centrum miasta, wokół kościoła parafialnego, po jego wschodniej i północnej stronie;Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Portowa 4;;15351;przedszkole;"";Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Szkolna;;15382;cmentarz;na płdn-wsch.skraju miasta, przy wylocie na Frombork;Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Szkolna;;15383;cmentarz - kaplica św Rocha na cmentarzu;"";Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Szkolna;;15384;cmentarz - kaplica neogotycka na cmentarzu;"";Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Szkolna 10;;15389;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Szkolna 3;;15385;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Świętojańska 26;;15410;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Tolkmicko;Świętojańska 14;;15405;dom;"";Tolkmicko;Z-84 Tolko;"";;30379;ZDF: zespół folwarczny-dom ogrodnika, rządcówka, cielętnik, obora, stodoła,;"";Bartoszyce;Z-12 Tolko;"";;12040;ZDF: stajnia;"";Bartoszyce;Z-12 Tolko;;11-czworak 1, 10, czworak 2 i 3, 28-czworak 5;30380;ZDF: 4 czworaki;;Bartoszyce;Z-12 Tolkowiec;"";;40955;kapliczka;przed kościołem;Płoskinia;Z-82 Tolkowiec;"";;16636;ZDF: park dworski;"";Płoskinia;Z-82 Tolniki Małe;;1;1952;dom+ 2 b. gospodarcze;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;10;1965;dom z parkiem i podwórzem;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;10;1966;obora;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;10;1967;chlew;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;12;1968;dom;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;13;1969;dom;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;13;1970;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;14;1971;dom;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;15;1973;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;15;1972;dom;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;16;1974;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;19;1976;obora;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;19;1977;chlew;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;19;1975;dom z podwórzem;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;2;1956;obora;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;2;1955;stajnia;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;2;1958;stodoła;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;3;1959;dom;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;5;1961;stodoła;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;5;1960;obora;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;8;1962;dom;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;8;1963;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;9;1964;dom;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;k/12;1978;Kaplica;;Reszel;Z-19 Tolniki Małe;;;1979;Krzyż przydrożny;skrzyżowanie dróg pomiędzy domami 1 i 5;Reszel;Z-19 Tołkiny;"";;47710;zespół dworca kolejowego: toalety dworcowe z cz. gospodarczą - ob. b.gospodarczy;"";Korsze;Z-71/2017 z 03 października 2017 r. Tołkiny;5;;47709;zespół dworca kolejowego: budynek dworca;"";Korsze;Z-71/2017 z 03 października 2017 r. Tołkiny;6;;47712;zespół dworca kolejowego: dom pracowników kolei;"";Korsze;Z-71/2017 z 03 października 2017 r. Tołkiny;7;;47713;zespół dworca kolejowego: dom;"";Korsze;Z-71/2017 z 03 października 2017 r. Tomaszewo;-;;46250;cmentarz ewangelicki;poza wsią, ok. 400m na północ od wsi i 40m od szosy, na płaskim terenie, otoczony polami i lasem,;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Tomaszewo;6;;46109;budynek gospodarczy przy szkole;"";Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Tomaszewo;6;;46108;Szkoła-ob. b. mieszkalny;Zarz. Wójta Gm.Kurzętnik Nr 30/2016 z dn. 9 maja 2016 roku;Kurzętnik;Z-49/2017 z dn. 03.08.2017 Tomaszkowo;Wulpińska;;24773;kapliczka przydrożna;;Stawiguda;Z-50 Tomaszyn;-;;44022;cmentarz ewangelicki;2 km na wschód od wsi, przy drodze do wsi Mańki;Olsztynek;Z-49 Toporzyny;"";;33857;cmentarz ewangelicki/nieczynny;1 km na południowy-wschód od wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Tracze;"";;20288;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok.150m na północny-zachód od zabudowań, w polu;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Tracze;"";;20287;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok.100m na północny-wschód od zabudowań, na pagórku;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Trelkowo;;11;8356;dom murowany;;Szczytno;Z-50/2017 z dn. 03.08.2017 Trelkowo;;17;8357;budynek z dawnego zespołu gospody wiejskiej ;d.12;Szczytno;Z-48/2017 z dn. 05.07.2017 r. Trelkowo;;40;8363;dom murowany;;Szczytno;Z-50/2017 z dn. 03.08.2017 Trelkowo;;5;8353;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Trelkowo;;53;8369;dom murowany;;Szczytno;Z-50/2017 z dn. 03.08.2017 Trelkowo;;9;8355;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Troksy;"";;28191;ZDF: dworski park krajobrazowy-pozostałości;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Tros;"";;16543;droga brukowana na odcinku 500m we wsi Tros;droga Tros-Jeziorko;Ryn;Z-39/2018 z 03.04.2018r. Tros;"";;5949;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Trosiny;"";;7199;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z;"";Sępopol;Z-18 Trosiny;-;;46548;cmentarz ewangelicki rodowy;na południowy-wschód od wsi, w lesie;Sępopol;Z-18 Trosiny;1;;7194;sześciorak/dom;"";Sępopol;Z-18 Trosiny;24;;5312;dom;"";Sępopol;Z-18 Troszczykowo;1;;47342;ZDF: zespół dworsko-folwarczny - dworek, obora mur-drew.-(bk), (obora-xxxx-wyłączono po weryfikacji);"";Mrągowo;Z-23 Troszkowo;"";;4020;kaplica filialna;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Troszkowo;63;;28211;ZDF: dwór - ob.b.mieszkalny;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Trzeciaki;"";;7640;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Korsze;Z-17 Trzonki;"";;22347;dworzec kolejowy-ob. dom;"";Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Trzonki;"";;22348;cmentarz ewangelicki;w lesie, kilkaset metrów na północ od centrum wsi;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Tuchlin;"";;13640;cmentarz ewangelicki I/rodzinny;wśród pól, na maym wzniesieniu, przy drodze polnej do wsi;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Tuchlin;43;;13635;zespół stacji kolejowej: dworzec i magazyn spedycji;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Tuchlin Kolonia;"";;18538;cmentarz ewangelicki;w polu, na południe od koonii Tuchlin, od wschodu za polem droga polna, za którą znajduje się jez. Śniardwy;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Tuczki;;35;30763;młyn wodny w zagrodzie młyńskiej;;Rybno;Z-58 Tuławki;k/10;;31403;kapliczka;"";Dywity;Z-27 Tuławki;k/26 (w WEZ jest k/27);;31483;kapliczka;"";Dywity;Z-27 Tumiany;"";;9589;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (dwór-RZ);"";Barczewo;Z-25/2013 Turcz;"";;7191;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Turcz/Kolonia;Smolanka 58;;5340;ZDF: dwór;"";Sępopol;Z-18 Turcz/Kolonia;Smolanka 60 a;;5378;ZDF: dwór;"";Sępopol;Z-18 Turośl;"";;22352;cmentarz ewangelicki;przy szosie z Pisza, przed wsią od strony południowej i przy drodze leśnej od zachodu;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Turośl;"";;22351;cmentarz ewangelicki - rodzinny;we wsi, przy szosie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Turośl (D.Leśniczówka);"";;34924;cmentarz rodzinny;"";Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Turowo;"";;41011;cmentarz ewangelicki;w lesie, na wschód od wsi Turowo Małe;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Turowo;"";;51945;Pomnik żołnierzy;we ws Turowo;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Turowo;"";;22353;cmentarz ewangelicki;w lesie, na wschód od wsi Turowo