Głównej zawartości

Roztrzygnięcia dotyczące przyznania dotacji na prace przy zabytkach w roku 2015

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2015 r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2015r.

        WNIOSKI ODRZUCONE

Z POWODU BRAKU ŚRODKOW FINANSOWYCH

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Dom Zakonny Towarzystwa   Jezusowego w Św. Lipce Święta Lipka 29

11-440 Reszel

Święta Lipka - kościół wraz z wyposażeniem wnętrza,   otaczającymi go krużgankami i przylegającym klasztorem

Święta Lipka 29

11-440 Reszel

remont konserwatorski   elewacji dziedzińca krużganka północnego kościoła OO. Jezuitów

2.

Parafia   Rzymskokatolicka

p.w. Nawiedzenia Najświętszej   Maryi Panny i św. Anny

ul. Kościelna 5
  14-260 Lubawa

Lubawa - dom przy

ul. Pod Murami 30

z XVI w.

14-260 Lubawa

ratunkowe prace   konserwatorskie i budowlane zabytkowego budynku „wikariatki”

(XIV/XVI w.)

3.

Parafia   Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
  w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 72
  13-111 Janowiec Kościelny

Janowiec Kościelny - kościół parafialny

p.w. Przemienienia   Pańskiego

Janowiec Kościelny 72
  13-111 Janowiec Kościelny

remont i wymiana   obróbek blacharskich

4.

Rzymskokatolicka   Parafia

p.w. św. Krzyża w Szestnie Szestno 50

11-700 Mrągowo

Szestno - kościół parafialny
  p.w. św. Krzyża

Szestno 29

11-700   Mrągowo

prace konserwatorskie i   restauratorskie elewacji kościoła w obrębie szczytu wschodniego oraz elewacji   zakrystii

5.

Parafia   Rzymskokatolicka

p.w.   św. Piotra i Pawła

w   Użrankach

Użranki   12

11-700   Mrągowo

Użranki -kościół parafialny

p.w.   Apostołów Piotra i Pawła

Użranki   37

11-700   Mrągowo

prace stolarskie oraz konserwatorskie drzwi zewnętrznych kościoła   parafialnego

6.

Parafia   Rzymskokatolicka
  p.w. św. Piotra i Pawła

Kiwity 38

11-106 Kiwity

Kiwity - kościół

p.w.   św. Piotra i Pawła

Kiwity 38

11-106   Kiwity

wykonanie ekspertyzy   zawilgocenia ścian kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła wraz z określeniem   przyczyn problemu oraz sposobu jego rozwiązania

7.

Rzymsko-Katolicka   Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej
  w Starych Juchach

ul. Ełcka 16

19-330 Stare Juchy

Stare Juchy -

ołtarz   z Kościoła Parafialnego

ul. Ełcka 16

19-330   Stare Juchy

prace konserwatorskie   ołtarza

8.

Parafia   Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  w Orzechowie

Orzechowo 28

11-040 Dobre Miasto

Orzechowo - kościół barokowy (1711-1724)

Orzechowo 28

11-040 Dobre Miasto

wykonanie dokumentacji:   ekspertyzy konstrukcyjnej, projektu budowlanego remontu obiektu, programu   prac konserwatorskich

9.

Krzysztof Wróbel

ul. Stalmacha 6/5

71-646 Szczecin

Duży Kamień -leśniczówka

roboty budowlane

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym
na terenie województwa warmińsko – mazurskiego ze środków pozostających w dyspozycji
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2015 r.

 

Dotacje celowe na prace planowane na 2015 r.

                                                                                                   

WNIOSKI ODRZUCONE Z UWAGI NA UCHYBIENIA FORMALNE

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Wspólnota Mieszkaniowa

Ul. Mickiewicza 6

11-430 Korsze

Korsze – budynek mieszkalny
  przy ul. Mickiewicza 6
  11-430 Korsze

wykonanie badań   elewacji i klatki schodowej
  z określeniem programu prac konserwatorskich

wykonanie dokumentacji   projektowej remontu elewacji budynku i klatki schodowej

2.

