Głównej zawartości

2010r. - Ocena wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

 

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2010r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2010r.

                                                                                                             

 

WNIOSKI NEGATYWNE

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Archidiecezja Warmińska

Ul. Pieniężnego 22

10-006 Olsztyn

Frombork – mury katedralne

 

Projekt „zabezpieczenie murów Katedry we Fromborku”.

2.

Archidiecezja Warmińska

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Piotra i Pawła

Ul. Słowackiego 9

11-440 Reszel

Gudniki – kościół

 

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – inwentaryzacji drewnianej więźby dachu oraz elewacji kościoła z zachowanymi reliktami średniowiecznej dekoracji architektonicznej;

Sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu zachowania drewnianej konstrukcji dachu i stropu oraz ścian nośnych z wnioskami.

 

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2010r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2010r.

                                                                                                             

 

WNIOSKI ODRZUCONE Z UWAGI NA UCHYBIENIA FORLAMNE

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

Ul. Orła Białego 30

11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto – baptysterium i chrzcielnica

 

Prace renowacyjne baptysterium i chrzcielnicy znajdujących się w Bazylice w Dobrym Mieście

2.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Ełdytach Wielkich

11-135 Lubomino

Ełdyty  Wielkie – kościół

 

Stabilizacja części składowych zabytku lub ich odtwarzanie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku: remont przypór, remont pokrycia dachowego

3.

Zakład Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych sp. z o.o.

ul. Krzyżanowskiego 3

82-300 Elbląg

Elbląg – budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 69-71

 

Remont elewacji i balkonów ściany południowej i wschodniej;

Remont pokrycia dachowego;

Wymiana okien;

Odtwarzanie drzwi wejściowych oraz wymiana drzwi wewnętrznych.

4.

A&C PROGRESS
Sp. z o.o.

ul. Przemyska 10 m 3

02-361 Warszawa

Gajówka – dwór

 

Przeprowadzenie badań konserwatorskich, sporządzenie ekspertyz konserwatorskich i architektonicznych dworu w Gajówkach;

Odtworzenie, remont dachu i stropów, podłączenie instalacji;

Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej;

Ogrodzenie zabytku;

Zakup materiałów oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem obiektu.

5.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Tomasza Apostoła

Ul. Kościelna 10

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Nowe Miasto Lubawskie – ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej

 

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p.w. Matki Boskiej.

6.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina Biskupa w Boleszynie

Boleszyn 9

13-324 Grodziczno

Boleszyn – kościół parafialny p.w. św. Marcina w Boleszynie

 

Remont pokrycia dachu wraz z obróbkami dekarskimi.

 

7.

Roman Brodzik 

 Mrągowo

Jeziorko – zespół zabudowy leśniczówki

 

Wykonanie projektu budowlanego dla zespołu zabudowy leśniczówki wraz z opinią stanu technicznego.

8.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP w Orkanowie

12+250 Orzysz

Orkanowo – kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca NMP

Prace badawczo – konserwatorskie stropów empor w kościele.

 

9.

Jan i Aneta Bielińscy

 Ryn

 

Ryn- budynek mieszkalny przy ul. Świerczewskiego 24

Wymiana stolarki okiennej.

 

10.

SP.C. Gospodarstwo Rolne Wanda i Cezary Górneccy

Myślęta

13-214 Uzdowo

Myślęta- zespół podworski

 

Wykonanie projektu budowlanego dla zespołu podworskiego.

11.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Radziejach

11-600

Węgorzewo

Radzieje- kościół

 

Remont pokrycia dachowego.

 

12.

Firma Tajams

Jerzy Tabaka

Ul. Królewiecka 40 B/2

11-700 Mrągowo

Mrągowo – budynek mieszkalny przy ul. Kajki 6

 

Remont elewacji i klatki schodowej.

13.

Firma Tajams

Jerzy Tabaka

Ul. Królewiecka 40 B/2

11-700 Mrągowo

Mrągowo – budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 7

 

Remont dachu, drzwi wejściowych, drzwi balkonowych i klatki schodowej.

14.

Firma Tajams

Jerzy Tabaka

Ul. Królewiecka 40 B/2

11-700 Mrągowo

Mrągowo – budynek mieszkalny przy ul. Królewieckiej 18 A-C

 

Remont elewacji budynku.

15.

Parafia Greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławieckim

Ul. Ks. Mirosława Ripeckiego 1

11-220 Górowo Iławieckie

Górowo Iławieckie – cerkiew greckokatolicka

 

Remont więźby dachowej.

16.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Kalniku

Kalnik 12

14-300 Morąg 

Kalnik – kościół

 

Remont pokrycia dachowego.

17.

Archidiecezja Warmińska

Ul. Pieniężnego 22

10-006 Olsztyn

Frombork – dawny kapitularz w północno – wschodnim narożu obwarowań katedralnych

Prace remontowe i konserwatorskie w pomieszczeniu biblioteki oraz klatki schodowej.

