Głównej zawartości

2011r. - wykaz dotacji przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

WYKAZ WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE PRZEZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU – DZIEDZICTWO KULTUROWE – PRIORYTET 1: OCHRONA ZABYTKÓW – NABÓR I/2011 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO


  

Lp.

Wnioskodawca

Cel dotacji

Kwota udzielonej dotacji

1.

Archidiecezja Warmińska

Frombork, katedra (XIV w.) – kaplica Zbawiciela (XVII w.): konserwacja polichromii – I etap

90 000,00 zł

2.

Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku

Frombork, kanonia Św. Piotra (XVIII w.): remont elewacji

100 000,00 zł

3.

 Stowarzyszenie Kulturalne „Zamek” w Reszlu

Reszel, zamek biskupów Warmińskich (XIV w.): remont pokrycia dachów ganków obronnych i wieży

90 000,00 zł

4.

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Lidzbark Warmiński, pałac Wydżgi (XVII w.): odwodnienie terenu i prace konserwatorskie XIV – wiecznych murów obronnych przy suchej fosie

300 000,00 zł

5.

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Pasymiu

Pasym, kościół ewangelicko – augsburski (XIV w.): I etap prac konserwatorskich elewacji (elewacja południowo – wschodnia)

150 000,00 zł

6.

Centrum Sztuki Galeria EL

Elbląg, Centrum Sztuki Galeria EL, dawny kościół p.w. NMP (XIII w.): wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego

25 000,00 zł

7.

Centrum Sztuki Galeria EL

Elbląg, Centrum Sztuki Galeria EL, dawny kościół p.w. NMP (XIII w.): remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń

100 000,00 zł

8.

Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. Św. APP: Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński, drewniana cerkiew prawosławna (1821-1823): ratownicze prace konserwatorskie – II etap

500 000,00 zł

9.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Iławie

Iława, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego – ołtarz (XVIII w.): prace konserwatorskie barokowego ołtarza głównego

200 000,00 zł

10.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.  Jakuba Apostoła w Tolkmicku

Tolkmicko, kaplica cmentarna (XVII w.): remont kaplicy cmentarnej- remont dachu, elewacji i nawierzchni z kostki brukowej, remont tynków wewnętrznych, empory, wymiana stolarki i remont posadzki oraz osuszenie i odgrzybianie murów

60 000,00 zł

11.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim

Nowe Miasto Lubawskie, Strop prezbiterium Kościoła Parafialnego p.w. Św. Tomasza Apostoła (1638r.): konserwacja przy barokowych malowidłach na drewnianym stropie prezbiterium – II etap

200 000,00 zł

12.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Błogosławionej Doroty w Elblągu

Elbląg, kościół p.w. Błogosławionej Doroty (XVIII w.): instalacja i montaż sygnalizacji przeciwpożarowej i alarmowej

40 000,00 zł