Parafia   Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Koszelewach

Koszelewy 6
  13-206 Płośnica

Koszelewy – ołtarze boczne   z 1928 r. z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św.,
  Koszelewy 6

13-206 Płośnica

prace konserwatorskie i   restauratorskie
  przy ołtarzach bocznych: p.w. Najświętszej Marii Panny i p.w. Serca   Jezusowego
  z nawy głównej

3.

Parafia Ewangelicko-Augsburska

ul. Jedności   Słowiańskiej 3

12-130 Pasym

Dźwierzuty – prospekt   organowy z 1750 r. wraz
  z emporą organową

ul. Pasymska 22

12-120 Dźwierzuty

prace konserwatorskie   architektury szafy organowej w kościele
  ewangelicko - augsburskim

4.

Parafia   Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Brzoziu Lubawskim

Brzozie Lubawskie 62

13-306 Kurzętnik

Brzozie Lubawskie –   kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela

Brzozie Lubawskie 62

13-306 Kurzętnik

zmiana pokrycia dachowego kościoła parafialnego

5.

Wspólnota Mieszkaniowa   Nieruchomości

ul. 11 Listopada 13

ul. Grunwaldzka 21 A

10-123 Olsztyn

Olsztyn – budynek   mieszkalno-usługowy

ul. 11 Listopada 13

10-104 Olsztyn

wykonanie remontu elewacji oraz izolacji   przeciwwilgociowej piwnic

6.

Bożena i Zbigniew   Kargul,

ul. Michała Kajki 3

82-300 Elbląg

Bartoszyce – budynek   dawnego arsenału

Plac Zwycięstwa 1

11-200 Bartoszyce

badania architektoniczne

oraz konserwatorskie

7.

Warmińska Kapituła   Katedralna we Fromborku

ul. Katedralna 11

14-530 Frombork

Frombork   – mury obronne wzgórza katedralnego

ul.   Katedralna 8

14-530   Frombork

prace konserwatorskie murów obronnych

8.

Archidiecezja Warmińska

ul. Pieniężnego 22

10-006 Olsztyn

Frombork   – zespół rzeźb i detalu rzeźbiarskiego przechowywany w skarbcu katedry p.w.   Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja we Fromborku

ul.   Katedralna 6

14-530   Frombork

prace konserwatorskie przy zespole rzeźb
  ze skarbca katedralnego

9.

Parafia Greckokatolicka   p.w. św. Mikołaja w Dobrym Mieście

ul. Olsztyńska 1

11-040 Dobre Miasto

Dobre   Miasto – kościół p.w. Św. Mikołaja

ul. Olsztyńska 1

11-040   Dobre Miasto

 

remont dachu kościoła - kontynuacja

10.

Parafia   Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła
  w Tolkmicku

ul. Kościelna 2

82-340 Tolkmicko

Tolkmicko   – kościół św. Jakuba Apostoła

ul. Kościelna 2

82-340   Tolkmicko

instalacja oświetlenia   podstawowego i awaryjnego w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła

11.

Stowarzyszenie Pomocy   Dzieciom i Rodzinie „ARKA” im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza

ul. Niepodległości 85

10-046 Olsztyn

Olsztyn   – willa

ul. Niepodległości 85

10-046 Olsztyn

montaż instalacji   monitoringu zewnętrznego obiektu

12.

Parafia   Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Plutach

Pluty 16

14-520 Pieniężno

Pluty – kościół parafialny   św. Wawrzyńca

Pluty 17

14-520 Pieniężno

prace konserwatorskie   stropu i ścian kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca

13.

Rzymskokatolicka   Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie

ul. Mickiewicza 10

10-509 Olsztyn

Olsztyn – kościół   Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Kopernika 47

10-509 Olsztyn

monitoring wewnątrz   kościoła

14.

Parafia Polskokatolicka

p.w. Matki Bożej   Anielskiej w Tolkmicku

ul. Kręta 3

82-340 Tolkmicko

Tolkmicko   – kościół Polskokatolicko p.w. Matki Bożej Anielskiej z 1887 r.

ul. Kręta 3

82-340   Tolkmicko

prace awaryjne   polegające na uszczelnieniu pokrycia dachu nawy głównej kościoła

15.

