Głównej zawartości

2009r. - Wykaz dotacji dla organizacji pożytku publicznego

 

 

WYKAZ DOTACJI W RAMACH
KONKURSU  OTWARTEGO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY DÓBR KULTURY
UDZIELONYCH PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W 2009R.
 

Lp.

Wnioskodawca

Cel dotacji

Kwota udzielonej dotacji

1.

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej; ul. Kopernika 47,

10-512 Olsztyn

Konserwacja starodruków

32.000 00 zł

2.

ZGTOnZ Warszawa Oddział TOnZ w Olsztynie, ul. Kopernika 39, 10-512 Olsztyn

Zabytki architektury powiatu szczycieńskiego i piskiego – digitalizacja pomiarów architektury, planów urbanistycznych i fonoteki ze zbiorów Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

9.000,00 zł