Głównej zawartości

2009r. - Ocena wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

 

 

Wnioski rozpatrzone pozytywnie:

 

WYKAZ DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW POŁOŻONYM W WOJEWÓDZCTWIE WARMIŃSKO – MAZURSKIM W 2009R.

WNIOSKI ROZPATRZONE POZYTYWNIE

 

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Martin Balawajder,

Warszawa

 

Kwitajny - Budynek oranżerii przy zespole pałacowo – parkowym w Kwitajnach

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia budynku

2.

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen Giżycko

Giżycko - Twierdza Boyen

Odgrzybianie murów, stropów, malowanie pomieszczeń oraz wykonanie nowych podłóg i tynków w Koszatowcu II Twierdzy Boyen w Giżycku

3.

Archidiecezja Warmińska Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Bartłomieja w Jezioranach

Jeziorany – rzeźba i snycerka ołtarza Matki Boskiej Różańcowej

 

Konserwacja rzeźby oraz snycerki ołtarza, naprawy stolarskie i restauracji oryginalnych warstw malarskich i złoceń

4.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Mikołaja Biskupa w Łąkorzu,

Łąkorz – barokowy ołtarz

 

Konserwacja barokowego ołtarza głównego

5.

Archidiecezja Warmińska Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Jana Chrzciciela w Ornecie

 

Orneta – ołtarz manierystyczny boczny z 1617r.

 

Konserwacja nastawy ołtarzowej bez mensy uszaków dolnych i dwóch rzeźb manierystycznych

6.

Parafia Rzymsko – Katolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie

 

Ostróda – rzeźba Pieta

Konserwacja rzeźby  „Pieta”

7.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Augustyna i Św. Anny w Babiaku,

 

Babiak – kościół parafialny p.w. Św. Augustyna i Św. Anny

 

Uzupełnienia ubytków więźby; impregnację więźby dachowej preparatami ochrony drewna; wykonanie nowego deskowania na styk, pokryciu z papy asfaltowej, łat; wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej esówki, w kolorze naturalnej czerwieni

 

8.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Cichym

 

Cichy – kościół p. w.  Matki Bożej Częstochowskiej

 

Konserwacja i restauracja drzwi południowych i zachodnich

 

 

 

9.

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen Giżycko

 

Giżycko – Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen

 

Odgrzybianie murów, stropów, wykonanie nowych podłóg i tynków malowanie pomieszczeń

10.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Orzechowie

 

Kurki – kościół poewangelicki

 

Zmiana deskowania połaci dachu oraz łat,

zdjęcie dachówek oraz uzupełnienie brakujących elementów, izolacja deskowania przy pomocy papy

11.

Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Józefa w Pasłęku

 

Marianka – wyposażenie kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła

 

Dezynsekcja drewnianego wyposażenia kościoła oraz wykonanie I etapu prac konserwatorskich przy gotyckich malowidłach ściennych wraz z dokumentacją

12.

Archidiecezja Warmińska Parafia Rzymsko – Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie

Olsztyn – witraże w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

a) Konserwacja drzwi zewnętrznych bocznych grupa I

  b )Konserwacja i restauracja zespołu witraży kościoła NSPJ w Olsztynie: witraże z przedstawieniami ŚŚ. Notpurgi i Franciszka, rozety nad portalem, okna bocznej sieni – bocznego wejścia

13.

Parafia Rzymsko – Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie

 

Bezławki – gotycki kościół, dawny zamek Zakonu Krzyżackiego

 

Badania archeologiczne rozpoznawanie przebiegu murów,  badania dendrochronologiczne drewnianych elementów konstrukcji z muru budynku; dokumentacja archeologiczno – architektoniczna południowego szczytu budynku

14.

Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku,

Olsztyn  

Frombork – kanonia św. Stanisława, św. Michała, św. Piotra

 

Wykonanie badan stratygrafii tynków i wymalowań elewacji zewnętrznej kanonii

15.

Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku,

Olsztyn  

Frombork – ogrody kanonickie

 

Wykonanie dokumentacji rewaloryzacji części zabytkowych ogrodów kanonickich , wykonanie inwentaryzacji

 

 

16.

Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Marii Magdaleny we Frączkach,

Jesionowo  - kościół filialny p.w. Św. Marcina, św. Rocha i św. Walentego

Wykonanie dokumentacji na remont dachu

 

 

17.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Podwyższenia krzyża Świętego w Kanigowie

 

Kanigowo – kościół parafialny  p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kanigowie

Wykonanie badań nawarstwień malarskich i składu zapraw na elewacjach kościoła i we wnętrzu oraz wykonanie dokumentacji z w/w badań

 

18.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Reszlu

 

Reszel – klasztor

 

Wykonanie badań architektonicznych i badań konserwatorskich nawarstwień; program prac konserwatorskich elewacji i wnętrz klasztoru

 

19.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Rożentalu

Rożental – drewniany kościół z 1761r.

 

Wykonanie inwentaryzacji techniczno – budowlanej;

opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej systemu alarmu pożaru

20.  

Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża w Szestnie

Szestno – ołtarz główny

Konserwacja ołtarza głównego, ambony, ław kolatorskich konfesjonału (refundacja)

 

21.

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie

Bezławki – wieża

Remont wieży Kościoła filialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Bezławkach (refundacja)

 

22.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Reszlu

Reszel – portal wejścia głównego

Prace konserwatorskie w obrębie portalu wejścia głównego elewacji zachodniej (refundacja)

 

23.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach

Jeziorany – ołtarz główny i boczny

Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i bocznym Matki Boskiej Różańcowej (refundacja)

 

24.

Zgromadzenie Księży Marianów w Stoczku Klasztornym

Stoczek Klasztorny – Krużganki

Prace konserwatorskie przy tynkach w krużganku w kompleksie barokowym (refundacja)

 

25.

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce

Święta Lipka – remont dachu

Remont więźby dachowej i wymiana dachówki z dostosowaniem stolarki okiennej do klasztoru w Świętej Lipce (refundacja)

 

 

 

Wnioski rozpatrzone negatywnie:

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2009r.
Dotacje celowe na prace planowane na 2009r.

 

WNIOSKI ROZPATRZONE NEGATYWNIE

Lp

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Starostwo Powiatowe

ul. Wyszyńskiego 37

11-100 Lidzbark Warmiński

Orneta

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych przy ul.

 1-go maja 20 w Ornetcie

Wymiana stolarki okiennej,

naprawa ścian i sufitów malowanie po robotach instalacji co, naprawa dachu oraz kominów,

ocieplanie stropu ostatniej kondygnacji, naprawa lukarn

2.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Szczepana,

Różyńska Wielki 15,

19- 335 Prostki

Różyńsk Wielki

Kościół z 1892r.

 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odgrzybianie fundamentów i ścian fundamentowych z zakresem prac przygotowawczych i remontowych

3.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Rydzewie ,

Ul. Mazurska 73,

11 – 513 Miłki

Rydzewo

Ołtarz główny i ambona

 

Pełna konserwacja i restauracja ołtarza i ambony wraz z rekonstrukcją niektórych brakujących części dekoracyjnych

4.

Wojciech Stankiewicz,

Straduny

Straduny

Budynek lamus przy ul. Nadrzecznej 4

Rozbiórka istniejącego podziału pomieszczeń w podpiwniczeniu i na parterze, wykonanie nowych wykopów, okładzin, ścian, posadzek, podłączeń sanitarnych; rozbiórka posadzek;

przebudowa schodów wewnętrznych;

5.

Antoni Chełstowski,

Sławkowo

Sławkowo – dwór

 

Wymiana pokrycia dachowego

6.