Małe;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Turowo;-;;46470;cmentarz ewangelicki;przy zachodnim skraju wsi, przy szosie;Kozłowo;Z-40 Turowo;-;;46469;cmentarz wojenny;ok. 1.5 km na północ od wsi Turowo, po wschodniej stronie szosy, w lesie;Kozłowo;Z-40 Turówko;"";;46431;ZDF: zespół folwarczny (park RZ);"";Kozłowo;Z-40 Turówko;-;;46473;cmentarz ewangelicki/rodzinny;w parku, ok. 150m na północ od dworku, na niewielkim płaskim terenie, u podnóża skarpy;Kozłowo;Z-40 Turówko;-;;46472;cmentarz ewangelicki;na południe od wsi, przy drodze polnej;Kozłowo;Z-40 Turwągi (Wieś N Ie Istnieje);miejscowość nie istnieje;;10221;cmentarz ewangelicki;"na wzgórzu, na płn. Od ruin wsi Turwągi, w lesie zwanym ""Turwąg""";Kętrzyn;Z-20 Turza Wielka;"";;12067;cmentarz ewangelicki -I;na skraju wsi, na południe od centrum wsi, po prawej stronie drogi Turza Wielka-Niestoja, pomiędzy drogą a nasypem kolejowym;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;"";;12030;kościół;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;"";;12066;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny - II;na skraju wsi, na zachód od centrum wsi, po przeciwnej stronie torów kolejowych, po prawj stronie drogo Turza Wielka-Rutkowice;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;-;;52015;wiadukt kolejowy I;na nieczynnej linii kolejowej Samborowo-Turza Wielka;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;-;;52010;nastawnia kolejowa;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;-;;52009;droga brukowana;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;-;;52008;układ ruralistyczny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;-;;32747;zespół budynków stacji kolejowej: b. mieszkalny bez nr + b. gospodarczy- do obsługi kolei;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;-;;52016;wiadukt kolejowy II;na nieczynnej linii kolejowej Samborowo-Turza Wielka;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;100;;32750;zespół budynków stacji kolejowej: budynek stacji;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;45;;32728;szkoła-ob. b. mieszkalno-usługowy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;66;;32733;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;75;;32737;dom;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;84;;32742;dwór-ob. budynek mieszkalny+ b. gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;99;;32749;zespół budynków stacji kolejowej: b. gospodarczy;"";Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;;101;52014;zespół kolejowy: budynek mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;;70;52011;budynek mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;;91;52012;budynek mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Turza Wielka;;99;52013;zespół kolejowy: budynek mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Tylice;"";;13775;cmentarz rzymskokatolicki/parafialny;w płn. części wsi, przy drodze żużlowej do Bratiana, peren równy, otoczony polami;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Tyliczki;-;;45109;cmentarz ewangelicki;na północ od wsi, przy szosie do Tylic, teren równy, otoczony lasem, młodnik sosnowy;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Tyliczki;-;;45110;cmentarz baptysterski;na skraju lasu, nieopodal szosy z Mroczenka do Tylic, na płaskim terenie;Nowe Miasto Lubawskie;Z-63 Tylkowo;1;;46686;szkoła- ob. b. mieszkalny;"";Pasym;Z-35 Tymnikowo;"";;4912;cmentarz ewangelicki;300m na płn-wsch.od drogi mrągowo-Czerwonka, 1,5 km od granicy m.Mrągowo, na terenie starej żwirowni;Mrągowo;Z-23 Ublik;"";;13647;cmentarz ewangelicki;w pou, przy drodze polnej od wsi prowadzącej do Pianek;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Ublik;"";;13648;mogiła wojenna z I wojny Światowej;"";Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Uklanka;-;;9017;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;obok zabudowań;Piecki;Z-31 Ukta;"";;21964;dzwonnica w zespole kościoła ewang.-ob. rzymskokatolickiego Podw.Krzyża Św.;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Ukta;"";;22006;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, przy szosie od południowego zachodu, z pozostałych stron pole;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Ulnowo;"";;16820;cmentarz;ok. 50m na południe od wsi, w małym kompleksie leśnym, na niewielkim wzniesieniu, po wsch.stronie drogi polnej do Czerwonej Wody.;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Ulnowo;"";;16639;ZDF: park dworski;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Ulnowo;-;;41611;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Ulnowo;-;;41610;ZDF: dworek;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Ulnowo;4;;41613;dwór - ob. budynek mieszkalny;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Ułowo;"";;16640;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem dworski;"";Braniewo;Z-80 Unieszewo;4;;17510;chałupa;"";Gietrzwałd;Z-36 Unieszewo;88a;;17553;ZDF: dwór;"";Gietrzwałd;Z-36 Unieszewo;88a;;17555;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (3 budynki gospodarcze, stodoła+obora);"";Gietrzwałd;Z-36 Upałty;-;;18184;dom pracowników kolejowych;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Upałty;15;;6249;szkoła- ob. dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Upałty;2;;6246;zespół młyna: dom młynarza;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Upałty Małe;"";;18186;"ZDF: stodoła; stajnia-ob. inwentarski;magazyn zbożowy; chlewnia; park-relikty";"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Upałty Małe;"";;18185;cmentarz ewangelicki;ok.200m na płn-wschód od zabudowań, po północnej stronie szosy Kożuchy-Kruklin;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Upałty Małe;-;;6259;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem (ob. ogrody użytkowe_;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Upałty Małe;1;;6258;ZDF: obora-stajnia-ob. bud.inwentarski;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Upałty Małe;8;;6260;ZDF: dwór;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Urbanowo;"";;17088;park;"";Dobre Miasto;Z-37 Urbanowo;"";;16911;spichlerz;naprzeciwko wylotu drogi z Piotraszewa;Dobre Miasto;Z-37 Uścianek;;;35424;cmentarz wojenny;w głębi lasu, przy dawnej drodze do nieistniejącej wsi Ulesie-Małga;Janowo;Z-45 Uzdowo;"";;12068;cmentarz ewangelicki II;na południe od wsi, po prawej stronie drogi Uzdowo-Działdowo, między drogą a nasypem nieczynnej linii kolejowej;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Uzdowo;-;;52017;układ ruralistyczny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Uzdowo;;10A;32753;dom;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Uzdowo;;7;12037;dom mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Uzdowo;;70;32784;budynek mieszkalny/Poczta;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Uzdowo;;8;32752;dom/świetlica;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Uzdowo;;81;32786;d. stacja kolejowa- ob. b. mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Uzdowo;;82;32788;budynek mieszkalny zespołu kolejowego -ob. mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Uzdowo;;;52019;aleja przydrożna II;Uzdowo-Dąbrówno - droga nr 542;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Uzdowo;;;52018;aleja przydrożna I;Myślęta-Uzdowo-Wierzbowo -droga nr 538 ;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Uzdowo;;;52021;wiadukt kolejowy;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Uzdowo;;;52020;zespół pomników: pomnik (obelisk na cokole) zwieńcz) upamniętniający bitwę pod Grunwaldem;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Użranki;"";;16879;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na zach. od wsi, przy drodze polnej;Mrągowo;Z-23 