Głównej zawartości

2011r. - wykaz dotacji dla organizacji pożytku publicznego

 

 

WYKAZ DOTACJI W RAMACH
KONKURSU OTWARTEGO Z DNIA 13.01.2011r.
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY DÓBR KULTURY
UDZIELONYCH PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW


  

Lp.

Wnioskodawca

Cel dotacji

Kwota udzielonej dotacji

1.

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej;
ul. Kopernika 47, 10-512 Olsztyn

Konserwacja oraz mikrofilmowanie archiwaliów – konserwacja 8 jednostek archiwalnych korespondencji biskupów warmińskich z zespołu akt z Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, oznaczonych syg. AAWO, AB, D5, 8, 11, 14, 15, 46, 78, 111

 

 

24.000,00 zł

 

 

 

 

 

WYKAZ DOTACJI W RAMACH
KONKURSU OTWARTEGO NR 2 Z DNIA 29.04.2011r.
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY DÓBR KULTURY
UDZIELONYCH PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW


  

Lp.

Wnioskodawca

Cel dotacji

Kwota udzielonej dotacji

1.

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”

Ul. Kopernika 45

10-513 Olsztyn

 

„Kapliczki Warmińskie” – dokumentacja obiektów

 

 

6.000,00 zł