Głównej zawartości

2008r. - Wykaz przyznanych dotacji

 

 

 Wykaz przyznanych dotacji w 2008r.

Podmioty, które otrzymały dotację

Cel

Kwota udzielonej dotacji

Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku

opracowanie prog. Prac rz. muru obronnego wzgórza katedralnego we Fromborku

2.500 zł

Paraf. Ewan- Aug. W Pasymiu

rekonstrukcja krzyża, uzupełnienie zapraw i opracowanie, punktowanie warstwy malarskiej,

10.409,40 zł

Paraf. Rzym-Kat. p.w. św. J. Chrzciciela w Unikowie

wykonanie projektu budowlanego budynku kościoła  

7.099,90 zł

Paraf. P.w. Niepokalanego Serca NMP w Okartowie

prace badawczo-konserwatorskie malowideł kościoła p.w. Okartowie

5.000 zł

Parafia Niepokalanego Serca NMP w Barcianach

wykonanie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych w czasie prowadzenia instalacji elektrycznej

976 zł

Paraf. Rzym-Kat. p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Reszlu

wykonanie prac konserwacji elewacji kościoła  św. A.Boboli w Gudnikach

3.000 zł

Piotr Wierzcholski, rzysztof Kulpinski, Tomasz Tarczyński

 inwentaryzacja budowlana zespołu budynków pałacowych w Słobitach

5.978

Paraf. Rzym-Kat. p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach

prace konserwatorskie-ratunkowe barokowej kaplicy pielgrzymkowej p.w. św. Rocha w Tłokowie

72.912,85 zł

Paraf. Rzym-Kat. p.w. Wniebowzięcia NMP w Rychnowie

sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, oraz aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej kościoła

14.274 zł

Parafia Rzym-kat. p.w. św. Marcina w

Ełdytach Wielkich

remont jednej z siedmiu przypór kościoła

20.000 zł

Parafia Rzym-kat p.w. św. Józefa w Pasłęku

badanie konserwatorskie gotyckich polichromii ściany północnej kościoła

14.000 zł

Andrzej Bilip

wykonanie dokumentacji, inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskie, , badań stratygraficznych pałacu w Kałkach

9.500 zł

Parafia p.w. św. Mikołaja w Bażynach 

utrwalenie i konsolidacja warstw malarskich, Podwyższenia Krzyża Św. w Chwalęcinie

16.667 zł

Parafia Rzym-Kat. p.w. św. Stanisława Kostki  w Karolewie

 opracowanie inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej do projektu renowacji kościoła w Czernikach

7.200 zł

Parafia Rzym-Kat. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie

prace konserwatorskie i budowlane dwóch wież przy prezbiterium oraz część dachu przy wejściu do zakrystii kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.945 zł

Parafia Rzym-Kat. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie

konserwacja witraża przedstawiającego Św. Augusta kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

4.900 zł

Zgromadzeniem Księzy Marianów, Stoczek Klasztorny

remont tynków wewnątrz krużganka oraz w wirydarzu sanktuarium w Stoczku Klasztornym

17.393 zł

Parafia Rzym-kat. p.w. św. Marii Magdaleny we Wrzesinie

remont drewnianej części wieży średniowiecznego kościoła parafialnego kościół we Wrzesinie

21.624,14 zł

Parafia p.w.Wniebowzięcia NMP w Rychnowie

Instalacja  samoczynnego systemu gaszenia pożaru mgłą wodną typu „FOG”

180 000

Gmina Giżycko

dot.cel. - wykonanie projektu budowlanego kaplicy grobowej w Dobie

5.000 zł

Muzeum Warmii i Mazur  w Olsztynie

 

dot.cel. - rozbiórka betonowych nalewek na schodach, usunięcie wtórnych ścian, oczyszczenie murów i usuniecie wtórnych przymurowań zamku gotyckiego w Olsztynie

20.000 zł

Archiwum Diecezji Warmińskiej

dot. cel. - realizacja zadania publicznego - konserwacja starodruków

14.800 zł

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

dot. cel. - realizacja zadania publicznego - edukacja i popularyzacja wiedzy w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego

12.000 zł

Wspólnota mieszkaniowa ul.Jagiellońska 31

Dotacja na remont dachu i kominów

7 440,48 zł

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Warmińsko-Mazurski 

dot. cel. - realizacja zadania publicznego - publikacja 500 egz. Biuletunu Oddziału W-M Stow. Kon. Zab.

3.400 zł

 

Dane podała: Alina Blady - Główny Księgowy