Użranki;"";;16880;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, ok. 1500m na wsch. Od wsi, po płdn. Stronie drogi polnej;Mrągowo;Z-23 Wajsnory;"";;30418;cmentarz ewangelicki;na uboczu wsi (władze gminy usunęły pozostałości cmentarza);Bartoszyce;Z-12 Wajsznory;"";;10234;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, ok. 1500m. Na płdn. Od Wajsznor, po wsch. Stronie szosy Kętrzyn-Ryn;Kętrzyn;Z-20 Wajsznory;"";;10235;cmentarz ewangelicki;na wyniesieniu terenu, ok. 2 km na płdn. Od wsi;Kętrzyn;Z-20 Wajsznory;"";;24712;ZDF: zespół dworsko-folwarczny ze strumieniem i dwoma stawami (park - RZ)---. Patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Wajsznory;"";;10224;ZDF: kuźnia - ob. bu. Gospodarczy i garaż (3);"";Kętrzyn;Z-20 Wajsznory;"";;10223;ZDF: stajnia - ob. bud. gospodarczy i garaż (2);"";Kętrzyn;Z-20 Waltrówka;"";;34898;cmentarz ewangelicki;w polu, ok. 200m na płn-wsch.od wsi Waltrówka;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Wały;;11;8380;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Wały;;34;8385;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Wandajmy;"";;7652;cmentarz ewangelicki;500m na południowy-zachód od wsi;Korsze;Z-17 Wanguty;;3;497;Budynek mieszkalny (d. obora);;Reszel;Z-19 Wanguty;;7;498;Budynek mieszkalny (d. budynek mieszkalny dla pracowników folwarku);;Reszel;Z-19 Wanguty;;;496;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;;Reszel;Z-19 Wanguty;;;3808;cmentarz ewangelicki/rodowy;na południe od zabudowań,mok 25m od polnej drogi do Pieckowa, na wzniesieniu, na skraju lasu;Reszel;Z-19 Waplewo;-;;44023;cmentarz ewangelicki/rzymskokatolicki;700m na północ od Waplewa, przy szocie E-81;Olsztynek;Z-49 Waplewo;-;;44024;cmentarz ewangelicki;200m na południe od wsi, przy drodze polnej;Olsztynek;Z-49 Waplewo;43;;43993;młyn wodny;"";Olsztynek;Z-49 Waplewo;;8;37053;zespół szkoły: (szkoła- WEZ) + budynek gospodarczy;;Jedwabno;Z-68/2018 z 09.11.2018r. Wapnik;-;;46863;kapliczka przydrożna II;"";Lubomino;Z-44 Wapnik;-;;46940;cmentarz ewangelicki;0,2 km za wsią, w kierunku Opiun, przy drodze asfaltowej, graniczy z zabudową gospodarczą i pastwiskami;Lubomino;Z-44 Wapnik;k/18;;46849;kapliczka I;"";Lubomino;Z-44 Wapnik;pomiędzy 10-11;;46862;kapliczka przydrożna;"";Lubomino;Z-44 Warkały;;;11740;kapliczka przydrożna;przy wyjeździe na Olsztyn;Jonkowo;Z-34 Warlity Małe;"";;6243;ZDF: zespół pałacowo-parkowo-folwarczny: pałac (park-RZ);"";Olsztynek;Z-49 Warmiany;-;;4019;kaplica filialna;"";Bisztynek;Z-46/2016 z dn. 12.10.2016 r Warnikajmy;"";;7657;ZDF: mleczarnia;"";Korsze;Z-17 Warnikajmy;"";;7655;ZDF: wozownia z remizą;"";Korsze;Z-17 Warnikajmy;"";;47733;ZDF: zespół folwarczny z podwórzem i stawem (RZ), (część spichlerza z owczarnią nie istnieje);"";Korsze;Z-17 Warnikajmy;"";;7656;"ZDF; stajnia koni wyjazdowych";"";Korsze;Z-17 Warnikajmy;-;;47737;cmentarz;"";Korsze;Z-17 Warnikajmy;1;;7659;ZDF: budynek mieszkalno-bramny -ob. mieszkalny;"";Korsze;Z-17 Warpuny;-;;43103;cmentarz rzymskokatolicki/czynny z pomnikiem poległych w I w. św.;we wsi, za kościołem;Sorkwity;Z-38 Warpuny;-;;43080;cmentarz ewangelicki/zamknięty;we wsi, przy kościele;Sorkwity;Z-38 Waszulki;-;;44828;cmentarz ewangelicki;na północny-wschód od wsi, w lesie, na wzgórzu;Nidzica;Z-59 Wawrochy;;28;8395;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Wawrochy;;6;8388;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Wawrzyny;"";;30382;ZDF: zespół dworsko-folwarczny-dwór, park, (spichlerz, stajnia, obora, chlewnia, 2 stodoły;"";Bartoszyce;Z-12 Wąglik;"";;22358;cmentarz ewangelicki;na terenie płaskim, przy drodze od strony zach., od wsch., płn.i płdn.-pola;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Wągniki;"";;33859;cmentarz ewangelicki/nieczynny;1 km na południe od wsi, przy drodze do Kotławek;Górowo Iławeckie;Z-62 Wągniki;"";;33860;cmentarz ewangelicki/nieczynny-rodowy;ok. 200m na północny-wschód od wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Wągniki;-;;33822;ZDF: zespół folwarczny- obora, stodoła, stodoła/wozownia, magazyn,stajnia,chlewnia;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Wąpiersk;-;;45694;Kościół;;Lidzbark;Z-61 Wejdynki;"";;5950;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Wejdynki Kolonia;"";;5951;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok.08 km na płn.od szosy Ryn-Mrągowo, na stoku wzniesienia, otoczony lasem;Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Wejsuny;37;;21988;plebania;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Wejsuny;39;;21987;kościół w zespole kościoła ewangelickiego;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Wejsuny;62;;15508;dom drewniany- ob.Izba Rzemieślnicza;"";Ruciane-Nida;Z-15/2018 z 01.02.2018 Wenecja;"";;37593;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: brama , obora (dwór, kuźnia, park-RZ);"";Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Wenecja;-;;12196;cmentarz ewangelicko-augsburski/zamknięty;przy drodze do Kudypskiej Woli, w cz.północnej.;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Wenecja;;2,3,4;3260;ZDF: czworak;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Wenecja;;;6867;cmentarz ewangelicki;przy drodze do wsi. Ględy;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Wesołowo;"";;22619;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok. 750m na wsch.od wsi, na skraju wzniesienia, wśród pól uprawnych;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Wesołowo;"";;22620;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok. 200m na zach.od szosy, na płdn.skraju wsi, na wzniesieniu;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Wesołowo;"";;22618;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok. 0,5 km na płn-wsch.krańcu wsi, na skraju wzniesienia;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Wesołowo;"";;22617;cmentarz ewangelicki-zbiorowa mogiła 6 żołnierzy rosyjskich;w południowej części wsi, w sąsiedztwie drogi do Biedaszek;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Wesołowo;15;;43554;chałupa;"";Wielbark;Z-29 Wesołowo;5;;43559;szkoła-ob. b. mieszkalny;"";Wielbark;Z-29 Wetyn;2;;47740;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Korsze;Z-17 Wetyn;2;;47739;ZDF: rządcówka z ogrodem;"";Korsze;Z-17 Węgielsztyn;"";;37705;cmentarz parafialny rzymskokatolicki;ok.0,5 km na południe od wsi, przy szosie do Węgorzewa;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Węgielsztyn;"";;22628;cmentarz ewangelicki;ok.1 km na północ od Węgielsztyna, przy drodze polnej Węgielsztyn-Brzozowo, w odległości ok.300m od szosy Węgielsztyn-Dąbrówka Mała;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Węgoryty;;22;30199;szkoła (ob.dom w zespole szkoły);;Bartoszyce;Z-33/2017 z dn. 20 kwietnia 2017 r. Węgoryty;;4-dwór;30204;ZDF:zespół dw-folw: dwór, stajnia/obora,chlew/obora,stajnia-ob.obora,obora;;Bartoszyce;Z-12 Węgorzewo;"";;22681;cmentarz ewangelicki;w pobliżu szosy na Budry, na płn-wsch.krańcu miasta, w pobliżu szosy Węgorzewo-Gołdap, nad rz. Węgorapa;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Węgorzewo;"";;22682;cmentarz żydowski (zdewastowany);na terenie otoczonym budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Węgorzewo;Armii Krajowej;;22629;kaplica na cmentarzu grzebalnym;w południowo-wschodniej części cmentarza komunalnego;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Węgorzewo;Jaracza;;22654;cmentarz ewangelicki (zdewastowany);"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Węgorzewo;Łuczańska 23;;22655;cmentarz/ mogiła wojenna z I wojny światowej;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Węgorzewo;Teatralna;;22668;cmentarz ewangelicki;na północno-wsch.krańcu miasta, na wzniesieniu, od płn-wsch.rzeka Węgorapa;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Węgorzewo;Wodociągowa ;11;7074;Wodociąg Komunalny;;Węgorzewo;WEZ Węgorzewo;Zamkowa 34;;22671;Zakład dla upadłych dziewcząt-ob. Zespół Szkół Spec. Ośr. Szk.