Parafia Rzymsko – Katolika p.w. Św. Marcina w Ełdytach Wielkich,

Ełdyty Wielkie 8,

11-135 Lubomino

Ełdyty Wielkie- kościół

 

Stabilizacja konstrukcji części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku; remont przypór; remont pokrycia dachowego

7.

Parafia

Greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego,

Ul. Ks. M. Ripeckiego 1,

11-220 Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie – kościół (cerkiew)

 

Remont więźby dachowej ( wymiana belek konstrukcyjnych, zużytych łat i wiatrownic, wymiana pokrycia dachowego)

8.

Parafia Ewangelicko – Metodystyczna „Łaski Bożej:,

Ul. Sienkiewicza 22,

14-100 Ostróda 

Ostróda – neogotycki kościół

 

 

Remont dachu , koszt materiałów – dachówka, gąsiory ceramiczne

9.

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Ul. Gen. Józefa Bema 24,

11-600 Węgorzewo

Rudziszki – pałac

Wykonanie projektu budowlanego obejmującego stolarkę okienną, stolarkę odrzwi i drzwi, więźbę dachową i pokrycie dachowe)

 

10.  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jasińskiego w Warszawie- programu prac konserwatorskich wraz z wyceną dla elewacji wschodniej i zachodniej budynku Pałacyku przy ul. Stoczniowej 10 w Elblągu  

11. Archidiecezja Warmińska - Konserwacja ołtarza p.w. św. Marcina w Bazylice Archikatedralnej we Fromborku - zwrot

12. Mirosław i Irena Gryszka - Wykonanie badań architektonicznych dworu przy ul. Witkiewicza 8 w Elblągu oraz wykonanie badań i inwentaryzacji dendrologicznej parku dworskiego - zwrot

 

13. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Sątocznie -Badania konserwatorskie nawarstwień malarskich i badania architektoniczne w kościele p.w. Chrystusa Króla w Sątocznie - zwrot

 

 

 

 

Wnioski odrzucone z powodu uchybień formalnych:

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2009r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2009r.

                 

                                                                                                             

WNIOSKI ODRZUCONE Z UWAGI NA UCHYBIENIA FORMALNE

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Regina Zwada,  ul. Mickiewicza  8, Kętrzyn

Kętrzyn -

Kamienica przy ul. Mickiewicza 8

 

Wymiana stolarki okiennej

2.

Gmina Miłomłyn,

Ul. Twarda 12,

14-140 Miłomłyn

Miłomłyn - brama cmentarna

 

Prace konserwatorskie i restauratorskie bramy cmentarnej wraz z metalowymi kratami i murem grodzeniowym na cmentarzu w Miłomłynie

3.

Muzeum Warmii i Mazur,

Ul. Zamkowa 2,

10-074 Olsztyn

Olsztyn – zamek

 

Wykonanie badań na istnienie polichromii na sklepieniach i ścianach Sal Kopernikowskich oraz; opracowanie programu prac konserwatorskich

4.

Parafia Rzymsko –Katolicka p.w. Chrystusa Króla w Radziejach,

11-600 Węgorzewo

Radzieje - kościół p.w. Chrystusa Króla

 

 

Remont konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie obróbek blacharskich, zakup materiałów w związku z wymianą pokrycia dachowego

5.

Parafia Rzym. – Katolicka p.w. Świętego Mikołaja ,

Szwarcenowo 69,

11 -340 Biskupiec

Szwarcenowo - kościół parafialny

 

Instalacja systemu alarmu pożaru w Drewnianym kościele barokowym

 

6.

Piotr Ciszek,

Nakomiady

Nakomiady – zespół pałacowo – parkowy

 

Badania architektoniczne

 

7.

Starostwo Powiatowe,

Ul. Wyszyńskiego 37,

11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński – nawarstwienia kulturowe starego miasta

Przeprowadzenie wyprzedzających badan archeologicznych oraz nadzór archeologiczny –„Przebudowa ulic i mostu centrum Lidzbarka Warmińskiego”