Głównej zawartości

2010r. - Wykaz dotacji dla organizacji pożytku publicznego

 

 

WYKAZ DOTACJI W RAMACH
KONKURSU  OTWARTEGO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY DÓBR KULTURY
UDZIELONYCH PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W 2010r.


  

Lp.

Wnioskodawca

Cel dotacji

Kwota udzielonej dotacji

1.

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej; ul. Kopernika 47, 10-512 Olsztyn

Konserwacja oraz mikrofilmowanie archiwaliów - Acta Episcopalia

42.000,00 zł

2.

Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Ul. Podwale 1; 10-076 Olsztyn

 

Digitalizacja materiałów źródłowych – digitalizacja pomiarów architektury, planów ruralistycznych i fonoteki ze zbiorów Zakładu Architektury Polskiej WAPW

9.000,00 zł

3.

Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Ul. Podwale 1; 10-076 Olsztyn

 

Organizacja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego – przygotowanie i prezentacja wystawy „Piękno zakryte – 20 lat konserwacji dzieł sztuki na Warmii i Mazurach (1989-2009)

7.000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa ‘Borussia”

Ul. Kopernika 45 10-513 Olsztyn

 

Organizacja Obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego - przygotowanie do druku ksiązki „Barokowe ogrody Warmii, Mazur i Powiśla” Miłosza Walerzaka

22.000,00 zł