-Wych:szkoła+internat+pralnia/kuchnia;"";Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Wężewo;"";;13662;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie na skraju asu, od zachodu droga wysadzana wierzbami, za nią pastwiska i pola;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Wężewo;"";;37687;ZDF: dwór;"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Wężówka;"";;20575;cmentarz ewangelicki;ok. 500m na południe od wsi Wężóka, na lewym brzegu rz.Węgorapy;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Wężówka;"";;20576;cmentarz ewangelicki;na lewym brzegu rz.Węgorapy, ok. 1 km od mostu we wsi Wężówka, w kierunku północno-wschodnim;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Wiartel;"";;22361;cmentarz ewangelicki;na lekkim wzniesieniu, przy drodze ze wsi-od opłudnia i zachodu, od północy i wschodu-zabudowania;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Wiartel Mały;"";;22362;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, przed wsią, od południa przylega do drogi, od północy-pole;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Wiartel Skrzyżowanie;"";;37763;cmentarz rodzinny;w lesie, przy drugiej przecince od skrzyżowania, kilkadziesiąt metrów wgłąb lasu od szosy w Wiartla do Uścian;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Wiatrowiec;"";;5379;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Sępopol;Z-18 Wiatrowiec;-;;46549;cmentarz ewangelicki;na wschód od wsi, nad rz.Pisą, na wysokiej skarpie, otoczony polami i łąkami;Sępopol;Z-18 Wiatrowiec;20;;7190;willa;"";Sępopol;Z-18 Widgiry;"";;21263;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Widryny;;14;1987;Budynek mieszkalny;;Reszel;Z-19 Widryny;;18;1988;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Widryny;;19;1989;szkoła - ob. b. mieszkalny;;Reszel;Z-19 Widryny;;21;1990;dom;;Reszel;Z-19 Widryny;;24;1991;dom;;Reszel;Z-19 Widryny;;27;1992;dom;;Reszel;Z-19 Widryny;;28;1993;dom;;Reszel;Z-19 Widryny;;29;1994;dom;;Reszel;Z-19 Widryny;;9;1986;Budynek mieszkalny- d. szkoła;;Reszel;Z-19 Widryny;;;3810;cmentarz ewangelicki;na wzniesieniu, ok. 200m na północ od wsi, przy wschodniej stronie drogi.;Reszel;Z-19 Widryny;;;1985;cmentarz z kaplicą;na wzniesieniu, na południowym skraju wsi, przy drodze do Śpiglówki;Reszel;Z-19 Wielbark;Dworcowa 6;;25;wieża ciśnień wodociągowa- kolejowa;"";Wielbark;Z-29 Wielbark;Jagiełły;1;52078;Budynek poczty wraz z historycznym zagospodarowaniem otoczenia;;Wielbark;IZAR.5135.Z.18.2020.aka Wielbark;Jagiełły ;8;43582;Ratusz- obecnie budynek użyteczności publicznej;;Wielbark;Z-78/2018 z 10.12.2018 r. Wielbark;Kopernika 10;;43603;szkoła- ob. Gimnazjum;"";Wielbark;Z-29 Wielewo;"";;50053;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z zbrukowanym dojazdem do folwarku i domów robotniczych;"";Barciany;Z-14 Wielewo;;;7;cmentarz rodowy;ok. 1 km na płn-zachód od zabudowań;Barciany;Z-14 Wielewo;;;6;cmentarz wiejski;przy wjeździe do wsi, za torami kolejowymi;Barciany;Z-14 Wieliczki;"";;5834;cmentarz ew.-ob. rz-katolicki;na południowym skraju wsi, ok. 150m od kościoła parafialnego w kierunku płdn-wschodnim;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Wieliczki;Lipowa 61, 62;;22463;zespół stacji kolejowej: b. dworca, b.gospodarczy I i II , magazyn-szalet;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. Wieliczki;Lipowa 62;;29315;zespół stacji kolejowej: dom;"";Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. Wielki Las;"";;22365;cmentarz ewangelicki;w lesie, na terenie płaskim, od południa przy drodze leśnej;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Wielki Las (Kulik);"";;22366;cmentarz ewangelicki;na północ od wsi Wielki Las, ok. 200m od szosy Stare Uściany-Pisz, w lesie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Wielki Łęck;"";;23371;cmentarz rzymskokatolicki parafialny;"";Płośnica;Z-60 Wielki Łęck;cmentarz;;12313;kaplica cmentarna/kostnica;"";Płośnica;Z-60 Wielkie Bałówki;-;;46251;cmentarz ewangelicki;przy drodze polnej od szosy z Tereszewa do wsi, na płaskim terenie, otoczony polem, zadrzewieniem i stawem;Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Wielkie Bałówki;14;;46155;Szkoła;"";Kurzętnik;Z-42 z dn. 10.11.2015r. Wielowieś;-;;10446;Kanał Elbląski- most drogowy;droga ze wsi Wielowieś, 7,713 km nak Kanałem Iławskim;Zalewo;Z-17 z dn. 01.07.2015 Wierzbianki;"";;19680;cmentarz ewangelicki;ok. 0,5 km na płdn.od wsi, po wsch.str.drogi do szosy Czerwony Dwór-Sokółki;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Wierzbianki;"";;19679;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok.. O.4 km na północ od skrzyżowania drogi biegnącej z Wierzbianek z szosą Czerwony Dwór-Sokółki, po zachodniej stronie drogi wierzbiańskiej, w lesie.;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Wierzbiny;"";;18919;cmentarz ewangelicki II;za pasem łąki przy zzatoce Wierzbińskiej, od północy i południa łąka, od wschodu las;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Wierzbiny;"";;13663;cmentarz ewangelicki I;na małym wzniesieniu, od północnego wschodu przylega do szosy i starej drogi do Orzysza, od poudnia okopy- teren poligonu, z pozostałych stron leśne drogi;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Wierzbowo;"";;6864;cmentarz ewangelicki z kwaterą wojenna z I wojny św.;po wsch.stronie szosy do Cimoch, ok. 200m ma południe od wsi Wierzbowo;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Wierzbowo;"";;16881;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, ok. 200m na płdn-wsch. Od wsi;Mrągowo;Z-23 Wierzbowo;"";;6863;cmentarz ewangelicki;ok. 1 km na płdn-zach.od wsi Wierzbowo, w pobliżu drogi polnej Wierzbowo-Marcinowo;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Wierzno Wielkie;k/5;;16112;kapliczka;"";Frombork;Z-83 Wietrzychowo;-;;44175;ZDF: zespół dworsko-folwarczny-ob. gospodarstwo rolne;"";Nidzica;Z-59 Wiewiórki;"";;33862;cmentarz ewangelicki/nieczynny;300m na południe od wsi, przy drodze do Górowa Iławeckiego;Górowo Iławeckie;Z-62 Więcki;"";;20579;cmentarz ewangelicki;w lesie, na wschód od wsi Dowiaty;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Więcki;"";;20578;cmentarz ewangelicki;na zachód od wsi, na południe od szosy do Węgorzewa;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Wigwałd;3-7;;43997;ZDF:zespół dworsko-folwarczny: park, cmentarz ewangelicki - rodowy;"";Olsztynek;Z-49 Wiklewo;"";;7433;cmentarz wielowyznaniowy/ komunalny;we wsi;Korsze;Z-17 Wikrowo;-;;45021;ZDF: brukowany dojazd do zespołu (park-RZ);"";Srokowo;Z-15 Wilamowo;-;;11018;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Zalewo-Morąg, 21.235 km nad Kanałem Elbląskim;Małdyty;Z-17 z dn. 01.07.2015 Wilamowo;1;;43289;szkoła-ob. b. mieszkalny;"";Rozogi;Z-44/2016 z dn. 26.09.2016 r. Wilamowo;3;;32793;dom;aktyalny nr dz.29/5- 18.10.2012;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Wilczkowo;-;;46896;kapliczka przydrożna II;"";Lubomino;Z-44 Wilczkowo;-;;46895;kapliczka przydrożna I;"";Lubomino;Z-44 Wilczkowo;-;;46942;cmentarz ewangelicki/ ob. katolicki;w centrum wsi, otoczony drogami;Lubomino;Z-44 Wilczkowo;-;;46941;cmentarz ewangelicki/ ob. katolicki;za wsią, na wzniesieniu, otoczony polami i pastwiskami;Lubomino;Z-44 Wilczkowo;-;;46898;kapliczka przydrożna IV;"";Lubomino;Z-44 Wilczkowo;-;;46897;kapliczka przydrożna III;"";Lubomino;Z-44 Wilczyny;-;;45092;cmentarz ewangelicki;ok. 500m na wschód od wsi, przy drodze do Srokowa;Srokowo;Z-15 Wilczyny;-;;45093;cmentarz ewangelicki (brak śladów w terenie);ok. 500m na północ od wsi, w lesie;Srokowo;Z-15 Wilkajcie;"";;20004;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Wilkaski;"";;18189;cmentarz ewangelicki-rodzinny;ok.0.6 km na południe od