Zakład Ubezpieczeń   Społecznych

Oddział w Olsztynie

Plac Konsulatu   Polskiego 4

10-959 Olsztyn

budynek dawnej szkoły, obecnie siedziba Inspektoratu   ZUS

ul. Reja 10

11-400 Kętrzyn

prace konserwatorskie oraz budowlane

16.

Gmina Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11-034 Stawiguda

Stawiguda   – kaplica

ul.   Piękna

11-034   Stawiguda

przeprowadzenie badań   konserwatorskich, opracowanie programu prac konserwatorskich, wykonanie   dokumentacji konserwatorskiej oraz projektu budowlanego kaplicy przy ul.   Pięknej

 

 

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową
do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym
na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w 2015 r.
ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

     

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa   zadania

Zarezerwowanie kwoty

1.

Parafia   Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Ornecie Ul. Kościelna 3 11-130 Orneta

Konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w.   św. Jana Chrzciciela w Ornecie

200.000,00 zł

2.

Parafia   Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny, Wrzesina 28, 11-042 Jonkowo

Prace interwencyjne przy ołtarzu bocznym Matki   Boskiej Różańcowej w kościele p.w. św. Marii Magdaleny we Wrzesinie

150.000,00 zł

3.

Rzymskokatolicka   Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  w Galinach, Galiny 74, 11-214 Galiny

Prace konserwatorskie muru obwodowego kościoła   parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP
  w Galinach i cmentarza przykościelnego na odcinku południowym część A,   wschodnim
  i północno-wschodnim

25.000,00 zł

4.

Parafia   p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu, ul. J. Słowackiego 9,
  11-440 Reszel

Prace konserwatorskie ścian i sklepień   południowo – zachodniej części piwnic z 1 okresu budowy plebanii

24.000,00 zł

5.

Rzymsko-Katolicka   Parafia św. Jakuba, ul. Staszica 12, 10-025 Olsztyn

Prace konserwatorskie organów chórowych (z   wyłączeniem prospektu organowego) znajdujących się w Bazylice Mniejszej p.w.   św. Jakuba Starszego w Olsztynie

100.000,00 zł

6.

Zakon   Braci Mniejszych (oo. Franciszkanów) Klasztor w Barczewie, Plac Stefana   Batorego 1A, 11-010 Barczewo

Konserwacja architektury kosza i zaplecka   ambony w kościele p.w. św. Andrzeja w Barczewie

11.000,00 zł

7.

Rzymskokatolicka   Parafia Św. Anny w Barczewie, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4,
  11-010 Barczewo

Pełna konserwacja dekoracji snycerskiej   baptysterium w kościele p.w. św. Anny w Barczewie

25.000,00 zł

8.

Gmina   Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Prace konserwatorskie i restauratorskie muru   obronnego przy ul. Okólnej

40.000,00 zł

9.

Rzymskokatolicka   Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie,
  ul. Mickiewicza 10, 10-509 Olsztyn

Konserwacja dwóch witraży z kaplicy św. Józefa   oraz wykonanie przeszkleń zabezpieczających w kościele Najświętszego Serca   Pana Jezusa w Olsztynie

19.000,00 zł

10.

Parafia   Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Jezioranach, Plac Kościelny 3,
  11-320 Jeziorany

Prace   konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Jana Nepomucena w kościele p.w. św.   Bartłomieja w Jezioranach

30.000,00 zł

11.

Parafia   Rzymsko-Katolicka, p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  w Orzechowie, Orzechowo 28, 11-040 Dobre Miasto

Wykonanie   ekspertyzy technicznej, projektu budowlanego oraz programu prac   konserwatorskich (kościół p.w. Krzyża Św. w Międzylesiu)

6.500,00 zł

12.

Parafia   Rzymsko-Katolicka p.w. MB Częstochowskiej, ul. Kościelna 4, 14-105 Łukta

Prace konserwatorskie ołtarza głównego z   kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

24.000,00 zł

13.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana   Chrzciciela w Jonkowie, ul. Ks. Jana Hanowskiego 30, 11-042 Jonkowo

Kontynuacja   konserwacji barokowego ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Jana   Chrzciciela w Jonkowie

13.500,00 zł