18.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jasińskiego

ul. Chełmska 21 A

00-724 Warszawa

Elbląg – willa pałacyk przy ul. Stoczniowej 10

 

prace konserwatorskie elewacji wschodniej i zachodniej budynku willi – pałacyku.

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2010r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2010r.

                                                                                                             

 

WNIOSKI POZYTYWNE

 

 

Lp

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa zadania

Kwota udzielonej dotacji

2.

Gmina Miejska Szczytno

Remont dachu skrzydła głównego i północno – wschodniego ratusza przy ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie

79.600,00

3.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha w Pasłęku

Wykonanie badań odkrywkowych na istnienie polichromii w przejściu do prezbiterium oraz wykonanie systematycznej siatki odkrywek punktowych na pozostałych ścianach i sklepieniu zakrystii kościoła p.w. św. Bartłomieja w Pasłęku.

2.400,00

4.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha w Pasłęku

 I etap prac konserwatorskich przy zachowanych fragmentach baptysterium przerobionego na ołtarze boczne oraz III etap prac konserwatorskich przy gotyckich malowidłach ściennych: scena „Zwiastowania” na północnej części ściany tęczowej i przyległej części ściany północnej w kościele p.w. Św. Piotra i Pawła w Marianne.

30.200,00

5.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha w Pasłęku

II etap prac konserwatorskich przy gotyckich malowidłach ściennych w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance.

6.400,00

6.

Parafia Św. Trójcy Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Kraplewie

Remont pokrycia dachowego jednej połaci dachu kościoła

79.266,03

7.

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie

Konserwacja elewacji kościoła ściana płd. – wsch. oraz remont stopni schodów wejściowych.

93.000,00

8.

Archidiecezja Warmińska

Konserwacja ołtarza p.w. św. Marcina w Bazylice Archikatedralnej we Fromborku

90.000,00

9.

Archidiecezja Warmińska

Wykonanie badań oraz konserwacji polichromii kaplicy Zbawiciela w Katedrze Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja.

20.000,00

11.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie

Renowacja 2 obrazów z ołtarza głównego z prezbiterium kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie:1. Obraz Ostatnia Wieczerza; 2.Obraz II kondygnacja Wniebowzięcie NMP”

6.406,77

12.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Opata w Wozławkach

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – inwentaryzacji oraz ekspertyzy technicznej stanu zachowania budynku plebani kościoła p.w. św. Antoniego Opata.

6.000,00

13.

Gmina Miejska Ostróda

Wykonanie badań stanu zachowania sklepień piwnic w zamku w Ostródzie pod skrzydłem południowym oraz pod częścią skrzydła zachodniego i wschodniego przy użyciu metody georadarowej.

8.000,00

14.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Cichym

Konserwacja i renowacja okien empory oraz wieży i strychów

20.000,00

15.

Muzeum Warmii i Mazur

Rewaloryzacja posadzki z kamienia naturalnego na polepie glinianym w skrzydle północnym olsztyńskiego zamku

12.400,00

16.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Ornecie

II etap pełnej konserwacji nastawy ołtarzowej bez mensy i dwóch rzeźb manierystycznych

90.000,00

18.

Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Piotra w Okowach w Pietrzwałdzie

Zainstalowanie systemu alarmu pożaru (SAP) z podłączeniem do stacji monitoringu w obiekcie kościoła – Razem Bezpieczniej

23.424,00

 

 

 

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2010r.

Dotacje celowe – refundacja – na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku tj. w latach 2007-2009

                                                                                                             

 

WNIOSKI POZYTYWNE

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Nawiedzenia N.M.P. i Św. Józefa

w Krośnie

11-130 Orneta

Krosno –

Gotycki krucyfiks

 

Prace konserwatorskie przy krucyfiksie późnogotyckim z Kościoła p.w. Nawiedzenia N.M.P. i św. Józefa w Krośnie - 15.000,00 zł

2.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Unikowie

Unikowo 11

11-230 Bisztynek

Unikowo – kościół z XIV w.

Roboty budowlane – kapitalny remont (prace konserwatorskie elewacji, remont dachu, naprawienie stropów i schodów w wieży, naprawa instalacji odgromowej) - 40.000,00 zł

3.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Leona Wielkiego w Gołdapi

Ul. Krzywa 4

19-500 Gołdap

Gołdap – kościół z 1894 r

Prace remontowe  i konserwatorskie kościoła (usunięcie malatury i nałożenie nowej) - 25.000,00 zł

Zwrot dotacji:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieliczkach - Konserwacja ołtarza głównego;

2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu - Wykonanie projektu architektoniczno – konserwatorskiego i konstrukcyjnego, w zakresie prac niezbędnych dla zachowania zabytku dawnej plebanii w Reszlu przy ul. Słowackiego 1;

3. Polsko – Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury - Prace badawcze określające zasięg występowania polichromii na ścianach, stratygrafia nawarstwień malarskich oraz wytyczne konserwatorskie do dalszych prac w pałacu w Sztynorcie Dużym