wsi;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilkaski;"";;18190;cmentarz ewangelicki;w południowej części wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie szosy Ryn-Giżycko, na stoku;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilkasy;"";;20003;cmentarz ewangelicki rodzinny;"";Gołdap;Z-52 Wilkasy;"";;20002;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Wilkasy;"";;6169;cmentarz ewangelicki;ok. 200m na płn.od wsi, na stoku wzniesienia, w sąsiedztwie jez.Małe Wilkasy;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilkasy;Lipowa 1;;6265;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilkasy;Lipowa 34;;10434;dom mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilkasy;Niegocińska 1;;6270;budynek kolejowy-ob. usługowo-mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilkasy;Olsztyńska;;13979;stacja kolejowa Niegocin;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilkasy;Olsztyńska 47;;6281;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilkasy;Olsztyńska 60;;6282;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilkasy;Olsztyńska 62;;6284;budynek gospodarczy;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilkasy;Olsztyńska 62;;6283;szkoła;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilkasy;Olsztyńska 7;;6271;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilkasy;Olsztyńska 9;;6272;dom;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wilknity;;;10878;ZDF: założenie folwarczne Bartki : zabudowa gospodarcza nieobjęta wpisem do RZ :1-b. m-gospodarczy, 2-b. gospodarczy, 3-stodoła, 4-b.inwentarski;;Lelkowo;Z-45/2019 z 02.04.2019r Wilkowo;"";;10237;cmentarz ewangelicki-ob. rzymskokatolicki;za kościołem, na płdn. Skraju wsi, po zach. str. Szosy Kętrzyn-Mrągowo;Kętrzyn;Z-20 Wilkowo;"";;10239;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płdn-zach. krańcu wsi, ok. 200m na zach. od szosy Kętrzyn-Mrągowo;Kętrzyn;Z-20 Wilkowo;"";;43998;"ZDF: zespół dworsko-folwarczny; dwór";"";Olsztynek;Z-49 Wilkowo;"";;22685;cmentarz ewangelicki;ok. 700m na południe od zabudowań wsi Wilkowo, na lewym brzegu Węgorapy;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Wilnowo;;5/6;3348;dom;;Morąg;Z-23/2017 z dn. 09 marca 2017r. Winda;5;;50071;Zajazd/karczma- ob. dom i sklep;"";Barciany;Z-14 Windykajmy;"";;24736;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z podwórzem (dwór i park - RZ)---> patrz uwagi;"";Kętrzyn;Z-20 Windykajmy;"";;10246;ZDF: cmentarz ewangelicki rodowy (w parku wpisanym do RZ);w płdn-wsch. Części parku dworskiego;Kętrzyn;Z-20 Windykajmy;"";;10244;ZDF: stajnia - ob. obora w gosp. Rolnym (5);"";Kętrzyn;Z-20 Windykajmy;"";;10243;ZDF: obora z chlewnią -ob. bud. gospodarczy w GR (4);"";Kętrzyn;Z-20 Windykajmy;"";;10242;ZDF: warsztat - ob. przydomowy budynek gospodarczy (3);"";Kętrzyn;Z-20 Windykajmy;10;;10241;ZDF: rządcówka - ob. budynek mieszkalny (2);"";Kętrzyn;z-20 Winiec;-;;6909;Kanał Elbląski- most drogowy;droga Wólka Majdańska-Winiec, 5,388 km nad Kanałem Elbląskim;Miłomłyn;Z-17 z dn. 01.07.2015 Wipsowo;"";;29415;cmentarz parafialny/komunalny;przy kościele;Barczewo;Z-25/2013 Wiśniowo Ełckie;"";;22172;cmentarz ewangelicki: zbiorowa mogiła 8 żołnierzy rosyjskich;ok. 1200 m na północ od kościoła w Wiśniowie ełckim, po wschodniej stronie toru kolejowego Ełk-Grajewo;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Wiśniowo Ełckie;"";;22173;cmentarz ewangelicki;ok. 1200 m od kościoła w Wiśniowie Ełckim, w kierunku północnym, po wschodniej stronie toru kolejowego Ełk-Grajewo;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Wiśniowo Ełckie;"";;22174;cmentarz komunalny;ok. 300 m na płn-wschód od kościoła w Wiśniowie Ełckim, po wschodniej stronie toru kolejowego Ełk-Grajewo;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Wiśniówek;"";;11711;kapliczka;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Wiśniówek;"";;16643;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z parkiem dworski;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Witowo;;4;37078;szkoła- obecnie dom mieszkalny;;Jedwabno;Z-28 Witówko;-;;1130;SPL/51: schron bojowy (stanowisko do ognia czołowego);;Jedwabno;Z-28 Witramowo;"";;43999;ZDF: zespół dworsko-folwarczno (park-RZ);"";Olsztynek;Z-49 Wityny;"";;20294;cmentarz ewangelicki;ok. 400m na płdn-zach.od zabudowań, na skraju wzgórza;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Wlewsk;-;;45733;kaplica grobowa;"";Lidzbark;Z-61 Wlewsk;-;;45732;kaplica św. Bartłomieja;"";Lidzbark;Z-61 Wlewsk;-;;45730;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Lidzbark;Z-61 Wlewsk;11/4;;45731;ZDF: Gorzelnia;"";Lidzbark;Z-61 Włodowo;"";;14054;cmentarz rodowy;między zabudowaniami nowej leśniczówki a lasem, otoczony polami. Ok.200m na wsch.od polnej drogi z Włodowa do Brzeźna, ok. 1200m na płdn-zach. Od gł. Drogi Świątki-Włodowo, na małym pagórku (kurhan?), od płn.strony w obniżeniu terenu jezioro Włodowo.;Świątki;Z-78/2017 z 30.10.2017 Włodowo;"";;29988;cmentarz parafialny katolicki;Na wzniesieniu koło wsi, dojazd droga asfaltową (dz.Urz. Poz.9);Świątki;Z-78/2017 z 30.10.2017 Włodowo;"";;29902;cmentarz rodowy- 0,001ha;na terenie płaskim, na skraju lasu, przy polnej drodze z Włodowa do starej leśniczówki, między spalonym domostwem a leśniczówką, ok. 1 km na północny zachód od drogi z Włodowa do Kłodzina. Od północnego -wschodu bajorko;Świątki;Z-78/2017 z 30.10.2017 Włosty;"";;20875;cmentarz ewangelicki;przy drodze polnej od płdn-wschodu, za którą znajduje się pole, od zachodu i północy las, od południa pole;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Wodukajmy;-;;7676;cmentarz ewangelicki rodowy;ok. 1 km na wschód od wsi;Sępopol;Z-18 Wodukajmy;-;;43273;cmentarz ewangelicki;1 km na północ od wsi, przy drodze do Rodekajmy;Sępopol;Z-18 Wojciechy;"";;30419;cmentarz ewangelicki;na płn-zach.od wsi, ok. 120m od drogi polnej;Bartoszyce;Z-12 Wojmiany;"";;33858;cmentarz ewangelicki/nieczynny;2 km na południe od wsi, przy drodze do Woryn;Górowo Iławeckie;Z-62 Wojnasy;"";;5837;cmentarz ewangelicki z mogiłą z I wojny św.;przy drodze Markowskie-Wojnasy, pk 750m w kierunku zachodnim od wsi Wojnasy;Wieliczki;Z-48/2016 z dn. 14.2016 r. Wojnity;"";;16644;"ZDF; park dworski";"";Pieniężno;Z-81 Wojnowo;"";;22023;cmentarz klasztorny;południowo-zachodni narożnik terenu klasztornego, zachodni bok na brzegu jeziora Duś;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Wojnowo;"";;22022;cmentarz parafialny jednowierców;w północno-wschodniej części wsi, opodal drogi głównej;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Wojnowo;34;;22011;dom drewniany;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Wojnowo;48;;22017;dom drewniany;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Wojny;"";;20879;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;stanowi fragment lasu, od południa pole i łąki, na płaskim terenie;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Wojtele;"";;22175;cmentarz ewangelicki: grób żołnierza niemieckiego;po południowej stronie drogi Kurczątka-Wojtele, w odległości ok. 350 m na wschód od zabudowań wsi Wojtele;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Wola;-;;1543;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na północny zachód od wsi, ok. 200m na wschód od płn-wschodniego skraju zabudowań;Reszel;Z-19 Wola;;11;1996;dom;;Reszel;Z-19 Wola;;11;1997;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Wola;;;1983;ZDF: budynek gospodarczy (owczarnia I);;Reszel;Z-19 Wola Duża;"";;30396;ZDF: zespół dworsko-folwarczny - stodoła, obora, stajnia;"";Bartoszyce;Z-12 Wolnica;-;;46908;kapliczka przydrożna;"";Lubomino;Z-44 Wopławki;"";;10266;cmentarz ewangelicki;na niewielkim wyniesieniu, ok. 700m na zach. od wsi, na płdn. Od szosy Kętrzyn-Barciany;Kętrzyn;Z-20 Wopławki;;;24737;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z