Głównej zawartości

2011r. - wykaz dotacji przyznanych przez W-M WKZ

 

 

 

Ochrona i konserwacja zabytków  WUOZ w Olsztynie 2011r.

 

Dział 921 Rozdział 92120 § 2720

Lp

nr umowy

Nazwa wykonawcy

Nazwa zadania

Kwota umowy

1.

21/oz/2011

Parafia Rzymskokatolicka Św. Rocha i Św. Mikołaja w Bażynach , Bażyny 45, 11-130 Orneta

pełna konserwacja elementów ołtarza: dwóch górnych uszaków oraz dwóch waz z kwiatami w kościele Św. Mikołaja i Św. Rocha w Bażynach 

10.000,00

2.

22/oz/2011

Parafia rzymskokatolicka Św. Bartłomieja w Jezioranach

I etap konserwacji baldachimu ambony w kościele Św. Bartłomieja w Jezioranach 

30.000,00

3.

23/oz/2011

Parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku

projekt budowlany naprawy uszkodzeń elementów konstrukcji wieży kościoła p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach

12.300,00

4.

24/oz/2011

Archidiecezja Warmińska

ul. Pieniężnego 22

10-006 Olsztyn

badania interdyscyplinarne – konserwatorskie, architektoniczno – konstrukcyjne, geologiczne, archeologiczne i laboratoryjne - w archikatedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Andrzeja Apostoła we Fromborku 

20.000,00

5.

25/oz/2011

Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Wieliczkach

Prace konserwatorskie ołtarza głównego  

60.000,00

6.

27/oz/2011

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Piotra i Pawła

ul. Słowackiego 9

11-440 Reszel

Sporządzenie orzeczenia – ekspertyzy technicznej zabezpieczenia fragmentu osuwającej się ściany południowej budynku plebanii przy ul. Słowackiego 1 w Reszlu

4.700,00

7.

28/oz/2011

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku

ul. Kościelna 2

13-306 Kurzętnik

Prace konserwatorskie przy XVIII- wiecznej chrzcielnicy z kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku

15.000,00

8.

29/oz/2011

Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce

ul. Garbary 22 61-867 Poznań

Remont pokrycia dachowego (wymiana dachówki i gzymsów) w budynku klasztornym w Kadynach, gm. Tolkmico

38.000,00

9.

33/oz/11

Parafia Rzymskokatolicka  NSJ w Olsztynie

Ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie zwieńczenia wieży głównej (zachodniej) kościoła, prace konserwatorskie elewacji wschodniej

80 000,00

10.

 

Parafia Rzymskokatolicka w Rumianie gm. Rybno

Instalacja systemu alarmu pożaru SAP z podłączeniem do stacji monitoringu

56 730,00

 

Dział 921 Rozdział 92120 § 2730

Lp

nr umowy

Nazwa wykonawcy

Nazwa zadania

Kwota umowy

1.

16/oz/2011

Powiat Bartoszyce; ul. Grota Roweckiego 1; 11-200 Bartoszyce

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej nawarstwień malarskich i składu zapraw elewacji budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach

15.000,00

2.

17/oz/2011

Gmina Frombork;ul. Młynarska 5a;

14-530 Frombork

Wykonanie badań konserwatorskich elewacji, detalu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz rzeźby Apostoła budynku przy ul. Błotnej 2 we Fromborku

15.000,00

3.

18/oz/2011

Powiat Giżycko ul. Al. 1-go Maja 11; 11-500 Giżycko

Zabezpieczenie antykorozyjne oraz ułożenie dyliny z drewna sosnowego i warstwy ścieralnej z drewna modrzewiowego na moście obrotowym nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku 

20.000,00

4.

26/oz/2011

Dom Dziecka

„Orle Gniazdo”

Marwica 1  14-411 Rychliki

Renowacja 8 okien w dawnym dworze w Marwicy (obecnie dom dziecka) 

16.000,00

5.

30/oz/11

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Prace konserwatorskie pomieszczeń kawiarenki zlokalizowanej w przyziemiu we wschodniej części skrzydła południowego zamku kapituły warmińskiej przy ul.Zamkowej 2 

15 000,00