podwórzem, kominem (pałac, park, bram wjazdowa, spichlerz - RZ);;Kętrzyn;Z-20 Wopławki (Góry);"";;24738;cmentarz;"";Kętrzyn;Z-20 Worpławki;;10;2000;ZDF: budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Worpławki;;12;2001;ZDF: budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Worpławki;;13;2002;ZDF: budynek gospodarczy z częścią mieszkalną;;Reszel;Z-19 Worpławki;;25;2003;ZDF: dwór;;Reszel;Z-19 Worpławki;;3;1998;ZDF: dom robotników folwarcznych;;Reszel;Z-19 Worpławki;;9;1999;ZDF: rządcówka - ob. b. mieszkalny;;Reszel;Z-19 Worpławki;;;271;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;;Reszel;Z-19 Worpławki;;;318;ZDF: budynek wielofunkcyjny;;Reszel;Z-19 Worpławki;;;3813;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, ok. 300m na płn-zachód od wsi, przy drodze polnej;Reszel;Z-19 Woryny;"";;33865;cmentarz ewangelicki/nieczynny;800m na północny wschód od wsi;Górowo Iławeckie;Z-62 Woryny;36;;33584;spichlerz/młyn;"";Górowo Iławeckie;Z-62 Wójtówko;"";;36383;ZDF: park dworski (zespół-RZ);"";Jeziorany;Z-16 Wólka;"";;5895;ZDF: zespół folwarczny z parkiem;"";Kolno;Z-21 Wólka;"";;24740;ZDF: zespoł dworsko-folwarczny z podwórzem (park - RZ);"";Kętrzyn;Z-20 Wólka;"";;10268;ZDF: obora w podwórzu - ob. obora w GR (5);"";Kętrzyn;Z-20 Wólka Bagnowska;-;;47384;cmentarz ewangelicki;na południowym skraju wsi, przy drodze do Grabowa;Mrągowo;Z-23 Wólka Orłowska;-;;44829;cmentarz ewangelicki;w polu, ok. 200m na południowy-wschód od szosy prowadzącej do wsi i ok. 500m od d. PGR, na skłonie zagłębienia terenu;Nidzica;Z-59 Wólka Prusinowska;-;;9018;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;ok. 200m na zach.od wsi;Piecki;Z-31 Wólka Ryńska;;1;270;ZDF: chlewnia, czworak, , obora, spichlerz, stajnia-/obora, stodoła;;Reszel;Z-19 Wólka Ryńska;;4;2004;dom;;Reszel;Z-19 Wólka Szczycieńska;-;;1129;SPL/50: punkt oporu piechoty;;Szczytno;Z-39 Wronka;"";;30489;cmentarz ewangelicki;na płn-wsch.od wsi Wronka, za torami kolejowymi, w polu;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wronka;29;;14303;dom mieszkalny;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wronka;7;;14249;stodoła;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wronki;"";;22870;stary cmentarz wiejski;przy szosie, w kontakcie z lasem, na terenie równym, poza zwartą zabudową wiejską;Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Wronki;"";;22856;założenie mieszkalne: willa-ob. szkoła podstawowa, altana, park;"";Świętajno;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Wronki Wielkie;"";;20005;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Wronki Wielkie;"";;20006;cmentarz ewangelicki;"";Gołdap;Z-52 Wrony;"";;18195;cmentarz ewangelicki-rodzinny;ok.150m na północ od szosy Giżycko-Kętrzyn, na zachodnim zboczu wzniesienia;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wrony;"";;18196;cmentarz ewangelicki;ok.200m na wschód od wsi, w lesie na zboczu wzniesienia;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Wrotkowo;"";;20007;cmentarz ewangelicki;ok. 0,5 km na płn-zach. od wsi, po płdn.stronie drogi gruntowej Kozaki-Wilkasy do Pietrasz, na skraju lasu;Gołdap;Z-52 Wróbel;1;;21283;budynek mieszkalny;"";Banie Mazurskie;Z-53 Wróble;"";;34812;cmentarz ewangelicki (nieczynny);na połódnie od wsi Wróble, ok. 350m od szosy Pisz-Jeże, w lesie;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Wydminy;"";;10707;cmentarz żydowski;około 0.4 km na zachód od przejazdu kolejowego na drodze Wydminy-Siemionki, w polu;Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Wydminy;"";;10679;plebania przy kościele p.w. Chrystusa Zbawiciela;"";Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Wydminy;Grunwaldzka 70;;10694;dom;"";Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Wydminy;Grunwaldzka 72;;10695;dom;"";Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Wydminy;Grunwaldzka 74;;10696;dom;"";Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Wydminy;Grunwaldzka 76;;10697;dom;"";Wydminy;Z-76 z 21.10.2017 r. Wygryny;43;;22031;dom drewniany;"";Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Wygryny;;22;22028;dom drewniany;;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Wygryny-Zydlągi;;;22041;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;na płaskim terenie pod lasem, od zachodu droga, z pozostałych las sosnowy;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Wyłudki;"";;19201;"";ok. 150m na płn-zach.od wsi, na skraju lasu, na wzniesieniu;Miłki;Z-44/2015 z dn. 23.11.2015 Wyręba;"";;30393;ZDF: zespół dworsko-folwarczny-rządcówka, spichlerz,kuźnia,2 czworaki z b. gospodarczymi;"";Bartoszyce;Z-12 Wyręba;"";;12043;ZDF: obora - ob.owczarnia;"";Bartoszyce;Z-12 Wysieczna;"";;22686;cmentarz ewangelicki;przy skrzyżowaniu drogi Czerwony Dwór-Wysieczna-d.PGR Wola z drogą z Wysiecznej do szosy Węgorzewo-Gołdap;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Wysoka;"";;32794;cmentarz ewangelicki II;na skraju wsi, na północ od centrum wsi, przy skrzyzowaniu dróg polnych Wysoka-Skurpie;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Wysoka;"";;12070;cmentarz ewangelicki I;w centrum wsi, po prawej stronie drogi 544 Wysoka - Górka;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Wysoka;;12;52025;budynek mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Wysoka;;62;12041;Szkoła Podstawowa;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Wysoka;;9/10;52024;budynek mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Wysoka;;;52023;aleja przydrożna;Wysoka-Działdowo- droga nr 544;Działdowo;Z-1/3013 z dn. 9 stycznia 2013r. Wysokie;"";;25498;ZDF: zespół dworsko-folwarczny: stajnia i magazyn zbozowy;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Wysokie;35;;6866;ZDF: dwór;"";Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Wyszkowo;;;16826;cmentarz;po południowej stronie lokalnej drogi w kierunku wschodnim, oddalony ok. 500m od wsi, na splantowanym pagórku.;Lelkowo;Z-45/2019 z 02.04.2019r Wyżęgi;14;;43538;chałupa;"";Wielbark;Z-29 Zabielne;"";;20885;cmentarz;od strony zachodu droga polna do wsi, za którą znajduje się pole, z pozostałych stron otoczony lasem;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Zabielne;"";;20884;cmentarz rodzinny;ok. 50m na zach.od przecinki leśnej drogi biegnącej do drogi polnej ze wsi;Biała Piska;Z-62/2015 z dn. 22.12.2015 r. Zabłocie;-;;46474;cmentarz ewangelicki;200m na północ od wsi i szosy Kozłowo-Działdowo;Kozłowo;Z-40 Zabłocie Kozłowskie;"";;46366;ZDF: zespół folwarczny (park-RZ);"";Kozłowo;Z-40 Zaborowo;-;;46475;cmentarz ewangelicki;na północno-wschodnim krańcu wsi, przy drodze do Ważyn;Kozłowo;Z-40 Zabrost Wielki;"";;20580;cmentarz ewangelicki;na południe od wsi, na lewym brzegu rz. Węgorapy;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Zabrost Wielki;"";;20581;cmentarz wojenny z I wojny światowej;na północ od wsi, w rozwidleniu dróg;Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Zabrost Wielki;15;;20590;zagroda chłopska: dom+budynek gospodarczy+brama;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Zabrost Wielki;19;;20592;zagroda chłopska: dom+budynek inwentarski+brama;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Zabrost Wielki;6 i 7;;20584;"zagroda chłopska; dom+budynek inwentarski+brama";"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Zabrost Wielki;8;;20585;zagroda chłopska: dom+budynek inwentarski+brama;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Zabrost Wielki;9;;20586;zagroda chłopska: dom+budynek inwentarski+brama;"";Budry;Z-45 z dn. 26.11.2015r. Zagon;"";;34915;cmentarz ewangelicki nieczynny;w lesie, nad jeziorem Śniardwy;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Zagony;-;;46927;kapliczka przydrożna;"";Lubomino;Z-44 Zagrzewo;-;;44830;cmentarz ewangelicki z kwaterą z I w. św.;ok. 400m mna północ od wsi, w polu, wśród kępy drzew.;Nidzica;Z-59 Zajączki;"";;6136;ZDF: obora kamienna;"";Lubomino;Z-44 Zajączki;-;;46932;ZDF: zespół folwarczny;"";Lubomino;Z-44 Zajdy;"";;19169;cmentarz ewangelicki;przy drodze leśnej zabielno-Gąski, ok. 500m w kier.płdn.od drogi Kukowo-Zabielne;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Zajdy;"";;19168;mogiła żołnierzy niemieckich z I w. św.;ok. 0.4 km na północ od skrzyżowaniadrogi Zajdy-Kukowo z drogąprowadzącą do Giż i 0.3 km na płdn-wschód od linii kolejowej;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Zakałcze Wielkie;"";;21150;cmentarz ewangelicki;na skraju lasu, przy drodze gruntowej, w odległości ok. 500m na płdn-wsch.od zabudowań w Zakałczach Wielkich;Banie Mazurskie;Z-53 Zakręt;-;;9019;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;ok. 2 km na wsch.od Zgonu i 500m na płn.od szosy do Rucianego;Piecki;Z-31 Zakręt;-;;8962;ZDF: zespół folwarczny;"";Piecki;Z-31 Zakrzewo;"";;12071;cmentarz ewangelicki;na skraju wsi, we wschodniej części wsi, obok szkoły;Bv;Z-1 Zakrzewo;"";;46449;park dworski;"";Kozłowo;Z-40 Zakrzewo;-;;46349;ZDF: zespół folwarczny;"";Kozłowo;Z-40 Zakrzewo;;10;52026;budynek mieszkalny;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Zakrzewo;;19;32828;dom;;Działdowo;Z-1/3013 z 9.01.2013r. Zakrzewo;;43;12044;Szkoła Podstawowa II-ob.b. mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z 9.01.2013r. Zakrzewo;;45;52027;budynek gospodarczy;;Działdowo;Z-1/2013 z 9.01.2013r. Zakrzewo;;45;32846;Szkoła I-ob. b.mieszkalny;;Działdowo;Z-1/3013 z 9.01.2013r. Zalesie;"";;9606;kapliczka przydrożna murowana;przy drodze do Barczewa;Barczewo;Z-25/2013 Zalesie;1;;45751;budynek mieszkalny;;Lidzbark;Z-61 Zalesie;1;;2270;ZDF: zespół dworsko-parkowo-folwarczny (park-RZ);"";Dźwierzuty;Z-32 Zalesie;1 (5?);;2273;ZDF: gorzelnia;"";Dźwierzuty;Z-32 Zalesie;11;;45756;budynek mieszkalno-gospodarczy;"";Lidzbark;Z-61 Zalesie;13;;45758;budynek mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Zalesie;9;;45753;budynek mieszkalny;"";Lidzbark;Z-61 Zalesie;9;;45754;budynek gospodarczy;"";Lidzbark;Z-61 Zalesie Kętrzyńskie;"";;10274;cmentarz ewangelicki;na niewielkim wyniesieniu, nad płn. Brzegiem strumienia.;Kętrzyn;Z-20 Zalesie Kętrzyńskie;"";;10275;cmentarz ewangelicki;na niewielkim wyniesieniu, na skraju lasu;Kętrzyn;Z-20 Zalesie Kętrzyńskie;"";;10273;cmentarz ewangelicki;na niewielkim wyniesieniu, po wsch. Str. Drogi Sławkowo-Poganówka, nad płdn. Brzegiem strumienia…;Kętrzyn;Z-20 Załuski;-;;46477;cmentarz wojenny;w głębi lasu, pomiędzy wsiami Szkotowo i Łysakowo, przy drodze leśnej ze Szkotowa do Łysakowa;Kozłowo;Z-40 Załuski;-;;44831;cmentarz ewangelicki;w lesie. Przy szosie e-81;Nidzica;Z-59 Załuski;-;;44189;ZDF: zespół dworsko-folwarczny z gorzelnią (park-RZ)- ob.gospodarstwo rolne;"";Nidzica;Z-59 Zameczek;;1;28326;ZDF: zespół folwarczny: dom mieszkalny właściciela (1), chlewnia i magazyn (2), stodoła (3), ;;Biskupiec;Z-24 Zameczek;;;22038;cmentarz wyznaniowy - d. ewangelicki;wśród pól.przy drodze od północy, na lekkim wzniesieniu od południa;Ruciane-Nida;Z-34/2017 z dn. 20 kwietnia 2017r. Zaskwierki /Dorotowo;;;6799;ZDF: zespół folwarczny;;Gietrzwałd;Z-56/2015 z dn. 15.12.2015 r. Zastrużne;"";;18949;aleja lipowa;Zastrużne-Cierzpięty -droga nr 1698N;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Zastrużne;"";;13665;cmentarz ewangelicki;na małym wzniesieniu wśród pól;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Zatyki;"";;20008;cmentarz ewangelicki;na płdn.krańcu wsi, ok. 150m. Na wsch. Od budynku szkoły, na wzniesieniu;Gołdap;Z-52 Zatyki;"";;19173;cmentarz ewangelicki;przy drodze gruntowej Zatyki-Gąski, w odlgłości ok. 0.5 km od wsi Zatyki w kierunku zachodnim;Olecko;Z-54 z dn. 09.12.2015 r. Zawada;"";;16891;cmentarz ewangelicki;na wzgórzu, na płdn-wsch. Skraju wsi, w rozwidleniu dróg polnych;Mrągowo;Z-23 Zawady;"";;22177;ZDF: stajnia, brama, pięciorak, b.gospodarczy, park-relikty;w sąsiedztwie drogi prowadzącej z Rajgrodu do Ełku, od której oddalony jest ok. 100 m w kierunku północnym;Prostki;Z-46 z dn. 27.11.2015 r. Zawady;-;;44026;cmentarz ewangeicki- ob.katolicki;100m na północ od wsi, przy drodze do Platyn;Olsztynek;Z-49 Zawady Ełckie;-;;21764;cmentarz ewangelicki;w lesie, na wschód od wsi zawady Ełckie, przy leśnej drodze;Stare Juchy;Z-83/2017 z 22.11.2017r. Zawady Oleckie;"";;19683;cmentarz ewangelicki;ok. 500m na południe od centrum wsi, na wzgórzu;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Zawady Oleckie;"";;19684;cmentarz ewangelicki;w południowej części wsi, po zachodniej stronie drogi biegnącej do Cichej Wólki;Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Zawidy;;11;2013;dom;;Reszel;Z-19 Zawidy;;12;2014;dom;;Reszel;Z-19 Zawidy;;22;2016;dom;;Reszel;Z-19 Zawidy;;32;2018;Budynek gospodarczy;;Reszel;Z-19 Zawidy;;32;2017;dom;;Reszel;Z-19 Zawidy;;35;2019;dom;;Reszel;Z-19 Zawidy;;6;2010;obora;;Reszel;Z-19 Zawidy;;6;2011;stodoła;;Reszel;Z-19 Zawidy;;6;2008;dom;;Reszel;Z-19 Zawidy;;6;2009;Budynek gospodarczy: chlew i spichlerz;;Reszel;Z-19 Zawidy;;9;2012;dom;;Reszel;Z-19 Zawidy;;k/6;2007;Kaplica;;Reszel;Z-19 Zawidy;;n-ko 11;2006;Krzyż przydrożny;;Reszel;Z-19 Zawiersze;;1-dom;30251;ZDF: zespół dworsko-folwarczny- 3 stajnie,dom nr 1;;Bartoszyce;Z-12 Zawiszyn;"";;23488;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok. 0,3km na zachód od Zawiszyna i ok. 0.2 km na południe od szosy Gołdap-Wiżajny, na wysokim wzniesieniu porosłym lasem;Dubeninki;Z-54 Zawiszyn;"";;22604;cmentarz ewangelicki;ok. 0,3 km na zach.od Zawiszyna, na wysokim wzniesieniu porosłym lasem (na jego skraju);Dubeninki;Z-54 Zawiszyn;-;;15504;ZDF: zespół dworsko-folwarczny -stodoła z oborą,bud.gospodar.,2 chlewnie-ob. b.inwent,park;"";Dubeninki;Z-54 Ząbrowiec;"";;16831;cmentarz;na zach.od wsi, w rozwidleniu dróg polnych.;Godkowo;Z-78 Zdedy;"";;20399;cmentarz ewangelicki;po południowej stronie drogi mostołty-Zdedy, ok. 300m na wsch.od zabudowań wsi Zdedy;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Zdęgówko;"";;13667;cmentarz ewangelicki;na płaskim terenie, w polu, za zabudowaniami wsi, od wschodu przylega do drogi polnej;Orzysz;Z-53/2015 z dn.08.12.2015 r. Zdory;"";;34831;cmentarz ewangelicki (nieczynny);na wyspie Szeroki Ostrów, nad jeziorem Śniardwy;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Zdory;"";;22370;cmentarz ewangelicki;kilkaset metrów za wsią, w trójkącie dróg-od jeziora Seksty do wsi Zadory, na zalesionym wzgórzu;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Zdory;"";;22371;cmentarz ewangelicki;kilkaset metrów na zach.od wsi, na terenie płaskim, w polu;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Zdunowo;"";;22374;cmentarz ewangelicki;na terenie płaskim, w lesie, na płdn.krańcu wsi, przy drodze do Karwicy;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Zdunowo;"";;22375;cmentarz rodzinny;w lesie, na wschód od wsi Zdunowo;Pisz;Z-45/2016 z dn. 10.10.2016 r. Zerbuń;"";;36380;cmentarz z I wojny światowej IV (191 ż.niem+ 154 rosyjskich);ok. 2,5 km na północ od wsi, na skraju lasu.;Jeziorany;Z-16 Zerbuń;"";;5898;cmentarz/ mogiła pojedyncza ż. Niemieckiego;"";Jeziorany;Z-16 Zerbuń;"";;36381;cmentarz z I wojny światowej V;pk 1 km w kierunku płdn-zachodnim od wsi, w lesie, przy drodze polnej prowadzacej w kierunku jeziora Zerbuń;Jeziorany;Z-16 Zerbuń;"";;36379;cmentarz z I wojny światowej III (10 oficerów niemieckich);w polu, ok. 2 km na północny-zachód od wsi.;Jeziorany;Z-16 Zerbuń;"";;36378;cmentarz wojenny II - z I wojny światowej;na południowy-zachód od wsi, ok. 2 km od Biesowa. Dojazd od strony wsi Biesowo, starą drogą od Zerbunia;Jeziorany;Z-16 Zerbuń;"";;36377;cmentarz wojenny I - z I wojny światowej (14 ż. Niem.+ 9 rosyjskich-w tym 1 oficer);w polu, na północnym skraju wsi, obok drogi z kopalni żwiru;Jeziorany;Z-16 Zezuj;-;;5773;cmentarz ewangelicki-ob. zatarty (żwirownia i szkółka leśna;;Stawiguda;Z-50 Zezuty;-;;44027;cmentarz ewangelicki;na południe od wsi, 50m od drogi do wsi Mańki;Olsztynek;Z-49 Zgon;;35;8658;budynek mieszkalny;;Piecki;Z-31 Zieleń;"";;16649;ZDF: park dworski;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Zielona Góra;"";;22688;cmentarz ewangeicki rodzinny;na południe od zabudowań, na pagórku;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Zielonka;;11;8403;Szkoła-ob. b.mieszkalny+ b.gospodarczy+ obora-stodoła;;Szczytno;Z-39 Zielonka;;7;8402;dom drewniany;;Szczytno;Z-39 Zielony Gaj;"";;21821;cmentarz ewangelicki;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Zielony Gaj;"";;23490;cmentarz ewangelicki;w polu na niewielkim wzniesieniu, na zachód od wsi;Giżycko;Z-50/2016 z dn. 24.11.2016 r. Zielony Gaj;-;;6292;cmentarz ewangelicki;ok.0.5 km na zachód od d. PGR, na wysokim wzniesieniu, po południowej stronie szosy biegnącej do Spytkowa;Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Zielony Gaj;-;;15501;ZDF: park dworski;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Zielony Gaj;-;;1151;PJM/19: punkt oporu piechoty/schron;"";Ryn;Z-26/2016 z dn. 25.04.2016r. Zielony Gaj;1;;6293;ZDF: /dwór;"";Giżycko;Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r. Zielony Ostrów;"";;22689;cmentarz ewangelicki;po zachodniej stronie drogi od d.PGR Pasternak i ok.. 300m na zachód od północnej zatoki jeziora Oświn;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Zielony Ostrów;"";;22690;cmentarz ewangelicki;na wsch.od rzeki Oświnka;Węgorzewo;Z-47 z dn. 27.11.2015 r. Ziemiany;"";;21309;cmentarz ewangelicki;"";Banie Mazurskie;Z-53 Zięby;"";;33867;cmentarz ewangelicki/nieczynny;na skraju wsi, przy szosie do Górowa Iławeckiego;Górowo Iławeckie;Z-62 Zimna Woda;-;;44835;cmentarz ewangelicki;za wsią, przy brukowanej drodze;Nidzica;Z-59 Zimnochy;"";;16650;ZDF: park dworski;"";Godkowo;Z-78 Zocie;"";;6871;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok. 700m na płn-wsch.od wsi, po wsch.stronie drogi polnej Zocie-Witkówka;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Zocie;"";;6873;cmentarz ewangelicki z kwaterą wojenną z I wojny św.;ok. 900m na płn-wsch.od wsi zocie, po zach.stronie drogi gruntowej do Witówki;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Zocie;"";;48702;cmentarz ewangelicki rodzinny;ok.800m na południe od centrum wsi, po wschodniej stronie drogi Zocie-Milewo, na wzgórzu;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Zocie;"";;6872;cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej;na skraju lasu,ok. 400m na wsch.od cm.ewangelickiego z kwaterą z I w.sw. Zlokalizowanego ok. 900m na płn-wsch.od wsi Zocie;Kalinowo;Z-43/2016 z dn. 13.09.2016 r. Zwiniarz;"";;24083;cmentarz katolicki/ miejsce pamięci narodowej 1944r.;500m na wschód od wsi, przy drodze polnej, na skarpie lasu sosnowego.;Grodziczno;Z-57 Zwiniarz;"";;23936;kościół z cmentarzem (kc);"";Grodziczno;Z-57 Zwiniarz;"";;24084;cmentarz katolicki;przy kościele parafialnym, w centrum wsi;Grodziczno;Z-57 Zyndaki;-;;43084;cmentarz ewangelicki/zamknięty;na południe od wsi, przy szosie Surmówka-Zyndaki;Sorkwity;Z-38 Zyndaki;;29;42975;chałupa;;Sorkwity;Z-38 Zyndaki;;32;42988;chałupa;na kolonii;Sorkwity;Z-38 Zyzdrojowa Wola;-;;9022;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;500m na płn.od wsi, w lesie;Piecki;Z-31 Zyzdrojowy Piecek;;;9023;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;na płn.skraju wsi, przy drodze do Babięt;Piecki;Z-31 Żabieniec;"";;16857;cmentarz ewangelicki -;na obrzeżu wsi, od strony północnej, przy drodze między jakubowem a Kosewem Górnym;Piecki;Z-23 Żabieniec;d. Jakubowo-Żabieniec;;8983;cmentarz ewangelicki komunalny - zamknięty;osada na płdn od Jakubowa, cmentarz na płdn. Stoku wzniesienia nad j. Wągiel;Piecki;Z-31 Żabin;"";;21316;cmentarz ewangelicki I;"";Banie Mazurskie;Z-53 Żabin;"";;21317;cmentarz ewangelicki II;"";Banie Mazurskie;Z-53 Żabin;"";;21315;cmentarz komunalny;"";Banie Mazurskie;Z-53 Żabin;"";;21272;cmentarz/zbiorowa mogiła żołnierzy rosyjskich z I w. św.;na szczycie wysokiego wzniesienia połozonego ok. 700m na płn.od miejsca gdzie od szosy Żabin-Rogale odchodzi droga gruntowa do Radkiejm i Widgir;Banie Mazurskie;Z-53 Żabin;"";;21324;cmentarz ewangelicki IX;"";Banie Mazurskie;Z-53 Żabin;"";;21323;cmentarz ewangelicki VIII;"";Banie Mazurskie;Z-53 Żabin;"";;21322;cmentarz ewangelicki VII;"";Banie Mazurskie;Z-53 Żabin;"";;21318;cmentarz ewangelicki III;"";Banie Mazurskie;Z-53 Żabin;"";;21202;cmentarz ewangelicki rodzinny;na wsch.krańcu wsi, ok. 250m na płn-zach.od szosy Żabin-Rogale, licząc od miejsca, gdzie od tej szosy odchodzą drogi gruntowe w kierunku płn., płn-zach., i płdn.-wsch.;Banie Mazurskie;Z-53 Żabin;"";;21319;cmentarz ewangelicki IV;"";Banie Mazurskie;Z-53 Żabin;"";;21321;cmentarz ewangelicki VI;"";Banie Mazurskie;Z-53 Żabin;"";;21320;cmentarz ewangelicki V;"";Banie Mazurskie;Z-53 Żabinka;"";;17293;cmentarz ewangelicki;ok. 0.5 km na zach.od wsi, po płn.stronie drogi do Jasieńca, na skraju lasu;Kruklanki;Z-30/2016 z dn.03.06.2016 Żabiny;;;34712;cmentarz ewangelicki;;Rybno;Z-58 Żabiny;;;34715;cmentarz wojenny;;Rybno;Z-58 Żabojady;"";;20451;cmentarz ewangelicki;ok. 50m na płn-zach.od centrum wsi, na małym wzniesieniu;Dubeninki;Z-54 Żakowice;"";;16829;cmentarz;ok. 500m na wsch.od wsi, na niewielkim wzniesieniu, ok. 150m na zach.od gospodarstwa, przy drodze polnej.;Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Żakowice;14;;11718;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Żakowice;7;;11716;dom;"";Susz;Z-69/2017 z 27 września 2017 r. Żardeniki;"";;29982;ZDF: zespół dworsko-folwarczny (wschodni), (park-RZ);"";Świątki;Z-74/2017 z 23.10.2017 r. Żardyny;-;;15450;park;"";Bartoszyce;Z-12 Żegoty;;;37412;cmentarz rzymskokatolicki;na skraju wsi, w południowo-wschodniej części wsi, przy drodze do Franknowa, na terenie płaskim, ogrodzony siatką.;Kiwity;Z-43/2013 z dn. 11.06.2013 r. Żelazna Góra;"";;16832;cmentarz;wokół odbudowanego kościoła, w miejscu staropruskiego grodziska.;Braniewo;Z-80 Żelazna Góra;27;;31822;dom;"";Braniewo;Z-80 Żelazno;-;;44838;cmentarz ewangelicki;"";Nidzica;Z-59 Żelazy (Nieistniejąca Wieś);"";;11120;cmentarz ewangelicki;na skraju lasu, w pobliżu szosy Ełk-Augustów i w odległości ok. 2 km od mostu na rzece Ełk;Ełk;Z-75 z 23.10.2017 r. Żerdziny;"";;22534;cmentarz ewangelicki;ok. 250m na południe od szosy Wiżajny-Gołdap, na prawym brzegu rz. Czenicy;Dubeninki;Z-54 Żydy;"";;19685;ZDF: (dwór+2 obory);"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Żydy;"";;37641;ZDF: zespół dworsko-folwarczny;"";Kowale Oleckie;Z-6/2016 z dn. 19.01.2016 r. Żytkiejmy;"";;33402;cmentarz poarafialny;ok. 100m na wschód od wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie szosy prowadzącej do Skajzgir, na wzniesieniu;Dubeninki;Z-54 Żytkiejmy;"";;20482;cmentarz ewangelicki;"";Dubeninki;Z-54 Żytkiejmy;"";;20452;dworek myśliwski: leśniczówka,stodoła,stajnia-obora,aleja dębowa;"";Dubeninki;Z-54 Żytkiejmy;Świerczewskiego 12;;20470;dom;"";Dubeninki;Z-54 Żytkiejmy;Świerczewskiego 24;;20472;dom;"";Dubeninki;Z-54 Żytkiejmy;Świerczewskiego 26;;20473;dom;"";Dubeninki;Z-54 Żytkiejmy;Świerczewskiego 8;;20467;poczta - ob. dom mieszkalny;"";Dubeninki;Z-54 Żytkiejmy;Warsztatowa 1;;20454;zespół kolejowy: dworzec,szalet,b.gospod. pomocniczy,2 b.mieszkalne prac.kolei,magazyn-fundamenty;"";Dubeninki;Z-54 Żywki;"";;30476;cmentarz ewangelicki;ok. 0.5 km na płn-zach.od wsi, na skraju lasu, w sąsiedztwie cieku wodnego;Kruklanki;Z-30/2016 z dn.03.06.2016 Żywki;"";;30470;cmentarz ewangelicki;w płn.części wsi, na zachód od jez. Żywki, na stoku;Kruklanki;Z-30/2016 z dn.03.06.2016 Żywy;-;;15503;ZDF: zespół dworsko-folwarczny-dwór, park (3 obory, kuźnia-xxx-wykreślono 02.06.2016;"";Kruklanki;Z-30/2016 z dn.03.06.2016